توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی البرز اضافه وزن وکم تحرکی دو رکن اساسی در بیماری های غیر واگیر در کارکنان مرکز بهداشت شهرستان کرج می باشد

اهمیت موضوع :از آنجا که مراکز خدمات جامع سلامت جهت پیشگیری از بیماری های غیرواگیر و کاهش عوامل خطر مرتبط با آن(اضافه وزن و چاقی، فشارخون،دیابت، فعالیت بدنی و مصرف دخانیات) فعالیت می کنند، به نظر می رسد سلامت کارکنان در این مراکز به عنوان جزئی از جامعه در الویت می باشد.
مهمترین یافته ها به زبان غیر تخصصی :نتایج نشان داد در این میان بیشترین شیوع عوامل خطر مربوط به اضافه وزن و چاقی، عدم تحرک بدنی و چربی خون بالا بود. بررسی همبستگی بین نمایه توده بدنی و وزن با سایر متغیرها نشان داد فشارخون بیشترین ارتباط را با نمایه توده بدنی دارد. بعد از آن چربی خون، قندخون، سن ، فعالیت بدنی و رشته شغلی به ترتیب با تغییرات نمایه توده بدنی تغییر می یابند. با توجه به تاثیر فاکتور نمایه توده بدنی بر سایر متغیرها و اینکه اضـافه وزن و چـاقی از جملـه مهـم تـرین فاکتورهای تعیین کننده بیماریهای مزمن و غیرواگیر میباشـند، به نظر می رسد تلاش در جهت کاهش نمایه توده بدنی و افزایش فعالیت بدنی میتواند بیشترین عامل کمک کننده در کاهش بیماری های غیرواگیر در پرسنل مرکز بهداشت شهرستان کرج باشد. طراحی برنامه و مداخلات لازم در این زمینه ضروری به نظر می رسد.
پیشنهاد برای کاربرد نتایج :پیشنهاد میگردد همه فاکتورهای کاهش دهنده چاقی جهت کاهش بیماری های غیر واگیر در پرسنل مرکز بهداشت شهرستان کرج صورت گیرد، از جمله:آموزش تغذیه ویژه پرسنل توسط کارشناسان تغذیه مراکز جهت افزایش تنوع و بهبود کیفیت غذایی؛ ارتقاء سطح فعالیت بدنی در پرسنل با در نظر گرفتن ساعت و فراهم آوردن مکانی جهت انجام فعالیت ورزشی ؛
در راستای کاهش چاقی، به جای توزیع و سهمیه بندی کردن قند به توزیع میان وعده های مناسب تر اقدام گردد 
کلیدواژه ها: کم تحرکی ؛ چاقی ؛ فعالیت بدنی |


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: بررسی عوامل خطر مرتبط با بیماری های غیرواگیر در کارکنان مرکز بهداشت شهرستان کرج در سال96
مجری اصلی: هاجر توکلی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۱۱/۱۹   |  CAPTCHA

دفعات مشاهده: 59 بار   |   دفعات چاپ: 14 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر