ارتقا سلامت معنوی و شادکامی می‌تواند موجب بهبود وضعیت خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان گردد.

   خودکارآمدی تحصیلی به باور فرد در مورد توانایی های خود برای انجام موفقیت آمیز یک تکلیف یا کار گفته می‌شود. در پژوهش حاضر که با هدف تعیین وضعیت شادکامی و سلامت معنوی و تعیین رابطه آنها با خودکارآمدی تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود انجام شد 500نفر از دانشجویان در سال 1397مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که میانگین امتیاز سلامت معنوی و شادکامی در حد متوسط بود. ولی بیش از 63 درصد از دانشجویان از خودکارآمدی تحصیلی بالایی برخوردار بودند. حیطه های رضایت از زندگی، حرمت خود، بهزیستی فاعلی، رضایت خاطر و خلق مثبت، شادکامی، سلامت معنوی ، جنس، سال تحصیلی، بر خودکارامدی تحصیلی تاثیر گذار بودند. نتایج نشان داد که زنان نسبت به مردان 8/1 برابر شانس داشتن خودکارآمدی بالاتری داشتند. همچنین به ازای افزایش هر 1 نمره شادکامی شانس خودکارآمدی بالا 5%افزایش می‌یابد.
در پایان می‌توان گفت با توجه به اینکه قشر بالایی از دانشجویان دارای سلامت معنوی و شادکامی متوسط بودند و امتیاز خودکارآمدی تحصیلی در بیش از یک سوم دانشجویان متوسط و پایین بود. لذا توجه بیشتر به مقوله های سلامت معنوی و شادکامی و اقداماتی در جهت بهبود این دو مولفه می تواند در بهبود وضعیت خودکارآمدی تحصیلی نقش موثری داشته باشد.

دفعات مشاهده: 58 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در بین دندانپزشکان بالا است.

دندان پزشکان در معرض خطر مواجهه با اختلالات اسکلتی عضلانی ناشی از این حرفه هستند و هر ساله تعداد زیادی از آنها مجبور به ترک کارشان، کاهش ساعات کاری و حتی بازنشستگی زودتر از موعد می‌گردند.
شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در حرفه دندانپزشکی می‌تواند هزینه های عمده ای را متحمل دندانپزشکان نماید. لذا به منظور پیشگیری از آنها، ضروریست علاوه بر برنامه های مداخله ای، آموزش دندانپزشکان در رابطه با خطرات ارگونومیکی کارشان در اولویت قرار گیرد. از جمله پیشنهاداتی که در این راستا می‌توان بیان نمود شامل بهبود پوسچر های کاری، کاهش فعالیت استاتیک عضله و افزایش آگاهی داندانپزشکان از خطرات ارگونومیکی شغلی شان می‌باشد.
 

دفعات مشاهده: 31 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مکمل ویتامین دی و کلسیم تاثیر بسزایی در کنترل قندخون در مادران دیابتی داشت.

طی بررسی های به عمل آمده روی 84 بیمار دیابتی ، قند خون ناشتا و قندهای بعد از غذا در مادران باردار که مبتلا به قند خون بارداری هستند افرادی که مکمل کلسیم و ویامین دی مصرف می‌کردند کنترل بهتری نسبت به افراد معمول داشتند.

دفعات مشاهده: 182 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

ازدواج پایه و اساس پیدا کردن هویت اجتماعی است

امروزه سلامت و رفاه اجتماعی زنان که نیمی از جمعیت جامعه را تشکیل می‌دهند، نه تنها به عنوان یک حق انسانی شناخته شده، بلکه تأثیر آن در سلامت خانواده و جامعه نیز اهمیت روزافزون یافته است. سلامت زنان در برگیرنده رفاه جسمی، روانی، اجتماعی،فرهنگی، عاطفی و معنوی آنهاست و تحت تأثیر عوامل فیزیولوژیکی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی قرار دارد. اصلاح فرهنگ عمومی جامعه و به عبارت دیگر استخراج، تصفیه و بهره گیری از سنتها و منابع فرهنگی جامعه از الزامات بسیار اساسی برای بهبود مسائل اجتماعی و فرهنگی و از جمله مسأله ازدواج است. یافته ها به سیاستگذاران ، برنامه ریزان و مجریان بهداشت کمک می‌کند که برنامه ها و مداخلاتی  در جهت توانمند سازی و پیشرفت زنان متناسب با فرهنگ جامعه  و با هدف دستیابی به توسعه بهداشت و سلامت خصوصا  ارتقای سلامت زنان  ارائه دهند .

دفعات مشاهده: 39 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

توجه به رویکرد کارآفرینی و افزایش مهارت های اشتغال زایی باید در اولویت برنامه های نظام آموزشی رشته مهندسی بهداشت حرفه ای در دانشگاه ها باشد.

 
با توجه به اهمیت حضور فعال در عرصه برای کارآموزان رشته مهندسی بهداشت حرفه ای باید برنامه های آموزشی به گونه ای مدیریت شود که ضمن بروزرسانی کمی و کیفی تجهیزات آزمایشگاهی و افزایش انگیزه های فردی بتواند کارآموزان را در ایفای نقش مدیریتی و اصول کارآفرینی توانمند نماید چرا که این دوره یک فرصتی است که کارآموز می­تواند با شرایط واقعی محیط کار آشنا شود و در ضمن برای بهره برداری از ظرفیت های فراموش شده رشته خود در ایجاد اشتغال گامی بردارد.

دفعات مشاهده: 30 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کیفیت زندگی کاری پرستاران با فرسودگی در آنها مرتبط است

اغلب مشاغل و از جمله پرستاری با استرس فراوانی همراه است. برای کاهش استرس‌ها و فشارهای کار و مقابله با آن، آگاهی از علل ایجاد آن ضروری است. فرسودگی و کیفیت زندگی کاری از عوامل موثر بر کاهش عملکرد کارکنان هستند. مطالعه حاضر به منظور شناخت ارتباط بین و کیفیت زندگی کاری و فرسودگی در پرستاران انجام شد. مطابق با نتایج مطالعه و کیفیت زندگی کاری اکثر پرستاران (حدود 90%) در حد متوسط گزارش شد. به علاوه افزایش شدت و فراوانی فرسودگی در پرستاران با کاهش کیفیت زندگی آنها همراه بود. بنظر می‌رسد شناسایی و رفع عواملی که سبب ایجاد فرسودگی یا کاهش کیفیت زندگی پرستاران می‌شوند، بتواند علاوه بر کاهش استرس در پرستاران به ارتقاء کیفیت مراقبت به بیمران نیز کمک نماید.

دفعات مشاهده: 43 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

شیوع سالمندآزاری در ایران

به دلیل افزایش روز افزون جمعیت سالمندی در کشور و با توجه به اهمیت موضوع سالمندآزاری به عنوان یک عامل موثر بر سلامت و کیفیت زندگی سالمندان، آگاهی از وسعت این مشکل در سطح جامعه می تواند به برنامه ریزان بهداشتی کمک کند تا در جهت پیشگیری از اعمال سوءرفتار نسبت به سالمندان و ارتقای سلامت این قشر از جامعه سیاست های مناسبی اتخاذ نمایند. پژوهش حاضر با هدف ارائه تصویر روشنی از میزان شیوع سالمندآزاری در ایران ب انجام گردید. پایگاه های اطلاعاتی داخلی و خارجی با استفاده از کلید واژه های استاندارد تا تاریخ 02/02/1397 جستجو شدند. محدودیت زمانی برای جستجو در نظر گرفته نشد تا تمام پژوهش های مرتبط بازیابی شوند. بعد از حذف مقالات تکراری، غیرمرتبط و مطالعات با کیفیت پایین تعداد 13 مقاله وارد فرآیند مرور سیستماتیک و از این تعداد 8 مقاله وارد فرآیند متاآنالیز شدند. آنالیز داده ها با استفاده از نرم افزار RevMan5.3 انجام شد. شیوع کلی سالمندآزاری در ایران 60% (فاصله اطمینان95% :78%-42%) برآورد گردید. شیوع سالمندآزاری در ابعاد سوء رفتارجسمی 13% (فاصله اطمینان95% :18%-7%)، سوءرفتار روانی 36% (فاصله اطمینان95%: 47%-24%)، سوءرفتار مالی 31% (فاصله اطمینان95%: 43%-18%)، غفلت مالی28% (فاصله اطمینان 95%: 37%- 19%)، غفلت مراقبتی36% (فاصله اطمینان 95%: 50%- 22%)، غفلت عاطفی43% (فاصله اطمینان 95%: 55%- 31%)، سلب اختیار 25% (فاصله اطمینان 95%: 35%- 16%)، و طردشدگی 13% (فاصله اطمینان 95%: 18%- 8%) برآورد گردید.

دفعات مشاهده: 204 بار   |   دفعات چاپ: 9 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

عوامل زیان آور شغلی سبب کاهش توانایی شغلی و اختلالات خواب در کارگران می گردد.

عوامل زیان آور متعددی مانند عوامل زیان آور فیزیکی از جمله صدا، ارتعاش، سرما، گرما،  پرتوها؛ عوامل زیان آور شیمیایی از قبیل گرد وغبار؛ عوامل زیان آور ارگونومیکی مانند حمل بارهای سنگین، انجام کار با اتخاذ پوسچر نامطلوب، نوبت های کار شبانه؛ عوامل زیان آور روانی مثلاً استرس شغلی، فرسودگی شغلی در صنعت آجرسازی وجود دارد. این عوامل زیان آور در صنعت آجرسازی می تواند منجر به بروز برخی بیماری ها و اختلالات در میان کارکنان شود .بیماری ها و اختلالات شایع در صنعت آجرسازی عبارت اند از: بیماری های تنفسی و ریوی، کاهش میزان شنوایی، اختلالات اسکلتی -  عضلانی و فشارهای روانی , اختلالات خواب است. با کنترل عوامل زیان آور شغلی می توان اختلالات را تا حدود زیادی کاهش داد.
 

دفعات مشاهده: 38 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

بدلیل ریسک بالای مواجهه شغلی با مواد شیمیایی خطرناک در آزمایشگاه های مراکز بهداشتی، انجام و پیگیری اقدامات کنترلی باید بیشتر مورد توجه باشد

از این مطالعه میتوان نتیجه گرفت حدود یک پنجم از آزمایشگاه­های تحت مطالعه، ریسک مواجهه قابل توجهی دارند لذا پیشنهاد میشود این مواد شیمیایی خطرناک باید در یک فرم مشخص شده که شامل نام ماده شیمیایی،ترکیب شیمیایی،نام آزمایشاتی که از این مواد ممکن است استفاده شود،مقادیر TLV،راهنمای کار با ماده شیمیایی و مکان هایی که ماده در آن ها ذخیره و نگهداری میشود،ثبت گردد.همچنین یک کمیته ایمنی در آزمایشگاه ها برای ارزیابی خطرات،آموزش،تعیین کارشناس ایمنی و ایمنی زیستی و تجهیزات حفاظت فردی تشکیل شود.
برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با ایمنی و بهداشت کار و نیز توجیه کارکنان در بیان اهمیت استفاده از تجهیزات حفاظت فردی در کنار اجرای اقدامات کنترلی براساس سلسله مراتب حذف، جایگزینی، کنترل های فنی مهندسی و کنترل های مدیریتی در کنترل ریسک ها،کاهش اثرات ریسک ها و حوادث شغلی آزمایشگاهی توصیه میشود.

دفعات مشاهده: 34 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

شواهد موجود نشان می‌دهد حدود یک چهارم جوانان رابطه جنسی قبل از ازدواج را تجربه می کنند

شروع زودهنگام رفتارهای جنسی در نوجوانان و جوانان اغلب عامل خطری برای آلودگی به بیماری های آمیزشی از جمله ایدز است. در ایران، موارد جدیدHIV  در سنین پایین تر و سهم انتقال جنسی آن، در حال افزایش است بنابراین آگاهی از وضعیت رفتارهای جنسی نوجوانان و جوانان در کشور امری ضروری است. مطالعه حاضر یک مرور سیستماتیک و متاآنالیز از رفتارهای جنسی در جوانان ایرانی است. در این مطالعه مروری نظام مند، پایگاه‌های اطلاعاتی SID، Iranmedex، Magiran، IranDoc،Cochrane Library، PubMed/ MEDLINE، Scopus و  Google Scholarبا استفاده از کلید واژه‌های فارسی و انگلیسی شامل رفتار جنسی، تماس جنسی، رابطه جنسی، تجربه جنسی، رابطه قبل از ازدواج، رابطه پیش از ازدواج، مقاربت، جوانان، نوجوانان و ایران تا 1می 2018 جستجو شدند. کیفیت مقالات با استفاده از ابزار ""Risk of bias کوکران بررسی شد. مطالعات در شهرهای تهران، یزد، مشهد، شاهرود و شیراز انجام شده بودند. متاآنالیز حاصل از 10 مطالعه و 8206 مشارکت کننده نشان داد حدود یک چهارم جوانان رابطه جنسی قبل از ازدواج را در بطور میانگین در سن 18 سالگی تجربه می کنند ضمن اینکه مطالعات بیشتر با متدولوژی قوی جهت دستیابی به شواهد دقیق‌تر ضرورت دارد، به سیاست گذاران وزارت های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش و نیز کمیته ایدز کشوری پیشنهاد می شود که در تدوین برنامه های سلامت نوجوانان مانند سفیران سلامت و مانند آن، ساز و کار لازم در جهت افزایش اگاهی والدین، معلمان و نوجوانان در خصوص عوامل مرتبط، پیامدهای روابط جنسی قبل از ازدواج فراهم گردد و تربیت و آموزش جنسی کودکان و نوجوانان به نحو درست مورد توجه ویژه قرار گیرد.
 

دفعات مشاهده: 34 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش