معاونت تحقیقات و فناوری تهیه آنتی بادی مونوکلونال به روش هیبریدوما برای تشخیص گونه لیشمانیا اینفنتوم در ایران به منظور تهیه کیت تشخیصی

 
تشخیص لیشمانیوز پوستی با استفاده از روش های سنتی با نمونه برداری از زخم و مشاهده انگل در داخل یا خارج ماکروفاژ ها  و در برخی موارد از طریق غیرمستقیم با ردیابی آنتی بادی برعلیه انگل صورت میگیرد. برای تشخیص یشمانیوزاحشائی نیز از روشهای سرولوژی و بالینی و به ندرت از پونکسیون مغز استخوان استفاده میشود ، اما دراین روشها گونه انگل مشخص نمیشود. در حالی که پژوهش های اخیر نشان داده که شناسایی گونه انگل اهمیت زیادی دارد. برخی از گونه ها میتوانند اشکال بالینی متعددی را ایجاد نمایند. به عنوان مثال لیشمانیااینفنتوم که عامل لیشمانیوزاحشائی است میتواند بیماری پوستی ایجاد نماید ویالیشمانیاتروپیکا میتواند عامل ایجاد بیماری احشائی باشد. از طرف دیگر بر قراری رژیم درمانی مناسب برای هر کدام از بیماری های لیشمانیوز، مطالعات اپیدمیولوژیک جهت تعیین شیوع بیماری و راه مقابله با مخازن و ناقلین نیازمند اطلاعات اولیه در مورد گونه عامل بیماری است. 
در حال حاضر از روشهای پیچیده و وقت گیر و گاه گران قیمت مانند آنالیز ایزو آنزیمی و روشهای مولکولی برای تعیین هویت و تشخیص گونه های انگلی استفاده می شود. استفاده از آنتی بادیهای منوکلونال اختصاصی گونه جایگزین مناسبی برای چنین روشهایی است. علیرغم تجربیات حاصل در آزمایشگاههای مختلف و اعلام تهیه آنتی بادی منوکلونال برعلیه انگل لیشمانیا، آنتی بادی مونوکلونال با ویژگی شناسایی گونه خاص در دسترس نمی باشد. بعلاوه معدود آنتی بادیهای مونوکلونال ارائه شده توسط سازمان بهداشت جهانی پاسخ مطلوبی در شناسائی سویه های ایرانی نشان نمی دهد. در این طرح  ابتدا موشهای BALB/c در نوبت های متعدد با سویه های ایرانی سه گونه ماژور ، تروپیکا و اینفتوم ، ایمونیزه شدند. آنگاه سلولهای طحال  موشها  استخراج شده و با سلول های میلومائی ادغام شدند و سلول های هیبریدومای به دست آمده پس از جداسازی تک کلون های مربوطه شناسائی کننده انگل مربوطه انتخاب شدند. سپس هر نمونه مثبت برای تعیین شناسایی دو گونه دیگر مورد ارزیابی قرار گرفت. کلونهایی که بطور اختصاصی فقط یک گونه را می شناختند و با دو گونه دیگر واکنش نداشتند به میزان کافی کشت داده شده و در صفاق موش توسعه داده  شدند. آنتی بادی های حاصل با سویه های مختلف هر گونه مورد ارزیابی بیشتر قرار گرفتند و اختصاصی بودن آنها تایید شد.

 

کلیدواژه ها: آنتی بادی منوکلونال | لیشمانیا |


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: تهیه آنتی بادی مونوکلونال به روش هیبریدوما برای تشخیص گونه لیشمانیا اینفنتوم در ایران به منظور تهیه کیت تشخیصی
مجری اصلی: سهیلا اژدری   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۶/۹   |   کد طرح: 694CAPTCHA
دفعات مشاهده: 519 بار   |   دفعات چاپ: 84 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر