بیشترین نیاز زنان باردار کسب اطلاعات در مورد زایمان و تغذیه دوران بارداری از طریق خانواده و مراقبین سلامت بود.

آگاهی از نیازهای اطلاعات بهداشتی، منابع اطلاعات بهداشتی و موانع دسترسی به اطلاعات بهداشتی در میان زنان باردار برای توسعه مداخلات بهداشتی حیاتی است و مراقبت های قبل از زایمان با کیفیت بالا را برای آنها فراهم می کند .از این رو، هدف این مطالعه بررسی، جمع آوری شواهد از مطالعات مورد نیاز برای ارزیابی نیازهای اطلاعات بهداشتی، منابع اطلاعاتی و موانع دسترسی به اطلاعات بهداشتی زنان در دوران بارداری است.
یک مطالعه ادواری سیستماتیک با استفاده از WebScience، Scopus، PubMed ،ScienceDirect ،Google Scholar،برای مطالعات مربوطه که بین 1 ژانویه 2000 تا 24 مه 2018 منتشر شد، انجام شد. کیفیت روش شناسی مطالعات مقطعی با استفاده از چک لیست STROBE ارزیابی شد. برنامه ارزیابی مهارت های انتقادی ( CASP، 2018)
 
برای ارزیابی مطالعات کیفی مورد استفاده قرار گرفت. داده ها به روش توصیفی تحلیل شدند. یافته ها: 31 مطالعه از 14 کشور وارد این مرور سیستماتیک شدند. اکثریت مقالات بر نیازهای اطلاعات و منابع اطلاعاتی که زنان در حین بارداری استفاده می کنند، متمرکز بودند. شایع ترین نیازهای اطلاعاتی در میان زنان در دوران بارداری، اطلاعات مربوط به جنین، تغذیه و لیبر / زایمان بود. شایعترین منبع اطلاعاتی که زنان در دوران بارداری مورد استفاده قرار می داد، متخصصین بهداشت و درمان بودند و به دنبال آن منبع غیررسمی (خانواده و دوستان) و اینترنت بود. مهمترین موانع دسترسی به اطلاعات عبارتند از: احساس شرمساری یا خجالت برای گفتگو درباره مسائل مرتبط با بارداری، مدت زمان انتظار در درمانگاه برای دیدن یک ارائه دهنده خدمات بهداشتی و فقدان منابع اطلاعات کافی.

با توجه به محدودیت تعداد مطالعاتی که موانع کسب اطلاعات سلامت در زنان باردار را مورد بررسی قرار میدهد، پژوهش های بیشتر ضروری است. تحقیقات کیفی بیشتری نیز برای بررسی ادراک زنان باردار و رضایت از استفاده از منابع اطلاعات سلامت توصیه می شود.

دفعات مشاهده: 28 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

بیش از 50 درصد سالمندان شهر بسطام دچار اضطراب و نیمی دیگر مبتلا به افسردگی بودند.

مطالعه حاضر به منظور بررسی شیوع اختلالات روان (افسردگی و اضطراب) در سالمندان شهر بسطام انجام شد که نتایج حاصل از این مطالعه نشان می‌دهد که حدود نیمی از سالمندان مبتلا به افسردگی و بیش از 50% سالمندان مبتلا به اضطراب می‌باشند. با توجه به شیوع بالای افسردگی و اضطراب در سالمندان شهر بسطام، لزوم پرداختن به مشکلات روان به خصوص افسردگی و اضطراب در سالمندان را دو چندان می‌کند.

دفعات مشاهده: 95 بار   |   دفعات چاپ: 13 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

قابلیت حذف آلاینده‌های نوپدید در آب با استفاده از فناوری نانو

با سلام     
نتیجه یا دستاورد اصلی طرح پژوهشی را بصورت یک جمله خبری واضح، برای عنوان خبر درنظر بگیرید.
در کلیه اخبار فونت Tahoma را انتخاب کنید و کل متن را از نظر تایپی و دستور زبان فارسی ویرایش نمایید. متن را یکنواخت و مرتب کنید.
درعنوان و متن بعضی کلمات را نیم فاصله استفاده کنید از جمله افعالی که شامل می هستند مثل: می‌باشد بجای میباشد و می باشد.
مواردی را مشخص کردم. لطفا در کل متن لحاظ فرمایید.
نشانی مقاله فارسی و انگلیسی به مقاله انگلیسی لینک می شود، اصلاح کنید.
اخبار با اشکالات مشابه را بدون یادداشت جهت اصلاح ارسال می کنم
.
با تشکرو احترام
مرضیه حسینمردی             81454310-021

در سال های اخیر نگرانی در ارتباط با آلاینده های نوپدید و مواد شیمیایی مختل کننده غدد درون ریز افزایش یافته است. در میان آلاینده های نوپدید و مختل کننده های غدد درون ریز، استرهای اسید فتالات بعلت کاربرد گسترده و مشکلاتی که ایجاد میکنند توجه بسیاری را به خود معطوف داشته اند.
جذب و اکسیداسیون شیمیایی دو روش مورد استفاده برای بررسی قابلیت تصفیه پذیری فتالات های محلول در آب میباشند. در این میان، فرایند جذب سطحی نسبت به سایر روش های حذف مزایایی چون عدم تولید لجن، بهره برداری در شرایط تمیز(clean operation) و حذف کامل آلاینده از محلول های رقیق را دارا می باشد  . جاذب های کربنی مثل گرافن اکساید (GO) بعلت عدم سمیت، هزینه پایین و دسترسی آسان، مساحت سطح نسبتا زیاد، ساختار متخلخل و ظرفیت جذب زیاد توجه بسیاری را در حذف فتالات ها از محلول های آبی به خود جلب نموده اند در این مطالعه علاوه بر استفاده از جاذب فوق با استفاده از سولفات آهن(Fe3O4) بعنوان منبع آهن جفت (پیوند) شده بر روی GO ، اکسید گرافن مگنتیک (MGO) توسط یک آهنربای خارجی،  براحتی از محیط جداسازی گردید و نیز شرایط بهینه انجام فرایند جذب با استفاده از طراحی .آزمایش بدست آمد

دفعات مشاهده: 42 بار   |   دفعات چاپ: 9 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کیفیت خواب آتش‌نشانان شاهرود پایین بود و شاخص کیفیت خواب رابطه قوی با سن و شاخص توده بدنی داشت.

سلامت جسمی و روانی هر فردی به شدت به خـواب کافی و رضایتمندی از خواب مرتبط می‌باشد. افراد مشغول به کار در حرفه آتش‌نشانی، دارای استرس فراوان و در معرض ابتلا به انواع بیماری‌های جسمی و روانی هستند. اختلالات خواب یکی از جدی‌ترین خطرات شغلی خدمات آتش‌نشانی مدرن می‌باشد که با آن مواجهه هستند. مطالعه حاضر با هدف تعیین کیفیت خواب و عوامل موثر بر آن در پرسنل آتش‌نشانی انجام گردید. پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی تحلیلی می‌باشد که بر روی تمامی پرسنل آتش نشانی شهرستان شاهرود در سال 1396 صورت پذیرفت. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل دو بخش اطلاعات دموگرافیک و شاخص کیفیت خواب پیتزبورگ بود که به صورت مصاحبه با شرکت کنندگان تکمیل گردید. پس از جمع‌آوری داده‌ها، اطلاعات وارد نرم افزار spss شده و تجزیه تحلیل آماری در سطح معناداری 05/0 با استفاده از آمار توصیفی، آزمون‌های آماری تی‌تست، آزمون کای‌اسکوئر و دقیق فیشر و رگرسیون خطی چندگانه صورت پذیرفته است. نتایج پرسشنامه کیفیت خواب و ابعاد آن نشان می‌دهد کیفیت خواب پرسنل آتش نشانی با نمره کلی 98/2±65/7 کیفیت خواب بد می‌باشد. بعد مدت زمان خواب بیشترین تاثیر و بعد استفاده از داروهای خواب آور کمترین تاثیر را بر روی نمره کلی کیفیت خواب داشته است. نتایج ارتباط بین ابعاد کیفیت خواب با شاخص کیفیت خواب نشان می‌دهد ابعاد تاخیر در به خواب رفتن، مدت زمان خواب، اختلال خواب و عملکرد نامناسب در طول روز، ارتباط معناداری با کیفیت خواب دارند. همچنین نتایج نشان داد نمره کیفیت خواب پرسشنامه پیتزبورگ رابطه قوی با سن و BMI دارد.

دفعات مشاهده: 41 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

پالماتین هیدروکلراید موجب کاهش نفروتوکسیسیتی ناشی از جنتامایسین در موش صحرایی گردید.

نفروتوکسیسیتی از عوارض جانبی دارو درمانی با آنتی‌بیوتیک‌هایی همچون آمینوگلیکوزیدهاست. آمینوگلیکوزید ها علیه باکتری های گرم منفی، اندوکاردیت باکتریال و دارو درمانی عفونت های شدید شکم و مجاری ادراری بطور گسترده کاربرد دارند(5-1). در سال های اخیر مصرف جنتامایسین بعلت نفروتوکسیسیته ناشی از آن محدود گشته است. امروزه  به علت عوارض کمتر گیاهان دارویی ، بشر به طب سنتی و داروهای گیاهی روی آورده است. آثار پالماتین در آنتی اکسیدانی، ضدالتهابی، ضدسرطانی، ضدمالاریایی، ضدمیکروبی، آرام بخشی و ... در مطالعات مختلف اثبات شده است.  این مداخله بر روی 36 موش صحرایی نر در 4 گروه انجام گردید.
گروه 1 : در این گروه سالین به میزان 5/0 سی سی داخل صفاقی تزریق شد.
گروه 2 : در این گروه mg/kg BW 100 جنتامایسین در 5/0 سی سی سالین به صورت داخل صفاقی تزریق شد.
گروه 3 و 4: در این گروه ها mg/kg BW 100 جنتامایسین در 5/0 سی سی سالین به صورت داخل صفاقی تزریق و بعد از 5 دقیقه پالماتین با دوز  200 و 400 میلی گرم بر کیلوگرم  در حجم 5/0 سی سی سالین به صورت داخل صفاقی به مدت 7 روز تزریق شد. بررسی شاخصهای عملکرد بافت کلیه در پلاسما و شاخصهای استرس اکسیداتیو در بافت کلیه نشان داد که پالماتین باعث کاهش آسیب به دنبال تزریق جنتامایسین شده است.

دفعات مشاهده: 22 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کیفیت خواب آتش نشانان شاهرود پایین می‌باشد و شاخص کیفیت خواب رابطه قوی با سن و شاخص توده بدنی دارد.

سلامت جسمی و روانی هر فردی به شدت به خـواب کافی و رضایتمندی از خواب مرتبط می‌باشد. افراد مشغول به کار در حرفه آتش‌نشانی، دارای استرس فراوان و در معرض ابتلا به انواع بیماری‌های جسمی و روانی هستند. اختلالات خواب یکی از جدی‌ترین خطرات شغلی خدمات آتش‌نشانی مدرن می‌باشد که با آن مواجهه هستند. مطالعه حاضر با هدف تعیین کیفیت خواب و عوامل موثر بر آن در پرسنل آتش‌نشانی انجام گردید. پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی تحلیلی می‌باشد که بر روی تمامی پرسنل آتش نشانی شهرستان شاهرود در سال 1396 صورت پذیرفت. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل دو بخش اطلاعات دموگرافیک و شاخص کیفیت خواب پیتزبورگ بود که به صورت مصاحبه با شرکت کنندگان تکمیل گردید. پس از جمع‌آوری داده‌ها، اطلاعات وارد نرم افزار spss شده و تجزیه تحلیل آماری در سطح معناداری 05/0 با استفاده از آمار توصیفی، آزمون‌های آماری تی‌تست، آزمون کای‌اسکوئر و دقیق فیشر و رگرسیون خطی چندگانه صورت پذیرفته است. نتایج پرسشنامه کیفیت خواب و ابعاد آن نشان می‌دهد کیفیت خواب پرسنل آتش نشانی با نمره کلی 98/2±65/7 کیفیت خواب بد می‌باشد. بعد مدت زمان خواب بیشترین تاثیر و بعد استفاده از داروهای خواب آور کمترین تاثیر را بر روی نمره کلی کیفیت خواب داشته است. نتایج ارتباط بین ابعاد کیفیت خواب با شاخص کیفیت خواب نشان می‌دهد ابعاد تاخیر در به خواب رفتن، مدت زمان خواب، اختلال خواب و عملکرد نامناسب در طول روز، ارتباط معناداری با کیفیت خواب دارند. همچنین نتایج نشان داد نمره کیفیت خواب پرسشنامه پیتزبورگ رابطه قوی با سن و BMI دارد.

دفعات مشاهده: 24 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

ترکیبات موثره گیاهان آویشن، زعفران و زرشک ممکن است مرگ سلولی را در سلول سرطانی تنظیم کند.

سرطان دومین علت شایع مرگ پس از بیماری های قلبی عروقی می باشد، که گزارشات نشان داده است که 8.7 میلیون مرگ در سال 2015 به علت سرطان بوده است. درمان از نظر جایگاه بیماری های پیشرفته به طور گسترده نیاز به ترکیب مختلف درمان های سیستماتیک، پرتودرمانی و جراحی دارد (3, 4) . صرف نظر از درمان ها چند وجهی تهاجمی، در اکثر بیماران، بیماری دوباره عود می کندتشخیص مولکول هایی که بقا و رشد سلول های سرطانی را حفظ می کند، اهداف مولکولی مناسبی برای استراتژی های درمانی ممکن می باشند. سوروایوین (Survivin) عضوی منحصر بفرد از خانواده پروتئینی مهار کننده های آپوپتوز (IAP) می باشد. نشان داده شده است که نه تنها یک مولکول پروتئینی ضروری برای تنظیم مهار میتوز و آپوپتوز می باشد، بلکه آن همچنین در اکثر بدخیمی همچون کارسینومای سلول های سنگفرشی (SCC) و سرطان ریه سلول های غیر کوچک (NSCLC) بیش از حد بیان می گردد، اما در سلول های طبیعی سالم شناسایی آن ها غیر قابل تشخیص می باشد. این ویژگی سوروایوین یک هدف جالب برای درمان سرطان پیشنهاد شده است (5-7). افزایش بیان سوروایوین باعث بقا سلول های توموری از طریق غیر فعال کردن ژن های Apaf-1، کاسپاز-9، Mdm-2 و P53 می گردد که میتوز غیر قابل کنترل در سلول های توموری را از طریق Cdk1 و القای آنژیوژنز از طریق فعال شدن فاکتورهای رشد اندوتلیلا عروقی (VEGF)  موجب می گردد (8). علاوه بر این، تحقیقات توانایی سوروایوین در برهمکنش با Smac/DIBLO را نشان داده است که پیشنهاد می کند سوروایوین ممکن است فعال سازی کاسپاز را به طور غیر مستقیم مهار نماید. از این رو Smac/DIBLO به عنوان یک غیرفعال کننده سوروایوین برای مهار آپوپتوز عمل نماید، و عملکرد پروتئین-پروتئین را بین سوروایوین و پروتئین های دیگر از بین ببرد، که می تواند مشکل باشد زیرا اکثر تداخل ها در برهمکنش های پروتئین-پروتئین (PPI) برای اتصال مولکول های کوچک موثر مناسب نمی باشد (8, 9). شناسایی Smac/DIBLO به عنوان مهار کننده طبیعی IAP ها دانشمندان را به فکر پیدا کردن مقلد ها طبیعی برای مهار آن ها گرداند
علاوه بر این، مطالعات نشان داده است که چندین ترکیب گیاهی به عنوان محصوالت طبیعی تاثیرات ضدسرطانی در رده های سلولی مختلف دارند. برخی از آن ها می توانند همچون بربرین، کارواکرول، کروستین، کروسین، کورکومین، پیکروکروستین، پپرین و تایمول نام برده شوند. بربرین یک ترکیب نمکی آلکالوئیدی می باشد که در بسیاری از گیاهان از جمله زرشک یافت می شود. محققان تاثیر آن را در بیان پروتئین های درگیر در آپوپتوز، اتوفاژی و پیشرفت چرخه سلولی و تهاجم را نشان داده اند. علاوه بر این تاثیر ضد تکثیری آن در سلول های سرطانی تعیین شده است (10, 11). همچنین مهار تکثیر و تهاجم و اثرات پرو-اپوپتوتیکی کارواکرول در SCC، کارسینومای هپتاتوسلولار و سرطان کولون گزارش شده است (12-14). علاوه بر این، شواهدی برای این اثرات برای کروستین (15, 16)، کروسین (17, 18)، کورکومین (19)، پیکروکروسین (20)، پپرین  (21)و تایمول (22) معرفی گردیده است. با توجه به آن، توسعه برخی از راهبردهای درمانی امیدبخش مبنی بر هدف گیری مهار کننده های آپوپتوزی سیگنال های آپوپتوزی را تحریک می نماید (23)
هدف در این مطالعه، برهمکنش ترکیبات گیاهی بربرین، کارواکرول، کروستین، کروسین، کورکومین، پیکروکروستین، پپرین و تایمول را که خواص ضد سرطانی آن ها  از طریق القای آپوپتوز گزارش شده است را مطالعه نماییم و نشان دهیم که امکان دارد مکانیسم عمل آن ها همچون Smac/DIBLO می باشد و از طریق برهمکنش با سوروایوین به مهار آن و جلوگیری از مهار آپوپتوز کمک نماید.
مطالعه حاضر نشان داد که تمام ترکیبات گیاهی مورد مطالعه می توانند به جایگاه فعال سوروایوین متصل شوند اما پپرین و پیکروکروسین حداقل انرژی اتصال و به عبارتی بالاترین قدرت اتصال را دارا هستند. لذا اینگونه نتیجه گیری میشود که این دو ترکیب مکیتوانند خاصیت آپپتوتیک خود را از طریق مهار سوروایوین میانجی گری کنند.

دفعات مشاهده: 20 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اختلال ریتم سیرکادین می‌تواند یک ریسک فاکتور برای اعتیاد به الکل در موش محسوب شود.

یکی از مهمترین محرک های خارجی جهت تنظیم دقیق سیرکادین، نور می باشد که بر روی بسیاری از سطوح عملکردی بدن تاثیر می­گذارداختلال در زمان بندی سیرکادین می­تواند سبب افزایش مصرف مواد مخدر از جمله الکل در نمونه های حیوانی و همچنین انسان شود. از سوی دیگر دیده شده محدود کردن کالری می‌تواند به عنوان یک عامل بسیار مهم در تنظیم ریتم سیرکادین عمل کند. لذا بر همین اساس، هدف این تحقیق بررسی اثر محدود کردن کالری بر روی تمایل به مصرف الکل در موش­های تحت الگوی غیر نرمال سیرکادین است.
برای انجام این آزمایش از 28 سر موش صحرایی نر استفاده شد. در ابتدای آزمایش تمامی حیوانات به مدت یک هفته در شرایط آزمایشگاهی قرار گرفته شدند تا با محیط جدید سازگار شوند. سپس به مدت10 روز تمامی موش ها در شرایط 12 ساعت تاریکی و 12 ساعت روشنایی و ریتم نرمال سیرکادین قرار گرفتند. در روز دهم آزمایش حیوانات به چهار گروه آزمایشی تقسیم شدند. دو گروه به مدت دو هفته همچنان تحت الگوی نرمال سیرکادین (گروه های LD) و دو گروه نیز به منظور بر هم زدن ریتم سیرکادین در روشنایی مداوم قرار گرفتند (گروه های LL). در بین گروه های LL و LD یک گروه در طی آزمایش غذا دائما در اختیار آن ها قرار داشت (گروه های Ad) و در گروه دیگر (گروه های CR) غذا به صورت محدود (ساعت 5 الی 7 عصر) در اختیار حیوانات قرار می­
گرفت. نتیجه تحقیق ما نشان می‌دهد اختلال ریتم سیرکادین می‌تواند یک ریسک فاکتور برای اعتیاد به الکل محسوب شود و از سوی دیگر با محدود کردن زمان غذا خوردن می‌توان از میزان خطر این عامل کاست.

دفعات مشاهده: 42 بار   |   دفعات چاپ: 7 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آموزش و تجهیزات دو عامل بروز خطاهای پرسنلی در اتاق عمل می باشد.

اتاقهای عمل از پرخطرترین محیطها به لحاظ امکان وقوع خطاهای انسانی مرتبط با سلامت هستند و کاهش خطا دراین محیطها یک ضرورت برای بهبود کیفیت مراقبت سلامت است .متأسفانه، آمار دقیقی از خطاهای پرسنل اتاق عمل در ایران  موجود نمی‌باشد؛ . هدف مطالعه تعیین موارد خطا و عوامل تاثیر گذار بر خطاهادر اتاق عمل بود.مطالعه حاضر از نوع توصیفی تحلیلی بر روی 78 نفر از پرسنل اتاق عمل بیمارستان امام حسین(ع)شاهرود به روش سر شماری انجام شد . دیدگاه ها در 5 حیطه همراه مشخصات دموگرافیک توسط پرسشنامه پژوهشگر سخته مرود ارزیابی قرار گرفت. داده ها با امار توصیفی-استنباطی و نرک افزار spss 16  مورد تحلیل قرار گرفت.% پرسنل معتقد بودند در 5 حیطه پرسش در اتاق عمل علل و عواملی وجود دارد که زمینه ساز بروز خطا در اعمال جراحی هستند. 3/58% محیط شغلی،6/57% هماهنگی تیمی،8/53% ابزار و تجهیزات،43%مدیریت و 32%حیطه آموزش را به عنوان بارزترین عامل زمینه ساز بروز خطاهای جراحی در اتاق عمل می دانستند.بار کار زیاد پرسنل در حوزه مدیریت،همکاری نامناسب اعضای تیم در حوزه همکاری تیمی،محیط نامناسب شغلی در حوزه محیط،اشکال در ابزار کار در حوزه ابزار و تجهیزات فاکتورهایی هستند که احتمالا با تصحیح آنها می توان بیشترین بازدهی را در کاهش خطاها داشت.

دفعات مشاهده: 40 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آموزش همتا میتواند تاثیر مثبتی بر کیفیت زندگی جنسی بیماران سکته قلبی داشته باشد

یکی از عوامل مرتبط با بستری مجدد ، فعالیت نامناسب جنسی پس از انفارکتوس میوکارد است. لذا این مطالعه با هدف ارزیابی تأثیر آموزش همتا بر کیفیت زندگی جنسی  در بیماران مبتلا به سکته قلبی انجام شد. در این مطالعه 70 بیمار مبتلا به سکته قلبی که دارای معیارهای ورود به مطالعه بودند انتخاب شدند. . آموزش همتا برای گروه مداخله در روز سوم پس از سکته قلبی انجام شد. جلسات آموزش از 90 تا 120 دقیقه به طول انجامید. دادهها با استفاده از پرسشنامه های دموگرافیک ، کیفیت جنسیت زندگی زن  و کیفیت جنسیت زندگی مرد  در هفته چهارم پس از سکته قلبی جمع آوری شد. یافته های این مطالعه نشان داد که  میانگین کیفیت زندگی جنسی  در گروه آموزش همتا به طور معنی داری بالاتر از گروه کنترل چهار هفته پس از سکته قلبی بود. لذا با توجه به نتایج، استفاده از آموزش همتا در کنار تیم مراقبتی برای بهبود کیفیت زندگی جنسی توصیه می شود


دفعات مشاهده: 40 بار   |   دفعات چاپ: 9 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش