آموزش روش مراقبت از کمر به روش

اهمیت موضوع
با توجه به ماهیت و اهمیت شغل پرستاری، کمردرد می تواند بر کیفیت زندگی پرستاران و کیفیت مراقبت از بیمارانشان تاثیر منفی داشته باشد. هدف مطالعه حاضر بررسی آموزش مراقبت از کمر بر کمردرد و ناتوانی عملکردی در پرستاران بود.
مهمترین یافته ها
آموزش مراقبت از کمر به روش "مدرسه کمر" می تواند موجب کاهش کمردرد و ناتوانی عملکردی ناشی از آن در پرستاران شود.
پیشنهاد
با توجه به اهمیت کمردرد در کیفیت ارائه مراقبت، توصیه می شود این روش خودمراقبتی به کادر درمان به خصوص پرستاران آموزش داده شود.
 

کلیدواژه ها: کمردرد | ایران | آموزش | ناتوانی | پرستاران |


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: Effectiveness of the back school program on the low back pain and functional disability of Iranian nurse
مجری اصلی: زهرا اعمی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۱۲/۱۱   |  CAPTCHA

دفعات مشاهده: 88 بار   |   دفعات چاپ: 20 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر