سرم‌شناسی افراد همخانه با افراد دچار بیماری انگلی توکسوپلاسما با سرم‌شناسی مثبت و منفی اختلاف معناداری دارد

از آنجایی که افرادی که در یک خانواده با هم زندگی می کنند ممکن است شانس نسبتا یکسانی در برخورد با انگل توکسوپلاسما داشته باشند، سوالی که مطرح می شود آن است که شانس مثبت شدن سرولوژی (سرم شناسی) در فردی که با بیمار دارای سرولوژی مثبت توکسوپلاسما همخانه است چقدر است. بهمین منظور در مطالعه حاضر به مقایسه سرولوژی افراد همخانه با فرد سرولوژی (سرم شناسی) مثبت توکسوپلاسما (بیماری انگلی) با افراد همخانه با فرد سرولوژی منفی توکسوپلاسما پرداخته شده است. نتایج نشان داد سرم‌شناسی افراد همخانه با افراد دچار بیماری انگلی با سرم‌شناسی مثبت و منفی اختلاف معناداری دارد.

مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی مقایسه ای فراوانی سرولوژی مثبت و منفی در افراد هم خانه با بیماران دارای سرولوژی مثبت یا منفی توکسوپلاسما در شهر اصفهان در سال 1396
مجری اصلی: مرتضی پوراحمد   |   تاریخ اتمام طرح:   |   کد طرح: 396757


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: توکسوپلاسما | سرولوژی |

دفعات مشاهده: 26 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر