آیا کیفیت شیمیایی ومیکروبی آبهای بطری شده مورد آزمایش مطلوب ودر حد استاندارد میباشد؟

در طی سالیان اخیر مصرف آبهای معدنی و بطری شده در بین افراد جامعه رو به افزایش است . استفاده روزافزون از آبهای بطری شده از درون مجامع اجتماعی نیز به درون خانه ها نفوذ کرده است. برخی از اجزاء و آلاینده های موجود در آب ممکن است اثرات نامطلوبی مانند سرطانزایی نقص عضو مادر زایی بیماریهای قلبی عروقی تآثیر بر سیستوم عصبی و فشار خون رابدنبال داشته باشد.نیترات و نیتریت از یونهای عمده در آب میباشد و میتوانند سلامت آبهای معدنی و بطری شده را تحت تآثیر قرار دهند.در مطالعه ای که با عنوان بررسی وضعیت میکروبی و شیمیایی آب های معدنی و بطری شده در سطح شهر بیرجند در سال 1385توسط مریم خدادادی و همکارانش صورت گرفت نتایج نشان داد که مقدار نیتریت نمونه های مورد نظر خارج از محدوده استاندارد بوده است.
در پژوهشی دیگر که در سال 1386 با عنوان بررسی وجود فلزات سنگین، مقادیر نیتریت و نیترات و ویژگیهای میکروبی آبهای معدنی موجود دربازارهای استان آذربایجان غربی توسط شیرین فروزان و همکاران  صورت گرفت نتایج نشان داد میزان نیتریت و مجموع نسبت غلظت نیترات و نیتریت بالاتر از حد استاندارد می باشد. همچنین در مطالعه ای که در سال1386با عنوان بررسی مقادیر نیترات در تعدادی از آبهای بطری شده شهر تهران توسط دکتر غلامرضا جاهد خانیکی و همکاران وی صورت گرفت نتایج نشان داد میزان نیترات آبهای بطری شده مورد آزمایش در حد استاندارد ملی وجهانی میباشد.
مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: سعید ناظمی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۶/۴   |   کد طرح: 9063


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: آب معدنی | آلودگی آب |

دفعات مشاهده: 144 بار   |   دفعات چاپ: 48 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر