آموزش بالینی دوره های بهداشت روان در پرستاری با استفاده از نظارت بالینی و مدل کرک پاتریک اثربخش است

اهمیت موضوع
روش کریک پاتریک نشان داد میزان واکنش، رضایت، نگرش و یادگیری دانشجویان در سطح خوب و میزان مهارت آنها نیز در سطح عالی قرار دارد که نشان دهنده اثربخشی آموزش می باشد و بیش از یک نظر سنجی است. مدل ارزشیابی کریک پاتریک می تواند با تطابق دادن با برنامه های آموزش بالینی مورد استفاده قرار گیرد.
مهمترین یافته ها
در سطح اول ارزشیابی به شیوه کریک پاتریک واکنش دانشجویان به محل برگزاری کارآموزی (Setting)، محتوی، مربی و فعالیت های یادگیری اندازه گیری شد. دانشجویان نسبت به نحوه برگزاری کارآموزی بهداشت روان نگران بودند و اطلاعی از لاگ بوک نداشتند در اولین تجربه خود از کارآموزی بهداشت روان به آن واکنش ضعیف نشان دادند اما در پایان کارآموزی در مجموع سه گزینه خوب، خیلی خوب و عالی دانشجویان پرستاری از نحوه اجرای کاراموزی رضایت داشتند و این واکنش مثبت ارزیابی شد.
سطح دوم که اندازه گیری یادگیری است مداخلات آموزشی در این سطح ارزشیابی می شود در خود ارزیابی دانشجویان نگرش و اعتماد به نفس خود را در سطح خوب ارزیابی نمودند و دانشجویان اکثر قسمتهای محتوی آموزشی نمره بالاتر از 60 ارزیابی نمودند.
سطح سوم  اندازه گیری رفتار است به این معنی که چه تغییری در رفتار یادگیرندگان اتفاق افتاده است. ایده آل این است که برنامه آموزشی ارائه شده در همان زمان و همان مکان ارائه برنامه اندازه گیری نشود بلکه بعدا ولی یادگیرندگان به محل آموزش برمی گردند و با برنامه آموزشی مواجه می شوند مورد ارزیابی قرار گیرند.
سطح چهارم نتایج حاصل از آموزش بالینی درس کاراموزی بهداشت روان از جمله مستندات آموزش به بیمار ، لاگ بوک ها، برنامه های مراقبت از بیماران خود را در اختیار سرپرستار و سوپوایزر آموزشی بیمارستان قرار دادیم تا در برنامه ارزشیابی بیمارستانهای آموزشی طرح تحول نظام سلامت مورد ارزشیابی و نمره دهی قرار گیرد.
پیشنهاد
یافته های این مطالعه و محتوی آموزشی ارائه شده جهت درس بهداشت روان می تواند راهنمای آموزش بالینی مفیدی برای سایر مربیان باشد تا بتوانند درس بهداشت روان را  به طور موثر و جامع برای دانشجویان پرستاری ارائه دهند و ارزیابی نمایند همچنین محتوی آموزشی تدریس شده برای کاراموزی درس بهداشت روان دانشجویان پرستاری نتیجه یک برنامه 5 ساله است می تواندپیشنهادی برای ایجاد تغییر در کوریکلوم آموزشی دانشجویان باشد.
 

کلیدواژه ها: پرستاری | نظارت بالینی | مدل کرک پاتریک | ارزیابی | درس دادن |


مشخصات طرح مرتبط:
عنوان پروژه: اثربخشی آموزش بالینی دوره های بهداشت روان در پرستاری با استفاده از نظارت بالینی و مدل کرک پاتریک
مجری اصلی: فاطمه قویدل   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۱۲/۱۴   |  CAPTCHA
دفعات مشاهده: 108 بار   |   دفعات چاپ: 27 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر