مقیاس پیگیری خودکشی شیهان (S-STS) ابزاری قابل قبول و دارای اعتبار و پایایی کافی جهت کاربرد در جامعه ی ایرانی است.

خودکشی دهمین علت مرگ در سراسر جهان، سومین علت عمده مرگ در 15 تا 44 سالگی و در برخی کشورها دومین علت اصلی مرگ و میر در میان افراد 10 تا 24 ساله است. اگر چه دادههای بین المللی در اقدام به خودکشی غیر کشنده محدود هستند، تخمین زده میشود که اقدام به خودکشی 20 تا 30 برابر شایعتر از خودکشی کامل است. سازمان بهداشت جهانی تخمین زده است که حدود یک خودکشی در هر دقیقه و یک اقدام به خودکشی تقریبا در هر سه ثانیه رخ میدهد. شناسایی زودرس افراد در معرض خطر خودکشی و درمان سریع اختلالات همراه آن از مراحل اصلی در پیشگیری خودکشی است. تشخیص زودهنگام علائم نشان دهنده اندیشه پردازی خودکشی و گرایش به اقدام خودکشی ممکن است بهترین راهبرد غربالگری برای شناسایی افراد در معرض خطر خودکشی باشد. در پژوهش حاضر، به بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس پیگیری خودکشی شیهان (S-STS) در نمونه ای غیربالینی پرداختیم و نتایج نشان دهنده ی این بود که این ابزار، ابزاری قابل قبول و دارای اعتبار و پایایی کافی جهت کاربرد در جامعه ی ایرانی است. تحلیل عاملی شواهدی برای مدل یک بعدی ارائه نمود و پایایی درونی و پایایی بازآزمایی برای نمره کلی آزمون بسیار عالی بود. از این رو می توان از ابزار حاضر جهت اهداف غربالگری و برای ارزیابی افکار و رفتار خودکشی در زمان حال در جمعیت غیر بالینی استفاده نمود.

مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: احمد عاشوری   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۵/۱۶   |   کد طرح: 94-02-121-26013


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: خودکشی-اعتبار - روایی |

دفعات مشاهده: 18 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر