مصرف خودسرانه مکمل روی تاثیری بر سطح روی، اشتها و رفتارهای تغذیه ایی ندارد

مکمل روی به صورت خودسرانه در کشور ما توسط والدین برای فرزندانشان شروع می شود و هدف از این مطالعه مقایسه سطح سرمی روی و رفتارهای تغذیه ای در کودکان 8-2 ساله شهر اصفهان بوده است. در این مطالعه کودکان در دو گروه مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد، مصرف خودسرانه مکمل روی اثری بر اشتهای کودکو سطح سرمی روی نداشته است و بی اشتهایی ریشه رفتارهای ارتباطی و تعاملی کودک دارد.

کلیدواژه ها: تغذیه | کودکان | روی |


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: سطح سرمی روی در رفتارهای تغذیه ای درکودکانی که بدون تجویز پزشک مکمل روی مصرف نکرده اند
مجری اصلی: محمدعلی پورمیرزائی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۸/۶   |   کد طرح: 395714CAPTCHA

دفعات مشاهده: 41 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر