اثرت آنتی اکسیدانی سولفور دی اکساید بر روی مغز

تجویزدی اکسید سولفور اثرات نوروپروتکتیو (عصبی) دارد و به دنبال  ایسکمی- جریان مجدد مغزی  اثرات آنتی اکسیدانی مغزی در موش های صحرایی نر از خود نشان می دهد.

دفعات مشاهده: 27 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

ضرورت دریافت واکسن آنفولانزا در بیماران دیابت،بیماریهای ریوی ،بیماران همودیالیز و قلبی

دریافت واکسن آنفولانزا به تمامی بیماران قلبی وریوی ودیابت وبیماران کلیوی نیازمند توصیه میشود چون این بیماران نسبت به سایر بیماران وافرادسالم درمعرض ابتلا وهمچنین عوارض وخیم این بیماری هستند

دفعات مشاهده: 28 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اکثر دانشجویانی که ساعت های طولانی از رایانه استفاده می کنند از مشکلات چشمی و خشکی چشم شکایت می کنند.

این مطالعه بر روی 290 دانشجو شامل 145 نفر از دانشجویان بهداشت عمومی و 145 نفر دانشجوی کامپیوتر انجام شد. دانشجویان با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. داده ها با استفاده از 5 پرسشنامه شامل پرسشنامه جمعیت شناختی، شاخص بیماری های سطحی چشم (OSDI)، پرسشنامه خستگی بصری، مقیاس خواب آلودگی اپورست (ESS) و STOP-BANG و آزمون دقت بینایی جمع آوری شد. با توجه به روابط مستقیم معنادار بین نمرات چهار پرسشنامه، می توان گفت که اختلالات خواب و اختلالات چشم به اثرات متقابل بر یکدیگر می پردازند. Sleepiness، eye and eye dryness بین گروهی از کاربران حرفه ای و غیر حرفه ای تفاوت چندانی نداشت، اما ساعت های طولانی استفاده از رایانه و تلفن همراه مشاهده شد بنابراین تمام دانش آموزان نیاز به دریافت آموزش بیشتر و اصلاح ارگونومی بدون توجه به حوزه مطالعه خود دارند
اکثر دانشجویانی که ساعت های طولانی از رایانه استفاده می کنند از مشکلات چشمی و خشکی چشم شکایت می کنند.

 


دفعات مشاهده: 24 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

زنان نابارور نسبت به مردان استرس بیشتری را تحمل می کنند

مطالعات نشان داده است که زنان نازا نسبت به مردان نازا استرس بیشتری را تحمل می کنند و بنابراین نیاز به حمایت اجتماعی بیشتری نسبت به مردان دارند.بنابراین لازم است در برنامه ریزی ها و مداخلاتی که برای زوجین در نظر گرفته می شود به این بعد توجه ویژه ای شود و بمداخلات متناسب با این نتایج طراحی شود که قادر به کاهش استرس زنان نابارور گردد.
 

دفعات مشاهده: 5 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دلبستگی مادر و نوزاد در زایمان فیزیولوژی نسبت به سایر زایمان ها بیشتر می باشد.

با توجه به اینکه زایمان طبیعی از دیرباز در کشور ما و سایر کشورهای جهان انجام می شده است و سابقه دراز مدتی دارد و رویکردهای علمی اخیر با استناد به متون علمی موثق در جهت تشویق به زایمان طبیعی متمایل شده است یکی از راهکارهای موثر در این زمینه تمرکز بر فواید زایمان طبیعی است.دلبستگی به عنوان یک پدیده مهم و موثر در انتقال عواطف بین مادر و نوزاد و تداوم مراقبت های کارآمد از سوی مادر ارتباط مستقیمی با نحوه زایمان دارد.از این رو می توان با تشویق مادر به زایمان طبیعی دلبستگی بیشتر را در نهاد خانواده و جامعه نهادینه کرد.

دفعات مشاهده: 5 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اختلالات خواب کارکنان بر رفتار ایمنی آنان اثر منفی می گذارد.

خواب آلودگی روزانه میتواند سبب از کارافتادگی زودرس و بروز آسیب های ناشی از کار، بروز اختالالت فیزیولوژیک و بیماریهای اعصاب و روان شود. همه این موارد میتواند به صورت مستقیم وغیر مستقیم سبب کاهش عملکرد ایمنی افراد و در نتیجه بروز حوادث شغلی شود. با توجه توصیه های  مبنی بر انجام اقدامات الزم برای ارتقاء عملکرد انجام کار، کارکنانی که از خواب آلودگی روزانه شکایت دارند باید تحت ارزیابی وسیعی قرار بگیرند. زیرا این شکایت میتواند ناشی از علل متعددی همچون عدم تطابق سیستم فیزیولوژیک بدن با ساعت کاری، کم خوابی به دلیل شیفت های کاری زیاد، بیماری های مغز و اعصاب، اختلال در ترشح غدد درون ریز و غیره باشد که توصیه میشود جهت تشخیص علت خواب آلودگی به کلینیک بیماری های خواب معرفی گردند. همچنین با توجه به تأثیر ورزش و فعالیت فیزیکی در افزایش توانایی انجام کار توصیه میشود سازمانها در تمامی سطوح به امر ورزش توجه نمایند.

دفعات مشاهده: 9 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دریافت حمایت همه جانبه، داشتن نگرش مثبت به پدیده ی زایمان و احساس خودکارآمدی می تواند زایمان را به یک تجربه خوشایند برای مادران تبدیل کند

زنان در طول فرایند زایمان تجارب مهمی به دست می آورند که در طول زندگی همواره با آن ها باقی می ماند. مطالعه ی حاضر با هدف تبیین تجربه زنان زایمان کرده از زایمان فیزیولوژیک انجام شد. در این مطالعه از رویکرد پدیدار شناسی استفاده شده است. شرکت کنندگان از میان زنان زایمان کرده که در بیمارستان امام رضا (ع) شهرستان لار زایمان واژینال فیزیولوژیک داشتند به روش مبتنی بر هدف انتخاب شدند. اطلاعات از طریق مصاحبه ی باز و نیمه ساختاریافته با شرکت کنندگان که تعداد ها با توجه به اشباع داده ها 11 نفر بود، جمع آوری گردید. قبل از انجام مطالعه رضایت نامه ی کتبی جهت شرکت در مطالعه و نیز ضبط صحبت ها اخذ گردید و اطمینان داده شد که در هر زمان می توانند مطالعه را ترک کنند. روش 7 مرحله ای کلایزی مورد استفاده پژوهشگران در این مطالعه بود. متن مصاحبه با شرکت کنندگان، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و کدهای مفهومی از آن استخراج گردید. سپس کدها به چهار مفهوم اصلی تقسیم شدند که عبارتند از: نیاز به حمایت، بینش به زایمان طبیعی، سازگاری با شرایط موجود و اعتماد به مراقبین.

دفعات مشاهده: 9 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

تغییرات بیان ژنی در سلولهای سرطانی پستان تیمار شده با استفاده از عصاره پوسته انار

در اکثر بیماران مبتلا به سرطان پستان، تنها درمان استاندارد موجود، شیمی درمانی می باشد که بسیار تهاجمی و توکسیک است. علاوه بر آن در این بیماران، سلولها به شیمی درمانی مقاوم هستند و متاستاز هم به سبب گسترش همین سلولهای مقاوم به دارو اتفاق می افتد که عامل اصلی مرگ ومیر این بیماران محسوب می شود. ناکارآمد بودن درمانهای فعلی سبب شد که درمانهای ترکیبی مورد توجه قرار گیرند. اخیراً گیاهان دارویی در این زمینه مطرح شده اند که در این میان، انار به سبب محتوی بالای پلی فنل ها و سایر فلاونوئیدها مورد توجه قرار گرفته است. لذا در این مطالعه هدف بررسی تاثیرات عصاره پوسته انار بر میزان مهاجرت سلولهای سرطانی پستان و تغییرات بیان ژنهای موثر در متاستاز بود. روش Migration assay به منظور ارزیابی میزان مهاجرت سلولی و روش Realtime-PCR به منظور ارزیابی تغییرات بیان ژنی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشاندهنده آن است که عصاره پوسته انار سبب کاهش مهاجرت سلولهای سرطانی، افزایش بیان ژنهای ICAM1 و کاهش بیان ژنهای VEGF، Fibronectin و MMP9 شد. بررسی تاثیر عصاره پوسته انار بر متاستاز می تواند اثر این ماده را به عنوان یک داروی گیاهی مورد ارزیابی قرار دهد. امید است که نتایج این تحقیق بتواند گامی در جهت نوآوری­های بعدی برای درمان این بیماری باشد.

دفعات مشاهده: 9 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

نگرش دانشجویان رشته های بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شاهرود به رشته تحصیلی خود و آینده شغلی؛ مناسب است.

نتایج مطالعه حاضر حاکی از نگرش مناسب دانشجویان رشته های بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شاهرود به رشته تحصیلی خود و آینده شغلی بود که در جهت ارتقاء آن ضمن افزایش انگیزه ها جهت تلاش بیشتر باید به افزایش کیفی،کمی و بیان اهمیت برنامه ریزی مطالعه درسی در بین دانشجویان پرداخت و با بیان روش ها و الگوهای جدید مشاوره نسبت به این مُهم اقدام نمود.
افزایش اطلاعات جامعه در مورد ارزش رشته های بهداشت مبنی بر پیشگیری از بیماری ها و کاهش هزینه ها با هدف تغییر دیدگاه جامعه نسبت به رشته های بهداشت و همچنین توانمند سازی دانشجویان نسبت به مهارت های کارآفرینی و خوداشتغالی می تواند گامی اساسی در جهت بهبود نگرش دانشجویان به رشته تحصیلی و آینده شغلی باشد.

دفعات مشاهده: 5 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

تحرک اسپرم ومرفولوژی اسپرم در موفقیت IUI نقش دارند

تزریق اسپرم به داخل رحم (IUI) یکی از روش های درمان ناباروری است که در طیف وسیعی از ناباروری ها استفاده می شود ولی کارایی آن در درمان زوج های نابارور مورد بحث است. با توجه به  این که اولین و در دسترس ترین آزمایش ارزیابی وضعیت مردان، بررسی پارامترهای  مایع منی است،مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط  بین پارامترهای مایع  منی و نتایج حاملگی با استفاده از روش درمانی تزریق اسپرم به داخل رحم (IUI) انجام شد . .در این پژوهش پرونده های  350 زوج نازا  که طی مدت 4 سال (1394-1390 ) به مرکز نازایی بیمارستان بعثت مراجعه کرده بودند مورد بررسی قرار گرفتند . اطلاعات زمینه ای  مورد نیاز مانند سن زن و مرد ، طول مدت نازایی،  پارامترهای مایع منی (حجم مایع منی ، غلظت اسپرم ، تحرک اسپرم، شکل طبیعی  اسپرم) و نیز نتیجه بارداری  حاصل از انجام  تزریق  داخل رحمی  اسپرم(IUI)   از پرونده های بیماران استخراج شدند.یافته های این مطالعه نشان داد از بین پارامترهای منی مورد بررسی میزان حرکت و شکل طبیعی اسپرم  دو عامل مهم  و تاثیر گذار در موفقیت روش تزریق داخل رحمی اسپرم(IUI)  محسوب می شوند .  تنوع در  عوامل پیش بینی کننده موفقیت  این روش درمانی می تواند ناشی از متفاوت بودن جمعیت های مورد بررسی ، چگونگی گزارش دهی نتایج و کمبود مطالعات انجام شده در این زمینه  باشد لذا پیشنهاد می گردد موارد  ذکر شده در مطالعات بعدی مورد توجه قرار گیرند

دفعات مشاهده: 16 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش