ارتباط اسپلنکتومی (برداشتن طحال ) و فشار خون شریان ریوی در بیماران بتا تالاسمی ماژور

طی یک تحقیق با هدف تعیین ارتباط اسپلنکتومی (طحال برداری )و فشار خون شریان ریوی بر روی تمام بیماران مبتلا به بتا تالاسمی ماژور مراجعه کننده به بخش تالاسمی بیمارستان هاجر شهرکرد یافته ها نشان داد، توزیع موارد اسپلنکتومی تفاوت معنی داری بر اساس جنسیت ندارند. ازبین متغییر های مورد آزمایش، میانگین سن، هموگلوبین، پلاکت، گلوبول های قرمز هسته دار، لاکتات دهیدروژناز، فشار شریان ریوی، قطر بطن راست، قطر شریان ریوی اصلی و قطر پایانی سیستولی و دیاستولی بطن چپ در بیماران اسپلنکتومی شده در مقایسه باسایرین بیشتر بود.
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: دکتر کیاوش فکری   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۶/۲۶   |   کد طرح: 1888


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: اسپلنکتومی | فشار خون شریان ریوی | بتا تالاسمی |

دفعات مشاهده: 355 بار   |   دفعات چاپ: 45 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر