فرم ارسال بازخورد به پايگاه نتايج پژوهش‌های سلامت کشورموارد الزامی با علامت ستاره (*) مشخص شده‌اند.
نام و نام خانوادگی *

- حداقل تعداد کاراکترها : 5 کاراکتر
نام سازمان *

- حداقل تعداد کاراکترها : 4 کاراکتر
نشانی بخش یا خبر مورد نظر
پست الکترونیک (برای پاسخگویی) *

- حداقل تعداد کاراکترها : 5 کاراکتر
بازخورد، نظر یا پیشنهاد  *