معاونت تحقیقات و فناوری طراحی و ساخت فیوژن پروتئین E-D هموفیلوس آنفولانزا بدون کپسول به عنوان کاندیدای واکسن در مدل حیوانی

هموفیلوس آنفولانزا به دو صورت کپسول دار و بدون کپسول وجود دارد. سویه های بدون کپسول ایجاد کننده عفونتهای غیر تهاجمی از جمله اوتیت میانی و سینوزیت بوده و همچنین به عنوان عوامل مهمی در عفونتهای دستگاه تنفسی در تمام سنین میباشند. باکتری هموفیلوس آنفلوانزای غیر تیپ(NTHi) به عنوان یک باکتری  کومنسال در نازوفارنکس مستقر است و همچنین به عنوان پاتوژن فرصت طلب در عفونتهای بخش فوقانی و تحتانی تنفسی است که همراه با استرپتوکوکوس پنومونیه و موراکسلا کاتارالیس منجر به اوتیت میانی و تهاجم به فضای استریل گوش میانی میگردد. هموفیلوس آنفلوانزای غیر تیپ به صورت رایج در دستگاه تنفسی فوقانی انسان کلونیزه میگردد . واکسنهای موثر در برابر هموفیلوس آنفلوانزای تیپ b (Hib) صورت گسترده ای مورد استفاده قرار میگیرند اما آنها در برابر عفونتهای هموفیلوس آنفلوانزای غیر تیپ حفاظت کننده نمیباشد. برای تکامل و توسعه واکسنی که در برابر Hib و NTHI حفاظت کننده باشد تعدادی از پروتئین های سطحی هموفیلوس آنفلوانزای از جمله پیلی و پروتئین های غشای خارجی به صورت گسترده ای مورد مطالعه قرار گرفته است. یکی از کاندیدهای واکسنی, پروتئین D میباشد ، این پروتئین در بین سویه های فاقد کپسول حفاظت شده است. عملکرد اصلی پروتئین D تخریب مژه بافت نازوفارنکس انسانی بوده است و بیشترین خاصیت ویرولانس پروتئین D مرتبط با فعالیت گلیسروفسفودی استرازی آن میباشد. پروتئین D ، پروتئینی هیدروفوبیک بوده و در ویرولانس دارای اهمیت است.
پروتئین E یکی دیگر از کاندیداهای واکسنی مناسب میباشد .این پروتئین نیز در اتصال به سلولهای اپیتلیال نقش دارد و مانند پروتئین D در سویه های کپسول دار و سویه های بدون کپسول به مقدار زیادی حفاظت شده است. این پروتئین با دارا بودن ۱۶۰ اسید آمینه دارای خاصیت چسبندگی به سلولهای اپیتلیال میباشد و به عنوان یک فاکتور قاطع در بیماریزایی است که منجر به چسبیدن ابتدایی به موکوس تنفسی میگردد و مشاهده شده است که جهش در ژن کد کننده پروتئین E میان سویه های فاقد کپسول هموفیلوس آنفلوانزا  به طور غالب , کاهش در چسبندگی به سلولهای اپیتلیال را در مقایسه با سویه وحشی نشان میدهند.پروتئین E پروتئینی  ۱۶ KDa است که بخش مرکزی این پروتئین از اسید آمینه ۸۴ تا اسید آمینه ۱۰۸ مسئول اتصال به سلولهای اپیتلیال میباشد.
هدف از این  تحقیق، کلونینگ، بیان و تخلیص  پروتئین  D و پروتئین E  به صورت جداگانه و همچنین به صورت یک فیوژن پروتئین D-E  از سویه بدون کپسول هموفیلوس آنفلوانزا میباشد , در خاتمه پروتئین های نوترکیب تولیدی از نظر ویژگیهای فیزیکوشیمیائی و عدم سمیت، بررسی شدند ، و از لحاظ ایجاد ایمنی و بازدهی  پس از تلقیح به مدل حیوانی مورد ارزیابی قرار گرفتند.

 
کلیدواژه ها: : فیوژن پروتئینE- D | هموفیلوس آنفولانزا | کاندیدای واکسن |


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: طراحی و ساخت فیوژن پروتئین E-D هموفیلوس آنفولانزا بدون کپسول به عنوان کاندیدای واکسن در مدل حیوانی
مجری اصلی: داور سیادت   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۴/۲۲   |   کد طرح: 699هموفیلوس آنفولانزا به دو صورت کپسول دار و بدونCAPTCHA
دفعات مشاهده: 591 بار   |   دفعات چاپ: 129 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر