سیستم های طبقه بندی بارکارفیزیکی رایج یا عملیاتی نیستند یا دقت مطلوبی ندارند.

وجود سیستمی دقیق و قابل اعتماد ،  جهت طبقه بندی بار کارفیزیکی مشاغل که در عین حال سهولت لازم جهت پیاده سازی داشته باشد لازم می باشد لذا در این پژوهش به مقایسه دو روش vo2max % (حداکثر میزان اکسیژن مصرفی است که به عنوان اندازه گیری کردن مقدار اکسیژن در یک فعالیت ورزشی  است) و روش محاسباتی ANFIS (adaptive neuron- fuzzy inference)system  سیستم استنتاج عصبی فازی سازگار نوعی شبه عصبی مصنوعی است). در تعین سختی کار فیزیکی در میان مردان ایرانی پرداخته شد .داده های خام مورد نیاز جهت ایجاد مدل طبقه بندی بارکارفیزیکی حین انجام کار دو تست عملی در آزمایشگاه جمع آوری شدند. نتایج تحقیق نشان داد بار فیزیکی بالا پیامدهای نامطلوب بسیاری در پی دارد. با استفاده از روش ارائه شده و طبقه بندی بار فیزیکی می توان از فعالیت کارگر در مشاغلی که متناسب با توان فیزیکی وی نیست جلوگیری نمود و به بهره وری، سلامتی و ایمنی کمک شایانی نمود.

دفعات مشاهده: 1 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اطلاعات معتبر و مرتبط با بیماری باعث می شود بیمار با انگیزه بیشتری به بهبود وضعیت راحتی خود بیاندیشد.

از شایع ترین انواع سرطان درزنان سرطان پستان است . یکی از راههای مشارکت زنان دردرمان این بیماری ارائه اطلاعات معتبر و آسان فهم به آنها می باشد از این رو لازم است ابتدا رفتار اطلاع یابی این بیماران (زنان مبتلابه سرطان پستان) بررسی شود که در پژوهش حاضر مورد بررسی واقع شدند. بیماران به پرسشنامه پاسخ دادند و نتایج تحقیق نشان داد اطلاعات مرتبط و معتبر در مورد خود مراقبتی «اطلاعات حمایت عاطفی- روانی» و طول مدت درمان و خطر بازگشت بیماری باعث می شود بیمار با انگیزه بیشتری به بهبود وضعیت سلامت خود بیاندیشد . در راستای ارزیابی و تولید منابع اطلاعاتی آسان فهم می توان از دانش و مهارت کتابداران و اطلاع رسانان پزشکی استفاده نمود.

دفعات مشاهده: 1 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

داروهای گیاهی با توجه به عوارض کمتر نسبت به داروهای شیمیایی از پذیرش دارویی بهتری نزد بیماران مبتلا به زوال عقل برخوردارند.

از گذشته های دور  طب سنتی با فرهنگ مردم آمیخته است و از آنجا که در درمان دمانس (زوال عقل) درمان های دارویی رایج نتایج قابل توجهی را نشان نداده است از این رو طب مکمل و بخصوص داروهای گیاهی می تواند دریچه امیدی بر درمان این بیماری باشد. لذا در این پژوهش به بررسی تاثیر ترکیب زعفران، زنبق زرد و عسل استراگل در درمان بیماری اختلال عصب شناختی (دمانس: زوال عقل) پرداخته شده است. بیماران در دو گروه که به یک گروه پلاسبو (دارویی) و گروه دیگر را ترکیب مذکور داده شد تقسیم شدند. و تست آدن بروک (معاینه شناختی آدن بروک) در بدو پژوهش یکماه پس از آغاز بر روی آنها انجام شد. نتایج تحقیق نشان داده در پایان ماه دوم در گروه مداخله بهبود در برخی از عملکرد های شناختی در بیماران مبتلا به اختلال شناختی عمده مشاهده شد.  

دفعات مشاهده: 1 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

وجود همسر در هنگام ارائه مراقبت قبل بارداری در جهت حمایت بیشتر از زنان در جهت تغذیه سالم توصیه می شود.

سلامتی زنان قبل از بارداری یک پیش بین کننده قوی پیامدهای باردرای است. لذا شناسایی عوامل مرتبط با تغذیه مهم است. این پژوهش با هدف تعیین ارتباط عوامل روانشناختی با عادات غذایی در زمان تحت مراقبت قبل از بارداری انجام شد. در این مطالعه از پرسشنامه های استاندارد تعدیل شده نگرش به بدن و پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد.  نتایج تحقق نشان داد  زنان مورد مطالعه در کل از وضعیت تغذیه ای مناسبی برخوردار نیستند و لذا جهت بهبود وضعیت تغذیه ای این زنان باید مداخلات از آموزش صرف به جهت شناسایی  موانع موجود در تغذیه سالم دسترسی بهتر به مواد غذایی سالم و لزوم همراهی همسران در هنگام انجام مراقبتهای قبل از بارداری جهت برخورداری زنان از حمایت بیشتر در تغذیه سالم سوق داده شود.
سلامتی زنان قبل از بارداری یک پیش بین کننده قوی پیامدهای باردرای است. لذا شناسایی عوامل مرتبط با تغذیه مهم است. این پژوهش با هدف تعیین ارتباط عوامل روانشناختی با عادات غذایی در زمان تحت مراقبت قبل از بارداری انجام شد. در این مطالعه از پرسشنامه های استاندارد تعدیل شده نگرش به بدن و پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد.  نتایج تحقق نشان داد  زنان مورد مطالعه در کل از وضعیت تغذیه ای مناسبی برخوردار نیستند و لذا جهت بهبود وضعیت تغذیه ای این زنان باید مداخلات از آموزش صرف به جهت شناسایی  موانع موجود در تغذیه سالم دسترسی بهتر به مواد غذایی سالم و لزوم همراهی همسران در هنگام انجام مراقبتهای قبل از بارداری جهت برخورداری زنان از حمایت بیشتر در تغذیه سالم سوق داده شود.

دفعات مشاهده: 1 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سندروم تونل کارپال (نشانگان مجرای مچ دستی) از تحت فشار قرار گرفتن عصب مدین (عصب میانی درشبکه بازویی) ایجاد می شود.

سندروم تونل کارپال(نشانگان مجرای مچ دستی) از تحت فشار گرفتن عصب مدین (عصب میانی در شبکه بازویی) ایجاد می شود که یکی از روشهای درمان آن جراحی است و چون جراحی باعث اضطراب و استرس می شود لذا قبل از عمل نیازمند استفاده از داروهای آرام بخش می باشد. از این رو در این پژوهش به بررسی مقایسه ای تاثیر داروی دکسموتومیدین (داروی آرام بخش) و میدازولام(آرام بخش) بر روی تغییرات همودینامیک (ثبت فشار خون شریانی و ضربان قلب) و رضایتمندی بیمار وجراح در عمل جراحی سندروم تونل کارپال پرداخته شده است به همین جهت بیماران در دو گروه تقسیم شدند و فشار خون و ضربان قلب و تعداد تنفس آنها چک شد و داروهای مذکور به آنها داده شد . نتایج پژوهش نشان داد علایم حیاتی  داروی دکسمدتومیدین به میدازولام است و احتمالا این دارو می تواند جایگزینی مناسب برای اداره بیهوشی بیماران باشد

دفعات مشاهده: 0 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

فرایند الکتروکواگولاسیون می تواند گزینه مناسبی برای حذف آلاینده های آرسنیک و نیترات از آب باشد.

منابع آب به شدت توسط نیتراتها در نتیجه کوددهی بیش از حد کشاورزی و فعالیتهای انسانی آلوده می گردد. با توجه به اثرات بیماری زا نیترات نیاز به حذف این آلاینده ها می باشد. یکی از فرایند هایی که برای حذف آن استفاده می شود الکتروکوگولاسیون است که به دلیل هزینه کم سادگی راهبری و لجن کمتر گزینه مناسبی است. مطالعه ی به منظور بررسی اثر این فرایند بر روی نمونه آزمایشی حاوی غلظت های مختلف نیترات و آرسنیک انجام شد. بعد از عبور از صافی نمونه ها از نظر غلظت باقیمانده نیترات و غلظت آرسنیک تعیین مقدار شد. نتایج نشان داد که فرایند الکتروکواگوسیون با جریان مناسب، راندمان خوبی در حذف نیترات و آرسنیک دارد و با توجه به مزایای آن روش جایگزین مناسبی برای تصفیه فرمول آب در صنایع مربوطه ا ست. 

دفعات مشاهده: 4 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کودکان مبتلا به اوتیسم روی بیشتر و کلسیم کمتری نسبت به سایر کودکان دریافت می کنند.

اهمیت ارزیابی وضعیت تغذیه و غربالگری تغذیه ای در افراد مبتلا به اوتیسم از آن جهت است که برخی از مشکلات بالینی این گروه مرتبط با تغذیه می باشد و  از طرف دیگر پردازش حسی افراد مبتلا به اوتیسم باعث می شود نسبت به برخی از ویژگیهای غذا مثل بافت و طعم غذا حساسیت نشان داده و از خوردن بسیاری از غذاها امتناع ورزند که این مسئله باعث محدود شدن در بافت های غذایی آنان می شود . لذا در پژوهش حاضر به بررسی و مقایسه دریافتهای غذایی، شاخص های تن سنجی و  ترکیب بدنی کودکان مبتلا به اوتیسم و سالم پرداخته است. در این پژوهش ارزیابی دریافتهای غذایی با استفاده از پرسشنامه ثبت غذایی انجام شد و نتایج تحقیق نشان داد میانگین دریافت لبنیات ، میوه ها و سبزیجات ، کلسیم ، روی و ویتامین B6 اختلاف معنی داری بین دو گروه دارد و سایر دریافتهای غذایی در اکثر موارد مشابه به افراد دیگر است. 

دفعات مشاهده: 0 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کودکان مبتلا به اوتیسم روی بیشتر و کلسیم کمتری نسبت به سایر کودکان دریافت می کنند.

اهمیت ارزیابی وضعیت تغذیه و غربالگری تغذیه ای در افراد مبتلا به اوتیسم از آن جهت است که برخی از مشکلات بالینی این گروه مرتبط با تغذیه می باشد و  از طرف دیگر پردازش حسی افراد مبتلا به اوتیسم باعث می شود نسبت به برخی از ویژگیهای غذا مثل بافت و طعم غذا حساسیت نشان داده و از خوردن بسیاری از غذاها امتناع ورزند که این مسئله باعث محدود شدن در بافت های غذایی آنان می شود . لذا در پژوهش حاضر به بررسی و مقایسه دریافتهای غذایی، شاخص های تن سنجی و  ترکیب بدنی کودکان مبتلا به اوتیسم و سالم پرداخته است. در این پژوهش ارزیابی دریافتهای غذایی با استفاده از پرسشنامه ثبت غذایی انجام شد و نتایج تحقیق نشان داد میانگین دریافت لبنیات ، میوه ها و سبزیجات ، کلسیم ، روی و ویتامین B6 اختلاف معنی داری بین دو گروه دارد و سایر دریافتهای غذایی در اکثر موارد مشابه به افراد دیگر است. 

دفعات مشاهده: 0 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مکمل ویتامین D (دِ) و منیزیم می تواند بهبود علائم اختلال نقص توجه- بیش فعالی کمک کند.

اختلال نقص توجه- بیش فعالی یک اختلال تکامل ذهنی که به وسیله علائم سه گانه بی توجهی، بیش فعالی و تکانشگری مشخص می شود. یافته های اخیر نشان می دهد که مواد مغذی نقش مهمی در آسیب شناسی این بیماری ایفا می کند. مطالعه حاضر به بررسی تاثیر مکمل یاری با منیزیم و ویتامین D در کودکان مبتلا به نقص توجه پیش فعالی می پردازد. لذا کودکان در دو گروه دریافت مکمل ویتامین D و منیزیوم و گروه بدون مکمل بطور تصادفی دسته بندی شدند. نتایج تحقیق نشان داد مکمل یاری با ویتامین D و منیزیم در کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه به بیش فعالی باعث بهبود قابل ملاحظه مشکلات رفتاری می شود.

دفعات مشاهده: 0 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

فناوری اطلاعات و ارتباطات را می توان به عنوان ابزاری نیرومند به منظور ارتقای کیفیت و کارایی کارکنان مورد استفاده قرار داد.

فناوری اطلاعات و ارتباطات را می توان به عنوان ابزاری نیرومند به منظور ارتقای کیفیت و کارایی کارکنان مورد استفاده قرار دارد. توانمند سازی نیز به عنوان یکی از مهمترین منابع سودمند توسعه کیفی کارکنان و افزایش اثر بخشی سازمان تلقی می گردد. لذا این مطالعه با هدف ارزشیابی «توانمندسازی شغلی کارکنان بخش مدارک پزشکی از طریق بکار گیری فناوری اطلاعات» انجام پذیرفت. بدین ترتیب مطالعه در دو فاز انجام شد.در فاز اول نظریات مرتبط با توانمندسازی کارکنان و انواع فناوریهای اطلاعاتی به کار گرفته شد در بخش مدارک پزشکی با توجه به متون شناسایی شد و سپس نمودار سلسله مراتبی رسم شد. فاز دوم: در جلسه متخصصان با کمک بارش افکار موارد تایید شد. نتایج تحقیق نشان داد گستردگی استفاده از شبکه اینترنت تاثیر بسزایی در افزایش دانش، ارتباطات و انگیزش کارکنان بخش مدارک پزشکی داشته است، از سویی دیگر استفاده از نرم افزارهای مختلف می تواند باعث افزایش اعتماد و مهارت کارکنان گردد.

دفعات مشاهده: 0 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش