نتیجه طرح دانشگاه والپروات سدیم تولید سلولهای قلبی از سلولهای بنیادی با منشا بافت چربی را در محیط ازمایشگاهی افزایش می دهد


اهمیت موضوع تحقیق: یکی از مشکلات جوامع بشری  بیماریهای قلبی عروقی می‌باشند  که اولین عامل مرگ و میر در دنیا می‌باشند.  در سال های اخیر استفاده از سلول های بنیادی برای ترمیم ارگان های آسیب دیده پیشنهاد شده است.
     سلول های مشتق شده از بافت چربی می‌توانند به سلولهای قلبی تمایز یابند اما مطالعه ای در مورد استفاده از داربست های فیبرینی برای تمایز این سلول ها به سلولهای عضلانی قلب با استفاده از ماده القاءکننده والپروات سدیم گزارش نشده است. هدف از این مطالعه استفاده از این داربست و والپروات سدیم  جهت تمایز سلول های مذکور به سلولهای عضلانی قلب و همچنین ارزیابی کارایی این داربست بود.
مهمترین یافته ها به زبان غیر تخصصی: سلولهای کشت شده  در داربست های فیبرینی همراه با والپروات سدیم در طول 4 هفته فاکتورهای HAND1 را به میزان 59/1 برابر، , HAND2 را به میزان 54/1 برابر،  MLC2v را به میزان 48/1 برابر و تروپونین قلبی را به میزان 75/1 برابر، بیان نمودند که نشان دهنده  تمایز این سلول ها به سلولهای عضلانی قلب بود. بیانNKX2.5 و  Cx43 که شاخص های اتصال بین سلولهای قلبی می باشند نیز به طور معنی داری افزایش یافته بود. سلولهای دارای مارکر تروپونین قلبی مثبت در گروه داربست سه بعدی به میزان 1.5± 24.2 درصد به طور معنی داری بیش از داربست دو بعدی با 3± 19.8 درصد بودند.
پیشنهاد برای کاربرد نتایج:  براساس نتایج این طرح والپروات سدیم تولید سلولهای قلبی از سلولهای بنیادی با منشا بافت چربی را در محیط ازمایشگاهی افزایش داد و داربست فیبرینی اثر القایی والپروات سدیم را از طریق بیان بالای ژن ها و پروتئین های مارکرهای سلولهای قلبی تقویت نمود. این نتایج موفقیت روش های بر پایه سلول درمانی در درمان قلبهای آسیب دیده را یک قدم دیگر به جلو برد. پیشنهاد میشود در مرحله بعدی کارایی این روش در محیط درون تنی مورد بررسی قرار گیرد

مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی اثر والپروات سدیم بر تمایز سلول های مزانشیمی مشتق شده از بافت چربی انسانی به سلول های قلبی در شرایط کشت دو بعدی و داربست فیبرینی
مجری اصلی: دکتر حمید نجفی پور   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۱۰/۱۸   |   کد طرح: 95000476


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: فیبرین | سلول های مشابه سلول های قلب | سلول های بنیادی مشتق شده از بافت چربی | تمایز | داربست سدیم والپروات |

دفعات مشاهده: 34 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر