طب فشاری در تسکین درد ناشی از جراحی پیوند عروق کرونر قلب مؤثر است.

در این مطالعه، ۷۰ بیمار تحت عمل جراحی پیوند عروق کرونر قلب که دارای شرایط یکسانی بودند، به‌صورت تصادفی به دو گروه آزمون و شاهد تقسیم شدند. در گروه آزمون، نقطه‌ای موسوم به هوگو که بین انگشت شست و اشاره و در قسمت انحنای گوشتی عضله دست قرار دارد، به مدت ۲۰ دقیقه تحت طب فشاری، به صورت دوره‌های متوالی ۱۰ ثانیه فشار و ۲ ثانیه استراحت، قرار گرفت. در گروه کنترل، الگویی مشابه اما تنها با لمس و بدون وارد کردن فشار انجام شد. شدت درد در افراد، بلافاصله و نیز ۲۰ دقیقه بعد از انجام طب فشاری سنجیده شد. نتایج نشان داد طب فشاری در تسکین درد گروه آزمون دارای اثر مثبت معنی‌داری است و لذا می‌توان از آن به عنوان یک روش مکمل و یا جایگزین در تسکین درد پس از عمل جراحی پیوند عروق کرونر استفاده کرد.

دفعات مشاهده: 37 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

انجام طب فشاری به صورت فشار روی نقاط خاصی از پا توسط خود بیمار، باعث کاهش قند و افزایش انسولین می‌شود.

در این مطالعه ۶۰ بیمار دیابتی با شرایط سنی، جنسی و تحصیلات یکسان، در دو گروه ۳۰ نفره مداخله (تب فشاری) و  شاهد قرار گرفتند. در گروه مداخله، به ۵ نقطه خاص در  دو پا، به صورت دو طرفه و به مدت ۵ دقیقه در دوره‌‌های ۱۰ ثانیه‌ای توسط خود بیمار فشار داده می‌شد. بین دوره‌‌های فشار، ۲ ثانیه استراحت بود. افراد گروه کنترل هیچ مداخله‌ای دریافت نکردند. سطح قند خون ناشتا و انسولین در شرایط یکسان برای هر دو گروه، قبل و بعد از مداخله، تست شد. در گروه طب فشاری، سطح انسولین بعد از مداخله نسبت افزایش معنی‌دار و سطح قند خون ناشتا پس از مداخله کاهش معنی‌داری را نشان داد؛ درصورتی‌که این تغییر در گروه شاهد دیده نشد. لذا  بر اساس نتایج این مطالعه، طب فشاری درمانی مؤثر، مفید و کم هزینه برای کنترل شرایط هیپرگلیسمیک بیماران دیابت نوع دو بوده و به‌راحتی توسط خود بیماران قابل انجام است.

دفعات مشاهده: 43 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

ترکیب دو داروی کتامین و پروپوفول در یک سرنگ (کتوفول) تفاوتی با تزریق جداگانه آنها ندارد.

برای بیهوشی از ترکیب دو داروی کتامین و پروپوفول در داخل یک سرنگ به عنوان کتوفول استفاده می‌شود. این مطالعه با هدف مقایسه کتوفول با تجویز جداگانه کتامین و پروپوفول، با دوزهای استاندارد و یکسان بر روی دو گروه ۲۰ نفره از بیماران تحت عمل سنگ‌شکنی از طریق مجرای پیشابراه انجام شد. مقادیر فشار خون سیستولیک و دیاستولیک، فشار متوسط شریانی، ضربان قلب و درصد اشباع هموگلوبین خون شریانی بیماران در دقایق ۱، ۵، ۱۰ و ۱۵ پس از لوله‌گذاری تراشه، ثبت و آنالیز گردید. نتایج حاکی از معنی‌دار نبودن اختلاف این پارامترها در دو گروه بود. بنابراین، برای جلوگیری از تداخلات دارویی و عوارض احتمالی کتوفول، ضرورتی به ترکیب دو دارو در یک سرنگ نیست.

دفعات مشاهده: 31 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

رفتار‌های شیردهی مادران مستقل از سواد سلامت آنها و بیشتر تحت تأثیر سایر مؤلفه‌های فردی، اجتماعی و فرهنگی است.

در این مطالعه که درباره سواد سلامت و رفتارهای شیردهی با استفاده از پرسشنامه و روش خودگزارشی، بر روی ۵۲۳ نفر از مادران مراجعه‌کننده به مراکز جامع خدمات سلامت شهر رفسنجان انجام شد، نتایج نشان داد که میزان شروع تغذیه با شیرمادر در طی اولین ساعت پس از تولد برابر با ۹۶/۶ درصد و میزان تغذیه انحصاری با شیر مادر در سن ۶ ماهگی معادل ۶۸/۶٪ بود. سواد سلامت ۷۱/۶٪ مادران کافی و یا عالی و ۵/۵٪ از آنها ناکافی بود. بین سطح سواد سلامت و الگوی شیردهی مادران رابطه معنی‌داری دیده نشد. رفتار‌های شیردهی مادران مستقل از سواد سلامت بوده و بیشتر تحت تأثیر سایر مؤلفه‌های فردی، اجتماعی و فرهنگی است.

دفعات مشاهده: 27 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

فشار دادن متوالی نقطه‌ای خاص از دست، می‌تواند درد سزارین را تسکین دهد.

تعداد ۹۰ نفر از زنان تحت عمل سزارین در زایشگا‌‌ههای شهر رفسنجان که دارای شرایط یکسانی بودند، به‌صورت تصادفی به سه گروه، شامل دو گروه مداخله و یک گروه شاهد، تقسیم شدند. در دو گروه‌ مداخله، یکی از دو نقطه فشاری SP6 (در پا) و یا LI4 (در دست) به مدت ۲۰ دقیقه تحت طب فشاری، به صورت دوره‌های متوالی ۱۰ ثانیه فشار و ۲ ثانیه استراحت، قرار گرفت. در گروه کنترل با الگویی مشابه، این نقاط لمس شدند ولی فشاری بر آنها وارد نشد. شدت درد افراد قبل، بلافاصله و نیز یک ساعت بعد از انجام طب فشاری با استفاده از مقیاس دیداری درد سنجیده شد. نتایج بیانگر روند کاهشی معنی‌دار نمره درد ناشی از سزارین در گروه مداخله LI4 در طول سه سنجش متوالی و نیز کاهش معنی‌دار درد در همین گروه، در مقایسه با دو گروه دیگر بود.

دفعات مشاهده: 37 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کامپوزیت سیلوران عملکرد بهتری نسبت به کامپوزیت‌های با پایه متاکریلات ندارد.

در راستای دستیابی به ماده ترمیمی بهتر در دندانپزشکی، در یک مطالعه برون‌تنی میزان ریزنشت یک کامپوزیت جدید با انقباض کم با پایه سیلوران (silorane)، با دو کامپوزیت با پایه متاکریلات(methacrylate) در عمق‌های مختلف حفرات کلاس ۵ در مینا و عاج ۷۲ دندان پرمولر انسان مقایسه گردید. نتایج این مطالعه نشان داد کامپوزیت سیلوران (filtek P90) عملکرد بهتری نسبت به دو کامپوزیت‌ با پایه متاکریلات (Point4 و Z250 XT) ندارد. همچنین ارتباطی میان عمق حفره و درجه ریزنشت وجود نداشت، ولی میزان ریزنشت در مینا به طور معناداری کمتر از عاج بود.

دفعات مشاهده: 18 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

​اثر ضدباکتریایی عصاره آلوئه‌ ورا بر باکتری‌های دهان کمتر از اثر دهانشویه کلرهگزیدین است.

اثر ضدباکتریایی عصاره هیدروالکلی آلوئه ورا در چهار غلظت ۲۵، ۵۰، ۷۵ و ۱۰۰ میلی‌گرم در میلی‌لیتر با اثر دهانشویه رایج کلرهگزیدین ۰/۲٪ بر علیه سه گونهٔ باکتری استرپتوکوکوکوس شایع دهان (سانگوئیس، سالیواریس و موتانس) در محیط کشت مایع و جامد آزمایشگاهی و بر اساس میانگین تعداد کلنی‌های رشدیافته این باکتری‌ها مقایسه گردید. نتایج مطالعه نشان داد که گرچه عصاره آلوئه‌ ورا دارای اثرات ضدباکتریایی است، اما اثر عصاره آلوئه ورا در هر چهار غلظت‌ مورد آزمایش، کمتر از اثر ضدباکتریایی دهانشویه کلرهگزدین است.  

دفعات مشاهده: 18 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

شیوع ۵/۸ درصدی سندرم روده تحریک‌پذیر در بین گروهی از دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

سندرم روده تحریک‌پذیر (Irritable Bowel Syndrome; IBS) یک اختلال گوارشی شایع با علت نامشخص و یکی از دلایل مهم غیبت از کار، مراجعه به پزشک و کاهش کیفیت زندگی است. در این مطالعه فراوانی این سندرم در تعداد ۲۷۴ دانشجوی پزشکی ورودی ۱۳۹۳ دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ارزیابی شد. میانگین سنی این دانشجویان تقریباً ۲۱ سال بود و ۱۶ نفر از دانشجویان (۵/۸ درصد) مبتلا به IBS بودند و شایع‌ترین علامت در آنها، درد یا ناراحتی شکمی به همراه تغییر در تعداد دفعات اجابت مزاج (۱۲/۴ درصد) بود. شروع درد با تغییر در تعداد دفعات اجابت مزاج در مردان به طرز معنی‌داری بیشتر از زنان بود. اما در توزیع فراوانی متغیرهای دموگرافیک در بین افراد مبتلا و غیر مبتلا، تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد.

دفعات مشاهده: 26 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

ملکول OCTB1 بر بیان ژن‌ پروتئین‌های کوچک شوک حرارتی اثر دارد.

ملکول OCT4B1 که هم در بافت‌ها و هم در سلول‌های سرطانی بیان‌ می‌شود، نقش عمده‌ای در تنظیم مسیرهای استرس سلولی (پروتئین‌های شوک حرارتی) دارد. هدف از مطالعه، بررسی اثرات خاموشی ملکول بر بیان پروتئین‌های شوک حرارتی در سه رده سلول سرطانی شامل آدنوکارسینومای معده (AGS)، مثانه (5637) و مغز (U87MG) با استفاده از تکنیک PCR Array بود. نتایج نشان داد که پروتئین‌های HSPB1، HSPB6 و HSPE1 در هر سه رده سرطانی و ملکول‌های HSPB2، HSPB7 و HSPB8 در تنها دو رده سرطانی AGS و 5637 کاهش یافت و به‌علاوه، HSPB3 در رده سرطانی 5637 افزایش و در دو رده دیگر کاهش داشت. لذا ارتباط مستقیمی بین ملکول OCT4B1 و بیان خانواده ژن‌های کوچک شوک حرارتی (sHSPs) وجود دارد و احتمالاً از آن می توان در درمان و تحقیقات سرطان استفاده کرد.

دفعات مشاهده: 37 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

پپتید ضدباکتریایی نایسین، سلول‌های سرطانی را از بین می‌برد.

در این مطالعه اثر پپتید ضدباکتریایی نایسین که از لاکتوباسیل‌ها تهیه می‌شود و در صنایع غذایی کاربرد دارد، بر میزان زنده ماندن و القای مرگ سلولی برنامه‌ریزی‌شده (آپوپتوزیس) در سه رده سلولی مختلف بررسی شد. از ۷ غلظت اولیه نایسین (در دامنه ای از ۲۵ تا ۳۰۰ میکرومول) و از سه زمان تیمار ۲۴، ۴۸ و ۷۲ ساعت استفاده شد. برای تعیین میزان زنده ماندن سلول‌ها، تست رنگی MTT و برای ارزیابی آپوپتوزیس، فلوسایتومتری انجام شد. نتایج نشان داد مرگ سلول‌های سرطانی به دنبال تیمار با نایسین افزایش معنی‌داری یافت و این می‌تواند نویدی برای کاربرد این ماده در درمان ضدسرطان در آینده باشد.

دفعات مشاهده: 27 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش