میزان ایمنی در کودکان ساکن در منطقه روستایی از استان فارس قابل توجه بوده است.

اهمیت موضوع :
 بررسی میزان پاسخ کودکان واکسینه شده با واکسن هپاتیت ب و همچنین بررسی میزان الودگی به هپاتیت ب در کودکان واکسینه شده می تواند در در ترسیم استراتژی واکیسناسیون کودکان بر علیه این ویروس و لزوم دریافت دوزهای یاد اور واکسن کمک کننده باشد. در همین راستا این مطالعه با هدف بررسی سرو اپیدمیولوژی هپاتیت ب درکودکان یکی از مناطق روستایی استان فارس (منطقه سرمشهد شهرستان کازرون) طراحی گردیده است.
مهمترین یافته ها:
کودکان مورد مطالعه شامل 281 (51.1٪) مرد و 269 (9/48٪) زن بودند. آنتی بادی های ضد هپاتیت ب (≥ 10 mIU / ml) در 468 (1 85٪) افراد مشخص شد. از 37 نفر (1/45٪) از افراد مورد مطالعه، زن و 45 نفر (9/54٪) مرد بودند. اما اختلاف از لحاظ آماری معنی دار نبود در گروه سنی 0-5 سال، 7/88 درصد افراد دارای تیتر مثبت بودند. این میزان در گروه سنی 10-6 ساله و بالاتر از 10 سال به ترتیب 84.3٪ و 78.1٪ بود. همبستگی معنی داری بین آنتی بادی های ضد هپاتیت B و سن وجود داشت بطوری که افزایش سن، با کاهش میزان موارد مثبت همرا بود. نتیجه گیری: یافته های مطالعه حاضر نشان داد که کودکانی که در یک جامعه روستایی در جنوب ایران زندگی می کنند، حتی بیش از 10 سال پس از واکسیناسیون، ایمنی مناسبی نسبت به هپاتیت ب دارند. کاهش میزان موارد مثبت آنتی بادی های ضد HBs با سن ممکن است لزوم دریافت دوز یاداور واکسن را نشان دهد.
پیشنهاد برای کاربرد نتایج:
1- دریافت دوز یاد اور واکسن در افرادی که فاقد مصونیت به هپاتیت ب می باشند 2- مراقبت و پیگیری درمان افراد الوده به هپاتیت ب

دفعات مشاهده: 13 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

در سرطان پروستات همه تهاجم‌ها و درگیری‌ها با stage و گروه grade بالاتر رابطه مستقیم داشتند.

موضوع :
سرطان پروستات چهارمین سرطان شایع با احتساب هر دوجنس قلمداد می‌شود. به منظور انتخاب مناسب ترین روش درمان برای سرطان پستان فاکتورهایی مانند میزان PSA سرم، DRE، مرحله‌بندی سرطان در سیستم TNM، گروه grade، پروفایل مولکولی و ژنتیکی، گستردگی خارج از پروستات، و وضعیت متاستاز، عوارض احتمالی هر روش، ترجیحات بیمار و وضعیت عمومی او درنظر گرفته می‌شود. سیستم Gleason score و گروه های گرید در طول پنجاه سال گذشته با چندین آپدیت، به ویژه در سال‌های 2005 و 2014 تکامل یافته است و اکنون با گذشت زمان قابل اعتمادتر شده است. این ارزیابی‌های به تصمیم‌گیری در مورد پروستاتِکتومی رادیکالی کمک می‌کند. گزارش پاتولوژیک نمونه پروستاتکتومی رادیکالی و امتیاز Gleason اختصاص داده‌شده قوی‌ترین پیشبینی‌کننده‌های سیرپیشرفت هستند.
مهمترین یافته ها:
میانگین، حداقل و حداکثر سن به ترتیب 6.95 ±6387، 42 و 81 سال بود. تقریباً همه تومورها آدنوکارسینوما بودند 588/587 (99.8درصد). بر اساس سیستم ISUP grade group، به طور کلی 75.5٪ بیماران دارای سرطان پروستات با ریسک کم  48.3 درصد با ریسک متوسط  بودند. براساس سیستم TNM staging، شایع ترین الگو T2N0Mx و پس از آن T2NxMx درصد بود. در بیشتر بیماران تومور کمتر یا مساوی 50 درصد درگیرشده بود. با توجه به وضعیت حاشیه جراحی، 72.7 درصد بیماران از حاشیه فاقد بافت تومورال بود و در میان آنهایی که با حاشیه‌های مثبت بودند، بیشترین محل درگیر apex پروستات بود. علاوه براین، تنها 11.9 درصد از بیماران تهاجم لنفووسکولار مثبت داشتند. با توجه به درگیری LN، به ترتیب 94،  95.5  و 96.1  درصد از بیماران بدون درگیری LN، سمت راست و سمت چپ بودند. 561/34 بیمارگسترش خارج از پروستات داشتند. در زمینه تهاجم سرطان، به ترتیب 581/348  و 571/173  از بیماران تهاجم perineural و pseudocapsular داشتند. بیشتر بیماران با تهاجم مثبت vas deferens دو طرفه بودند (1.8 درصد) و تهاجم سمت چپ از تهاجم سمت راست بیشتر بود (0.9 درصد در برابر 0.4 درصد). چنین الگویی در تهاجم seminal vesicle نیز مشاهده شد (دوطرفه: 6.5 درصد؛ سمت چپ: 2.9 درصد؛ سمت راست: 1.5 درصد). همه متغیرهای تهاجم و درگیری در مراحل پیشرفته TNM و ISUP grade group و همچنین در بیماران مسن‌تر مثبت یا بیشتر بودند .
پیشنهاد برای کاربرد نتایج:
همانطور که مشاهده شد همه تهاجم‌ها و درگیری‌ها با stage وgrade group بالاتر رابطه مستقیم داشتند. در بین آنها درگیری LN، تهاجم seminal vesicle، تهاجم vas deferens و درگیری extraprostatic می‌توانند از جمله موارد پیش‌آگاهی قابل اعتمادی باشند. بنابراین باید این متغیرها در جهت مدیریت بهتر، درمان بهتر و کمک به بهبود پیشگیری و پیش‌آگاهی بیماری مورد استفاده قرارگیرند. پیشنهاد میشود که مطالعه ای با هدف بررسی ارتباط متغییرهای پاتولوژیک با نرخ بقا با هدف بررسی اهمیت متغییرهای فوق انجام گردد. چنین طراحی مطالعه ای در مقایسه با طراحی مطالعه حاضر، قابل اعتمادتر خواهد بود
 

دفعات مشاهده: 12 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سی تی اسکن سه بعدی جمجمه با کاهش دز 10 تا 25 در صد تصاویر با کیفیت تشخیصی قابل قبول بدون اختلال در تشخیص را تولید می کند.

اهمیت موضوع :
هدف از این تحقیق بهینه سازی و کاهش دوز اشعه سی تی اسکن جمجمه در کودکان با مشکل کرانیوسینوستوزیس با حفظ کیفیت قابل قبول برای تشخیص می باشد .
مهمترین یافته ها:
نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که که سی تی اسکن سه بعدی جمجمه با کاهش دز 10 تا 25 در صد تصاویر با کیفیت تشخیصی قابل قبول بدون اختلال در تشخیص را تولید می کند. مونتویا و همکارانش در این مطالعه هر بیمار را سه بار اسکن می کردند، بدین معنی که از این بیماران در ابتدا اسکن سه بعدی جمجمه با دز استاندارد تهیه گردید و سپس دو اسکن با پروتکل های با دز کاهش یافته به میزان 10% و 25% گرفته می شد. بنابراین برای هر بیمار سه بار اسکن گرفته می شد که این خود سبب افزایش پرتوگیری و دز تجمعی بیمار می شود. ما تنها یک بار هر بیمار را اسکن کردیم و آن هم با کاهش دز معادل 60% که دارای تصاویر با کیفیت تشخیصی قابل قبول بودند.
پیشنهاد برای کاربرد نتایج:
به همین روش برای بقیه پروسیجر هم انجام گردد.

دفعات مشاهده: 12 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اقدامات روانشناسی به بهبود وضعیت بیماران پوستی می تواند کمک کند.

اهمیت موضوع :
مغز و پوست از یک لایه جنینی اکتودرم منشا می گیرند. تاثیر این دو ارگان بر یکدیگر در دوره های مختلف زندگی در مطالعات مختلفی مورد بحث قرار گرفته است. با توجه به این که حدود یک سوم بیماران درمانگاه های پوست درجاتی از عوامل هیجانی را نشان می دهد رشته ی جدیدی به نام سایکو درماتولوژی به وجود آمده است. در حقیقت لزوم ارتباط بین روانپزشکان و متخصصین بیماری های پوست پیش از این تائید شده است. این وابستگی بین دو رشته ی علمی، موفقیت درمان و حمایت روانی را در بیماران مبتلا به بیماری روانی اولیه با تظاهر بیماری پوستی و نیز بیماران مبتلا به شکل اولیه پوست و مساله ثانویه ی روانی افزایش می دهد. در مجموع نا آگاهی و مسائل روانی منجر به درمان ناقص بیماران با بیماری های پوستی می شود.
مهمترین یافته ها:
میانگین سنی 42/35 سال بود. شغل اکثر آنان خانه دار و تحصیلات دیپلم و متاهل بودند. میانگین نمرات در خرده مقیاس جسمانی 51/7 بود که از سایر خرده مقیاس ها کمتر بود ، وضعیت بیماران در این خرده مقیاس بهتر از دیگر خرده مقیاس ها بود و در خرده مقیاس اضطراب میانگین آن 88/8 بود که از همه ی خرده مقیاس ها بیشتر از سایر گروه ها بود. بیشتر افراد چه به صورت کلی و چه در هر یک از زیر مقیاس ها دارای علائم خفیف می باشند. بین جنسیت، شغل، تاهل، وضعیت تحصیلی و وضعیت روحی و روانی رابطه ای وجود نداشت.
پیشنهاد برای کاربرد نتایج:
با توجه به اینکه بیشتر افراد دارای علایم خفیف می باشند اقدامات روانشناسی به بهبود وضعیت آن ها کمک بسزایی می کند.

دفعات مشاهده: 11 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

ژل قابل جذب ضد چسبندگی ممکن است بتواند در کاهش چسبندگی های روده ی باریک دسروزه پس از ترمیم، در رت های آزمایشگاهی موثر واقع شود.

اهمیت موضوع :
چسبندگی های پریتوئن اکثرا توسط جراحی های شکمی ایجاد می شوند و یکی از مهمترین مشکلات جراحی و از مهمترین علت های مورتالیتی و موربیدیتی می باشند. روشها و مواد مختلفی برای کاهش یا پیشگیری از این چسبندگی ها معرفی شده است. یکی از این مواد ژل قابل جذب ضد چسبندگی می باشد. مطالعه ی حاضر تاثیر این ژل را در کاهش چسبندگی های بعد از عمل در رت ها بررسی می کند.
مهمترین یافته ها:
در این مطالعه با تعداد رت های قابل قیاس با مطالعات مشابه قبلی، تاثیر این ژل قابل جذب ضد چسبندگی بررسی شد که از لحاظ آماری معنادار نشد اما در ظاهر اطلاعات بدست آمده کاهش میانگین چسبندگی را در گروه مورد نسبت به گروه شاهد می بینیم و این مساله نشان دهنده ای این است که شاید با مطالعات گسترده تر بتوان تاثیر مثبت این ژل را اثبات کرد.
پیشنهاد برای کاربرد نتایج:
باید مطالعات با نمونه های بیشتری انجام گیرد تا از نظر کاربرد بتوان نظری ارائه کرد.

دفعات مشاهده: 12 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

میزان شیوع سرمی کیست هیداتید در کودکان جامعه روستایی مورد مطالعه بالا است.

اهمیت موضوع :
کیست هیداتید یکی از مهمترین بیماریهای مشترک بین انسان و دام است که انگلی بنام اکینوکوکوس ایجاد می شود عفونت انسانی از طریق موادغذایی، خاک، سبزیجات و آب آلوده به تخم انگل به انسان منتقل می شود. در کشور ما به علت تنوع آب و هوایی میزان شیوع بیماری در مناطق مختلف، متفاوت می باشد. این بیماری از تمام نقاط ایران گزارش شده است. بر این اساس شیوع از 6/1درصد تا بیش از 20 درصد در استانهای مختلف ایران گزارش شده است .این مطالعه با هدف بررسی سرواپیدمیولوژی کیست هیداتید در کودکان منطقه سرمشهد در شهرستان کازرون طراحی و انجام گردیده است
مهمترین یافته ها:
از 578 کودک مورد بررسی، 298 نفر (6/51٪) پسر و 280 نفر (4/48٪) دختر بودند. میانگین سنی کودکان مورد مطالعه 6/8 (± 3/7) سال بود. آنتی بادی ضد کیست هیداتید در سرم 39 از 578 کودک تشخیص داده شد که میزان شیوع سرمی 7/7٪ را نشان می دهد. در حالی که سن، سطح تحصیلات، نگهداری سگ در خانوار و منطقه مسکونی تاثیر ی بر خطر الودگی به کیست هیداتید نداشت، بین جنس و الودگی به کیست هیدانید ارتباط وجود داشت. یافته های این مطالعه نشان داد که میزان شیوع سرمی کیست هیداتید در کودکان جامعه روستایی مورد مطالعه بالا است. همچنین این مطالعه نشان داد که اقدامات پیشگیرانه از جمله آموزش بهداشت می بایست در اوایل دوران کودکی آغاز شود، زیرا درصد زیادی از بیماران مبتلا به کیست هیداتید الودگی را در دوران کودکی کسب می نمایند.
پیشنهاد برای کاربرد نتایج:
یافته های این مطالعه ضمن مشخص نمودن وضعیت اپیدمیولوژی این بیماری در یک منطقه روستایی و عمدتا عشایری در کشورمان، می تواند در جهت برنامه ریزی برای ارائه راهکارهای آموزش عمومی برای پیشگیری و کنترل بیماری در منطقه کمک کننده باشد.

دفعات مشاهده: 10 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

بین تعداد غدد لنفاوی برداشته شده و تعداد غدد لنفاوی درگیر ارتباط مشاهده شد.

اهمیت موضوع :
سرطان مثانه یکی از شایع ترین بدخیمی های سیستم ادراری تناسلی می باشد و نهمین سرطان شایع در تمام دنیاست. همچنین به نظر می رسد این بدخیمی یکی از علت های اصلی موربیدیتی و مورتالیتی مرتبط با سرطان است. بیش از 12 میلیون مورد جدید سرطان در کل دنیا به طور سالانه اتفاق می افتد. شیوع سرطان مثانه با افزایش سن، خصوصا بالای 65 سال، بیشتر می شود.  منشا این تومور موکوزای مثانه است و تومورهای مهاجم تمایل زیادی به درگیری لایه های مخاطی، ماهیچه ای، چربی اطراف مثانه وبه دنبال آن درگیری سایر احشا لگنی و گره های لنفاوی آن منطقه دارند. رادیکال سیتکتومی یکی از روش های استاندارد درمان در بیماران با تومورهای گرید بالا و متهاجم است و هدف درمانی، از بین بردن سرطان در مثانه، لگن و لنف نودهای منطقه ای است.
مهمترین یافته ها:
در مجموع 371 بیمار مورد بررسی قرار گرفتند که بیشترین تعداد بیماران مردان با 87.6 درصد بودند. میانگین سنی بیماران 64.5 ± 11.5 سال (min=26 max=94) است. بیشترین نوع تومور یوروتلیال سل کارسینوما با 94.2 درصد گزارش شد. 78.8 درصد از بیماران high grade تومور هستند. میانگین لنف نودهای دایسکت شده 11.9 ± 1 عدد (min=1 max=45) و 22.4 درصد از ببیماران لنف نود مثبت با میانگین درگیری 1.06 ± 3.49 عدد (min=0 max=37) به دست آمد. 46 درصد بیماران در مرحله T2 و همچنین بیش از 50 درصد بیماران در stage 3و 4 قرار داشتند. 7.1 درصد از مردان همزمان درگیری آدنوکارسینومای پروستات داشتند. میزان گزارش CIS و LVI و درگیری پرینورال، با گرید ارتباط معناداری داشتند و در گرید های بالاتر بیشتر گزارش شده اند. همچنین بین وجود LVI و درگیری پرینورال با استیج ارتباط معناداری یافت شد و در استیج های بالاتر گزارش شدند . بین تعداد غدد لنفاوی برداشته شده و تعداد غدد لنفاوی درگیر ارتباط معناداری مشاهده شد و با افزایش تعداد غدد دایسکت شده، تعداد غدد درگیر نیز افزایش می یافت.
پیشنهاد برای کاربرد نتایج:
تعداد افراد درگیر سرطان هر سال رو به افزایش است و به دنبال آن نیز میزان انجام عمل رادیکال سیستکتومی برای درمان نیز بیشتر می شود. این سرطان در مردان مسن بیشتر دیده می شود و بیشتر تهاجم ها با استیج و گرید بالاتر مرتبط بودند که از بین آن ها درگیری لنف نودها، وجود LVI، وجود درگیری پرینورال و وجود درگیری اکستراوزیکال می تواند از جمله موارد پیش آگهی باشند. وجود فاکتورهای مرتبط با سرطان در مردان بیشتر باید مورد بحث و بررسی قرار بگیرد تا از بروز بیشتر آن و موربیدیتی و مورتالیتی همراه آن جلوگیری شود. پیشنهاد می شود این متغیر ها جهت مدیریت بهتر در حوزه سلامت جهت درمان و کمک به بهبود پیشگیری و پیش آگهی بیماری مورد استفاده قرار بگیرند. پیشنهاد می شود مطالعه با هدف بررسی ارتباط متغیرها پاتولوژیک با نرخ بقا با هدف بررسی اهمیت متغیرهای فوق انجام بگیرد. بدین منظور می توان بقای 5 ساله در همین جمعیت را مورد مطالعه قرار داد
 

دفعات مشاهده: 16 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کمبود ویتامین دی با بیماری قلبی و عروقی ارتباط دارد.

اهمیت موضوع :
جبران کمبود ویتامین دی به سادگی امکان پذیر می باشد و بدینوسیله میتوان از بیماری قلبی و عروقی پیشگیری کرد
مهمترین یافته ها:
کمبود ویتامین دی با بیماری قلبی و عروقی در ارتباط است
پیشنهاد برای کاربرد نتایج:
افزودن مکمل ویتامین دی به فراورده های خوراکی.

دفعات مشاهده: 16 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

ژل قابل جذب ضد چسبندگی ممکن است بتواند بر روده ی باریک دسروزه و ترمیم نشده ی موش از نظر کاهش چسبندگی های داخل شکم موثر واقع شود.

اهمیت موضوع :
شایع ترین علت ایجاد چسبندگی های داخل شکمی، ثانویه به اعمال جراحی داخل شکمی می باشد. چسبندگی های داخل شکمی یکی از مهمترین مشکلات جراحی و از علل اصلی مرگ و میر می باشند. تاکنون جهت کاهش یا پیشگیری از این چسبندگی ها روشها و مواد مختلفی معرفی شده است. Oxiplex/AP یک ژل قابل جذب ضد چسبندگی می باشد. هدف این مطالعه بررسی اثر این ژل در کاهش چسبندگی های شکمی بعد از عمل بر روی روده باریک رت می باشد.
مهمترین یافته ها:
در این مطالعه با تعداد رت های قابل قیاس با مطالعات مشابه قبلی، تاثیر ژل قابل جذب ضد چسبندگی بررسی شد که از لحاظ آماری معنادار نشد اما در ظاهر اطلاعات بدست آمده کاهش میانگین چسبندگی را در گروه مورد نسبت به گروه شاهد نشان داد و این مساله بیان گر این است که شاید با مطالعات گسترده تر بتوان تاثیر مثبت این ژل را اثبات کرد.
پیشنهاد برای کاربرد نتایج:
رای ارائه پیشنهاد نیاز به مطالعات گسترده تری می باشد.

دفعات مشاهده: 14 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

میزان کیفیت فعالیت‌های دانشگاه علوم پزشکی فسا در مدل تعالی کیفیت اروپا کمی پایینتر از حد متوسط است.

اهمیت موضوع :
نظر به اینکه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی از جمله عمده ترین نهاد های علمی در تولید دانش و فناوری، و تربیت دانشجویان و دانشمندان می باشند، این سازمان ها همواره باید در راه تعالی قدم گذارند و در زمره سازمان های متعالی در پیشاپیش محیط رقابتی حرکت کنند. مدل های تعالی سازمانی به سازمان کمک می کنند تا با مقایسه وضع موجود و مطلوب خود تفاوت ها را شناسایی و سپس با شناسایی عارضه ها و بررسی علل وقوع آن ها، راه حل های بهینه سازی وضع موجود را تعیین و اجرا نمایند. با توجه به تحقیقات انجام شده نتایج نشان داده برای ارزیابی عملکرد دانشگاهها مدل EFQM نتایج بهتری از عملکرد را ارائه داد است . در همین راستا، محقق عملکرد دانشگاه علوم پزشکی فسا را بر اساس مدل تعالی EFQM، توسط کارمندان دانشگاه مورد ارزیابی قراد داد.
مهمترین یافته ها:
نتایج نشان داد میزان کیفیت فعالیت¬های دانشگاه علوم پزشکی فسا در مدل تعالی کیفیت اروپا کمی پایین¬تر از حد متوسط است و با توجه به نمره کسب شده می¬توان چنین عنوان نمود که مدل کیفیت فعالیت¬های دانشگاه علوم پزشکی فسا در این مدل سازمانی (09/246 از مجموع 500 امتیاز) 22/49 درصد نمره کسب نموده¬است. معیار رهبری 07/51 درصد، سیاست گذاری 23/50 درصد، کارکنان 17/47 درصد، منابع 75/50 درصد، فرایندها 35/48 درصد، نتایج مشتری 20/48 درصد، نتایج کارکنان 55/48 درصد، نتایج جامعه 54/50 درصد و نتایج کلیدی عملکرد 11/50 درصد.
پیشنهاد برای کاربرد نتایج:
دانشگاه علوم پزشکی فسا نیز یکی از مراکز آموزشی فعال می باشد که به نوبه خود نقش فعالی در تربیت افراد فرهیخته دارد بنابراین توجه به شیوه های مدیریتی حاکم بر آن و میزان اجرای مولفه های مدل تعالی سازمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است امید است این مطالعه راهگشای مطالعات بیشتر در این زمینه باشد

دفعات مشاهده: 16 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش