معاونت تحقیقات و فناوری : امکان تشخیص RNA ویروس هاری در مغز حیوانات مشکوک به عفونت هاری با به کارگیری روش RT-LAMPبه صورت صحرایی برای اولین بار در ایران کاربرد برای مناطق د

بیماری هاری در بیشتر کشورهای خاورمیانه، از جمله ایران اندمیک می باشد. حیوانات گوشتخوار اهلی، وحشی و خفاش­ها مخزن ویروس مولد بیماری هاری محسوب می­شوند و می­توانند بیماری را به سایر پستانداران از جمله انسان و دام­ اهلی منتقل کنند. هاری با توجه به انزوتیک بودن آن، مهم­تر­ین بیماری زئونوز کشور و از مسائل بسیار با اهمیت در بهداشت عمومی کشور به شمار می­رود. این بیماری از طریق واکسیناسیون مناسب حتی بعد از مواجهه، قابل پیشگیری است. به همین دلیل به نظر می­رسد یک روش تشخیصی سریع، حساس و قابل اطمینان بیماری٬ در حیوانی که فرد را گزیده است به ویژه به دلیل بار مالی و استرسی که در فرد گزیده شده به دلیل کشنده بودن بیماری وجود دارد مورد نیاز است. در این مطالعه، تکنیکRT-LAMP به عنوان روشی سریع، حساس، اختصاصی و البته ارزان قیمت جهت تشخیص سریع ویروس هاری به دو صورت رنگ سنجی و الکتروفورز راه­اندازی شد. همچنین حساسیت و ویژگی آن در مقایسه با Real Time RT-PCR (به عنوان روش کمی مولکولی) و روش DFA (روش سرولوژیک طلایی معرفی شده از سوی سازمان بهداشت جهانی) تعیین شد.
این مطالعه نشان داد روش LAMP در مقایسه با روش DFA و Real Time PCR از حساسیت و ویژگی بالایی برخوردار است. لذا به عنوان آزمونی قابل اعتماد جهت تشخیص ویروس هاری به ویژه در مناطقی که از امکانات پایینی برخودار هستند قابل استفاده می­باشد. این تست جهت مطالعات اپیدمیولوژیکی به ویژه در موارد حیوانی و خصوصا در کشورهای در حال توسعه کاربردهای فراوانی دارد.

 
مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: تشخیص RNA ویروس هاری در مغز حیوانات مشکوک به عفونت هاری با به کارگیری روش RT-LAMP و مقایسه نتایج با روش کمی مولکولی Real Time RT-PCR و روش سرولوژیک DFA
مجری اصلی: مریم فاضلی   |   تاریخ اتمام طرح:   |   کد طرح: 850


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: Real Time PCR | LAMP | ویروس هاری | DFA | کالریمتری و الکتروفورز |

دفعات مشاهده: 91 بار   |   دفعات چاپ: 28 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر