- استفاده تلفیقی از روشهای تشخیصی سنتی و رو شهای مولکولی جدید می توانند همزمان تشخیص دو گونه و اعضای کمپلکس آنها استفاده شوند.

آنوفل استفنی و آنوفل گامبیه ناقلین اصلی بیماریمالاریا در دو قاره آسیا و آفریقا هستند. شایان ذکر است که اعضای کمپلکس گامبیه دارای گونه های ناقل و غیرناقل می باشد. آنوفل استفنسی نیز دارای سه فرم بیولوژیک است که از ظرفیت انتقال متفاوتی برخوردار هستند. این تنوع فنوتیپی و ژنوتیپی، شناسایی جمعیت های ناقل و به تبع آن پایش و کنترل بیماری مالاریا را دشوارتر نموده است. برای مقایسه مورفولوژیکی از کلید های مورفولوژیک جداگانه معرفی شده برای دو گونه، نمونه های موجود در انسکتاریوم دانشگاه علوم پزشکی ارومیه و نمونه های موجود در انسکتاریوم ملی انستیتو پاستور ایران استفاده شد. برای مقایسه مولکولی دو گونه نیز همه توالی های موجود از ۵ مارکر مولکولی COI,COII, D3, ITS2 و OBP1 در بانک جهانی ژن استخراج و با نرم افزارهای بیوانفورماتیک آنالیز گردید. نتایج حاصل نشان داد که برخلاف An. stephensi، در An. gambiae تعداد ریچ ها صفت تشخیصی برای جداسازی کمپلکس آن به حساب نمی آید. در مقایسه لارو های دو گونه ۴ خصوصیت و در بالغین ۳ خصوصیت متفاوت وجود داشت. همۀ مارکرهای مولکولی به خوبی توانستند دو گونه را از هم تفکیک کنند. ولی مارکرهای ITS2 و D3 برای مقایسات بین گونه ایی  COI,COII و OBP1 برای مقایسات درون گونه ایی ارجح تر هستند.
 

دفعات مشاهده: 14 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

- عصاره گیاه سینودون داکتیلون بر روی آسیب های قلبی ناشی از سکته قلبی در موش های آزمایشگاهی اثرات محافظتی دارد.

علیرغم پیشرفت های چشمگیر در درمان بیماریهای قلبی، سکته قلبی یکی از شایعترین علل مرگ و میر در سراسر جهان می باشد. به دنبال سکته قلبی، بخشی از قلب که دچارعدم خونرسانی شده است دچار مرگ شده و عوارض مختلفی مانند اختلال در عملکرد قلبی و همچنین تغییراتی در نوار قلب ایجاد می شود. از انجایی که قلب تحت فشار و آسیب است نهایتا می تواند منجر به نارسایی قلبی شود. گیاهان دارویی به دلیل عوارض جانبی کمتر تا حد زیادی به عنوان جایگزین داروهای شیمیایی در نظر گرفته می شوند. یکی از این گیاهان دارویی، گیاه سینودون داکتیلون یا به فارسی گیاه "پنجه مرغی" و یا به ترکی "چایر اوتی" می باشد. عصاره این گیاه در طب سنتی و نیز بصورت محلی در بیماریهای قلبی کاربرد داشته ولی مطالعه علمی در راستای اثرات این گیاه در سکته قلبی صورت نگرفته بود. در این مطالعه به این نتیجه رسیدیم که عصاره گیاه سینودون داکتیلون بر روی قلب و بخصوص آسیب های ناشی از سکته قلبی اثرات محافظتی و خوبی دارد.
 

دفعات مشاهده: 15 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

- با استفاده ازخصوصیات مورفولوژیک و مولکولی، برای اولین بار هفت گونه سوسری در شمال غرب ایران شناسایی شد.

سوسری­ها­ یکی­ از آفات ­مهم بهداشتی، با پراکندگی وسیع هستند که می‌­توانند سبب انتقال مکانیکی عوامل بیماری­زا و بروز واکنش­های آلرژیک گردند. شناسایی دقیق این حشرات جهت کنترل بهتر و جلوگیری از انتقال عوامل پاتوژن مؤثر می­‌باشد. سوسری ها با استفاده از روش­های مختلف مانند صید دستی و تله زنده­‌گیر از مناطق مختلف شهر ارومیه جمع آوری شدند. پس از شناسایی مورفولوژیک با استفاده از کلید شناسایی، استخراج DNA با کیت انجام شد.­ با استفاده از پرایمرهای اختصاصی طراحی شده ناحیه ITS2 تکثیر و تعیین توالی شد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد  که سوسری­های شهرستان ارومیه متعلق به 3 خانواده، 6 جنس و 7 گونه می‌باشند. فراوان­ترین گونه­، به ترتیب گونه‌­های Blattella germanica با 45/49 درصد ،   Shelfordella lateralis با 31/19درصد و کمترین فراوانی به ترتیب متعلق به گونه‌های Polyphaga aegyptica و Polyphaga  saussurei  با 2/18 درصد می­‌باشد.
 

دفعات مشاهده: 33 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

- مگس‌های خانگی در ارومیه به حشره کش های پیرتروئید مقاوم نبودند.

مگس­ها بخاطر عادات تغذیه­‌ای خاص یکی از حشرات مضر برای سلامتی انسان بوده و قادر به انتقال بسیاری از عوامل بیماری­زا مانند ویروسها، باکتری­ها، پروتوزوآها و تخم انگل­ها می­‌باشند. روش شیمیایی متداول­ترین روش کنترل مگس است اما استفاده مداوم از حشره کش های پیرتروئید سبب بروز مقاومت شده است. در این مطالعه نمونه ها از اماکن مختلف با تور حشره­‌گیری صید و به آزمایشگاه منتقل شدند. پس از شناسایی مورفولوژیک و استخراج DNA با کیت و تکثیر قطعه مورد نظر با پرایمر­های اختصاصی، نمونه ها تعیین توالی و آنالیز شدند. «احیه تکثیر شده DNA مگس خانگی شامل دو اگزون 211 و 248 جفت بازی و سه اینترون بود. مقایسه توالی های حاصل با سوش حساس به حشره کش نشان دهنده وجود 8 موتاسیون بود. از بین آنها دو موتاسیون سبب تغییر اسید آمینه در محلN967Y و  L1014Hبود. فراوانی این موتاسیونها به ترتیب 5/9 و 7/4 درصد بود. موتاسیون های رایج مرتبط با مقاومت ناکداون و سوپر ناکداون در این مطالعه شناسایی نشد.
 

دفعات مشاهده: 31 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

- بیماری آب مروارید قشری با سطوح پایین تر ویتامین D مرتبط بود.

بررسی ارتباط بین بیماری آب مروارید وابسته به سن و کمبود ویتامین D از مباحث نوظهور سلامت جهانی است. در این مطالعه مورد-شاهدی  41 فرد درمحدوده سنی 40 سال و بالاتر مبتلا به آب مروارید قشری به عنوان گروه بیمار و 41 فرد سالم هم سن به عنوان گروه شاهد مورد بررسی قرار گرفته وسطح سری ویتامین D بین دو گروه مقایسه شد. مطالعه ما نشان داد میانگین سطح سری ویتامین D  در بیماران مبتلا پایین تر از گروه کنترل است. که علت آن با برخی مکانیسم های غدد شناسی قابل توضیح است. و لزوم بررسی برخی ازعوامل خطر برای هرگونه ارتباط احتمالی این عوامل با کمبود ویتامین  D و مکانیسم های دخیل درایجاد آب مروارید می‌تواند در بهبود درمان بیمارن مفید واقع شود.

دفعات مشاهده: 20 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

- درمان سرطان هوچکین با شیمی درمانی و بدون استفاده از رادیوتراپی تفاوتی نداشت.

یکی از درمان های اصلی لنفوم هوچکین رادیوتراپی می‌باشد که همواره  با عوارض شدیدی همراه می‌باشد. در این طرح نتایج درمان بیماران با کموتراپی وبدون استفاده از رادیوتراپی با نتایج درمان بیماران با کموتراپی و رادیوتراپی مقایسه شد. نتایج مطالعه نشان داد از نظر میزان بقا بیماران مراجعه کننده با لنفوم هوچکین که تحت کموتراپی قرار گرفته بودند با گروهی از بیماران که  کموتراپی و رادیوتراپی دریافت کرده بودند تفاوت آماری معنی داری وجود نداشت.
 

دفعات مشاهده: 26 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

- با کنترل رژیم غذایی و پیشگیری از ابتلا به پرفشاری خون، دیابت و اختلال چربی و نیز با دوری از استعمال دخانیات سلامت قلب تضمین می‌شود.

گذار اپیدمیولوژیک سبب تغیر الگوی بیماریها از سمت بیماری ها واگیر به سمت بیماری های غیرواگیر شده است. از مهمترین بیماری های غیرواگیر، بیماری های قلبی عروقی می‌باشد که اولین علت مرگ در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نظیر کشور ایران است. یکی از روش های درمانی بیماری عروق کرونر قلب عمل پیوند عروق کرونر قلب می‌باشد. نتایج مطالعه ما نشان داد سابقه جراحی قلب متغیر موثری در نیاز به احیا قلبی بعد از عمل می‌باشد. افرادی که تجربه درد قفسه سینه و نیز سابقه بیماری های قلبی داشتند، پیامدهای بلندمدت پس از جراحی در آن ها بیشتر رخ داده است. همان طور که انتظار می‌رفت افراد با سابقه بیناری های کلیوی و میزان کراتنین بالا، پس از جراحی ضایعات حاد کلیه را تجربه کردند. مصرف سیگار، پرفشاری خون، سکته قلبی، بیماری های مزمن انسدادی ریه، دیابت و میزان قند خون از مهمترین متغیرهایی بودند که در رخداد پیامدهای کوتاه مدت و بلند کدت پس از جراحی اثرگذار بودند. با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه، کنترل عوامل خطر منجر به بیماری عروق کرونر قلبی در پیشگیری از این بیماری بسیار حائز اهمیت می‌باشد.

دفعات مشاهده: 409 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

- کروستین می تواند در درمان سرطان کولورکتال روده ی بزرگ موثر باشد.

سرطان کولورکتال (روده­ی بزرگ) چهارمین تومور بدخیم شایع در جهان و همچنین سومین سرطان شایع در بین ایرانیان است. علی رغم پیشرفت در درمان این سرطان، محققان گزینه های درمانی جدید را بررسی می­کنند. رگزایی یکی از مکانیسم هایی است که عرضه خون به تمام بافت های بدن را تحت شرایط فیزیولوژیک و پاتولوژیک حفظ می کند و یکی از فرایندهای کلیدی است که تهاجم و متاستاز سلول های سرطانی را منجر می شود. بنابراین درمان ضد رگزایی یکی از بیشترین روش های امید بخش برای کنترل سرطان می باشد. در این مطالعه ما تاثیر کروستین (ترکیبی که از زعفران استخراج می شود) را بر روی ژن ها و مسیرهای پیام رسان سلولی دخیل در رگ زایی را در سلول های سرطانی کولورکتال بررسی کردیم. کروستین باعث کاهش رگ زایی و مهاجرت این سلول های سرطانی می شود.
 

دفعات مشاهده: 20 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

- عصاره زنجبیل به علت خواص آنتی اکسیدانی و ضد التهابی می تواند آسیب های ناشی از پرتو گاما بر کلیه موش صحرائی نر را کاهش دهد.

پرتو درمانی با پرتوهای گاما و ایکس یکی از روش های اصلی درمان سرطان ها می باشد. عوارض ناشی از پرتوها بر روی اندام های سالم بدن سبب محدودیت در میزان پرتودرمانی می گردد. یکی از اندام های حساس بدن به پرتوها کلیه می باشد. در این مطالعه تغییرات بیوشیمیائی و بافتی ناشی از پرتو گاما و تأثیر عصاره زنجبیل بر کاهش این اثرات مورد مطالعه قرار گرفت. ده روز پس از تابش مشاهده شد که در کلیه موش ها تغییرات بافتی و در عملکرد آنها تغییرات بیوشیمیائی ایجاد می شود .مطالعه  نشان داد که مصرف روزانه عصاره زنجبیل  به مدت ده روز قبل از پرتو گیری سبب کاهش تغییرات بیوشیمیائی و بافتی کلیه موش صحرائی  در مقایسه با موش هائی که پرتوگیری نداشته اند می گردد. این نتایج نشان داد که پرتوگیری کل بدن موش صحرائی منجر به آسیب کلیوی از طریق آسیب اکسیداتیو DNA و واکنشهای التهابی آن می گردد که استفاده از عصاره زنجبیل قبل از پرتوگیری به عنوان یک ماده آنتی اکسیدان و ضد التهاب می تواند اثرات پرتو روی بافت کلیه را کاهش دهد.
 

دفعات مشاهده: 15 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

- جهش E148Q ژن MEFV در بیماران مبتلا به عروق کرونر قلبی از فاکتورهای خطر بیماری محسوب نمی شود.

میزان بروز بیماری عروق کرونر قلب تقریبا معادل یک سوم کل بیماران عروقی است. تصلب شریان دلیل اصلی بروز بیماریهای عروقی است و فاکتورهای ژنتیکی، محیطی و یا تداخل بین آنها در بروز بیماری عروق کرونر قلبی نقش مهمی دارند.
برخی از جهش های ژن MEFV  در بیماران مبتلا به عروق کرونر قلبی شایع است. این مطالعه حضور یا فقدان جهش E148Q در اگزون 2 ژن MEFV را در بیماران مبتلا به عروق کرونر قلبی زودرس ارزیابی نمود.  در این تحقیق، از 90 بیمار مورد مطالعه 7 بیمار (8/7 درصد) نسبت به جهش E148Q در اگزون 2 ژن MEFV هتروزیگوت بودند. در این مطالعه جهش E148Q در اگزون 2 ژن MEFV بصورت هموزیگوت یافت نشد. بنابراین می توان نتیجه گرفت جهش E148Q ژن MEFV در بروز بیماری عروق کرونر قلبی نقش ندارد.  

دفعات مشاهده: 17 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش