خونسازی غیر موثر و همولیز، با اختلال لیپید مبتلایان بتا تالاسمی ماژور ارتباط ندارد.

در طی یک پژوهش بر روی 47 فرد مبتلا به بتا تالاسمی ماژور مشاهده شد که ارتباط معناداری بین شاخص های همولیتیک با لیپید و لیپوپروتئین های سرمی مشاهده نشد. همچنین بین تعدادی از شاخص‌های کبدی و فریتین با لیپید و لیپوپروتئین ها ارتباط معنادار مشاهده نشد. به طور کلی  این مطالعه عنوان می کند خونسازی غیر موثر و همولیز، با اختلال لیپید مبتلایان بتا تالاسمی ماژور ارتباط ندارد. در حالی که ضایعات کبدی به دنبال ازدیاد آهن یا علل دیگر می تواند جزء این اختلال باشد.
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: دکتر کیاوش فکری   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۶/۲۶   |   کد طرح: 1967


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: شاخص همولیتیک | شاخص کبدی | لیپید | لیپوپروتئین |

دفعات مشاهده: 240 بار   |   دفعات چاپ: 48 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر