توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی البرز مداخلات آموزشی در استفاده از کرم ضد آفتاب در کشاورزان موثر است

اهمیت موضوع :  امروزه سرطان پوست یکی از شایعترین انواع سرطان ها می باشد کشاورزان از جمله افراد درگیراین سرطان می باشند و نورخورشید از مهمترین عوامل قابل اجتناب ، بروز این نوع سرطان می باشد . کرم ضد آفتاب میزان ابتلا به سرطان پوست را کاهش می دهد . این مطالعه با هدف بررسی تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر الگوی فرایند عملکرد بهداشتی بر استفاده از کرم ضد آفتاب در کشاورزان شالیکاران شمال کشور به انجام رسید
مهمترین یافته ها به زبان غیر تخصصی :. این مطالعه مداخله ای  بر روی 177 کشاورز در سال 1397  از خردادماه تا شهریورماه  انجام شده است  .  بر اساس معیارهای ورود به مطالعه  افراد به صورت در دسترس انتخاب شدند و سپس  به روش تصادفی ساده در سه گروه پیش از قصد ، قصد و کنترل قرارگرفتند . شرکت کنندگان قبل از مداخله ، بلافاصله پس از مداخله و یک ماه بعد مورد ارزیابی قرارگرفتند . نتایج آزمون آماری نشان داد که رفتار استفاده از کرم ضد آفتاب درمیان گروهها  پس از مداخله آموزشی ارتقا یافت   براساس نتایج این مطالعه در طی جلسات آموزشی نه تنها باید به عوامل انگیزشی ، بلکه عوامل برنامه ریزی نیز توجه نمود .
 
پیشنهاد برای کاربرد نتایج : از این الگو برای بهبود رفتار استفاده از کرم ضد آفتاب در کشاورزان به عنوان یک گروه پرخطر استفاده شود هنگام استفاده از این الگو مشخص شود میزان درک خطر ، فواید رفتار و میزان باور آفراد به توانایی خود در استفاده از کرم ضد افتاب چگونه است اگر افراد قصد استفاده از کرم را ندارند از عوامل انگیزشی برای ارتقا رفتار در آنان بهره گرفت و در صورتیکه افراد قصد انجام رفتار را دارند ولی در تبدیل قصد به رفتار تعلل می ورزند بر عواملی مانند برنامه ریزی تاکید شود
کلیدواژه ها: کشاورز | الگوی فرایند عملکرد بهداشتی | ضد آفتاب |


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر الگوی رویکرد فرایند عمل بهداشتی بر استفاده از کرم ضد آفتاب در شالیکاران شمال کشور
مجری اصلی: لیلی صالحی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۱۱/۱۸   |  CAPTCHA
دفعات مشاهده: 87 بار   |   دفعات چاپ: 20 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر