روش های مشارکتی درمان افسردگی نسبت به درمان های معمول هزینه اثربخش تر می باشند.

اهمیت موضوع:
گذار جمعیتی جهان و پیرشدن جمعیت و شعار سازمان جهانی بهداشت پیرامون افسردگی ضرورت بررسی مداخلات پیشگیری از افسردگی را ضروری می نماید. لذا پژوهش حاضر در قالب یک مرور نظام مند با بررسی هزینه اثربخشی و هزینه مطلوبیت و هزینه منفعت این مداخلات می تواند کمک موثری به تصمیم گیران نظام سلامت و نهایتا کاهش بار زیادی از روی جامعه باشد. 

مهمترین یافته ها:
این مطالعه با هدف مرور نظام مند مطالعات ارزشیابی اقتصادی که به بررسی مقایسه ای هزینه اثربخشی روش درمانی شناختی-رفتاری با درمانهای رایج افسردگی در درمان افسردگی به کار گرفته می شوند انجام شد. در 14 مطالعه ارزیابی اقتصادی وارد شده در پژوهش از معیارهای کیفیت زندگی و یا از معیارهای کاهش علائم افسردگی به عنوان مقیاس اثربخشی استفاده شده است. در اغلب مطالعات هزینه های مستقیم و غیر مستقیم توجه شده و هزینه هایی از جمله هزینه های دارویی، هزینه های اینترنت، هزینه های سفر، هزینه های فرصت از دست رفته تولید و هزینه های بستری بررسی شده است. روشهای درمانی معمولا باعث بالا رفتن کالی در بیماران یا کاهش بروز افسردگی یا کم شدن علائم آن شده اند. یافته های مطالعات متعددنتایج یکسانی را در خصوص هزینه اثربخش تر بودن روش های مشارکتی نسبت به درمان های معمول نشان داده اند. 

پیشنهاد:
 نتایج مطالعات نشان می دهند این روشهای درمانی مداخله ای در اکثر شرایط اثربخش هستند ولی در مورد هزینه اثربخش باید ارزیابی اقتصادی بومی صورت گیرد زیرا آستانه مورد نظر برای تمایل به پرداخت نقش بسزایی در تعیین هزینه اثربخشی ایفا میکند و با توجه به آستانه خاص هر کشور در مورد هزینه اثربخشی این روشها باید قضاوت نمود. 

مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: عزیز رضاپور   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۷/۴/۲۵   |   کد طرح: 96-02-163-30769


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: ارزیابی اقتصادی | سالمندان | افسردگی | مداخلات پیشگیری |

دفعات مشاهده: 16 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر