برخی پلی مورفیسم‌های موجود بر روی ژن survivin می‌تواند به‌عنوان یک فاکتور خطر ژنتیکی برای سرطان پروستات در جمعیت‌های ایرانی باشد.

پروتئینsurvivin  یکی از اعضای خانواده­ پروتئینهای مهارکننده­ آپوپتوز است که پلیمورفیسم­های آن ممکن است منجر به افزایش حساسیت در ابتلا به سرطان شود. ارتباط احتمالی پلی­مورفیسم واریته­ های r‏s9904341،rs2071214 ، rs2239680 و rs1042489 با سرطان پروستات بررسی شد.
نتایج نشان داد که بین زنوتیپ c.-31CC،  c.-31CC و ژنوتیپ  c.454AG و آلل c.*148C با سرطان پروستات ارتباط وجود دارد. 
همچنین اثرات قابل توجهی از توزیع سن در ارتباط با پلیمورفیسم c- 31G> C و خطر ابتلا به سرطان پروستات یافت شد. از سوی دیگر مطالعات مقدماتی نشان داد که وضعیت سیگار بر ارتباط پلیمورفیسمc.-31G>C  وc.*148T>C  و خطر ابتلا به سرطان پروستات تاثیر دارد. در نهایت، مشخص شد که پلیمورفیسم c-31G> C  در جزایر CpG ناحیه­ پروموتر ممکن است تنظیم رونویسی ژن survivin را تغییر دهد و c.454G>A و  *148T>C بر ساختار پروتئین و در نتیجه تعامل بین miRNA با3'-UTR  رونوشت survivin تأثیر بگذارد.

دفعات مشاهده: 76 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

بیشترین فراوانی خطاهای داروئی بر حسب انواع خطای دارویی در بیمارستانها مربوط به زمان اشتباه، داروی اشتباه، و تکنیک اشتباه بود.

یکی از شایع ترین مداخلات مراقبتی که توسط پرستاران انجام می‌شود، دارو درمانی است و خطاهای دارویی، شایع ترین نوع خطاهای پزشکی و پرستاری در مراکز درمانی به شمار می‌روند. لذا با توجه به اهمیت وجود خطا در دادن دارو محققین بر آن شدند تا تحقیقی را تحت عنوان بررسی فراوانی خطا در دادن دارو و عوامل مرتبط با آن در بیمارستان شهیدبهشتی کاشان در سال 96- 1395 انجام دهند. دراین مطالعه مقطعی خطاهایی که در فرایند دادن دارو اتفاق می‌افتد، مورد شناسایی قرار گرفتند. جهت جمع آوری اطلاعات با مراجعه به بیمارستان  4 بخش بصورت تصادفی ساده انتخاب شد. جهت بررسی خطاها در دادن دارو، در هر راند داروئی، پرستار مسئول دارو در طول شیفت مربوطه تحت مشاهده پژوهشگر قرار گرفت و چک لیست حاوی سوالات مربوط به مراحل مختلف فرایند تجویز دارو توسط مشاهده گر حین همراهی و مشاهده پرستار مسئول دادن دارو تکمیل شد. برای هر یک از پرستاران تحت مشاهده، پس از اتمام دادن داروهای بیمار، پرسشنامه مشخصات فردی نیز به روش خودگزارش دهی تکمیل شد.
در این مطالعه در مجموع 301 تجویزدارو در 4 بخش داخلی، جراحی، مراقبت های ویژه و اورژانس  تحت مشاهده قرار گرفت. بیشترین فراوانی خطاهای داروئی بر حسب انواع خطا بترتیب شامل زمان اشتباه، داروی اشتباه، و تکنیک اشتباه بود. بیشترین تعداد خطاهای داروئی بر حسب مرحله تجویز دارو در مرحله دادن دارو و سپس آماده کردن دارو و در نهایت  نسخه برداری دارو بود.  بیشترین نوع خطای تجویز دارو در مرحله رونویسی و آماده کردن دارو مربوط به خطای "داروی اشتباه" و بیشترین خطای مرحله دادن دارو  مربوط به "زمان اشتباه" بود. بیشترین نوع خطای دارویی در تمامی بخش های کاری  بترتیب مربوط به "زمان اشتباه"، "داروی اشتباه" و "تکنیک اشتباه"  تجویز دارو بود. با توجه به بروز میزان قابل توجهی خطاهای دارویی بویژه در مراحل دادن دارو، لزوم آموزش اصول دادن دارو به روش صحیح با در نظر گرفتن کلیه نکات ایمنی به کارکنان ضرورت دارد. لذا جهت دستیابی به هدف فوق، نیاز به برنامه ریزی جامع و همه جانبه توسط سیاست گزاران نظام سلامت بویژه مدیران و سوپروایزرهای پرستاری  احساس می‌شود.
 

 

دفعات مشاهده: 109 بار   |   دفعات چاپ: 9 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

ساب تایپ 3 شایعترین نوع گونه های بلاستوسیستیس در کاشان بود.

گونه ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­های بلاستوسیستیس انگل شایع در سراسر جهان و به­ عنوان رایج­‌ترین ارگانیسم یوکاریوتی تک سلولی در نمونه­‌های مدفوع انسانی و بعضی از حیوانات است. مطالعات مولکولی نشان داده است که در ایزوله­‌های انسانی و حیوانی سطح بالایی از تنوع ژنتیکی در میان گونه­‌های بلاستوسیستیس وجود دارد. ساب تایپ ایزوله‌­های بلاستوسیستیس در مراجعین به آزمایشگاه­های تشخیص طبی کاشان بررسی گردید. یافته‌ها نشان داد شیوع بلاستوسیستیس در منطقه مورد مطالعه کمتر از میزان گزارش شده در برخی  کشورهای توسعه یافته از جمله برزیل ،کلمبیا و همچنین برخی نقاط کشور مانند بوشهر، اصفهان و مازندران بود. همچنین مانند اکثر مطالعات انجام شده در جهان از جمله مصر، هلند، مکزیک  ایتالیا و ایران از جمله اهواز، تهران، خرم آباد، ساب تایپ 3 شایع­ترین نوع بود.

دفعات مشاهده: 26 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کنترل وضعیت بهداشت محیط بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی به عنوان اولویت اول از نظر گروههای مختلف بهداشتی بود.

اختلاف بین نظرات جامعه و کارشناسان در اولویت دادن به خدمات بهداشت محیطی می‌تواند مشکل آفرین باشد. به همین دلیل اولویت بندی ارائه خدمات بهداشت محیط شهر کاشان توسط جامعه و مقایسه نتایج با اولویت بندی انجام شده توسط سایر گروه های درگیر می‌تواند بسیار مهم باشد. بدین ترتیب نظر سنجی از افراد تحت پوشش 15 مرکز بهداشتی درمانی شهری، کارشناسان بهداشت محیط، اعضا هیئت علمی دانشکده بهداشت، مدیران شهری و اعضا سازمانهای مردم نهاد انجام گرفت. از دیدگاه این گروهها، اولویت اول جامعه "کنترل وضعیت بهداست محیط بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی" ،  "برنامه فوریتهای سلامت محیط و کار شامل رسیدگی به شکایات مردمی در زمینه بهداشت فردی شاغلین" اولویت دوم و "افزایش بازرسی های برنامه ریزی شده و یا سرزده"  به عنوان اولویت سوم اعلام گردید. مقایسه اولویت های اعلام شده توسط گروه های مطالعه نشان داد که برای سیزده برنامه از پانزده برنامه مورد ارزیابی، بین گروه های مشارکت کننده تقریبا اتفاق نظر وجود دارد.

دفعات مشاهده: 28 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مکمل یاری منیزیم در بیماران مبتلا به زخم پای دیابتی اثرات مفیدی بر روی بهبود زخم داشت.

زخم پای دیابتی به زخمی اطلاق می‌شود که یا مستقیما از دیابت شیرین و یا از عوارض درازمدت دیابت شیرین ایجاد می‌شود و یکی از علل عمده ناتوانی در بیماران مبتلا به دیابت شیرین محسوب می‌شود. بر اساس بررسیها، هیچ گزارشی که نشان دهنده اثرات مکمل یاری منیزیم بر روی پروفایل های متابولیک در بیماران مبتلا به زخم پای دیابتی باشد وجود ندارد. با توجه به عوارض زخم پای دیابتی، به منظور کاهش مشکل مطالعه‌ای با هدف تعیین اثربخشی این مکمل بر روی میزان بهبودی زخم پا، پروفایل های لیپیدی، حساسیت به انسولین، فاکتورهای التهابی و بیومارکرهای استرس اکسیداتیو در بیماران مبتلا به زخم پای دیابتی مراجعه کننده به  بیمارستان بهشتی کاشان در سال 1395 طراحی گردید.  مکمل یاری منیزیم در بیماران مبتلا به زخم پای دیابتی اثرات مفیدی بر روی بهبود زخم و پروفایل های متابولیک داشته است. اما اثر قابل توجهی بر روی پروفایل های لیپیدی، سایر مارکرهای التهابی و استرس اکسیداتیو بدنبال مکمل یاری منیزیم مشاهده نشد.

دفعات مشاهده: 34 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

نوع هپاتیت در بیماران همودیالیز و بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور با سابقه اعتیاد و بیکاری رابطه داشت.

هپاتیت های ویروسی از جمله بیماری های شایعی هستند که ریسک بروز سیروز و نارسایی کبدی و حتی تغییر شکل بدخیم و بروز هپاتوسل کارسینوما را در بیماران افزایش می‌دهد. مطالعه ‌ای جهت بررسی فراوانی هپاتیت B و دلتا در بیماران همودیالیز و بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور انجام گرفت. یافته‌ها نشان داد بین شیوع هر دو نوع هپاتیت در بیماران با سابقه اعتیاد، نزدیکی مشکوک و بیکاری رابطه وجود دارد. هپاتیت B در بیماران تالاسمی  و هپاتیت D در بیماران دیالیزی بیشتر بوده است. با توجه به شیوع 7/3 % و 8/8% هپاتیت B  و2/9 %  و1/9% هپاتیت در D بیماران دیالیزی و تالاسمی  باید اقدامات لازم جهت پیشگیری از انتقال عفونت  وعدم استفاده از وسایل مشترک  و نیز بررسی از نظر ابتلا به  هپاتیت مزمن ودرمان مبتلایان برای کاهش بروز بیماری تلاش کرد.


دفعات مشاهده: 30 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

ایجاد و ارزیابی سیستم کنترل شاخص‌های ایمنی بیمار در بخش تصویربرداری پزشکی برای اولین بار در ایران

تصویربرداری پزشکی یکی از واحدهای مهم بیمارستان است که با چالش عدم وجود داده‎های ایمنی بیمار و عدم کنترل و بازخورد از نحوه اجرای عملکردها روبرو هستند. شناخت داده‎ها و استفاده از تکنولوژی جهت پایش چرخه کیفیت اقدامات تصویربرداری می‌‎تواند پاسخی به این چالش‎ها باشد. ایجاد و ارزیابی سیستم کنترل شاخصهای ایمنی بیمار در بخش تصویربرداری پزشکی است که باعث ایجاد بازخورد مناسب به کاربر و کاهش خطا می‎گردد می‎تواند دستیابی به بهترین الگوهای عملکرد را مقدور ‎سازد. برای اولین بار عناصر اطلاعاتی سیستم کنترل شاخصهای ایمنی بیمار برای پایش عملکرد بخش تصویربرداری پزشکی در ایران تعیین شد. همچنین الگویی برای طراحی سیستم و چکلیستی شامل شاخصهای ایمنی بیمار ارائه گردید که این الگو و چکلیست نه تنها برای کنترل بخش تصویربرداری بلکه برای تمامی سیستمهای پایش کاربردی میباشد.  این سیستم دارای پایگاه دادهایی میباشد که میتواند با استفاده از چکلیستهای موجود در آن پایش لحظه به لحظهای را قبل، در حین و بعد از فرایند تصویربرداری انجام دهد. همچنین این سیستم قادر به ارائه انواع گزارشات به طور خلاصه، جامع، معنادار و شماتیک در رابطه با انواع شاخصهای ایمنی بیمار میباشد، تا با استفاده از آن مدیر بخش تصویربرداری با نگاهی اجمالی بتوانند وضعیت بخش خود را از مطلوب یا نامطلوب بودن شاخصهای ایمنی بیمار بررسی نماید.

دفعات مشاهده: 32 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

ارتباط نزدیکی بین شدت بیماری پارکینسون با تغییرات در سطح سرمی TNF-α و IL-27 وجود داشت.

بیماری پارکینسون دومین بیماری شایع پیشرونده عصبی با علائم بالینی مختلف از جمله کندی hypokinesia، لرزش، اختلال شناختی و افسردگی است .علل این بیماری ناشناخته است. احتمال می‌رود که تغییرات در سطح سرمی TNF-α و IL-27 ارتباط نزدیک با شدت بیماری داشته باشد. ارزیابی ارتباط سطح سرمی TNF-α و IL-27 با شدت پارکینسون می‌تواند ارزش پیش آگهی خود را نشان دهد و نیز ممکن است برخی از سرنخ درمانی می‌شوند. بررسی  83 بیمار مبتلا به پارکینسون و 83 داوطلب سالم نشان داد که ارتباط نزدیک بین شدت بیماری PD با تغییرات در سطح سرمی TNF-α و IL-27 وجود دارد.

دفعات مشاهده: 32 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کارنیتین بر روی ضخامت اینتیما- مدیای کاروتید و برخی شاخصهای متابولیک در زنان مبتلا به تخمدان پلی کیستیک اثر داشت.

توجه به شیوع بالای سندروم تخمدان پلی کیستیک  و عوارض متعدد مرتبط با این بیماری از قبیل تاثیر بر شاخص های متابولیک، فاکتورهای التهابی، بیومارکرهای استرس اکسیداتی و ضخامت اینتیما- مدیای کاروتید (CIMT ) و از سویی دیگر با عنایت به اثرات مفید ثبت شده کارنیتین بر روی شاخص های متابولیک، فاکتورهای التهابی و CIMT،  اثرات کارنیتین بر CIMT و وضعیت متابولیک در زنان مبتلا به PCOS بررسی شد. نتایج کلی نشان داد مکمل یاری کارنیتین به مدت 12 هفته بر این بیماران باعث کاهش قابل توجه سطح ضخامت اینتیما- مدیای کاروتید، افزایش ظرفیت تام آنتی اکسیدانی پلاسما و همچنین افزایش سطح نیتریک اکساید پلاسما می‌شود ولی تغییر چندانی بر روی سطح hs-CRP پلاسما به دنبال تجویز کارنیتین دیده نشد.
پیشنهاد می‌شود تاثیر مکمل یاری کارنیتین به مدت طولانی تر و بر روی تعداد بیشتری از افراد در مطالعات آینده انجام شود. همچنین سایر پارامترهای استرس اکسیداتی و بیومارکرهای التهابی در مطالعات آینده سنجش شود و  پیگیری سطوح پارامترهای متابولیک در افراد مبتلا به
PCOS تا مدت زمانی پس از قطع مکمل یاری کارنیتین نیز انجام گیرد.

 

دفعات مشاهده: 30 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مکمل یاری فولات روی ضخامت اینتیما- مدیای کاروتید و بیومارکرهای استرس اکسیداتیو در کودکان مصرف کننده کاربامازپین اثرات مفیدی داشت.

داروهای ضد صرع می‌تواند بر سیستم قلبی عروقی و فاکتورهای استرس اکسیداتیو و التهابی تاثیر بگذارد. به منظور بررسی اثر مصرف مکمل فولات بر ضخامت اینتیما- مدیای عروق کاروتید (CIMT)، نشانگرهای التهاب و استرس اکسیداتیو در کودکان مبتلا به صرع دریافت کننده کاربامازپین 1 میلی گرم فولات و دارونما به مدت 12 هفته به آنها داده شد. تغییرات درhs-CRP ،NO  و TAC در بیماران  مصرف کننده مکمل به طور قابل توجهی متفاوت بود اما هیچ تاثیری بر CIMT و سطوح پلاسمایی GSH و MDA نداشت. توصیه می‌شود مکمل یاری فولات بر روی سایر بیومارکرهای التهابی و استرس اکسیداتیو و همچنین اثرات مکمل یاری بصورت ترکیب B9 و B12 در این بیماران بررسی شود.

دفعات مشاهده: 30 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش