از کیتوزان به عنوان یک جاذب مؤثر در تصفیه پیشرفته آب می توان استفاده کرد

اهمیت موضوع
استفاده از بازیابی مواد و دورریزهای دریایی برای تولید مواد مؤثر در حفاظت محیط زیست و فناوری تصفیه آب ضرورت دارد.
مهمترین یافته ها
- تولید و مشخصه یابی کیتوزان
- اثبات کارایی و کارامدی کیتوزان به عنوان یک ماده دورریز دریایی حاصل از سخت پوستان برای تصفیه آب
- تعیین پارامترهای بهرهبرداری فرایند جذب سطحی در حذف آلایند فلوراید از منابع آب
پیشنهاد
استفاده از نتایج این مطالعه برای طراحی یک ستون جاذب نیمه صنعتی و کاربرد آن در تصفیه پیشرفته آب با هدف حذف آلاینده های یونی
 

کلیدواژه ها: تصفیه پیشرفته آب | جاذب | کیتوزان |


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: ADSORPTION OF FLUORIDE ON CHITOSAN IN AQUEOUS SOLUTIONS: DETERMINATION OF ADSORPTION KINETICS
مجری اصلی: سهند جرفی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۱۲/۱۱   |  CAPTCHA
دفعات مشاهده: 111 بار   |   دفعات چاپ: 17 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر