ترکیب داروهای تیوپنتال سدیم- میدازولام جهت القای بیهوشی به منظور کنترل فشار خون و ضربان قلب موثر است

القای بیهوشی و لوله گذاری تراشه، فرایندی استرس زا به همراه ایجاد تغییرات همودینامیکی در بیماران می باشد. با توجه به اهمیت این موضوع، در این طرح پژوهشی تاثیر ترکیب تیوپنتال میدازولام بر همودینامیک (کنترل فشار خون و ضربان قلب) را حین لوله گذاری تراشه و ماسک حنجره ای با یکدیگر مقایسه کرده ایم.
در صورتی که جهت القای بیهوشی، از ترکیب تیوپنتال سدیم- میدازولام استفاده شود، لوله گذاری تراشه و یا قرار دادن ماسک حنجره ای جهت مدیریت راه هوایی، سبب بروز تغییرات همودینامیکی نخواهد شد. علیرغم مطالعات داخلی و خارجی انجام گرفته در این زمینه، نیاز به مطالعات بیشتر با حجم نمونه بیشتر و بررسی عمق بیهوشی توصیه می شود.

 
مشخصات طرح مرتبط:


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: یوپنتال سدیم | تغییرات همودینامیک | میدازولام | لوله گذاری تراشه | ماسک حنجره‌ای |


دفعات مشاهده: 17 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر