درمان بیماری کاهش شنوایی حسی عصبی ناگهانی با روش پالس استرویید و استرویید معمولی(داروی خوراکی) تفاوتی وجود نداشت.

نتایج نشان داد علی‌رغم موثر بودن هر دو درمان بر روی کاهش شنوایی حسی عصبی، تفاوت معناداری میان دو گروه درمانی مشاهده نشد و در واقع درمان به وسیله پالس استروئید یا درمان معمولی با استروئید خوراکی تفاوت معناداری از نظر اثر درمانی آنی بر روی کاهش شنوایی حسی عصبی ندارند. همچنین میزان توانایی تفکیک گفتار در میان دو روش درمانی تفاوت معناداری نداشت.

 

دفعات مشاهده: 224 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

با انجام روزانه حداقل فعالیت بدنی 2 دقیقه ای می‌توان در جهت کنترل بیماری دیابت قدم برداشت.

انجام روزانه تمرینات منظم ورزشی حتی بسیار کم تا 2 دقیقه اما با شدت بالا می‌تواند در کنترل و بهبود شاخص های مرتبط با سلامتی بیماران دیابتی مانند قند خون، انسولین و مقاومت به انسولین  مفید باشد.

دفعات مشاهده: 52 بار   |   دفعات چاپ: 9 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آموزش افراد سالخورده برای جلوگیری از زمین خوردن

با سلام
با سلام
در قسمت عنوان خبر لازم است نتیجه طرح تحقیقاتی به صورت یک جمله خبری واضح و قابل فهم برای عموم  و تا حد ممکن کوتاه درج گردد.

با توجه به اینکه گروه هدف رسانه و مردم انتخاب شده است، لازم است یا متن خبر بزبان ساده و تا حد ممکن شفاف و قابل فهم برای عموم تنظیم شود. (تا حد امکان بدون عدد و رقم و درصد و بکار بردن کلمات تخصصی و نا آشنا برای عموم مثل گروه کنترل و تفاوت معنی دار و ...)
متن خبر را درحد یک پاراگراف قابل فهم برای عموم مشتمل بر اهمیت موضوع، نتایج و یافته ها تنظیم نمایید.
با تشکرو احترام
مرضیه حسینمردی             81454310-021

در این مطالعه تعداد 200 سالمند به ترتیب در دو گروه 100 نفری آزمون و کنترل مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج توزیع افراد در مراحل مدل فرایند اتخاظ احتیاط نشان داد که  اکثر افراد در هر دو گروه آزمون و کنترل قبل از مداخله، در مراحل غیر فعال پیشگیری از زمین خوردن قرار داشتند. که بعد از مداخله در گروه آزمون اکثر افراد در مراحل فعال پیشگیری از زمین خوردن قرار  گرفتند. در حالی که در گروه کنترل تغییرات محسوسی مشاهده نگردید. میانگین نمره پله داخلی، حمام/ دستشویی، اتاق نشیمن، اتاق ها در گروه آزمون بعد از مداخله معنی دار می باشد( 05/0P<). بطوری که میانگین نمره افراد افزایش یافته است این در حالی است که نتایج همین آزمون تفاوت معنی داری در گروه کنترل قبل و بعد از مداخله را نشان نداد( 05/0<P). در نهایت یافته های پژوهش حاکی از کاهش معنی دار درصد زمین خوردن افراد گروه آزمون در مقایسه با گروه کنترل در بعد از مداخلات بود(05/0>P).

دفعات مشاهده: 34 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

تخمین سن افراد در پزشک قانونی بر اساس محاسبات دندانی

با سلام
در قسمت عنوان خبر لازم است نتیجه طرح تحقیقاتی به صورت یک جمله خبری واضح و قابل فهم برای عموم  و تا حد ممکن کوتاه درج گردد.
متن خبر را درحد یک پاراگراف قابل فهم برای عموم مشتمل بر اهمیت موضوع، نتایج و یافته ها تنظیم نمایید.

با تشکرو احترام
مرضیه حسینمردی             81454310-021

بافت سخت دندانی یکی از بادوام ترین بافت ها در بدن می باشد. به همین دلیل تخمین سن دندانی که دارای تنوع کمتری در مقایسه با دیگر شاخص های بلوغ اسکلتال و جنسی است محبوبیت زیادی یافته است. تشکیل دندان و مراحل تکاملی آن به طور گسترده ای برای نخمین سن کرونولوژیک به کار رفته است. بعد از تکمیل مراحل تکامل دندان ، رسوب عاج ثانویه و کاهش در حجم و مساحت پالپ چمبر میتواند به عنوان شاخص قابل اعتمادی برای تخمین سن دندانی به کار برود.
بر اساس مطالعه ی حاضر در جمعیت ایرانی استفاده از شاخص های AR و TCI در دندان های پرمولر دوم و مولر اول مندیبل در یک فرمولاسیون با سن کرونولوژیک ارتباط بهتری نشان داد.


دفعات مشاهده: 33 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

با مقایسه کسورات بیمارستانی قبل و بعد از اجرای طرح تحول سلامت در کلیه بیمارستان ها کسورات بیمارستانی افزایش داشت.

کسورات اعمالی از سوی سازمانهای بیمه گر اغلب بیمارستان‌ها و به تبع آن مراکز ذیربط را با آشفتگی مالی و فشارهای ناشی از آن روبرو می‌سازد. لذا با توجه به کمبود منابع بیمارستانی و با تغییر سیاست ها و قوانین سازمان های بیمه‌گذار، کسورات از عواملی هستند که مشکلات و محدودیت منابع در مراکز درمانی را مضاعف می‌نماید.
 

دفعات مشاهده: 39 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

رابطه بین فرسودگی شغلی، حمایت اجتماعی، رضایت زناشویی کارکنان بیمارستان ها

نتیجه یا دستاورد اصلی طرح پژوهشی را بصورت یک جمله خبری واضح، برای عنوان خبر درنظر بگیرید.
جمله حاوی کلمه بررسی نمی‌تواند نشان دهنده نتیجه و دستاوردطرح باشد.

با تشکرو احترام
مرضیه حسینمردی             81454310-021
در جوامع امروزی، فرسودگی شغلی شیوع زیادی پیدا کرده و جامعه را در همه ابعاد با خطر مواجهه می کند و بصورت یک مسئله جدی مدنظر قرار گرفته است. یکی از ویژگی های افراد در برابر رویدادهای تنش زا، برخورداری از حمایت اجتماعی است که این سیستم ها می‌توانند اثرات منفی تنش بر وضعیت بهداشت و سلامت روان را تعدیل نمایند. رضایت مندی زناشویی یکی از مهمترین شاخص های رضایت از زندگی است که بر میزان سلامت روانی، میزان رضایت از زندگی و رضایت از شغل زوجین تاثیر می گذارد. خانواده و کار دو بعد اساسی زندگی هر فرد را تشکیل می دهند و جزئیات  هر یک بر دیگری تاثیر می‌گذارد. با توجه به این دو حیطه بسیار مهم زندگی که شغل و خانواده می‌باشد، ایجاد تعادل بین خواسته ها و تقاضای این دو گسترده بسیار مهم بشمار می‌رود، مطالعه حاضر به منظور بررسی رابطه بین فرسودگی شغلی، حمایت اجتماعی، رضایت زناشویی کارکنان بیمارستان های دولتی شهر یزد انجام خواهد پذیرفت .طبق یافته ها،  فرسودگی شغلی در محدوده متوسط قرار دارد، می توان برنامه های آموزشی مصونیت از فرسودگی شغلی و اهمیت زندگی زناشویی برای کارکنان بیمارستانی در ابتدای شروع کاری ارائه نمود، همچنین این مطالعه می تواند بستری برای انجام مطالعات مداخله ای در جهت بررسی مسایل حمایت اجتماعی کارمندان قرار گیرد، از جمله خدمات روانشناسی و مشاوره در سازمان ها تقویت گردد که بوسیله آن کارکنان در هنگام مواجه با فشارهای روانی کاری  و زندگی، توانایی انطباق و سازگاری بییشتری به دست آورند.

 

دفعات مشاهده: 22 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آگاهی و نگرش پزشکان عمومی استان یزد در مورد حیطه رشته جراحی دهان ، فک و صورت در سطح بالایی قرار داشت.


دامنه جراحی دهان و فک و صورت (OMFS) گسترده بوده و آگاهی خوب نسبت به OMFS در میان رشته های مختلف ارائه دهنده خدمات بهداشتی برای ارجاع بهتر ضروری و به نفع بیمار خواهد بود.. یافته های این مطالعه نشان داد که آگاهی و نگرش پزشکان شهر یزد در مورد نقش اصلی جراحان دهان و فک و صورت در مدیریت جراحات و مشکلات ناحیه دهان و فک و صورت در سطح بالایی قرار دارد.
 

دفعات مشاهده: 31 بار   |   دفعات چاپ: 7 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مشاوره تلفنی توسط سیستم بهداشتی به اندازه مشاوره گروهی می تواند بر وضعیت تغذیه و فعالیت فیزیکی زنان میانسال موثر باشد

رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت مانند رعایت رژیم غذایی سالم و فعالیت فیزیکی در زندگی زنان میانسال چندان رایج نیست و این زنان با سبک زندگی نامطلوب سلامت خود را تهدید می‌کنند. اصلاح سبک زندگی به عنوان یک عامل مهم برای ارتقاء سلامت زنان میانسال مطرح می‌باشد. لذا مطالعه ای با هدف مقایسه تأثیر مشاوره گروهی با مشاوره تلفنی بر وضعیت تغذیه و فعالیت فیزیکی زنان میانسال شهرستان مهریز در یزد طراحی گردید.

دفعات مشاهده: 39 بار   |   دفعات چاپ: 10 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

استفاده همزمان از لیزر Er:YAG به همراه خمیر MI-Paste plus می‌تواند در درمان ضایعات White spot موثر باشد.

ضایعات White spot  ضایعاتی شایع در بیمارانی که تحت درمان یا ارتودنسی ثابت قرار می‌گیرند هستند. با وجود تلاش های صورت گرفته این ضایعات هنوز به عنوان مشکل بالینی مهمی پابرجا هستند. این مشکل پس از ظهور براکتهای باندشونده افزایش یافت و موجب نارضایتی بیماران و مشکلات قانونی  پس از درمان های ارتودنسی می‌شود.

دفعات مشاهده: 35 بار   |   دفعات چاپ: 7 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

روش آموزشی سخنرانی و مانور دورمیزی بر میزان آمادگی پرستاران در مقابله با بلایای احتمالی تاثیر گذار بود.

بیمارستان ها نقش بسیار مهمی در پاسخ گویی به بلایا دارند، در این بین لازم است کمیته حوادث بیمارستانی به عنوان مرجع تصمیم گیری در بلایا آمادگی لازم را کسب نماید، بدین جهت آموزش و برنامه ریزی در قالب سامانه فرماندهی حادثه بیمارستانی در مراحل قبل و حین و بعد از پاسخ به بلایا موثر است. با توجه به حضور پرستاران به عنوان بزرگترین عضو تیم بهداشتی و چند نقش بودن آنان در صحنه درمان، با ایجاد آمادگی و ارتقاء دانش و مهارت در آنان می‌توان نمایش عظیمی از آمادگی بخش بهداشت و درمان را شاهد باشیم. 

دفعات مشاهده: 57 بار   |   دفعات چاپ: 13 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش