بیان ژن‌های پیش‌التهابی (NLRP1) و (NLRC4) در التهاب پالپ دندان تغییر نمی‌کند.

ثابت شده است که دو مولکول‌ پیش‌التهابی NLRP1 و NLRC4 باعث فعال‌سازی مسیرهای التهابی و نهایتاً التهاب در انسان می‌شوند. به منظور بررسی نقش این دو مولکول در التهاب پالپ دندان، تعداد ۵۰ نمونه پالپ سالم و ۵۰ نمونه پالپ ملتهب انتخاب شد و پس از سنتز cDNA آنها، میزان بیان NLRP1 و NLRC4 با استفاده از پرایمرهای مناسب و روش ملکولی PCR اندازه‌گیری و از نظر آماری مقایسه شد. نتایج نشان داد که میزان بیان این دو ملکول در پالپ‌های ملتهب و سالم اختلاف معنی‌داری ندارند و لذا به نظر نمی‌رسد این ملکول‌ها در التهاب دندان نقشی داشته باشند و احتمالاً مسیرهای التهابی دیگری باعث التهاب پالپ دندان می‌شوند.

دفعات مشاهده: 42 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مشتق گیاهی تروگزروتین (Troxerutin) علائم سندرم متابولیک را در موش‌ صحرایی کاهش می‌دهد.

بیماری سندرم متابولیک مجموعه‌ای از اختلالات متابولیکی و بسیار شایع است. هدف از مطالعه در گام اول، بررسی القای سندرم متابولیک در موش‌های صحرایی نژاد ویستار با رژیم غذایی غنی از فروکتوز برای مدت ۸ هفته و در گام دوم، بررسی اثر تروگزروتین (Troxerutin)- یکی از مشتقات فلاونوئیدی گیاهانی مانند چای، قهوه، جوانه حبوبات، میوه ها و سبزیجات - بر پروفایل لیپیدی و استرس اکسیداتیو، به عنوان دو شاخص اصلی سندرم متابولیک، در این موش‌ها بود. تروگزروتین به صورت خوراکی و برای مدت ۴ هفته با دوز روزانه ۱۵۰ میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن داده شد. در پایان، پس از خونگیری در حالت ناشتا، فاکتورهای بیوشیمیایی و مارکرهای استرس اکسیداتیو با کیت‌های مربوطه اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که تغذیه غنی از فروکتوز می‌تواند موجب القای سندرم متابولیک به صورت مقاومت به انسولین، افزایش استرس اکسیداتیو، افزایش معنی‌دار سطح قند خون ناشتا و اختلال در پروفایل چربی در موش‌های صحرایی ‌شود. از سوی دیگر، تروگزروتین موجب بهبود مقاومت به انسولین، کاهش معنی‌دار استرس اکسیداتیو، سطح قند خون، کلسترول، تری‌گلیسرید و LDL-C و افزایش HDL-C در موش‌های مبتلا به سندرم متابولیک شد.

دفعات مشاهده: 46 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اطلاع‌رسانی منظم درباره وضعیت بیماران دچار ترومای مغزی بستری در بخش مراقبت ویژه باعث کاهش معنی‌دار اضطراب در اعضای خانواده آنها می‌شود.

اضطراب از شایع‌ترین اختلالات روانی در اعضای خانواده بیماران دچار آسیب تروماتیک مغزی (TBI) بستری در بخش‌های مراقبت ویژه است و این افراد به دلیل انتظار برای اطلاع از وضعیت بیمار، فشار روانی بالایی را تحمل می‌کنند. در این مطالعه نیمه‌تجربی، به منظور بررسی تأثیر آگاهی از وضعیت چنین بیمارانی بر سطح اضطراب خانواده آنها، تعداد ۹۰ نفر از اعضای درجه یک بیماران TBI بستری‌شده در ICU بیمارستان شهید باهنر کرمان در سال ۱۳۹۵ انتخاب شدند و در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. در گروه مداخله، اطلاع‌رسانی در باره تغییرات وضعیت بیمار، توسط پرستار، طی سه روز اول بستری در بخش مراقبت ویژه انجام شد. اما گروه کنترل در این مدت، از مراقبت و آموزش‌های معمول توسط پرستاران برخوردار بودند. برای ثبت و سنجش میزان اضطراب در دو گروه از پرسشنامه اضطراب اشپیل‌برگر استفاده شد. 
نتایج نشان داد که اضطراب دو گروه قبل از مداخله اختلاف معنی‌داری نداشت؛ اما پس از مداخله، میانگین نمره اضطرابِ آشکار، پنهان و کلی در گروه مداخله به‌طرز معنی‌داری نسبت گروه کنترل، کمتر بود. لذا حمایت از خانواده بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه و اطلاع‌رسانی برنامه‌ریزی‌شده درباره روند و تغییرات وضعیت بیمار دچار ترومای مغزی دربخش ویژه می‌تواند موجب کاهش معنی‌دار اضطراب در اعضای خانواده آنها شود.

دفعات مشاهده: 14 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

هورومون اورکسین-آ در درمان نوروپاتی ناشی از دیابت در موش و کشت سلول مؤثر است.

گلوکز خون بالا در شرایط دیابت با عوارض جدی ثانویه مانند نوروپاتی محیطی همراه است که هنوز درمان مؤثری برای آن یافت نشده است. هورمون نوروپپتیدی اورکسین- A که به حفظ و بقای سلول‌های عصبی کمک می‌کند، ممکن است در شرایط افزایش مزمن گلوکز خون در دیابت که برای اعصاب مرکزی و محیطی مخرب است، نیز دارای اثرات مفیدی باشد.
در این مطالعه، نقش ضددردی و حفاظت‌کنندگی عصبی اورکسین- آ (Orexin-A) در شرایط دیابت به دو صورت درون‌تنی (در موش‌های صحرایی دیابتی‌شده با استرپتوزوتوسین) و برون‌تنی (کشت سلول‌های عصبی از گره شاخ خلفی در شرایط گلوکز بالا) بررسی شد. در موش‌ها، اورکسین-A به مدت سه هفته و از طریق کانول به‌صورت داخل‌نخاعی تزریق شد. برای بررسی القای آسیب نورونی در نخاع کمری موش‌ها، از تست رفتاری تلنگر به دم (Tail-flick) و برای بررسی اثر دوزهای مختلف اورکسین-A بر بقای سلول‌ها در محیط کشت از روش ‌رنگ‌سنجی (MTT) و همچنین، برای بررسی بیان ژن‌های مرگ سلولی برنامه‌ریزی‌شده (آپوپتوزیس) در موش‌ها، و نیز محیط کشت، از روش وسترن‌بلات (Western blot) استفاده شد.
نتایج نشان داده شد که اورکسین-A نقش مؤثری در کاهش بروز نوروپاتی دیابتی و پردردی ناشی از آن در هر دو مدل‌ درون‌تنی و برون‌تنی دارد و به‌علاوه، به دلیل فعالیت بر علیه مرگ سلولی برنامه‌ریزی‌شده (آپوپتوزیس)، می‌توان آن را به عنوان یک محافظت‌کننده عصبی بالقوه و مناسب برای درمان نوروپاتی دیابتی مدنظر قرار داد.

دفعات مشاهده: 72 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

قدرت تشخیص شکستگی افقی ریشه در رادیوگرافی دیجیتال و دیجیتال کنتراست معکوس، یکسان و بهتر از رادیوگرافی معمولی است.

تشخیص شکستگی افقی ریشه به صورت کلینیکی بسیار دشوار است و تشخیص غالباً وابسته به معاینات رادیوگرافی است. در این مطالعه برون‌تنی، با هدف بررسی کارایی کنتراست معکوس رادیوگرافی دیجیتال در تشخیص شکستگی افقی ریشه، تعداد ۸۵ دندان سانترال دائمی تک‌ریشه داخل ساکت‌های دندانی یک جمجمه خشک قرار داده شدند. رادیوگرافی پری‌اپیکال معمولی و رادیوگرافی دیجیتال در دو زاویه عمودی ۴۰ و ۵۵ درجه از دندان‌ها گرفته شد. سپس شکستگی افقی در یک سوم میانی ریشه توسط چکش ایجاد شد و دو قطعه به یکدیگر چسبانده شدند و دندان‌ها مجدداً داخل ساکت‌های مربوطه قرار داده شد و تمام رادیوگرافی‌ها با همان موقعیت تکرار شد. رادیوگرافی‌های دیجیتال توسط نرم‌افزار کنتراست معکوس پردازش شد. رادیوگرافی‌ها توسط دو رادیولوژیست و یک اندودانتیست ارزیابی شدند. دو هفته بعد، ۱۰ درصد از تصاویر توسط یک رادیولوژیست ارزیابی شد. 
نتایج نشان داد که قدرت تشخیص شکستگی افقی ریشه در رادیوگرافی دیجیتال و دیجیتال کنتراست معکوس، یکسان و بهتر از رادیوگرافی معمولی است و همچنین تصاویر با زاویه ۴۰ درجه عمودی بهتر از زاویه ۵۵ درجه است.

دفعات مشاهده: 18 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

ماساژدرمانی در کارکنان پایگاه‌های فوریت‌های پزشکی در کاستن استرس شغلی آنها مفید است.

کارکنان نظام سلامت اولین افرادی هستند که در موقعیت‌های بحرانی و پراسترس پزشکی حاضر می شوند و این استرس شغلی می‌تواند بر کیفیت زندگی و کیفیت مراقبت آنان اثر منفی داشته باشد. در این مطالعه که با هدف تعیین تأثیر ماساژ سوئدی بر استرس شغلی کارکنان عملیاتی شاغل در پایگاه‌های فوریت‌های پزشکی طراحی شد، تعداد ۵۸ نفر از این کارکنان به روش تصادفی در دو گروه ۲۹ نفره مداخله با ماساژ و کنترل قرار گرفتند. سطح استرس شغلی این افراد در شرایط یکسان قبل و بعد از مداخله توسط پرسشنامه ENSS اندازه‌گیری شد. 
بر اساس نتایج مطالعه، در مقایسه درون‌گروهی، میانگین نمره کل استرس شغلی و زیر مقیاس‌های آن در گروه مداخله در مرحله پس‌آزمون نسبت به پیش‌آزمون کاهش معنی‌داری داشت. در مقایسه بین‌گروهی نیز، در مرحله پس‌آزمون، میانگین نمره کل استرس شغلی و زیر مقیاس‌های آن در گروه مداخله به‌طور معنی‌داری کمتر از گروه کنترل بود.
با توجه به ماهیت محیط کاری، تعاملات اجتماعی، سازمانی و بیمارانی که کارکنان فوریت‌های پزشکی با آن مواجه هستند و همچنین نظر به اینکه این افراد زمان آزاد زیادی برای اجرای مداخلات طب مکمل بر روی همتایان و همکارانشان دارند، لذا آموزش این متدها و اجرای آن توسط همکاران می‌تواند روشی آسان، مقرون‌به‌صرفه و مفید در کاهش استرس شغلی و ارتقای سلامت جسمی، روانی و اجتماعی کارکنان این پایگاه‌ها باشد. 

دفعات مشاهده: 22 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

یک ترکیب جدید از فلز مس در از بین بردن سلول‌های سرطانی کبد تأثیر مثبت دارد.

در محیط کشت سلول، اثرات یک کمپلکس جدید مس [Cu(L)(2(imi)] بر سمیت سلولی، القای مرگ سلولی برنامه‌ریزی‌شده (آپوپتوزیس) و برهمکنش آن با DNA در یک رده سلول سرطان کبد بررسی گردید. نتایج نشان داد که این کمپلکس مس دارای خاصیت مهار رشد سلول‌های سرطانی، القای آپوپتوزیس و افزایش بیان ژن‌های مسیر آپوپتوزیس در رده سرطانی کبد (HepG2) است؛ درحالی‌که، اثر سمی زیادی بر روی سلول‌های غیرسرطانی ندارد. همچنین، این ترکیب برهمکنش لازم با ملکول DNA را هم دارد. بنابراین، شاید در آینده و پس از تحقیقات بالینی بیشتر، بتوان از این کمپلکس مس به عنوان یک دارو برای درمان سرطان کبد استفاده کرد.

دفعات مشاهده: 25 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اپیدمیولوژی اقدام به خودکشی در مراجعه‌کنندگان به اورژانس رفسنجان در سال ۱۳۹۵ تعیین شد.

داده‌های این مطالعه با استفاده از چک‌لیست «برنامه پیشگیری از خودکشی» جمع‌آوری و سپس از نظر آماری تجزیه و تحلیل شد. موارد اقدام به خودکشی در شهر رفسنجان در طول سال ۱۳۹۵ جمعاً ۳۴۷ مورد بود که ۳ مورد آن (۰/۹ درصد) منجر به مرگ شد. میانگین سنی این افراد ۲۶/۱۵ سال و کمینه و بیشینه سن آنها به ترتیب ۱۱/۲۰ و ۶۲/۱۶ سال بود. دفعات اقدام به خودکشی در ۲۶۸ نفر (۷۷/۲ درصد) تنها یک مرتبه و در ۵۴ نفر (۱۳ درصد) دو بار و در بقیه افراد بیش از دو بار بود و تعداد ۱۹۰ نفر (۵۴/۸ درصد) از آنها زن و بقیه مرد بودند. همچنین، ۱۳۸ نفر (۷۳/۴) با استفاده از دارو اقدام به خودکشی کرده بودند. به‌طورکلی، نتایج مطالعه حاکی از خطر دسترسی آسان به داروها و سوء مصرف آن و نیز آسیب‌پذیری بیشتر زنان در رابطه با خودکشی، به عنوان یک آسیب‌ اجتماعی، است.

دفعات مشاهده: 22 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دسترسی به تلفن همراه و استفاده از آن برای مبادله مفاهیم و تصاویر جنسی در بین نوجوانان شایع است.

با سلام
گروه هدف را مشخص کنید.


با تشکرو احترام
لیلا میرزایی             81454311-021میزان دسترسی به تلفن همراه و استفاده از آن  برای مبادله پیامک‌های حاوی مفاهیم و تصاویر جنسی در ۹۹۴ دانش‌آموز پسر و دختر دبیرستانی شهر رقسنجان بررسی گردید. نتایج حاکی از آن بود که ۸۹ درصد از آنها به تلفن همراه و ۶۲/۷ درصد به تلفن همراه هوشمند و خدمات اینترنتی دسترسی داشتند. همچنین ۳۴/۷ درصد از این دانش‌آموزان در ۶ ماه گذشته پیامک حاوی تصاویر یا مفاهیم جنسی دریافت کرده و ۱۵/۷ درصد، چنین پیامک‌هایی را فرستاده بودند. بین دریافت و ارسال  پیامک جنسی با تعداد کل پیامک‌های فرستاده‌شده در روز ارتباط آماری معنی‌‌داری به دست آمد.دسترسی به تلفن همراه و استفاده از آن برای رد و بدل کردن مفاهیم و تصاویر جنسی در بین نوجوانان شایع است که  آنها را با خطرات و پیامدهای نامطلوب مواجه می‌کند و لذا لازم است والدین در این زمینه آموزش ببینند.

دفعات مشاهده: 17 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

ملاقات برنامه‌ریزی‌شده باعث کاهش دلیریوم در سالمندان بستری در بخش‌های ویژه بیمارستان می‌شود.

در این کارآزمایی بالینی، نقش ملاقات برنامه‌ریزی‌شده و خارج از وقت ملاقات اعضای خانواده بر میزان دلیریوم در تعداد ۷۰ نفر از سالمندان بستری در بخش ICU بیمارستان حضرت علی ابن ابیطالب (ع) رفسنجان بررسی گردید. نتایج نشان داد که این نوع ملاقات می‌تواند سبب کاهش دلیریوم در بیماران سالمند بستری شود. بنابراین، می‌توان از ملاقات برنامه‌ریزی‌شده به عنوان یک روش غیردارویی مؤثر جهت پیشگیری و کاهش دلیریوم در سالمندان بستری در بخش‌های ویژه بیمارستان استفاده کرد.

دفعات مشاهده: 20 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش