کیفیت تصویر برداری از قفسه سینه بیماران با افزایش کیلوولتاز دستگاه های دیجیتال کاهش می یابد.

در بخشهای پرتوشناسی تشخیصی، به طور روزافزون دستگاههای پرتونگاری دیجیتال جایگزین دستگاههای پرتونگاری فیلم اسکرین میشوند. علیرغم تفاوت در ویژگیهای آشکارسازهای جدید ثبت تصاویر، همان پروتکلهای پرتونگاری که برای سامانه های فیلم اسکرین بکار گرفته میشد همچنان بدون بازنگری ویژهای برای دستگاههای دیجیتال نیز بکار میروند. در این پژوهش، کیفیت تصویر و دُز بیمار در تصویربرداری دیجیتال از قفسه سینه مورد بررسی و بهینه سازی قرار گرفتند. یافته های این پژوهش نشان داد که با افزایش کیلوولتاژ نسبت کیفیت تصویر به دُز بیمار کاهش پیدا میکند. بنابراین برای بهینه سازی تصویربرداری از قفسه سینه بایستی، تا جای ممکن اندازه کیلوولتاژ را با توجه به جثه بیمار و هدف بالینی مورد نظر کاهش داد.

مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: دکتر سید حسین موسوی انیجدان   |   تاریخ اتمام طرح:   |   کد طرح: 2379


CAPTCHA code
دفعات مشاهده: 24 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر