سطح تحصیلات سرپرست کودک و وضعیت مسکن با سازگاری رفتاری در فرزندان خانواده‌های طلاق ارتباط دارد.

هدف از این مطالعه، بررسی سازگاری رفتاری و عوامل مرتبط با آن در کودکان با والدین طلاق بود. در مجموع 57 کودک خانواده طلاق (33 دختر و 35 پسر) از طریق مدارس ابتدایی در شهر رشت انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری پرسشنامه محقق‌ساخته در مورد عوامل سازگاری، فرم مصاحبه با والدین بر اساس آزمون سنجش رفتاری کودکان Kassal و Russell بود. نتایج این مطالعه نشان داد که بین پایه تحصیلی کودک، سطح تحصیلات سرپرست کودک و وضعیت مسکن با سازگاری رفتاری همبستگی معنی‌داری وجود دارد. نمره سازگاری رفتاری در دختران نوجوان که با پدرشان زندگی می‌کردند بیشتر از دخترانی بود که با مادرانشان زندگی می‌کردند. بر این اساس توصیه می‌شود، مسئولین مدرسه می‌توانند دوره‌هایی برای مدیریت خشم، افزایش مهارت‌های زندگی و .. برای کودک خانواده طلاق برگزار کنند.

مشخصات طرح مرتبط:
مجری اصلی: آقای دکتر عبدالحسین امامی سیگارودی   |   تاریخ اتمام طرح: ۱۳۹۶/۱۲/۲۳   |   کد طرح: 95110904


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: کودکان با والدین طلاق | سازگاری بعد از طلاق | عوامل مرتبط | طلاق |

دفعات مشاهده: 23 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر