فرسودگی شغلی در اساتید و کارمندان دانشگاه علوم پزشکی فسا در سال 1397مورد بررسی قرار گرفت.

 فرسودگی شغلی از عوامل موثر در کاهش کارایی، از دست رفتن نیروی انسانی و ایجاد عوارض جسمانی و روانی است. لذا با توجه به اهمیت نقش نیروی انسانی در سیستم بهداشت و درمان،  یک کار پژوهشی توسط دکتر فرهود نیکویی و دکتر افسانه زارعی جهت بررسی فرسودگی شغلی در کارمندان و اساتید دانشگاه علوم پزشکی فسا انجام گرفت  نتایج مطالعه نشان داد که  اکثر اساتید و کارمندان سطح متوسط فرسودگی شغلی را در هر سه بعد خستگی عاطفی، مسخ شخصیت و کاهش کفایت فردی تجربه می کنند. در گروه کارمندان فرسودگی شغلی با سن و سابقه کاری و میزان درآمد رابطه بیشتری داشته است. در هر دو گروه کارمندان و اساتید فقط بعد خستگی عاطفی با سطح وضعیت تحصیلی آنها ارتباط رابطه داشته است.

دفعات مشاهده: 58 بار   |   دفعات چاپ: 12 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

بررسی میزان بکارگیری اصول و روش های کنترل عفونت در پرستاران کلیه بخش ها

با سلام
در قسمت عنوان خبر لازم است نتیجه طرح تحقیقاتی به صورت یک جمله خبری واضح و قابل فهم برای عموم  و تا حد ممکن کوتاه درج گردد. بدلیل طولانی بودن، عنوان قابل مشاهده نیست. معادل فارسی کلمات لاتین را در عنوان خبر بیاورید. متن خبر را درحد یک پاراگراف قابل فهم برای عموم مشتمل بر اهمیت موضوع، نتایج و یافته ها تنظیم نمایید.


با تشکرو احترام
لیلا میرزایی             81454311-021
رعایت مطلوب اصول و روش های پیشگیری از عفونت های بیمارستانی توسط پرستاران در بیمارستان های ولیعصر ودکتر علی شریعتی 

دفعات مشاهده: 51 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

رضایت نسبی مراجعه کنند گان به بیمارستان ولیعصرفسا از خدمات درمانی

با سلام
در قسمت عنوان خبر لازم است نتیجه طرح تحقیقاتی به صورت یک جمله خبری واضح و قابل فهم برای عموم  و تا حد ممکن کوتاه درج گردد. بدلیل طولانی بودن، عنوان قابل مشاهده نیست. معادل فارسی کلمات لاتین را در عنوان خبر بیاورید. متن خبر را درحد یک پاراگراف قابل فهم برای عموم مشتمل بر اهمیت موضوع، نتایج و یافته ها تنظیم نمایید.


با تشکرو احترام
لیلا میرزایی             81454311-021
میزان رضایت مراجعه کنندگان از کیفت خدمات درمانی در بیمارستان ولیعصر فسا با استفاده ازمدل شکاف serve qual  درسال 1397

دفعات مشاهده: 51 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

بررسی میزان استفاده دبیران و دانش آموزان سه سال آخر تحصیلات متوسطه شهر فسا از طب مکمل وجایگزین سنتی و مقایسه آنها با هم از مهر ماه سال 1396تا به

با سلام
در قسمت عنوان خبر لازم است نتیجه طرح تحقیقاتی به صورت یک جمله خبری واضح و قابل فهم برای عموم  و تا حد ممکن کوتاه درج گردد. بدلیل طولانی بودن، عنوان قابل مشاهده نیست. معادل فارسی کلمات لاتین را در عنوان خبر بیاورید. متن خبر را درحد یک پاراگراف قابل فهم برای عموم مشتمل بر اهمیت موضوع، نتایج و یافته ها تنظیم نمایید.


با تشکرو احترام
لیلا میرزایی             81454311-021
بررسی میزان استفاده دبیران ودانش آموزان سه سال آخر تحصیلات متوسطه شهر فسا از طب مکمل و جایگزین سنتی ومقایسه آنها با هم از مهر ماه سال 1396تا بهار 1397

دفعات مشاهده: 16 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

بررسی مقایسه ای میزان رعایت کدهای اخلاقی بین دانشجویان پرستاری وکارکنان پرستاری بیمارستان ولی عصر

با سلام
در قسمت عنوان خبر لازم است نتیجه طرح تحقیقاتی به صورت یک جمله خبری واضح و قابل فهم برای عموم  و تا حد ممکن کوتاه درج گردد. بدلیل طولانی بودن، عنوان قابل مشاهده نیست. معادل فارسی کلمات لاتین را در عنوان خبر بیاورید. متن خبر را درحد یک پاراگراف قابل فهم برای عموم مشتمل بر اهمیت موضوع، نتایج و یافته ها تنظیم نمایید.


با تشکرو احترام
لیلا میرزایی             81454311-021
بررسی مقایسه ای میزان رعایت کدهای اخلاقی بین دانشجویان پرستاری وکارکنان پرستاری بیمارستان ولیعصر فسا  

دفعات مشاهده: 22 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

میزان رضایت بیماران ازبخش اورژانس از بخش اورژانس بیمارستانهای آموزشی فسا

 
با سلام
در قسمت عنوان خبر لازم است نتیجه طرح تحقیقاتی به صورت یک جمله خبری واضح و قابل فهم برای عموم  و تا حد ممکن کوتاه درج گردد. بدلیل طولانی بودن، عنوان قابل مشاهده نیست. معادل فارسی کلمات لاتین را در عنوان خبر بیاورید. متن خبر را درحد یک پاراگراف قابل فهم برای عموم مشتمل بر اهمیت موضوع، نتایج و یافته ها تنظیم نمایید.


با تشکرو احترام
لیلا میرزایی             81454311-021

میزان رضایت بیماران ازبخش اورژانس بیمارستانهای آموزشی فسا

دفعات مشاهده: 70 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

واکسن مولتی اپی توپ علیه پروتئین های مهارکننده اپوپتوز طراحی شد.

امروزه سرطان به عنوان یکی از مهم ترین عوامل مرگ و میر در دنیا محسوب می شود که هیچ  درمان موثری تاکنون در مورد آن گزارش نشده است. تحریک سیستم ایمنی جهت حذف سلول های سرطانی به عنوان یکی از روش های برجسته درمان سرطان در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش برخی از مهم ترین پروتئین های مهارکننده مسیر مرگ سلولی در سلول های سرطانی شناسایی شدند و با استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری مختلف، نواحی از این پروتئین ها شامل بخش های ایمنی زای  ایجاد کننده پاسخ قوی ایمنی سلولی شناسایی شدند و در نهایت نواحی مذکور به هم متصل شده و سازه واکسن طراحی شده مورد ارزیابی قرار گرفت که طبق نتایج بدست آمده سازه واکسن طراحی شده دارای خاصیت آنتی ژنیسیته بالا و پایداری بالا در شرایط زیستی بود. بنابراین این ساختار می تواند پس از تولید در آزمایشگاه و مطالعه بر روی مدل های حیوانی به عنوان یک روش ایمنی درمانی موثر جهت مهار رشد سلول های سرطانی مورد استفاده قرار گیرد

دفعات مشاهده: 55 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

توان تشخیص تستهای افتراقی t‌unel,scsa در پیشگویی منشا کاهش اسپرم بصورت انجامید.

در این مطالعه ما به بررسی توان تشخیصی تست های SCSA و TUNELبرای پیشگویی قدرن آپوپتوز درکاهش حرکت اسپرم افراد آستنوزواسپرمیا پرداخته ایم.نتایج مطالعه نشان داد SCSA یک ارتباط قوی ومعنی داری با هردو فعالیت آنزیم کاسپاز3 وEPS دارد.برای ارزیابی SCSA افراد استنوزواسپرمیا به دو دسته با درصد زیر %20و بالای 20% تقسیم می شوند. افراد با درصد زیر 20نرمال به نظر می رسند اما افراد بالای 20نیازمند بررسی های تحت نظر پزشک برای ارزیابی قدرت باروری میباشند.در افراد باSCSA  زیر 20% میانگین EPS ومیانگین فعالیت آنزیم کاسپاز3 پایین بوده وبه طرز معنی داری پایین تر از افراد با SCSA  بالای 20% میباشد.این بدین معناست که نرخ آپوپتوز در این افراد پایین بوده در نتیجه در این افرار کاهش حرکت اسپرم دلایل دیگری دارد همچنین تایید کننده کاهش حرکت ناشی از آپوپتوز درافراد با SCSA  بالای 20% میباشد که می تواند در روند درمان تاثیر گذارتر باشد.مطالعه ما برای اولین بار نشان می دهد که برای کمک به تشخیص منشا کاهش حرکت ودرمان  افراد استنوزواسپرمیا تست SCSA به عنوان یک تست روتین کلینیکی انجام گردد تا نتایج قابل قبولی در زمینه آسیب ساختار کروماتین،وضعیت اپوپتوز ارانه دهدتا با پی بردن به منشا کاهش حرکت مسیرهای کوتاه تر ومفید تر به این افراد جهت درمان ارائه گردد.


دفعات مشاهده: 60 بار   |   دفعات چاپ: 12 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

میزان آگاهی و نگرش کارکنان بالینی شاغل در بیمارستان ولیعصر و شریعتی فسا در پیشگیری از نیدل استیک مورد سنجش قرار گرفت.

نتایج نشان داد که مشخصات آماری مربوط به ویژگی های جمعیتی مانند : سن - شغل - تحصیلات ،برای هر دو گروه کارکنان بیمارستان بیمارستان ولیعصر و بیمارستان شریعتی مشابه بوده و از لحاظ آماری تفاوت معنی داری نداشت. در این مطالعه برای هر دو گروه مطالعه بیش از 60 درصد افراد شرکت کننده در مطالعه خانم بودند و بیش از 50 درصد افراد در رده سنی  23 تا 29 سال قرار داشتند. بیشتر افراد شرکت کننده در مطالعه پرستار و افراد بیشتر سابقه کار 1 تا 5 سال داشتند و کمتر از 30 درصد افراد سابقه نیدل استیک داشتند. همچنین از نظر سازه های مدل عملکرد و نمره کل همانند بوده و اختلاف معناداری در این متغیرها در هر دو گروه مطالعه وجود نداشت0

دفعات مشاهده: 52 بار   |   دفعات چاپ: 9 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دانشجویان علوم پزشکی بایستی برخی از فعالیت های درسی را در متن جامعه انجام دهند تا با مردم، نیازها، مشکلات سلامت،پاسخگوی اجتماع باشند.

در این تحقیق در ابتدا درس کارآموزی و کارورزی های سلامت فرد، خانواده، جامعه و محیط دانشجویان پرستاری در مناطق دور دست و به صورت ارائه مراقبت در منزل ارائه شد. در ارائه مراقبت مبتنی بر جامعه دانشجو پاسخ دهی را تجربه و پاسخگویی اجتماعی را می آموزد. دانشجویان و اساتید در این تحقیق کیفی این تجربه را مفید ارزیابی نمودند اما معتقد بودند بایستی این کار به صورت تیمی انجام گردد.   

دفعات مشاهده: 44 بار   |   دفعات چاپ: 7 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش