عوامل اصلی تب و تشنج کودکان بستری در بیمارستان های دولتی شهرستان گرمی و پارس آباد می تواند عفونت تنفسی فوقانی و بیماری های اسهالی با شد

یافته های پژوهش حاضر نشان داد که شیوع تب تشنج در شهرستان گرمی و پارس آباد در طول یک سال 25/6 درصد بود که بین کودکان مذکر شیوع بالاتری داشت. اوج شیوع تب، تشنج بین سنین 1تا 2 سال بود و بیشترین نوع آن مربوط به تشنج ساده بود. عامل اصلی این مشکل عفونت تنفسی فوقانی و بیماری های اسهالی به دست آمد. همچنین سابقه قبلی تشنج، طول مدت تشنج، سن کودک، فاصله زمانی تب تا وقوع تشنج بر وقوع تشنج تاثیرگذار بود.
 

دفعات مشاهده: 122 بار   |   دفعات چاپ: 24 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

انتخاب نوع زایمان

با سلام
عنوان خبر مبهم است، نتیجه یا دستاورد اصلی طرح پژوهشی را بصورت یک جمله خبری واضح، برای عنوان خبر درنظر بگیرید.
معادل فارسی کلمات لاتین را در عنوان خبر بیاورید. متن خبر را درحد یک پاراگراف قابل فهم برای عموم مشتمل بر اهمیت موضوع، نتایج و یافته ها تنظیم نمایید.

با تشکرو احترام
لیلا میرزایی             81454311-021نتیجه مطالعه حاضر که در بین 300 زن باردار مراجعه کننده به بیمارستان های آموزشی درمانی استان اردبیل انجام شد، نشان داد که اکثریت آنها (1/41%) در مورد روش های زایمان و عوارض آن آگاهی خوب و نگرش مثبت به زایمان طبیعی داشتند. همچنین پیشنهاد آشنایان، مادران، همسران و به خصوص پزشکان متخصص زنان زایمان تاثیر بسزایی در انتخاب نوع زایمان توسط مادران دارد که از این طریق می‌توان زایمان طبیعی را در بین مادران ترویج داد. در این خصوص اکثر مادران عامل اصلی انتخاب سزارین را ترس از درد زایمان طبیعی اعلام کردند.

دفعات مشاهده: 106 بار   |   دفعات چاپ: 26 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

بررسی کارایی فرایند انعقاد الکتریکی

بر طبق نتایج بدست آمده، راندمان حذف سویه­ های باکتریایی اشرشیاکلی و سالمونلا تیفی موریوم در شرایط بهینه ۱۰۰% بدست آمد. بنابراین می­توان از فرآیند انعقاد الکتریکی شناورسازی الکتریکی در حذف باکتری­های بیماری­زای از آب آشامیدنی استفاده کرد.

دفعات مشاهده: 266 بار   |   دفعات چاپ: 70 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

فعالیت فیزیکی زنان و عوامل موثر بر آن بر اساس کاربرد مدل اکولوژی اجتماعی

فعالیت فیزیکی یکی از شاخص های بهداشتی پیشگیری کننده از بسیاری از مشکلات بهداشتی مانند چاقی و بیماریهای قلبی عروقی است. مدل اکولوژی اجتماعی مدل مناسبی برای طراحی و اجرای برنامه های ارتقای سلامت است.
 

دفعات مشاهده: 269 بار   |   دفعات چاپ: 64 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اثرات مفید ویتامین D و اسیدهای چرب امگا سه در روی بیو مارکرهای التهابی ،و استرس أکسی داتیو و نتیجه حاملگی در بیماران مبتلا به دیابت حاملگی

افرادی که ویتامین D و اسیدهای چرب امگا سه گرفتند با افرادی که ویتامین D و امگا سه و پلاسبو دریافت کردند مورد مقایسه قرار گرفتند به میزان قابل توجهی CRP و مالون دی الدیید پایینی داشتند و افزایش طرفیت آنتی اکسیدان توتال و گلو تاتیون را دارا بودند. بعلاوه ویتامین Dو اسیدهای چرب امگا سه با هم و با ویتامین Dو اسیدهای چر ب امگا سه و پلاسبو مورد مقایسه قرار گرفتند و نتیجه این شد که ایکتر نوزادی و بستری نوزادان کمتر شد
در کل مکمل ویتامین Dو أسید چرب امگا سه برای شش هفته در زنان حامله مبتلا به دیابت بار داری اثرات مفیدی در روی بعضی از بیو مارکرهای التهابی  و استرس اکسیداتیو و نتایج بارداری داشته است 

دفعات مشاهده: 247 بار   |   دفعات چاپ: 75 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اثر عصاره هیدروالکلی قارچ دنبلان بر سطح هورمون تیرویید و محور هیپوفیز تیروئید در موش صحرایی نر

نتایج تحقیقات نشان می دهد که عصاره اتانولی این قارچ فعالیت آنتی اکسیدانی قابل توجهی داشته و در صنعت دارویی ازآن استفاده می شود. در جستجو برای یافتن اثر درمانی دنبلان در پزشکی مدرن یکسری درمان شامل اثرات ضدالتهابی، سرکوبگر ایمنی، آنتی موتاسیون، آنتی کارسینوژنیک و خاصیت آنتی اکسیدانی هم ثبت شده است

دفعات مشاهده: 274 بار   |   دفعات چاپ: 95 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ ﻗﺎرچ دﻧﺒﻼن ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻫﻮرﻣﻮن اﺳﺘﺮوژن و ﭘﺮوژﺳﺘﺮون در ﻣﺪل ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﺎﻟﺘﯿﭙﻞ اﺳﮑﻠﺮوزیﺲ ﻣﻮش ﺻﺤﺮایی

بیماری ﻣﺎﻟﺘﯿﭙﻞ اﺳﮑﻠﺮوزیس یک ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺰﻣﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺖ. ﻫﺪف از این ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﺼﺎره ﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ ﻗﺎرچ دﻧﺒﻼن ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻫﻮرﻣﻮن اﺳﺘﺮوژن و ﭘﺮوژﺳﺘﺮون در ﻣﻮش ﺻﺤﺮایی ﻣﺎده ﻣﺪل ام اس تجربی است. ﻧﺘﺎیج ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﮐﻮﭘﺮیزون ﺑﺎﻋﺚ کاهش سطح استروژن، ﭘﺮوژﺳﺘﺮون و وزن ﻣﯽ ﺷﻮد؛ ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ و ﭘﺮوژﺳﺘﺮون در ۴ تزریق ﻋﺼﺎره ﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ دﻧﺒﻼن ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻣﯿﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮﻣﯽ ﻫﻮرﻣﻮن اﺳﺘﺮوژن در گروه ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ام اس اﻓﺰایش ﻣﻌﻨﺎ ۵داری داﺷﺘﻪ اﺳﺖ

دفعات مشاهده: 262 بار   |   دفعات چاپ: 85 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

ارزیابی ترکیبات ۳ اکسو بوتان آمید در لنفوسیتهایی انسانی و میتو کندریهای ایزوله شده از آنها

عوارض جانبی داروها و مواد شیمیایی به یک مشکل بزرگ سلامت عمومی تبدیل شده است. این یکی از علل اصلی شکست در فرآیند ساخت دارو و برگشت دارو از بازار می باشد. حتی برخی از داروهای تایید شده از قبیل فنا سیتین و ترولیتیازون به واسطه سمیت غیره منتظره تشخیص داده شده در فاز III آزمایشات بالینی از بازار دارویی جمع آوری شده اند. عوارض جانبی خطرناک داروها به عنوان بزرگترین عامل مرگ و میر در کشورهای غربی محسوب می شود که در نتیجه آن ۱۰۰۰۰۰ مرگ و میر در سال است. به منظور کاهش این عوارض جانبی، تلاش های زیادی صورت گرفته است. به تازگی علاقه خاصی به استفاده از مدل های سم شناسی سریع و مقرون به صرفه آزمایشگاهی برای تکمیل آزمایشات in vivo مطرح شده است. پروفایل ایمنی  پیش بالینی در مطالعات in vitro می تواند برای پیش بینی اثرات نامطلوب با استفاده از  آزمایشات بیوشیمیایی و سلولی مفید باشد.


منبع:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S۱۳۸۲۶۶۸۹۱۷۳۰۰۷۰۴

دفعات مشاهده: 273 بار   |   دفعات چاپ: 84 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

تاثیر لاوندر بر گرگرفتگی یائسگی

هدف از انجام این مطالعه تاثیر لاوندر استنشاقی بر علایم یائسگی بود. شرکت کنندگان ۱۰۰ زن یائسه ۴۵ تا ۵۵ ساله مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی منتخب شهر اردبیل بودند. شرکت کنندگان به  دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. از شرکت کنندگان خواسته شد که تعداد گرگرفتگی روزانه خود را به مدت یک هفته یادداشت کنند. سپس گروه مداخله شیشه های دربسته حاوی ۲۰ سی سی لاوندر را هفته ای دو بار به مدت ۲۰ دقیقه دریافت می کردند. نتایج مطالعه حاکی از آن بود که  استفاده از آروماتراپی اسطوخودوس باعث کاهش ورم یائسگی می شود.

دفعات مشاهده: 564 بار   |   دفعات چاپ: 116 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کارودیلول از طریق مهار سایتوکاین های پیش التهابی، کموکاین MCP-۱ و NF-kB و مدیاتورهای اکسیداتیو استرس آسیب ریوی ناشی از پاراکوات را کاهش می دهد

پارکوات سمی است که در ریه ها تجمع می یابد و موجب آسیب ریه می شود. کارودیلول خاصیت ضد التهابی دارد که  موجب کاهش  آسیب ریه ناشی از پارکوات می شود

منبع:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S۱۰۴۳۴۶۶۶۱۶۳۰۴۹۳۸

دفعات مشاهده: 310 بار   |   دفعات چاپ: 96 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش