نتیجه طرح دانشگاه انجام درمان های دندانپزشکی سبب بهبود کیفیت زندگی بیماران میشود

اهمیت موضوع: ادراک فردی در مورد تاثیرات بهداشت دهان و دندان در حال افزایش است. زیرا این امر می تواند بر شیوه های مراقبت از خود تأثیر بگذارد و تاثیر مستقیمی بر کیفیت زندگی مرتبط با سلامت افراد داشته باشد. برخی از مطالعات اخیر در مقالات علمی، تأثیر عمومی و جنبه های خاص سلامت دهان را با استفاده از پروتز، درمان های جراحی، عادت های پارافانکشن و، درد دندانی ارزیابی کرده اند. در این میان، وجود مطالعه ای که به بررسی تاثیر درمان های دندانپزشکی به صورت کلی بر روی کیفیت زندگی بپردازد مورد نیاز است.

مهم ترین یافته ها: این مطالعه نشان داد که که زنان نمره بالاتری را کسب نموده  و کیفیت زندگی پایین تری داشتند. همچنین افراد با سطح تحصیلات بالاتر کیفیت زندگی پایین تری را گزارش کردند. 36 بیمار بعد از 6 ماه مجددا جهت ارزیابی کیفیت زندگی مورد ارزیابی قرار گرفتند( بیمارانی که بیماری سیستمیک( 4 نفر) و یا از دست دادن افراد نزدیک در طی این مدت داشتند(3 نفر) یا وضعیت شغلی آنها تغییر کرده بود(3 نفر) و همچنین عدم تمایل به مراجعه مجدد داشتند(14 نفر) وارد مطالعه نشدند).  این مطالعه نشان داد که انجام درمان های دندانپزشکی سبب بهبود کیفیت زندگی بیماران  و کاهش نمره پرسشنامه شده است.

پیشنهاد برای کاربرد نتایج:انجام  درمان های دندانپزشکی سبب بهبود کیفیت زندگی بیماران  و کاهش نمره پرسشنامه شده است.  دادن آگاهی لازم به دندانپزشکان در زمینه انجام درمان های صحیح برای بیماران انجام کار های درمانی مناسب مانند عصب کشی و ترمیم صحیح


 
مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان در بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی قبل و بعد از درمان های دندانپزشکی - 1396
مجری اصلی: دکتر مریم السادات هاشمی پور   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۱۱/۱۰   |   کد طرح: 96000644


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: کیفیت زندگی | درمان | ترمیم | پرسشنامه | OHIP14 |

دفعات مشاهده: 30 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر