الاژیک اسید اثر حفاظتی جهت پیشگیری از سمیت عصبی ناشی از اکریلامید داشت.

اهمیت موضوع
آکریلامید ماده ای شیمیایی جهت استفاده در فرایند تصفیه آب و..کاربرد دارد. این ماده سمی موجب آسیب به سیستم عصبی می‌گردد. پلی فنل‌ها در برابر استرس اکسیداتیو ایجاد شده از سموم اثر حفاظتی دارند. الاژیک اسید پلی فنلی است که در میوه‌ها از جمله انار، توت فرنگی و... یافت می‌شود. 
مهمترین یافته ها
نتایج این مطالعه نشان داد که اکریلامید به عنوان یک سم صنعتی با دوز mg/kg 20 به صورت خوراکی به مدت 30 روز باع ایجاد سمیت عصبی در موش بزرگ آزمایشگاهی میشود. دریافت الاژیک اسید به عنوان یک آنتی اکسیدانت پلی فنلی باعث کاهش فاکتورهای التهابی اینترلوکین بتا و فاکتور نکروز بافتی و همچنین باعث کاهش استرس اکسیداتیو ناشی از آکریلامید در مغز موش بزرگ ازمایشگاهی گردید.
پیشنهاد
نتایج مطالعه حاضر الاژیک اسید را به عنوان یک ماده محافظتی و ایمن جهت پیشگیری از سمیت عصبی ناشی از اکریلامید در افرادی که در مواجه با این سم صنعتی هستند، پیشنهاد می‌کند.

 

دفعات مشاهده: 27 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

رادیوتراپی تقطیعی بسته به نوع تومور ممکن است باعث افزایش مقاومت پرتویی در سلول های توموری گردد.

اهمیت موضوع
رادیوتراپی تقطیعی بسته به نوع تومور ممکن است باعث افزایش مقاومت پرتویی در سلولهای توموری گردد.         
مهمترین یافته ها
رادیوتراپی تقطیعی بسته به نوع تومور ممکن است باعث افزایش مقاومت پرتویی در سلولهای توموری گردد.
پیشنهاد
استفاده از درمان هدفمند در کنار رادیوتراپی.        

دفعات مشاهده: 273 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اشکال نانو هر دو داروی آلبندازول و آلبندازول سولفاکساید نفوذپذیری و اثر بخشی بیشتری را نسبت به فرم آزاد خود داشتند.

اهمیت موضوع
تا به امروز روش های درمانی گوناگونی جهت درمان بیماری کیست هیداتید مورد ارزیابی قرار گرفته اند، اما هنوز درمان اصلی این بیماری جراحی می‌باشد که با محدودیت ها و مشکلات زیادی همراه است. موفقیت در درمان دارویی این بیماری نیز زمانی حاصل می‌شود، که غلظت مناسبی از دارو بتواند از لایه های کیست عبور کرده و بر روی کیست و عوامل موجود در آن اثر بگذارد. لذا مطالعه حاضر به منظورارزیابی و مقایسه میزان نفوذپذیری و اثربخشی اشکال آزاد و نانو آلبندازول و آلبندازول سولفوکساید بر کیست هیداتید در شرایط آزمایشگاهی تدوین شده است.     
مهمترین یافته ها
در مطالعه حاضر فرمولاسیون های تهیه شده خصوصیات فیزیکو شیمیایی مناسبی از خود نشان دادند. اشکال نانو هر دو داروی به کاربرده شده نفوذپذیری و اثر بخشی بیشتری را نسبت به فرم آزاد آنها نشان دادند. همچنین نفوذپذیری هر دو دارو در هر دو شکل به کاربرده شده در کیست های بارور و کوچکتر بیشتر از کیست های غیر بارور و بزرگتر گزارش شد. آلبندازول سولفوکساید نیز در هر دو شکل آزاد و نانو نفوذپذیری بیشتری را نسبت به آلبندازول از خود نشان داد.
پیشنهاد
مطالعه  به منظورارزیابی و مقایسه میزان نفوذپذیری و اثربخشی اشکال آزاد و نانو آلبندازول و آلبندازول سولفوکساید بر کیست هیداتید در شرایط Invivo.
 

دفعات مشاهده: 39 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مشخصات فیزیکوشیمیایی لیپوزوم لوبئوریتی موضعی کورستین تهیه و تعیین شد

اهمیت موضوع
کوئرستین یک نوع از فلاونوئیدها و شاخه ای از پلی فنل ها است. استفاده از عصاره های گیاهی در سال های اخیر مورد توجه محققان در سراسر جهان بوده است. خواص آنتی اکسیدانی کوئرستین نقش مهمی در زمینه های مختلف سلامت دارد. با این حال، استفاده از آن به دلیل معایبی که دارد مانند حلالیت بسیار کم در آب و بی ثباتی زیاد در حضور هوا، نور و حرارت سخت می باشد. انکپسولاسیون کوئرستین در سیستم های نانوساختاری مانند لیپوزوم ممکن است منجر به کاهش اثرات نامطلوب و محافظت از این مولکول در برابر تخریب شود. زخم فشاری یکی از دلایل مرگ ومیر به خصوص در بیمارانی که مدت زمان طولانی در وضعیت بی حرکت قرار گرفته اند، است. هدف از این مطالعه آماده سازی و ارزیابی برون تنی و درون تنی فرمولاسیون لیپوزوم کوئرستین با استفاده از تکنیک فیوژن برای استفاده موضعی جهت بهبود زخم های فشاری است.
مهمترین یافته ها
اندازه ذرات فرمولاسیون کمتر از 16 نانومتر بود. میزان بارگیری کوئرستین در لیپوزوم ها در محدوده 66/64-83/77 درصد بود. فرمولاسیون F4 حداکثر آزادسازی دارو را ظرف 8 ساعت نشان داد.
پیشنهاد
فرمولاسیون برای زخمهای فشاری از جمله زخم بستر می تواند کاربرد داشته باشد. مطالعات تکمیلی در دست انجام است.
 

دفعات مشاهده: 10 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آگاهی افراد در رابطه با خطر انتقال بیماری انگلی تریکومونیازیس از طریق مقاربت جنسی در سطح پایینی قرار داشت.

اهمیت موضوع
این مطالعه به منظور بررسی سطح آگاهی و نگرش مردم ساکن شهر اهواز نسبت به بیماری های انگلی با استفاده از پرسشنامه انجام شد. هدف دیگر این مطالعه بازتاب نتایج آن به مسئولین بهداشتی منطقه بود.         
مهمترین یافته ها
این مطالعه سطح آگاهی و نگرش افراد بالای 15 سال شهر اهواز را در بین گروه های مختلف شغلی با سطح تحصیلات مختلف را ارزیابی نمود. از بین 3500 نفر شرکت کننده در مطالعه، 348 نفر اظهار داشتند که حداقل یکبار به بیماریهای انگلی مبتلا شده بودند. تقریباً نیمی از شرکت کنندگان مالاریا را بعنوان یک بیماری انگلی می‌شناختند. درصد قابل قبولی از افراد شرکت کننده در مطالعه با راه های انتقال بیماری های انگلی از طریق خوردن گوشت نپخته، دست های نشسته و تماس نزدیک با حیوانات آشنا بودند. 73.2 درصد و 32.6 درصد شرکت کنندگان اسهال و دردهای شکمی را یکی از علائم انگلهای روده ای می‌دانستند. اما در رابطه با تماس نزدیک با گربه و خطر انتقال آلودگی به توکسوپلاسموزیس و احتمال سقط جنین ناشی از آن تنها 31.3 درصد اطلاع داشتند. اکثر افراد دید مثبتی نسبت به درمان بیماریهای انگلی داشتند اما تنها 47.5 درصد معتقد بودند که ضدعفونی میوه و سبزیجات در پیشگیری از ابتلا به بیماریهای انگلی موثر است.
پیشنهاد
نتایج این پژوهش نشان داد که سطح آگاهی افراد مورد مطالعه در رابطه با خطر انتقال بیماری انگلی تریکومونیازیس از طریق مقاربت جنسی پایین و نیاز به آموزش و بالا بردن سطح آگاهی مردم در این زمینه می‌باشد.

دفعات مشاهده: 41 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

میزان تاثیر آلبندازول بارگیری شده روی نانوذرات لیپیدی جامد بر روی پروتواسکولکس ها از فرم آزاد دارو بیشتر بود.

اهمیت موضوع
هیداتیدوزیس یا اکینوکوکوزیس یکی از مهمترین بیماری های کرمی در سرتاسر جهان است. ایران نیز به علت داشتن شرایط جغرافیایی و اقلیمی، از جمله این کشورهای اندمیک بیماری محسوب می‌شود. در این مطالعه میزان تاثیر آلبندازول و فرم نانوی آن بر روی پروتواسکولکس های کشت داده شده در محیط کشت مورد بررسی قرارگرفت تا روش بهتری برای درمان بیماری پیدا شود.
مهمترین یافته ها
نانوذرات لیپیدی جامد حاوی البندازول جهت بالا بردن  میزان حلالیت و نفوذپذیری آلبندازول موثر می‌باشد.
پیشنهاد
انجام بررسی به منظور تعیین اثرات جانبی نانوذرات لیپیدی جامد حاوی دارو انجام بررسی به منظور تعیین میزان نفوذپذیری و اثربخشی نانوذرات لیپیدی جامد حاوی دارو در محیط In vivo انجام بررسی به منظور مقایسه اثربخشی اشکال مختلف دارویی نانوذرات لیپیدی جامد حاوی دارو همچون اشکال خوراکی و تزریقی انجام بررسی به منظور مقایسه اثربخشی دوزهای مختلف نانوذرات لیپیدی جامد حاوی دارو.
 

دفعات مشاهده: 32 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

با مراجعه بیشتر به کتابخانه، میزان اضطراب ناشی از تعامل با کتابداران می‌تواند کاهش یابد.

اهمیت موضوع
کتابخانه‌های دانشگاهی به عنوان پایه اصلی پژوهش و آموزش در دانشگاه‌ها محسوب می‌شوند. اضطراب کتابخانه‌ای یکی از عواملی است که می‌تواند مانع بهره‌گیری دانشجویان از دانش موجود در کتابخانه‌ها شود.
مهمترین یافته ها
میانگین کل نمره اضطراب کتابخانه‌ای در دانشجویان مورد مطالعه2/64 بوده که از سطح متوسط اضطراب پایین‌تر بوده است. 81/4% از دانشجویان مورد مطالعه دارای سطح متوسط و پایین اضطراب بودند.
پیشنهاد
انتظار می رود که با افزایش تعداد دفعات مراجعه به کتابخانه، میزان اضطراب ناشی از تعامل با کتابداران کاهش یابد.

 

دفعات مشاهده: 25 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

عصاره هیدروالکلی گیاه بنه در پیشگیری زخم معده ناشی از اتانول می تواند مفید باشد. (نمونه حیوانی)

اهمیت موضوع
به دلیل شیوع زخم معده، عصاره هیدروالکلی گیاه بنه جهت پیشگیری از این بیماری به کار رفته است.
مهمترین یافته ها
گیاه بنه  به دلیل خواص انتی اکسیدانی می تواند از استرس اکسیداتیو ناشی از اتانول که منجر به زخم معده می‌شود پیشگیری نماید.
پیشنهاد
چون گیاه بنه یک ماده طبیعی وگیاهی است به صورت خوراکی هم استفاده می‌شود پس می توان گفت عصاره آن می‌تواند به صورت ترکیبات دارویی مورد استفاده قرار گیرد.

دفعات مشاهده: 21 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

زینجرون در پیشگیری از زخم معده ناشی از الکل می‌تواند مفید باشد. (نمونه حیوانی)

اهمیت موضوع
زینجرون به دلیل خواص انتی اکسیدانی می‌تواند از استرس اکسیداتیو ناشی از الکل پیشگیری نماید.
مهمترین یافته ها
زینجرون که ماده موثره زنجبیل است باعث کاهش استرس اکسیداتیو ورادیکالهای ازاد می شود در نتیجه می‌تواند در پیشگیری اززخم معده اتانول مفید باشد.
پیشنهاد
زینجرون  باید فرموله گردد و در مدل های دیگر حیوانی نیز بررسی گردد تا در صورت تایید بتوان ان را به صورت دارو به کار برد.
 

دفعات مشاهده: 20 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

تهیه و بررسی فرمولاسیون جدید کوئرستین به صورت لیپوزوم در این تحقیق صورت پذیرفت.

اهمیت موضوع
فرم لیپوزوم دارو به طور کلی جذب ونفوذپذیری را بیشتر نموده که در این تحقیق به این دلیل کوئرستین را به صورت لیپوزوم رافرموله کرده خصوصیات فیزیکو شیمیایی آن را مورد بررسی قرار دادیم.
مهمترین یافته ها
فرمولاسیون جدید کوئرستین به صورت لیپوزوم که یک فراورده دارویی است وباعث افزایش نفوذپذیری بیشتر دارو وجذب بیشتر ان می گردد.
پیشنهاد
این فراورده باید در مدل های حیوانات ازمایشگاهی  آزمایش گردد تا مراحل تصویب خود راطی نماید.
 

دفعات مشاهده: 7 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش