آلودگی قارچی هوا می‌تواند سبب افزایش خطر ابتلا به بیماری تنفسی به وسلیه قارچ ها در اتاق های عمل شود.

نتایج این تحقیق نشان داده که 83 درصد از پلیت ها در حین عمل از نظر رشد قارچی مثبت می‌باشد. از253کلونی قارچی رشد یافته بیشترین میزان آلودگی قارچی مربوط به مخمر پنی سلیوم -رودوتلا و گونه های آسپی ژیلوس می‌باشد با توجه به اینکه آلودگی قارچی هوا می‌تواند سبب افزایش خطر ابتلا به بیماری تنفسی به وسلیه قارچ ها شود لذا کنترل اسپر های قارچی در اتاق های عمل با توجه به شرایط ویژه بیماران ضروری به نظر می‌رساند.

دفعات مشاهده: 30 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

عصاره آبی آلوئه ورا می‌تواند باعث کاهش التهاب و ادم مغزی پس از ترومای مغزی شود.

با توجه به اهمیت استفاده از گیاهان دارویی و از سوی دیگر نبود داروی خاص برای درمان عوارض ناشی از ضربه مغزی، گیاه آلوئه ورا می‌تواند گیاه موثری برای درمان ایسکمی مغزی و به عنوان عوامل کاهنده التهاب با خاصیت آنتی اکسیدانی باشد که مطالع حاضر این طرح  بیان می‌کند ،عصاره آبی آلوئه ورا می‌تواند باعث کاهش التهاب و ادم مغزی پس از تروما مغزی  می‌شود.

دفعات مشاهده: 27 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

نظارت بر اجرای هرچه دقیق تر اصول پوشش در بیمارستان ها به ویژه بخش های حساس بیمارستان همچون اتاق عمل ضروری می باشد.


لباس کامل جراحی باید در مناطق ممنوعه و نیمه ممنوعه اتاق عمل پوشیده شود که شامل لباس اسکراب و کفش ،  کلاه ، ماسک، گان استریل و غیر استریل  و تجهیزات محافظتی می‌باشد . اگر لباس جراحی به طور یکسان همه  ظاهر را پوشش دهد، باعث کاهش خطر ابتلا به عفونت در محیط اتاق عمل می‌شود. در تحقیقات انجام شده در مورد لباس جراحی و کنترل های نامظم و تصادفی، مشخص شده که بین  جراحی و آلودگی مکان جراحی ارتباط مستقیم وجود دارد بنابراین پوشیدن لباس جراحی از اهمیت خاصی برخوردار است   مطالعه حاضر  نشان می‌دهد :  53٪از پرسنل اتاق عمل لباس جراحی را در خارج از اتاق عمل می‌پوشیدند ، 80٪ با لباس جراحی وارد فضای غیرممنوعه می‌شدند،82٪ به طور منظم لباسشان را تعویض می‌کردند. همچنین 63٪ اعتقاد داشتند که فقط پوشیدن یک روپوش سفید قابل قبول است. از بین جراحان نیز 71٪ به طور منظم لباس خود را عوض می‌کردند و متخصصان زنان کمتر از این رویه پیروی می‌کردند(10). در سال های اخیر علیرغم افزایش آگاهی در مورد نقش لباس جراحی در انتقال میکروارگانیسم ها در محیط اتاق عمل، هنوز هم پاتوژن های مخفی در کشت میکروبی لباس اکثر پرسنل یافت می‌شوند استفاده از نتایج این پژوهش می‌تواند کمکی به مسئولین در راستای سیاستگذاری های اصولی و منطبق بر اصول بین‌المللی  برای تصویب قانون و نظارت بر اجرای هرچه دقیق تر اصول پوشش در بیمارستان ها و به ویژه بخش های حساس بیمارستان همچون اتاق عمل باشد.
 

دفعات مشاهده: 25 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

طرح پاسخ هفت مرحله‌ای احیاء به عنوان یک الگو کار تیمی و رهبری می‌تواند باعث بهبود مهارت های غیر تکنیکی احیاء شود.


این مطالعه نشان داد که طرح پاسخ هفت مرحله ای احیاء به عنوان یک الگو کار تیمی و رهبری می‌تواند باعث بهبود مهارت های غیر تکنیکی احیاء شود. بنابراین پیشنهاد می‌شود طرح پاسخ هفت مرحله ای احیاء در آموزش مهارت های غیر تکنیکی احیاء در محیط واقعی احیاء در تیم های احیاء بیمارستانی مورد استفاده قرار گیرد.
 

دفعات مشاهده: 19 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه توانمندسازی خانواده- محور بر بعد سلامت جسمانی ،روان شناختی ، روابط اجتماعی ، محیط زندگی و کیفیت زندگی مادر تاثیر مثبتی دارد

 
کودکان مصروع  به دلیل نداشتن برنامه مدون و انجمن ها و تشکل هایی که باعث افزایش خودکارامدی والدین می شود و آموزش هایی که والدین این کودکان باید در مراقبت این کودکان  دیده باشند تا  از مرگ های پیش بینی نشده که مربوط به سیستم های عصبی شان نبوده و همچنین  از مراجعان  غیر ضروری به بیمارستان پیشگیری شود.برنامه توانمندسازی خانواده- محور بر بعد سلامت جسمانی ،روان شناختی ، روابط اجتماعی ، محیط زندگی و کیفیت زندگی مادر تاثیر مثبتی دارد


 

دفعات مشاهده: 23 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

طراحی و ساخت سیستم کنترل کننده دمای بدن با قابلیت کاهش دما در هنگام ایجاد تب


یافته ها حاکی از آن است که با تنظیم سرعت جریان آب بر روی صفحات پلتیر  وکنترل میزان حجم آب در گردش می توان دستگاه را در بهینه ترین حالت ممکن از نظر مصرف انرژی قرار داد و راندمان را افزایش داد.

 

دفعات مشاهده: 24 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

طراحی و ساخت سیستم هوشمند حفظ زنجیره سرما انجام شد.

کیت حفظ زنجیره سرما وسیله ایی است که برای حفاظت از تغییرات دمایی د ر مراکز بهداشتی و درمانی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. دستگاه ساخته شده قابلیت اندازه گیری چندین دما و رطوبت را دارد و می‌تواند به سرور های تعبیه شده شبکه متصل گردد. همچنین حافظه ای برای ثبت و ذخیره اطلاعات داشته و می‌تواند تحلیل داده های ذخیره شده در فرمت نرم افزار اکسل را انجام دهد.

دفعات مشاهده: 27 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

نسخه فارسی پرسشنامه شش سوالی شبکه اجتماعی لوبن در سالمندان شهر بجنورد بومی سازی شد.

ساخت ابزاری روا و پایا برای سنجش  انزوای اجتماعی و ارائه خدمات سلامت در مطالعات سالمند شناسی مناسب ضروری است. یکی از ابزار هایی که در سنجش ادغام اجتماعی و انزوای اجتماعی به طور گسترده در میان سالمندان مقیم جامعه مورد استفاده قرار می‌گیرد ابزار شبکه اجتماعی لوبن Lubben social network scale (LSNS) می‌باشد. این ابزار معیاری برای ارزیابی نوع، اندازه، میزان نزدیکی و فراوانی شبکه اجتماعی حال حاضر سالمندان می‌باشد. نسخه اصلی این پرسشنامه 10 سوالی می‌باشد که به بسیاری از زبان های دنیا ترجمه شده استاین پرسشنامه هم در اهداف پژوهشی و هم اهداف کلینیکی قابل استفاده می‌باشد لذا به منظور ساخت ابزار معتبر و منطبق با زبان و فرهنگ جامعه ایرانی، مطالعه حاضر جهت سنجش اعتبار و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه شش سوالی شبکه اجتماعی لوبن در سالمندان شهر بجنورد طراحی گردید نتایج این پژوهش می‌تواند منجر به تولید ابزاری روا و پایا در خصوص شبکه اجتماعی سالمندان شود که برای  متخصصین طب سالمندی و سالمندشناسان ، جامعه شناسان و پرستاران قابل استفاده بوده و پایه ای برای توسعه مفاهیم اجتماعی در حوزه سالمند شناسی و ارزیابی جامع سالمندان باشد.
 

دفعات مشاهده: 26 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

صندلی طراحی شده ارگونومی ساخته شد.

باتوجه به ارزیابی صورت گرفته در گام اول و پوسچرهای کاری نامناسب به منظور کارایی در بهبود انجام کار و جلوگیری از اختلالات اسکلتی عضلانی باید شرایط موجود اصلاح گردد. لذا با توجه به شرایط حاکم امکان اصلاح ایستگاه کاری با توجه به شرایط،بهبود طراحی مناسب صندلی ارگونومیک پیشنهاد می‌گردد.
صندلی طراحی شده ارگونومیک با توجه به دانش ارگونومی می‌باشد، در صنایع به دلیل استفاده نکردن از این دانش اختلالات اسکلتی عضلانی فراوانی برای کارگران ایجاد می‌شود. این صندلی با در نظر گرفتن ابعاد بدنی کارگران و همچنین اندازه مکان قرار گیری صندلی در صنعت ، طراحی شده است و به دلیل دارا بودن ویژگی هایی که با توجه به صدک نودوپنجم ابعاد آنتروپومتریک کارگران ، در نظر گرفتن استانداردهای موجود و همچنین مطالعات انجام گرفته بر روی جنس آن صورت پذیرفته است این توانایی را دارا میباشد تا با قرار گرفتن کارگران در پوزیشن درست در حین کار از اختلالات اسکلتی عضلانی جلوگیری کند و تمرکز را حین کار بالا برده و مانع خستگی شود درنتیجه بهره وری و رضایت از کار بالا می‌رود.
علاوه بر ویژگی های مذکور برای ساخت صندلی طراحی شده ارگونومی بایستی پشتی و نشیمنگاه از چوب با مقاومت مناسب ساخته شود و روی آن ابر و پارچه روکش نصب شود. روکش نشیمنگاه و پشتی بهتر است که از فوم انتگرال( پلی اورتان)، مقاوم در برابر آسیب های صنعتی و دارای قابلیت شستشو و مقاوم در برابر عوامل شیمیایی باشد. از دیگر ملاحظات ساخت  بهره گیری از آبکاری کرم و رنگ کوره ای برای قسمت های فلزی به منظور افزایش زیبایی و جلوگیری از آسیب و زنگ زده گی صندلی می‌باشد.
 

دفعات مشاهده: 45 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مداخله آموزشی بر رفتار های پیشگیری کننده از سرطان پستان در زنان تاثیر مثبت داشت.

یافته ها نشان داد قبل از انجام مداخله آموزشی میانگین نمرات سازه های حساسیت درک شده ، شدت درک شده، خودکارآمدی درک شده، کارآمدی پاسخ درک شده، انگیزش، ترس بین گروه کنترل و مداخله تفاوت آماری معناداری نداشتند و دو گروه با یکدیگر همسان بودند، در حالی که بلافاصله پس از مداخله آموزشی میانگین نمره سازه های تئوری انگیزش محافظت بین دو گروه تفاوت آماری معناداری داشت به گونه ای که این افزایش میانگین در گروه مداخله بیش از گروه کنترل بود همچنین دو ماه پس از اجرای مداخله آموزشی  نتایج نشان دهنده وجود تفاوت آماری معنادار در میانگین نمره سازه های تئوری انگیزش محافظت  بین دو گروه بود،
یافته ها نشان داد میانگین نمرات پاداش درک شده، هزینه های درک شده زنان شرکت کننده در مطالعه قبل از مداخله آموزشی بین دو گروه تفاوت آماری معناداری نداشت، درحالی که یافته ها نشان داد بلافاصله و دو ماه  پس از انجام مداخله آموزشی میانگین نمرات این سازه ها در گروه مداخله به طور معناداری کاهش یافته است،
 

دفعات مشاهده: 59 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش