هزینه اثربخشی و ایمنی چهار داروی مربوط به بیماری های قلبی عروقی Streptokinase, Tenecteplase, Alteplase, Reteplase مشخص شد.

نظر به بروز بالای بیماری های قلبی و عروقی و همچنین میزان شیوع بالای عوامل خطر این بیماری ها در کشور موضوع درمان این بیماران دارای اهمیت ویژه ای می باشد. از مجموعه داروهای ترومبولیتیک، آلتپلاز (Alteplase)، رتپلاز (Reteplase) و استرپتوکیناز (Streptokinase) در لیست بیمه ای ایران قرار دارند، اما داروی تنکتپلاز (Tenecteplase)که به تازگی به این لیست اضافه شده  هنوز وارد کشور نشده است و در لیست بیمه ای قرار ندارد. از آنجا که اثربخشی داروی رتپلاز مشابه داروی آلتپلاز بوده و هزینه اثربخش تر از داروی تنکتپلاز می باشد، داروی رتپلاز می بایست در اولویت باشد. و از آنجا که اثربخشی داروهای اختصاصی فیبرین نسبت به استرپتوکیناز تایید شده است، ولی با توجه به نتایج متاآنالیز حاصله اثربخشی و هزینه داروی استرپتوکیناز بهتر از داروی تنکتپلاز می باشد و از آنجا که داروی استرپتوکیناز خطر بالای واکنش افزایش حساسیتی را با تکرار دوز همین دارو افزایش می دهد، به همین خاطر توصیه می شود از استرپتوکیناز جز در موارد عدم دسترسی به دارو و فاصله طولانی با مراکز ارائه دهنده خدمات استفاده نشود.CAPTCHA code
کلیدواژه ها: اثربخشی | هزینه- اثربخشی | ایمنی | انفاکتوس حاد میوکارد | داروی تنکتپلاز |

دفعات مشاهده: 494 بار   |   دفعات چاپ: 57 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 1 بار   |   0 نظر