معاونت تحقیقات و فناوری تشخیص RNA ویروس هاری در مغز حیوانات مشکوک به عفونت هاری با به کارگیری روش RT-LAMP و مقایسه نتایج با روش کمی مولکولی Real Time RT-PCR و روش سرولوژیک DFA

تب خونریزی دهنده کریمه کنگو(CCHF)، یک بیماری ویروسی منتقله توسط کنه هاست. ویروس عاملCCHF از جنس نایروویروس، خانواده بونیاوویریده می باشد. این ویروس با چندین روش به انسان انتقال می یابد که شامل گزش کنه، تماس مستقیم با گوشت تازه و خون حیوان آلوده می باشد. در طبیعت کنه ها هم به عنوان مخزن و هم به عنوان ناقل ویروس CCHF عمل می کنند. چوپانان،کارگران کشتارگاه ها، دامپزشکان و کلیه افرادی که در تماس مستقیم با دام ها و کنه ها هستند در معرض خطر آلودگی بیشتری نست به بقیه افراد می باشند. این بیماری که در انسان باعث تب و خونریزی می شود یک بیماری زئونوز تلقی میشود. با توجه به اینکه بیماری در حیوانات علائم بالینی واضحی ندارد لذا انسان در اثر تماس با ترشحات آلوده ،خون ،لاشه حیوان به ویروس آلوده میشود. پراکنداگی ویروس تقریبا با پراکندگی کنه های سخت به ویژه جنس هیالوما در مناطق یاد شده برابر است که نشان دهنده ارتباط خاص بین اپیدمیهای بیماری و کنه های جنس هیالوما میباشد. اکثر مردم شهر گناباد کشاورز و دامپرور هستند و عمده دام های این منطقه دام های وارداتی است. با توجه به نزدیکی این شهر به مرزهای شرقی (جایی که بیماری CCHFهایپراندمیک می باشد)،ورود دام به صورت غیرقانونی از این مرزها و مشاهده موارد بیماری در بین دامداران در طی سالهای اخیر ضرورت مطالعات پایشی به منظور دستیابی به اطلاعات به روز در خصوص گردش ویروس مطرح می باشد. با توجه به اینکه مخزن ویروس کنه های سخت هستند هدف از این مطالعه د. هدف از این مطالعه بررسی آلودگی کنه های دامی این شهرستان به CCHF می باشد.
کلیدواژه ها: Crimean-Congo Hemorrhagic Fever virus | Tick | Gonabad |


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: تشخیص RNA ویروس هاری در مغز حیوانات مشکوک به عفونت هاری با به کارگیری روش RT-LAMP و مقایسه نتایج با روش کمی مولکولی Real Time RT-PCR و روش سرولوژیک DFA
مجری اصلی: مصطفی صالح وزیری   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۶/۱۹   |   کد طرح: 830CAPTCHA

مطالب مشابه


دفعات مشاهده: 136 بار   |   دفعات چاپ: 40 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر