ارتباط بین آناتومی مندیبل با سن و جنسیت در رادیوگرافی پانورامیک افراد ۵۵-۲۵ ساله مراجعه‌کننده به کلینیک دانشکده دندانپزشکی رفسنجان در سال

در این مطالعه مقطعی، ۳۲۲ فرد ۵۵-۲۵ ساله مراجعه­کننده به کلینیک دانشکده دندانپزشکی رفسنجاندر سال ۱۳۹۵مورد مطالعه قرار گرفتند. سن تمامی افراد از آن ها پرسیده شد و در چک لیستی که بدین منظور طراحی شده­ بود ثبت گردید.شاخص­های رادیومورفومتریکGonial Angle(GA), Antegonial Angle(AA), Mental Foramen(MEF), Mandibular Foramen(MAF), Mandibular Canal(MC)در هر یک از تصاویر پانورامیک اندازه­گیری شد.اطلاعاتجمع­آوری شده توسط نرم­افزار آماری SPSS نسخه ۱۸ تجزیه و تحلیل گردید.
میانگین تمامی زوایای مورد اندازه­گیری در زنان بزرگتر از مردان و سایر شاخص­های مورد اندازه­گیری در مردان بزرگتر از زنان بود. شاخص GA با افزایش سن افزایش یافت و MAF با افزایش سن به طرف قدام حرکت کرد.
کلیدواژه ها: آناتومی مندیبل | رادیوگرافی | پانورامیک |


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی ارتباط بین آناتومی مندیبل با سن و جنسیت در رادیوگرافی پانورامیک افراد 55-25 ساله مراجعه‌کننده به کلینیک دانشکده دندانپزشکی رفسنجان در سال ۱۳۹۵
مجری اصلی: دکتر زهرا تفاخری   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۲/۴   |   کد طرح: 95009CAPTCHA
دفعات مشاهده: 170 بار   |   دفعات چاپ: 62 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر