جهت رد و اثبات سکته قلبی آنزیم کوپیتین در ساعات اولیه برتری واضحی نسبت به انواع پروتئین‌های تروپونین دارد

در این مقاله بر آن شدیم تا خدمت بیماران مراجعه کننده با درد قفسه سینه با ریسک بالا به اورژانس بیمار، آنزیمی جهت اثبات و رد سریع تر سکته قلبی کشف کنیم. این مطالعه مقطعی در بیمارستان‌های آموزشی اصفهان و بر روی 90 بیمار تحت مراقبت‌های ویژه اورژانس انجام گرفت. جهت رد و اثبات سکته قلبی آنزیم کوپیتین در ساعات اولیه برتری واضحی نسبت به انواع پروتئین‌های تروپونین دارد

کلیدواژه ها: کوپپتین | های سنسیتیو تروپونین | تروپونین | میوکاردیال انفارکشن |


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: مقایسه نتایج حاصل از مارکرهای تروپونین و های سنسیتیو تروپونین وکوپپتین در زمان های مختلف، در بیماران با درد قفسه سینه با ریسک بالا
مجری اصلی: علیرضا ابوطالبی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۱۰/۲   |   کد طرح: 396012CAPTCHA

دفعات مشاهده: 144 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر