نتیجه طرح دانشگاه حذف سیانید از فاضلاب سنتتیک بوسیله فرایند ترکیبی انعقاد و اکسیداسیون پیشرفته

اهمیت موضوع : سیانید آلاینده سمی است که در برخی از فاضلاب های صنعتی وجود دارد . این ماده به عنوان یک خطر جدی منجر به اثرات نامطلوب بر محیط زیست و سلامت انسان می‌گردد. هدف از مطالعه بررسی کارایی ترکیبی فرایند انعقاد و اکسیداسیون پیشرفته در حذف سیانید می‌باشد.
مهمترین یافته ها: تحقیق تجربی است که در زمستان 2017 در مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط انجام شد. تاثیر فرآیند ترکیبی انعقاد و اکسیداسیون پیشرفته با بررسی تغییرات pH، زمان تماس، غلظت اولیه سیانید ، غلظت PASIC ، شدت جریان ،  غلظت H2O2 انجام گردید و شرایط بهینه بدست آمد.کلیه آزمایش ها طبق کتاب استانداردهای آب و فاضلاب انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 17 انجام شد. با استفاده ترکیبی منعقد کننده PASIC و فرایند سونوالکترو فنتون حذف 94 درصد سیانید رسید. بیش ترین درصد حذف سیانید در فرایند انعقاد با ماده PASIC به غلظت mg/L 5، زمان ماند 60 دقیقه و6  pH= و در فرایند سونوالکترو فنتون و در نسبت غلظتmg/L =  H2O2  2500، زمان تماس60 دقیقه ، 5/3 pH= و شدت جریان = mA/cm2 10 مشاهده گردید. نتایج آزمون آماری نشان داد که  میانگین غلظت در تمامی متغییر ها قبل و بعد از انجام فرایند اختلاف معنی داری وجود داشت.
پیشنهاد برای کاربرد نتایج :حذف سیانید با استفاده از فرایند ترکیبی انعقاد و اکسیداسیون پیشرفته در تصفیه آب و فاضلاب به لحاظ هزینه و کارایی مناسب ، قابل طرح است.

 
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: دکتر محمد ملکوتیان   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۱۰/۱۸   |   کد طرح: 97000496


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: سیانید | انعقاد | اکسیداسیون پیشرفته | فاضلاب سنتتیک |

دفعات مشاهده: 21 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر