نسخه فارسی پرسشنامه دست انداخته شدن می تواند در پژوهش‌های اختلالات افسردگی، اضطرابی و سایر اختلالات مرتبط مورد استفاده قرار گیرد.

اهمیت موضوع:
تحقیقات متعددی حاکی از این است که دست انداخته شدن در دوران کودکی با آسیب‌شناسی دورانی بزرگسالی در ارتباط است. تعدادی از مطالعات ارتباط بین تجارب دست انداخته شدن دوران کودکی و ناسازگاری مستند در بزرگسالی را تائید می‌کنند و شواهد در حال رشد حاکی از آن است که دست انداخته شدن و سایرسازه های مرتبط مانند قربانی آزارکلامی و سوء استفاده هیجانی بودن ممکن است خطر ابتلا به اختلالات خوردن در زنان، افسردگی، اضطراب، اختلال شخصیت مرزی، سوء مصرف مواد، سوگیری شناختی، خودانگاره و عزت نفس پایین را افزایش دهد. در تلاش برای ارزیابی موثر و دقیق دست انداخته شدن دوران کودکی، ابزارهای خود گزارش دهی گوناگونی ساخته شده است اکثریت قریب به اتفاق تحقیقات که در مورد تاثیر اذیت شدن دوران کودکی بر بزرگسالی است، از پرسشنامه دست انداخته شدن (TQ) و پرسشنامه‌ی ویرایش شده ی اذیت شدن (TQ-R) استفاده می‌کنند. 

مهمترین یافته ها: 
نتایج حاصل از تحلیل عامل تأییدی نشان دهند ی عدم تائید 5 عاملی نسخه‌ی اصلی و همچنین 3 و 4 و 5 عامل مطرح‌شده توسط پژوهشگران قبلی بود. تحلیل عاملی اکتشافی وجود 4 عامل را تائید کرد که 034/52 در صد واریانس را تبیین می‌کرد. ضریب آلفای کرونباخ کل پرسشنامه برابر 92/0 محاسبه گردید. 
پیشنهاد برای کاربرد نتایج:
با توجه به یافته‌های این پژوهش، می‌توان پرسشنامه‌ی دست انداخته شدن با 23 آیتم و چهار عامل ظاهر، اجتماعی، عامل قد و آکادمیکی را ابزاری مناسب برای اندازه‌گیری این سازه مهم در نظر گرفت. اهمیت تجارب دست انداخته شدن در طیف وسیعی از آسیب‌های روانی نشان داده‌شده است. ازاین‌رو شکل‌گیری یک ابزار ارزیابی، شاخصی برای اندازه‌گیری دامنه تجارب دست انداخته شدن ایجاد می‌کند. درمجموع نسخه فارسی پرسشنامه دست انداخته شدن در پژوهش‌هایی که به مطالعه آسیب‌شناسی اختلالات، افسردگی، اضطرابی و سایر اختلالات که تجارب دست انداخته شدن می‌توان در آن نقشی داشته باشد به‌وفور می‌تواند مورداستفاده قرار گیرد. 

مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: میترا حکیم شوشتری   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰   |   کد طرح: 95-01-121-27889


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: پایایی و روایی- پرسشنامه ی اذیت شدن-تجدید نظر شده Teasing Questionnaire-R |

دفعات مشاهده: 23 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر