معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه تغییرات سطوح پروتئین های کل سرمی و بزاقی در بیماران دچار سرطان پستان ممکن است در تعیین پاسخ به درمان کمک کننده باشد

مقدمه:ارتباط بین تغییرات پروتئین های سرم و بزاق و سرطان پستان موضوع تحقیقات فراوان طی سالهای اخیر بوده است.
هدف:هدف از این مطالعهارزیابی میزان پروتئین های سرم و بزاق در زنان با سرطان پستانبود.
مواد و روشها: در این مطالعه مورد- شاهدی، 60 زن مبتلا به سرطان پستان (30 تحت درمان، 30بیمار که شش ماه از درمان آنها گذشته) و به عنوان گروه شاهد 30 زن سالم همسان از نظر سنی وارد مطالعه شدند.
نتیجه گیری: یافته های ما نشان داد که تغییرات سطوح پروتئین های کل سرمی و بزاقی در بیماران دچار سرطان پستان ممکن است در تعیین پاسخ به درمان کمک کننده باشد. 
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: محمود رحمانی   |   تاریخ اتمام طرح:   |   کد طرح: 95543


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: سرطان پستان | پروتئین سرم |

دفعات مشاهده: 146 بار   |   دفعات چاپ: 23 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر