تامین کافی ویتامین D و کلسیم با توجه به دریافت کم این مواد طی بارداری ضروری به نظر می رسد.

با توجه به گسترش جهانی و شیوع بالای کمبود ویتامین D و کلسیم و نقش مهم آن در رشد جنین و سلامت مادر و کودک و با توجه به اینکه سطح سرمی ویتامین D و کلسیم و فسفر وابسته به نوع تغذیه، نوع پوشش و موقعیت جغرافیایی است. در این پژوهش ارتباط سطح ویتامین D و کلسیم و فسفر سرم مادران با شاخص‌های رشد در بدو تولد نوزادان و یک و سه ماه بعد از تولد در زنان حامله مراجعه کننده به بیمارستان هاجر شهرکرد را مورد مطالعه قرار دادیم. نتایج نشان داد بیش از دوسوم مادران و بیش از نیمی از نوزادان دچار کمبود ویتامین  D بودند، همچنین کمبود کلسیم در یک سوم و 2/9% نوزادان وجود داشت و کمبود فسفر تنها در 1% مادران و 8/15% نوزادان مشاهده گردید که با توجه به دریافت کم این مواد از طریق تغذیه و مکمل ها نیاز است که به تامین کافی این مواد به خصوص ویتامین D و کلسیم طی بارداری توجه ویژه گردد.

دفعات مشاهده: 69 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

پلی مورفیسم های ژن IL-18 نمی توانند به عنوان یک ریسک فاکتور در بیماری زایی رینیت آلرژیک نقش داشته باشند

رینیت آلرژیک، یک بیماری التهابی مخاط بینی است که بدنبال مواجه شدن با یک آلرژن ،طی یک واکنش وابسته به IgE ایجاد می شود IL-18. عضوی از خانوادهی IL-1 می باشد. IL-18 در اصل به عنوان فاکتور القا کننده ی IFN-γ شناخته شده ولی در تعادل واکنش های ایمنی مربوط به Th1/Th2 نیز موثر است. ژن IL-18 دارای دو پروموتر است . پروموتر 1 و پروموتر 2 . سه پلی مورفیسم در محل پروموتر 1، دو پلی مورفیسم در ناحیه اگزون 1 ، و سه پلی مورفیسم در ناحیه پروموتر 2 وجود دارد. نتایج مطالعه ای نشان داد  3 پلی مورفیسم A/C -101 T/G - 113 C/T 121 پروموترژن اینترلوکین 11 در بروز بیماری رینیت آلرژیک موثر نبود.
 

دفعات مشاهده: 63 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

ترکیب آویشن شیرازی و جنتامایسین دارای خاصیت افزایشی بر بهبود عفونت ناشی از اسینتوباکتر بومانی می باشد

مقاومت روزافزون باکتری‌ها به درمان‌های آنتی‌بیوتیکی به یک چالش پیش روی بشر تبدیل‌شده و یافتن راهی برای مقابله با این پدیده و یا حتی کاهش سرعت آن از ملزومات جامعه پزشکی به‌حساب می‌آید. ازجمله باکتری‌هایی که مقاومت آنتی‌بیوتیک آن‌ها موجب افزایش مرگ‌ومیر آن‌ها شده می‌توان به کلبسیلا پنمونیه و اسینتوباکتر بومانی اشاره کرد که مقاومت آن‌ها به تتراسایکلین‌ها، بتالاکتام‌ها، نسل  سوم سفالوسپورین‌ها و ... باعث بروز نگرانی‌هایی برای جامعه پزشکی شده به‌طوری‌که سازمان جهانی بهداشت مقابله با مقاومت آنتی‌بیوتیکی باکتری‌هایی نظیر اسینتوباکتر بومانی را در اولویت‌های خود قرار داده است. بر اساس نتایج مطالعه ای ترکیب آویشن شیرازی و جنتامایسین دارای خاصیت افزایشی بر روی اسینتوباکتر بومانی است و می‌توان از آن در درمان عفونت‌های ناشی از این باکتری بهره برد. همچنین مطالعه ما نشان داد ترکیب گیاهان دارویی موردبررسی در این مطالعه با آنتی‌بیوتیک‌های مذکور بر روی کلبسیلا پنمونیه دارای برهمکنش آنتاگونیستی می‌باشد که لزوم توجه پزشکان به سابقه دارویی بیماران خود  در هنگان تجویز آنتی‌بیوتیک را گوشزد می‌کند.
 

دفعات مشاهده: 18 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

ترکیب آویشن شیرازی و جنتامایسین دارای خاصیت افزایشی بر روی باکتری اسینتوباکتر بومانی است

مقاومت روزافزون باکتری‌ها به درمان‌های آنتی‌بیوتیکی به یک چالش پیش روی بشر تبدیل‌شده و یافتن راهی برای مقابله با این پدیده و یا حتی کاهش سرعت آن از ملزومات جامعه پزشکی به‌حساب می‌آید. ازجمله باکتری‌هایی که مقاومت آنتی‌بیوتیک آن‌ها موجب افزایش مرگ‌ومیر آن‌ها شده می‌توان به کلبسیلا پنمونیه و اسینتوباکتر بومانی اشاره کرد که مقاومت آن‌ها به تتراسایکلین‌ها، بتالاکتام‌ها، نسل  سوم سفالوسپورین‌ها و ... باعث بروز نگرانی‌هایی برای جامعه پزشکی شده به‌طوری‌که سازمان جهانی بهداشت مقابله با مقاومت آنتی‌بیوتیکی باکتری‌هایی نظیر اسینتوباکتر بومانی را در اولویت‌های خود قرار داده است. بر اساس نتایج مطالعه ای ترکیب آویشن شیرازی و جنتامایسین دارای خاصیت افزایشی بر روی اسینتوباکتر بومانی است و می‌توان از آن در درمان عفونت‌های ناشی از این باکتری بهره برد. همچنین مطالعه ما نشان داد ترکیب گیاهان دارویی موردبررسی در این مطالعه با آنتی‌بیوتیک‌های مذکور بر روی کلبسیلا پنمونیه دارای برهمکنش آنتاگونیستی می‌باشد که لزوم توجه پزشکان به سابقه دارویی بیماران خود  در هنگان تجویز آنتی‌بیوتیک را گوشزد می‌کند.
 

دفعات مشاهده: 21 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

افزایش اطلاعات مادران، در خصوص خطر تولد نوزاد نارس و اهمیت مراقبتهای دوران بارداری نقش بسیار مؤثری در کاهش تولد نوزادان نارس دارد


علیرغم پیشرفتهای علم پزشکی، هنوز تولد نوزادان نارس به عنوان یکی از مشکلات بزرگ در جامعه ما مطرح میباشد. تولد نوزاد نارس علاوه بر ایجاد مشکلات اقتصادی و روحی  روانی در خانواده، باعث به هدر رفتن امکانات و سرمایهای مالی و انسانی نیز میشود. تولد زودرس یکی از مشکلات بزرگی سلامت جوامع است. مرگ ومیر نوزادان از مهمترین شاخصهای بهداشتی هر کشور به شمار می آید. طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی نارس بودن به تولد قبل از تکمیل 37 هفتگی یا کمتر از 259 روز از آخرین روز قاعدگی مادر اطلاق میشود. عوارض ناشی از تولد نوزاد نارس از مهمترین علل مسقیم مرگ ومیر نوزادان مباشد. که مسئول 35 درصد مرگ ومیر نوزادی در جهان و 1/3 مرگ و میر در سال میشود .نتایج مطالعه ای نشان داد بین وزن نوزادان و مرگ و میر آنها روندی متضاد ی وجود دارد  ،  بین جنسیت و سرانجام نوزاد و همچنین روش زایمان و سن حاملگی و سن مادر رابطه معنی داری مشاهده نشد. نتیجه ای که از این پژوهش به دست آمد این است که افزایش اطلاعات مادران، در مورد خطر در تولد نوزاد نارس و اهمیت مراقبتهای دوران بارداری میتواند نقش بسیار مؤثری در کاهش تولد نوزادان نارس داشته باشد.
 

دفعات مشاهده: 16 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

بین سلامت روان و فرسودگی شغلی در پرستاران رابطه معناداری وجود دارد

روان سالم برای بهبود کیفیت زندگی و بهزیستی فردی و کارکرد مؤثر یک جامعه اصل اساسی محسوب می­شود.فرسودگی شغلی از مولفه های اثرگذار بر بهبود بهداشت روانی افراد و خدمت ارائه شده می­باشد،که یکی از مهم ترین توانایی انسان در برابر آن تاب آوری است.حوزه بهداشــت و درمان با ارتباط مستقیمی که با سلامت انسان­ها دارد، از مهم ترین حوزه­­های توسعه پایدار بین سازمان­ها به شــمارمی­آید، از جمله کارکنان این حوزه بیشترین منابع انسانی بیمارستان یعنی کادر پرستاری هستند. نتایج مطالعه ای نشان داد بین سلامت روان و فرسودگی شغلی در پرستاران رابطه معناداری وجود دارد و بین سلامت روان و تاب آوری رابطه معنادار و منفی وجود دارد و بین فرسودگی شغلی و تاب آوری رابطه معنا¬داری وجود ندارد. متغیرهای دموگرافیک در زمینه ی سن بر سلامت روان و جنسیت بر فرسودگی شغلی و تاهل و تحصیلات بر تاب آوری معنادار بوده¬اند و می¬توان گفت با افزایش سن ، تجربه افراد افزایش و سلامت روان بالا می¬رود همچنین به دلیل ویژگی های اخلاقی زنان و مردان فرسودگی شغلی در آن¬ها متفاوت است و نوع تاهل و سطح تحصیلات که تجربه را بالا می¬برد می¬تواند در تاب آوری تاثیر گذارباشد.نتایج این تحقیق برای بیمارستان¬ها در بهبود عملکرد پرستاران و ارتقای اثربخشی آنان و کمک به مدیران در بهبود محیط کار کاربرد دارد.
 

دفعات مشاهده: 22 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

رهبری اخلاقی بر نوآوری در سازمان هااثر گذار است

امروزه داشتن ارزش های اخلاقی در محیط کار و ترویج این ارزش هایکی از اصول موفقیت سازمان ها و به دنبال آن مدیریت ها ست. رهبری اخلاقی،تظاهرات رفتار مناسب و قانونی از طریق اقدامات شخصی وروابط بین فردی وارتقاء چنین رفتاری به پیروان از طریق ارتباط دو طرفه،تقویت و تصمیم گیری تعریف می شودو با توجه به تأثیراتی که  رهبری اخلاقی روی موفقیت و نوآوری در سازمان ها میگذارد به شدت مورد توجه سازمان ها قرار گرفته است.نتایج مطالعه ای نشان داد که رهبری اخلاقی بر نوآوری در سازمان هااثر گذار است بوده و مدیران میتوانند با بکار گیری این سبک از مدیریت منجر به ارتقا و پیشرفت و موفقیت روز افزون خود ،اعضا و ارگان مورد نظر خود شوند.
 

دفعات مشاهده: 21 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دقت مدل‌ جنگل تصادفی نسبت به درخت تصمیم و رگرسیون لجستیک در پیش‌بینی، دسته‌بندی و تعیین عوامل موثر در ابتلا به سندرم متابولیک بیش‌تر است

در بسیاری از مسائل پزشکی عوامل موثر بر بروز یک بیماری با یکدیگر اثر متقابل دارند.  گاهی روش‌های آماری کلاسیک به دلیل برخی محدودیت‌ها، برای تعیین مدل‌های پیش‌بینی، قابلیت تشخیص و لحاظ کردن چنین اثراتی را ندارند. یکی از عملکردهای پیش بینانه در داده کاوی دسته‌بندی است. جنگل تصادفی و درخت تصمیم از روش‌های رایج و مهم داده‌کاوی برای دسته‌بندی و پیش‌بینی هستند. مهم‌ترین متغیرهای مؤثر در ابتلا به سندرم متابولیک عبارتند از: تری‌گلیسیرید، قند خون ناشتا، کلسترول-HDL، فشار خون سیستولی و دیاستولی، شاخص توده بدنی، جنس، اندازه دور کمر و فعالیت بدنی. همچنین این مطالعه نشان داد که دقت مدل‌ جنگل تصادفی نسبت به درخت تصمیم و رگرسیون لجستیک در پیش‌بینی، دسته‌بندی و تعیین عوامل موثر در ابتلا به سندرم متابولیک بیش‌تر است ولی چون هر سه مدل از نظر معیارهای ارزیابی مدل، تقریبا مشابه عمل کردند، می‌توان گفت که برای این مجموعه داده، هر سه مدل تقریبا عملکرد مناسبی دارند.

دفعات مشاهده: 24 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

فعالیت بدنی منجر به کند شدن روند افسردگی میشود

افسردگی به عنوان یکی از شایعترین اختلالات روانپزشکی،چهارمین بیماری عمده جهان، چهارمین علت ناتوانی و دارای پنجمین رتبه مصرف هزینه ها می باشد.از طرف دیگر فعالیت جسمانی به مدت 30 دقیقه با شدت متوسط برای سلامت بدن آثار قابل توجهی به همراه می آورد.همچنین با توجه به شیوع 20 تا 61 درصدی افسردگی در قشر دانشجو به عنوان قشر مهم و رگ حیاتی جامعه، به خصوص دانشجویان خوابگاهی، کاهش فعالیت بدنی در این دوران و شیوع دو برابری افسردگی در زنان نسبت به مردان مطالعه ی حاضر بر روی دانشجویان دختر خوابگاهی صورت گرفت، تا در صورت اثبات تاثیر فعالیت بدنی بر کاهش افسردگی، به عنوان  یکی از راه پیشگیری و درمانی  ارزان و بدون عوارض، دربسته ی مراقبت های روانی جوانان اعمال شود.نتایج مطالعه ای نشان داد فعالیت بدنی در درمان افسردگی هیچ گونه تاثیری ندارد. بنابراین برنامه ریزان بهداشتی، بایستی برنامه ورزشی را به عنوان یک عامل پیشگیری کننده در کنار سایر تدابیر پیشگیری و درمانی در  بسته ی مراقبت از جامعه های در معرض خطر افسردگی اعم از دانشجویان، سالمندان،کارکنان مشاغل ویژه و بانوان اعمال کنند.
 

دفعات مشاهده: 19 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

با توجه به شیوع هپاتیت D در بیماران هپاتیت B مثبت در زمینه نحوه تجویز کامل و صحیح دارو در معتادین تزریقی تجدید نظر صورت گیرد .

بیماری هپاتیت بی در تمام جهان وجود داشته وبیش از 400 میلیون نفر از مردم دنیا مبتلا به هپاتیت مزمن  بی می باشند. اکثر افراد الوده در اسیا و شرق اروپا زندگی می کنند . نتایج مطالعه ای نشان دهنده شیوع 1.57 % هپاتیت دی در بیماران هپاتیت بی مثبت می باشد لذا ضروری است در زمینه نحوه تجویز کامل و صحیح دارو در معتادین تزریقی و همین طور در برنامه های NAT و روشهای به حداقل رساندن آن تجدید نظر صورت گیرد
 

دفعات مشاهده: 17 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش