پیام خود را بنویسید

  • اثرات پروبیوتیک ها در درمان التهاب معده ناشی از هلیکوباکتر پیلوری
  • مکمل نیترات سدیم میتواند در پیشگیری و درمان عوارض تولیدمثلی مردانه مرتبط با دیابت مفید باشد.
  • یک کیت بومی ایرانی برای تشخیص هلیکوباکتر پیلوری طراحی شد.
  • تولید قطعات scfv آنتی بادی با استفاده از تکنیک phage display علیه ماکر سرطانی Fzd انجام شد که می تواند باعث مهار رشد و تکثیر سلول های سرطان سینه شود.
  • هنردرمانی مبتنی بر مرور زندگی: درمانی غیر دارویی برای سالمندان با نشانه های بروز افسردگی
  • با بکارگیری نانوذرات اکسید گرافن، میدان مغناطیسی و لیزر مادون قرمز نزدیک، می‌توان مانع از افزایش اندازه تومور گردید.
  • انجام ورزشهای منظم هوازی زیربیشینه در مبتلایان بیماری ایسکمی‌ قلبی می‌‌تواند منجربه افزایش سطح سرمی اینترلوکین وکاهش عودحملات‌ گردد.

آخرین اخبار پایگاه

 بیشتر

بایگانی بخش ویژه سیاستگذاران درمانی

بایگانی بخش ویژه سیاستگذاران پژوهشی

بایگانی بخش ویژه مردم و رسانه ها

بایگانی اخبار ویژه متخصصان و پژوهشگران

بخش های ویژه اخبار را به صورت دسته بندی شده در اختیار گروه های مخاطب مشخص قرار می دهند.