تمرینات ثباتی سبب افزایش ضخامت عضله و و کاهش درد ناشی از جزاحی دکامپرشن کمری می شود

با توجه به باقی ماندن  تغییرات در فعالیت عضلات عمقی تنه در افراد کمردرد به دنبال جراحی، درمانی که بتواند فعالیت عضلات عمقی تنه را در این افراد بهبود دهد، از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف از این مطالعه بررسی اثربخشی تمرینات ثباتی بر ضخامت عضله ی عرضی شکمی در طی تکالیف ارادی و عملکردی  به دنبال جراحی دکامپرشن کمری می باشد. این مطالعه کارآزمایی بالینی روی 30 نفر بیمارانی که از2 تا 3 ماه گذشته تحت عمل جراحی دکمپرشن کمری قرار گرفته بودند، صورت گرفت. بیماران بطور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. در گروه مداخله 8 هفته تمرین درمانی تمرینات ثباتی را کامل کردند و گروه کنترل در مدت زمان مشابه ،تنها تمرینات روتین  را دریافت کردند. ضخامت عضلات عرضی شکمی با استفاده از دستگاه اولتراسونوگرافی HS-2100V ساخت کشور ژاپن با پروب خطی 5/7 مگاهرتز نوع B اندازگیری شد و جهت ارزیابی ناتوانی ناشی از کمر درد از پرسشنامه معتبر رولند-موریس و به منظور اندازه گیری شدت درد از پرسشنامه  VAS استفاده گردید. نتایج نشان داد که درصد تغییر ضخامت عضله در مانور فروبردن شکم و ایستاده در گروه تمرین ثباتی افزایش و میزان سطح درد و ناتوانی پس از دریافت مداخله در گروه تمرینات ثباتی کاهش یافت. در گروه کنترل میزان درد و ناتوانی  کاهش داشت. اما درصد تغییر ضخامت عضله در مانور فروبردن شکم و ایستاده تغییرات معنا داری نبود. و نیز تغییرات در سطح عملکرد عضله عرضی شکم در وضعیت ایستاده که وضعیت عملکردی عضله می باشد و هم چنین تغییرات میزان ناتوانی در گروه تمرینات ثباتی بیشتر از گروه کنترل بود.
تمرینات ثباتی در افزایش عملکرد عضله عرضی شکمی در وضعیت ایستاده و مانور ابدومینال هالوینگ وکاهش سطح ناتوانی اثرگذاری بیشتری از تمرنیات روتین دارد.
 

دفعات مشاهده: 31 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

استفاده از فلوراید برای درمان پوسیدگی مینای دندان مفید است

پوسیدگی اولیه مینایی تعداد زیادی از بیماران تحت درمان ارتودنسی را مبتلا میکند و مواد مختلفی برای درمان آن پیشنهاد شده است که هر کدام مزایا و معایب خاصی دارند. از بین این مواد رویکرد های جدید استفاده مواد حاوی کلسیم و فسفات همراه با فلوراید را پیشنهاد کرده اند.
در این مطالعه نتایج زیر بدست آمد :
  1. خمیر MI paste plus باعث جلوگیری از اشکال اولیه پوسیدگی در بیماران تحت درمان ارتودنسی می شود.
  2. وارنیش فلوراید باعث جلوگیری از اشکال اولیه پوسیدگی در بیماران تحت درمان ارتودنسی می شود ولی این تغییر از نظر آماری معنادار نبود.
  3. تاثیر MI Paste plus بر پیشگیری پوسیدگی بیشتر از وارنیش بود ولی این تفاوت از نظر آماری معنادار نبود.
  4. MI Paste plus و وارنیش بر میزان اسیدیته بزاق تاثیر معناداری نداشتند.
  5. در صورت استفاده از دستگاه های مخصوص و نمونه های تصادفی شده و آگاهی بیشتر بیماران در زمینه اهمیت حفظ همکاری آنها تا پایان مطالعه برای ایجاد تاثیر پایدار ممکن است نتایج امیدوارکننده ای از این دو ماده حاصل شود و توصیه به رعایت موارد ذکر شده با تعداد بیشتر نمونه ها می شود.
  6. 5-ضایعات سفید دندانی در صورت عدم درمان به سمت پوسیدگی پیشرفت می کند. موادی تحت عنوان معدنی ساز مجدد مینای دندان معرفی شده اند ولی به دلیل در دسترس نبودن مطالعات بالینی مناسب و نیز عدم مقایسه ی دو ماده ی معدنی ساز مورد مطالعه تصمیم به انجام این طرح پژوهشی گرفته شد.
  7. 6-تغییرات مثبت در کاهش تعداد و درجات ضایعات سفید پس از مصرف این ترکیبات معدنی ساز مجدد نسبت به گروه کنترل مشاهده شد. این تغییرات مثبت در گروه مصرف کننده ماده معدنی ساز مجدد ReminPro بیشتر از CPP-ACP بود گرچه که تفاوت ها معنی دار نبودند. طولانی شدن دوره درمان ارتودنسی باعث کمتر شدن انگیزه افراد در رعایت بهداشت دهانی شد، در نتیجه همکاری کمتری برای استفاده از مواد معدنی ساز مجدد در بیماران در اواخر مطالعه مشاهده گردید.
  8. 7-استفاده از محصولات معدنی ساز مجدد در افراد تحت درمان ارتودنسی ثابت در درمان ضایعات سفید دندانی مفید بوده و باعث درمان و پیشگیری از ایجاد مجدد این ضایعات بر روه مینای دندان این افراد میگردد. ماده معدنی ساز مجدد ReminPro نتایج امیدوار کننده تری از خود نشان داد.

دفعات مشاهده: 26 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سیستم پالیش پرسلن Soflex اثر بهتری نسبت به Meisinger دارد

افزایش تقاضا برای زیبایی دندان ها و لبخند در سال‌های گذشته افزایش یافته است. نتیجتاً تطابق رنگ مواد ترمیمی و روکش ها با دندان های افراد دارای اهمیت شده است. بعد از ارتودنسی و باندینگ براکت ها روی پرسلن روکش‌ها و سپس فرایند باندینگ براکت ها باعث افزایش خشونت سطحی و تغییر رنگ و درخشندگی پرسلن می‌شود؛ بنابراین فرایند پالایش بعد از دباند براکت ها از روی روکش های پرسلنی از اهمیت زیادی برخوردار است. در این مطالعه پالیش پرسلن بعد از باندینگ براکت ها با دو سیستم پالیش Soflex و Meisingerسنجیده شد. یافته های مهم این مطالعه، برتری سیستم Soflexدر پالیش پرسلن بعد از دباند براکت ها و نزدیکی رنگ نمونه ها به رنگ قبل از دباند براکت ارتودنسی روی پرسلن در کاربرد با سیستم پالیشsoflex بود.پیشنهاد می‌شود مطالعات بعدیبا سیستم های پالیشدیگر و نمونه‌های بیشتری انجام شود که شرایط مطالعه به شرایط دهان نزدیک باشد.
 

دفعات مشاهده: 25 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

نانوهیدروکسی آپاتیت در دوباره معدنی کردن ضایعات پوسیده اولیه موثر است

از آنجا که در طول درمان ارتودنسی در کنار براکت ها و در دندانها احتمال ایجاد پوسیدگی زیاد می باشد و معمولاً در اطراف براکت های ارتودنسی به صورت لکه های سفید (پوسیدگی اولیه) ایجاد می شود در این مطالعه سعی کردیم بهترین روش و ماده را جهت دوباره معدنی شدن (رمینرالیزاسیون) این ضایعات پوستی که در حین درمان ارتودنسی تعدادشان و احتمال ایجادشان زیاد را بررسی کنیم. ۵0 عدد دندان کشیده شده را در پنج گروه بررسی کردیم و  اثرات دهانشویه های نانوهیدروکسی آپاتیت ۱ درصد،۵ درصد و ۱۰ درصد و ژل فلوراید را روی ضایعات رمینرالیزه پوسیدگی اولیه که به صورت لکه های سفید به صورت مصنوعی روی دندانها ایجاد کردیم بررسی کنیم و به این نتیجه رسیدیم که ژل فلوراید و دهانشویه نانو هیدروکسی آپاتیت ۱۰ درصد بیشترین میزان توانایی دوباره معدنی کردن ضایعات پوسیده اولیه را دارند و پیشنهاد می شود کاربرد همزمان ژل فلوراید و دهانشویه نانو هیدروکسی آپاتیت ۱۰ درصد اگر در یک ترکیب روی ضایعات در حین درمان ارتودنسی و در اطراف براکت ها به کار برده شود اثر بیشتری خواهد داشت.
 

دفعات مشاهده: 25 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اینترلوکین 23 سبب کاهش بقای لنفوسیت های B سرطانی می شود

اینترلوکین 23 عضونسبتا جدیدی ازخانواده­ی سایتوکاینی هترودایمریک IL-12/IL-6استدارد و دارای اثرات ضد سرطانی در مدل­های درمانی سرطان است.دراینمطالعه،بقای سلولی و آپوپتوز PBMC و سلول­های B بیماران مبتلا  به CLL و افراد سالم در حضور  و عدم حضور IL-23 مورد بررسی قرار گرفت.نمونه­ی خون محیطی از7 فرد مبتلا به CLLو 5 فرد نرمال جمع­آوریشد.لنفوسیت­های Bتخلیص شده افراد بیمار که با IL-23و فلودارابین انکوبه شده بودند در مقایسه با گروه کنترل، کاهش قابل ملاحظه­ایدر میزان زنده­مانی و بقای سلولی نشان دادندباتوجهبهیافته­هایما،IL-23با هدف قرار دادن سلول­های B-CLL، با کاهش بقا و زنده­مانی سلولی در سلول­های سرطانی، قادر به مهار بیماری است.پیشنهاد می کنم محققان عزیز مطالعه­ای طراحی کنند و در آن مسیرهای ملکولی اثرگذاری اینترلوکین23 در بیماری CLL را بررسی کنند.

دفعات مشاهده: 21 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

پروتکل ترکیبی سیرولیموس با دوز کاهش یافته تاکرولیموس برای پیوند کلیه مناسب است

به منظور پیشگیری از رد پیوند برای درمان دریافت‌کننده‌های پیوندآلوگرافت کلیه به طور رایج ازیک مهار‌کننده‌ی کلسی‌نورین،مثل تاکرولیموس و یک عامل مهار‌کننده تکثیر، مثل مایکوفنولات موفتایلبرای سرکوب پاسخ سلول‌های Tاستفاده می شود(پروتوکل (TAC/MMF/P . مطالعات اخیر عدم کفایت تاکرولیموس را در مهار پاسخ‌های مرتبط با TH17نشان داده اند. این سلولها نقش تعیین کننده ای در سرنوشت پیوند وبقا آن دارند.از طرفی بعضی از دریافت‌کننده‌های پیوند با مهار کنندهmTORمانند سیرولیموس درمان می‌شوند.بر خلاف مهار کننده های کلسی نورین، مطالعات موجود نشان داده اند که سیرولیموس در مهار پاسخ Th17موثر بوده،نفروپاتی مزمن آلوگرافت را کاهش داده  و در افزایش عملکرد طولانی مدت پیوند موثر است.در  مطالعه حاضر اثر پروتکل ترکیبی سیرولیموس با دوز کاهش یافته تاکرولیموس (SRL/TAC/P) به منظور کاهش عوارض جانبی تاکرولیموس و افزایش اثرات ایمونوساپرسیو  آن بر روی فراوانی و ترشح سایتوکاین های سلول‌هایTH1، TH2، TH17 در بیماران دریافت کننده پیوند کلیه بر روی 24 نفر از بیماران بستری در بیمارستان لبافی‌نژاد و بیمارستان هاشمی نژاد که مقرر بود بعد از پیوند کلیه تحت درمان ایمونوساپرسیو قرار بگیرند انتخاب شدند. بیماران به دو گروهA و Bتقسیم شدند. گروه A(14 بیمار) مصرف کننده‌ی داروهای تاکرولیموس، مایکوفنلات موفتایل(MMF) ، پردنیزولون بودند (پروتوکل (TAC/MMF/P و گروهB(10 بیمار)مصرف کننده‌ی داروی سیرولیموس، تاکرولیموس (با دوز کمتر) وپردنیزولون بودند(SRL/TAC/P). یافته های این مطالعه نشان می دهند درصد سلول هایTh2و سطح سایتوکاین های IL-4 در داخل گروه B چهار ماه بعد پیوند نسبت به قبل پیوند کاهش معنی دار می یابد. سلول های Th17 چهار ماه بعد از پیوند نسبت به قبل پیوند به طور معنی داری در گروه A افزایش و در گروه Bکاهش می یابند در حالی که تغییرات Th17بین دو گروه نیز تفاوت معنی دار دارد و در گروه A بیشتر است. بر اساس نتایج مطالعه حاضر به نظر می رسد که پروتوکل (SRL/TAC/P)از نظر ایمونولوژیک به نفع پیوند می باشد.در حالیکه از نظر عملکرد کلیه به علت دوز کاهش یافته تاکرولیموس بهتر عمل می کند.
 
 

دفعات مشاهده: 23 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

تمرینات شناختی رفتاری به تنهایی می‌تواند سبب کاهش ترس و ناتوانی در افراد مبتلا به کمر درد شود.

توضیح درباره موضوع اصلی کار: تمرینات شناختی-رفتاری می‌تواند سبب بهبود عوامل روانشناختی از جمله ترس شود اما بیان شده بود که اثرات کوتاه مدتی دارد و بهتر است همراه با تحریکات الکتریکی مغزی به کار رود. با توجه به دامنه گسترده بیماران کمردرد مزمن که دچار ترس بالا و ناتوانی هستند،  در یک طرح تحقیقاتی (مصوب شورای پژوهشی و فناوری دانشگاه) که توسط دکتر فاطمه احسانی و همکاران انجام و گزارش نهایی آن به تائید این شورا رسیده است؛ با هدف بررسی اثر تمرینات شناختی-رفتاری به همراه تحریک الکتریکی مستقیم مغزی بر کاهش ترس در افراد مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی با ترس بالا انجام شد و نتایج نشان داد که تمرینات شناختی رفتاری به تنهایی در کوتاه مدت می‌تواند سبب کاهش ترس و ناتوانی در افراد مبتلا به  کمردرد گردد. دورسولترال پری فرونتال کورتکس چپ به همراه تمرینات شناختی رفتاری میتواند در دراز مدت باعث بهبود ترس و ناتوانی در افراد با کمر درد مزمن غیر اختصاصی شود.
 

دفعات مشاهده: 27 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آگاهی در رابطه با آسیب با دندانهای ثنایای دائمی در بین کارکنان مدارس ناکافی بود.

ضربه به دندانهای ثنایای دائمی مسئله شایعی است که به نوبه خود تجربه پراضطرابی را برای کودک، والدین و دندانپزشک به همراه دارد و شاید هیچ ضایعه دندانی به اندازه شکستگی تاج دندانهای قدامی تاثیر نامطلوب روحی بر کودک و والدین او نگذارد. بیشتر صدمات دندانی در سنین کودکی در مدرسه اتفاق می‌افتد. ،چگونگی برخورد و مدت زمانی که طول می‌کشد تا درمان در لحظات ابتدایی حادثه انجام شود، تاثیر زیادی در پیش آگهی دندان خواهد داشت.
از میان 629 نفر مورد مطالعه حداکثر سن 00/59 و حداقل آن 00/25 بود. از نظر جنسیت نیز 301 (9/47 درصد) مرد و 328 (1/52 درصد) نفر زن بودند. تعداد 570 مورد (6/90 درصد) در مدارس شهری و 59 مورد (4/9 درصد) در مدارس روستایی بودند. از میان شرکت کنندگان، 544 نفر (86.5درصد) اظهار کردند که سابقه برخورد با دانش اموز آسیب  دیده  از نظر دندانی را نداشته و تنها 85 نفر (13.5 درصد) سابقه مواجه داشتند . بیش از 60% از مردان و بیش از نیمی از زنان نتوانستند به بیشتر از 4سوال پاسخ نامه پاسخ صحیح دهند که نشان دهنده سطح پایین  آگاهی است نتایج این مطالعه نشان داد که میزان دانش در برخورد با عوارض دندانی در زنان بیشتر از مردان می­‌باشد . در حالی که سایر پارامترهای دموگرافیک مورد بررسی شامل سن ، شغل،سابقه کاری هیچکدام رابطه معنی­داری را گزارش ننمودند۷/۶۱ % از کارکنان مدارس سمنان توانایی تشخیص مابین دندان شیری ودائمی را نداشتند حدود ۶۰% از کارکنان مدارس سمنان توانایی برگرداندن دندان خارج شده از ساکت دندانی را ندارند علاوه بر این ۵۰% از زمان مناسب و حیاتی جهت جایگذاری دندان خارج شده بر اثر ضربه ، بی اطلاع هستند وتنها 8/24% از آنان دندان خارج شده از ساکت دندانی را داخل شیر گذاشته و به دندانپزشک مراجعه می کنند به طور کلی نتایج مطالعه حاضر نشان داد که میزان آگاهی در بین کارکنان مدارس ناکافی بوده وبیشتر پاسخ ها بر پایه اطلاعات عمومی است.
پیشنهاد می‌­شود کلاس­های آموزشی جهت کارکنان آموزش و پرورش و همچنین جهت اولیا دانش آموزان در  مورد نحوه برخورد با ترومای دندانی بصورت مستمر برگزار گردد، تا با افزایش آگاهی آموزگاران از عوارض روحی و فیزیکی ناشی از ترومای دندانی کاسته شود.
 

 

دفعات مشاهده: 24 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برخی از بیماریهای اتو ایمن، اختلالات خلقی و... ممکن است با عدم تعادل فلورمیکروبی دستگاه گوارش ارتباط داشته باشند.

 
پژوهش های اخیر نشان داده اند برخی  از بیماریهای اتوایمن، اختلالات خلقی،  قلبی-عروقی و مغزی ممکن است با عدم تعادل فلور میکروبی دستگاه گوارش ارتباط داشته باشند. مکمل های پروبیوتیک باکتریای ممکن است در حفظ سلامت دستگاه گوارش، پیشگیری و کنترل برخی از این بیماری ها مفید باشد.  در این مطالعه اثر 21 روز مصرف مکمل های پروبیوتیک بر آسیب هیپوکامپ و حافظه شناختی و برخی از مکانیسم های مولکولی در مدل ایسکمی هیپوپرفیوژن مغزی موش سوری بررسی شد. مدل ایسکمی هیپوپرفیوژن مغزی با انسداد دو طرفه شریان کاروتید مشترک به مدت 20 دقیقه ایجاد شد و سپس 24 ساعت بعد خونرسانی مجدد در مغز ایجاد گردید. مکمل پروبیوتیک ها در سه غلظت ( CFU/ml 107 ، 108 و 109 ) به مدت سه هفته قبل از ایسکمی مغزی به صورت  داخل معدی تجویز شد. تغییرات سلولی و مولکولی، حافظه فضایی در نواحی مختلف هیپوکامپ مغز 24 ساعت بعد از ایسکمی بررسی شد. تجویز پروفیلاکتیک مکمل پروبیوتیک سبب کاهش  معنی داری  آسیب هیپوکامپ  مغز و بهبود حافظه فضایی و عملکرد نرولوژیکی شد.  یافته های این مطالعه  نشان داد که مصرف پروفیلاکتیک مکمل پروبیوتیک سبب کاهش آسیب های نورونی هیپوکامپ و بهبود حافظه فضایی از طریق کاهش آپوپتوزیس در مدل ایسکمی هیپوپرفیوژن در موش های سوری شد. مکمل های پروبیوتیک ممکن است برای پیش گیری یا کاهش آسیب های ایسکمیک در گروه های که معرض خطر  بیماری مغزی-عروقی قرار دارند، مفید باشد.
 
 
 

دفعات مشاهده: 25 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

امواج الکترو مغناطیس سرعت تکثیر سلول های نوروبلاستومای انسانی را کاهش می دهد

مطالعات گذشته نقش دوگانه امواج الکترومغناطیس با فرکانس فوق العاده پایین را نشان می دهد. در بعضی مطالعات ناهنجاری کروموزومی و تغییر در بیان ژن ها و پروتئین ها حاصل اثر امواج الکترومغناطیس با فرکانس
فوق العاده پایین گزارش شده است. در طرف مقابل، این امواج اثرات مطلوبی در درمان برخی بیماری ها مانند اسکیزوفرنی و افسردگی داشته اند.
در این مطالعه اثرات احتمالی امواج الکترومغناطیس با فرکانس 50 هرتز، شدت 2 میلی­تسلا بر روی سلول­های نوروبلاستومای انسانی مورد بررسی مطالعه قرار گرفت. این امواج به منجر به کاهش سرعت تکثیر سلولی در سلول های نوروبلاستومای انسانی شدند.
در بعضی مطالعات افزایش تکثیر سلولی پس از تابش امواج الکترومغناطیس با فرکانس 50 هرتز به مدت 72 گزارش شده است. این نتایج متضاد بیانگر آن است که الگوی تابش، مدت زمان انکوباسیون و همچنین شدت تابش می­تواند پارامترهای مهمی برای ایجاد اثرات بیولوژیک متفاوت باشد.
 

دفعات مشاهده: 70 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش