نوزادان تغذیه شده با شیر مادر و نوزادان مبتلا به ریفلاکس معده به مری، میزان کال پروتکتین مدفوعشان بالاتر از کودکانی است که با شیر خشک تغذیه

مطالعه حاضر یک مطالعه کوهورت ( Cohort ) بوده که طی سالهای1394- 1390 در بیمارستان ولیصر انجام گرفت. جمعیت مورد مطالعه، نوزادان ترم با وزن تولد بالای 2500 گرم و تحت نظر مرکز تحقیقات تغذیه با شیر مادر تا سن 6 ماهگی بود. شیر خوران بر اساس نوع تغذیه شان در دو گروه تغذیه با شیر مادریا شیر خشک و ترکیبی طی مدت 6 ماه بررسی شده و میزان کال پروتکتین مدفوع شان در ماه اول تولد و شش ماهگی توسط کیت اندازه گیری کال پروتکتین به روش Elisa اندازه گیری و ثبت شد.60 نوزاد ترم شامل 37 نوزاد پسر (7/61%) و 23 نوزاد دختر (3/38%) وارد مطالعه شدند. 28 کودک (7/46%) با شیر مادر،4 کودک (%7/6) با شیر خشک و 28 کودک (7/46%)با هر دو تغذیه می شدند. 29 شیرخوار(%3/48) سالم، 16شیرخوار سابقه کولیک داشتند،10شیرخوار به بیماری ریفلاکس معده مری (GERD) مبتلا بودندو 8 نوزاد سابقه اتوپی که یک نفر از آنها کولیک و دو نفر از آنها GERD نیز داشتند. نتایج نشان داد میزان کال پروتکتین در دوره نوزادی و در 6 ماهگی در کودکان تغذیه شده با شیر مادر بطور معنی داری بالاتربود. همچنین میزان کال پروتکتین در کودکان مبتلا به ریفلاکس هم در نوزادی و هم در 6 ماهگی بطور معنی داری بالاتر از کودکان بدون ریفلاکس مشاهده شد (p< .05).نتایج این مطالعه نشان داد که بین نوع تغذیه و میزان کال پروتکتین مدفوع نوزادان رابطه معنی داری و جود داشته و همچنین بیماری ریفلاکس معده به مری سبب افزایش این پروتئین در مدفوع در کودکان زیر شش ماه میگردد.
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: معصومه عسگر شیرازی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۶/۳۱   |   کد طرح: 90-03-105-15017


CAPTCHA code
دفعات مشاهده: 12 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر