معاونت تحقیقات و فناوری روشهای نوین بر پایه تکنولوژی نانو برای مقابله با عفونت های استافیلو کوکی

بیماری های ناشی از استافیلو کک از شایع ترین عفونتهای مشترک بیمارستانی و مراکز مختلف تجمع از قبیل خانه سالمندان و بیمارستانها می باشد. این باکتریها در سطوح و بافتهای زنده قابل جایگیری هستند که انتقال آنها  به محیط زندگی و بهداشتی را امکانپ ذیر می نماید.  کسب انواع مقاوم به آنتی بیوتیک این باکتریها از مراکز بهداشتی و انتقال به دیگر مراکز زندگی و درمانی از معضلات سیستم های بهداشتی می باشد. پیدایش استافیلوکوکهای مقاوم به متی سیلین، گلیکوپپتید ها و وانکومایسین که آنتی بیوتیکهای انتخابی  باکتری استافیلو کوکوس اورئوس هستند، جستجو برای یافتن مولکولهای فعال که مقاومت علیه آنها نادر باشد را اهمیت حیاتی بخشیده است.   
لیزو استافین انزیم تجزیه کننده دیواره سلولی می باشد که توسط استافیلو کوکوس سیمولانس تولید می شود. این آنزیم در سال ۱۹۶۴ کشف و نشان داده شده که قادر به از بین بردن همه گونه های استافیلو کوک بوده و علیه بقیه باکتریها غیر فعال می باشد. در سالهای ۱۹۷۰مطالعات برروی این آنزیم  همزمان با ظهور آنتی بیوتیکها کاهش یافت ولی در سالهای اخیر باتوجه به بروز مشکلات ذکر شده، کار برروی این پروتیین و کاربردهای جدید آن  آغاز شده است .یکی از موارد کاربرد آن تولید نانوذرات حاوی این پروتیین برای از بین بردن استافیلو کوکهای با منشائ  بیمارستانی است که در کلیه  سطوح بیمارستان یافت میشوند است.
 هدف ما تولید لیزواستافین نوترکیب و بررسی فعالیت آن پس از انتقال بر روی نانوکامپوزیت اکسید تیتانیوم بوده است. پس از تولید و تخلیص لیزو استافین از اشریشیا کلی آن را به روشهای شیمیایی با بیوتین کنژوگه کرده و سپس نانو کامپوزیت فوق را بیوتینیله  نمودیم.لیزو استافین را بکمک استرپتو  آویدین برروی نانو کامپوزیت  فوق جا یابی کرده و فعالیت استافیلو لیزین پس از هر مرحله ساخت این ترکیبات مورد بررسی قرار گرفت . پایداری فعالیت آنزیمی لیزواستافین کوپل شده با  نانو ذرات پس از ۸ ماه مورد بررسی قرار گرفت. خصوصیات فیزیکی  نانوذرات حاوی لیزواستافین و بدون لیزو استافین توسط   AFM, SEM, FTIR, Zeta potential  مورد بررسی قرار گرفت . نتایج نشان داد که   نانوذرات تیتانیوم اکساید بدست آمده دارای ساختمان مناسب و حاوی لیزو استافین با فعالیت آنزیمی می باشد.
 
 
کلیدواژه ها: نانو تکنولوژی | عفونت استافیلو کوکی | تکنولوژی آویدین بوتین |


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: تثبیت لیزو استافین نوترکیب برروی نانوکامپوزیت از طریق تکنولوژی کنژوگاسیون استرپتو آویدین بیوتین جهت طراحی یک استراتژی کاندید برای مقابله با آلودگی استافیلو کوک اورئوس
مجری اصلی: پرستو احسانی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۱/۱۶   |   کد طرح: 737CAPTCHA

مطالب مشابه


دفعات مشاهده: 331 بار   |   دفعات چاپ: 56 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر