موتاسیون MTHFR در مبتلایان به ترومبوز وریدهای عمقی (DVT) در کاشان از شیوع بالایی برخوردار بود.

ترومبوز وریدهای عمقی (DVTDVT) یک بیماری شایع بخصوص در سنین بالا است. تداخل بین عوامل ارثی و اکتسابی موجب استعداد ابتلا به این بیماری می‌گردد. مطالعه ای به منظور بررسی شیوع فاکتورV لیدن و پلی مورفیسم ژن MTHFR C677T وMTHFR A1298C در بیماران مبتلا به ترومبوز وریدهای عمقی انجام گرفت. دراین مطالعه کلیه بیماران با سن کمتر از 70سال با حمله اول و مکرر ترومبوز وریدهای عمقی ثابت شده با سونوگرافی داپلر رنگی بستری در اورژانس بیمارستان شهید بهشتی کاشان مورد بررسی قرارگرفتند. نتایج این مطالعه نشان می‌­دهد که موتاسیون MTHFR چه  نوع C677T و چه نوع A1298C (هر کدام از فرم های هموزیگوت و یا هتروزیگوت ) در مبتلایان به DVT در این منطقه از شیوع بالایی برخوردار است.

دفعات مشاهده: 38 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

ارتقاء توانمندی حرفه ای پرستاران بخش جراحی بیمارستان شهید بهشتی کاشان با نیازسنجی از خود آنها می‌تواند بسیار اثرگذار باشد.

ارتقاء توانمندی حرفه ای پرستاران بخش جراحی بیمارستان شهید بهشتی کاشان با نیازسنجی از خود آنها می‌تواند بسیار اثرگذار باشد.
با وجود اجرای برنامه های متعدد غنی سازی حرفه ای در ارتباط با چگونگی تقویت توانمندی پرستاران، پرستاران هنوز هم  بعلت فقدان قدرت نفوذ بر شرایط کاری شان، احساس کمبود توانمندی می نمایند مطالعه ای با هدف ارتقاء توانمندی حرفه ای پرستاران بخش جراحی انجام شد.  نتایج پژوهش و تلفیق سازی نشان داد که مهم ترین عوامل موثر بر ارتقاء توانمندی حرفه ای پرستاران،  ارتقاء دانش و مهارت پرستاران از طریق برگزاری جلسات نیازسنجی آموزشی با مشارکت پرسنل بخش، نظر خواهی از پرسنل در مورد نحوه آموزش و توانمندسازی آن ها، برگزاری دوره های آموزشی تئوری-عملی-راندهای بالینی-ژورنال کلاب-؛ ارتقاء انگیزش و  بهادادن به پرستاران از طریق برگزاری جلسات پرسش و پاسخ و تصمیم گیری درون بخشی با حضور مدیریت پرستاری، رفع مشکلات فضای فیزیکی بخش، تشویق پرستاران نمونه ؛ ارتقا دانش و آگاهی بیماران و همراهان از طریق  برگزاری کلاس های آموزشی بدو ورود برای بیماران و همراهان، آموزش به بیماران در مورد حفظ احترام متقابل بین پرستار و بیمار، استفاده از دانشجویان کارورز بخش جراحی جهت آموزش به بیماران در کنار پرسنل، آموزش هنگام ترخیص و پیگیری تلفنی بیماران مسن و کم سواد نیازمند دریافت مشاوره بودند. توجه به چالش های موجود بر سر راه ارتقاء توانمندی حرفه ای پرستاران، مطالعه حاضر نشان داد که استفاده از راهکارهای برگرفته از نظر خود مشارکت کنندگان در تحقیق و اجرایی کردن این راهکارها با کمک خود افراد تاثیرات مثبتی در ابعاد سازمانی و فردی در بر خواهد داشت.

دفعات مشاهده: 111 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دانش، نگرش و عملکرد پرسنل فوریت‌های پزشکی کاشان در خصوص موضوعات مرتبط با پزشکی قانونی در سطح متوسطی قرار داشت.

اولین مراقبت و درمان در موارد پزشکی قانونی مربوط به اورژانس پیش بیمارستانی یا ۱۱۵ است. بررسی وضعیت دانش، نگرش و عملکرد پرسنل فوریت­های پزشکی کاشان در خصوص موضوعات مرتبط با پزشکی قانونی موضوع بسیار مهمی است. پژوهشی در این زمینه انجام گرفت که نشان داد دانش، نگرش و عملکرد پرسنل فوریت­های پزشکی کاشان در خصوص موضوعات مرتبط با پزشکی قانونی در سطح متوسطی قرار دارد. وضعیت دانش، نگرش و عملکرد با سطح تحصیلات و نوع استخدام مرتبط و با تأهل، سن، سابقه ارتباط ندارد. وضعیت دانش، نگرش و عملکرد در پرسنل پیمانی و رسمی بهتر از پرسنل قراردادی و شرکتی بود.  با توجه به اهمیت موضوع و به دلیل علم و تجربه ناکافی پرسنل به طوریکه بیش از 75 درصد پرسنل اظهار نمودند مطالعه ­ای درباره موضوعات مرتبط با پزشکی قانونی در حیطه حرفه خود انجام نداده ­اند. همچنین بیش از نیمی از پرسنل آموزشی در ارتباط با موضوعات پزشکی قانونی ندیده ­اند، لذا تشکیل دوره ­های آموزشی مرتبط با حیطه­ های پزشکی قانونی ضروری است. بیش از 90 درصد پرسنل فوریت­های پزشکی درخواست کلاس­های آموزشی نمودند. عدم آموزش صحیح موجب بروز آسیبهای روحی – روانی به بیماران و درمانگران همچنین ضایع شدن حق و حقوق آنان می­‌گردد.

دفعات مشاهده: 36 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

ابزار تعیین صلاحیت های انفورماتیکی مورد نیاز پرستاران و روانسنجی آن در جامعه پرستاران شاغل در کشور طراحی شد.

پیشرفت فناوری اطلاعات در حوزه بهداشت و درمان، فرصتهای مهمی را برای پرستاران به منظور آگاهی از شرایط بیماران به وجودآورده است. لذا، صلاحیت های انفورماتیکی پرستاران امروزه به عنوان یک ضرورت در سیستم ارائه مراقبت سلامت غنی از فناوری به شمار می‌آید.  مطالعه ای به منظور طراحی ابزار تعیین صلاحیت های انفورماتیکی مورد نیاز پرستاران و روانسنجی آن در جامعه پرستاران شاغل در کشور انجام شد. در قسمت طراحی ابزار 8 خبره پرستار و 4 خبره در زمینه فناوری اطلاعات و در قسمت روانسنجی ابزار، پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی قم و کاشان شرکت کردند.
صلاحیت های انفورماتیکی تایید شده در این مطالعه می‌تواند برای متولیان آموزشی در جهت گیری آموزشی آنها و گنجاندن واحد اختصاصی درس انفورماتیک پرستاری در سرفصل دروس آموزشی کمک کننده باشد. همچنین این ابزارمی‌تواند در ارزیابی دوره‌ای میزان صلاحیت های انفورماتیکی پرستاران شاغل و دانشجویان پرستاری در جوامع مختلف مفید واقع شود.

دفعات مشاهده: 53 بار   |   دفعات چاپ: 7 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کیفیت زندگی جنسی و زندگی عمومی در بیماران قلبی در سطح مطلوب نبود.

یکی از بخش های مهم  زندگی بیماران قلبی که به طور معمول مورد غفلت قرار می‌گیرد زندگی جنسی آنها می‌باشد که کیفیت زندگی عمومیشان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. هدف از مطالعه حاضر بررسی کیفیت زندگی جنسی و عوامل مرتبط با آن در این بیماران می‌باشد. این مطالعه نشان داد که نمره کیفیت زندگی جنسی ، آگاهی جنسی و روابط بین زوجین در افراد با سابقه انفارکتوس میوکارد و جراحی پیوند عروق کرونر در سطح مطلوب نبوده است. لذا جهت ارتقای سطح کیفیت زندگی جنسی و کیفیت زندگی عمومی این بیماران به ویژه افراد با سن بیشتر از 50 سال و همچنین افراد با سطح تحصیلات پایین نیاز به برنامه ریزی و توجه و حمایت بیشتر می‌­باشد.

دفعات مشاهده: 37 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سم دیازینون در چندین منبع مختلف آب سطحی و زیرزمینی در ایران و سایر کشور ها در مقادیر بالاتر از استاندارد آن بود.

دیازینون یکی از پرمصرف‌ترین سموم فسفره است که باقی مانده آن در محیط های آبی و خاکی برای مدت نسبتا طولانی قابل ردیابی است. دیازینون می‌تواند فاضلاب حاوی دیازینون می‌تواند منبع آلودگی در محیط باشد. تحقیقات زیادی روی آفت کش ها بخصوص دیازینون  انجام گرفته است لذا هدف از این تحقیق مرور روایتی بر مطالعات حذف و سمیت زدایی دیازینون از آبهای آلوده با تاکید بر فرآیند الکتروشیمیایی بود. این مطالعه  با استفاده ازکلمات کلیدی مانند دیازینون، سموم فسفر دار ،حذف از محیط های آبی ،آفت کش ها، فرآیند الکتروشیمیایی ، پساب، فاضلاب در سایت های مرتبط با مجلات معتبر در پایگاه­های علمی مانند Web of Science, Ovid PubMed , Systematic Review , SID, ,  Iran Medex, Scirus,  Google Schoolar, و Medline مورد جستجو قرار گرفت مقالات سا ل های 1971 تا 2017 با تاکید بر روش های حذف آفت کش ها به ویژه دیازینون  مورد جستجو قرار گرفت. مجموعا تعداد 140 منبع  بررسی شد. درنهایت 88 منبع با تمرکز بر مطالعات در ایران انتخاب شد. مرور مطالعات انجام شده  نشان داد که دیازینون در چندین منبع مختلف آب سطحی و زیرزمینی در ایران  و سایر کشور ها در مقادیر بالاتر از استاندارد آن  دیده  شده است. در میان روش های مختلف حذف که برای حذف دیازینون از آب های آلوده بکار رفته فرایند الکتروشیمیایی  مزیت بالایی دارد.  بعبارت دیگر  این فرآیند دیازینون را بخوبی (تا 100%) حذف نموده و آزمون های زیستی با موجودات آبزی بخصوص دافنیا مگنا بر روی آبهای الوده  تصفیه شده به این روش، حاکی از آنست که این فرایند سمیت دیازینون  را نیز بخوبی کاهش داده و حتی در شرایط بهینه هم مقدار و هم سمیت را به صفر رسانده و ترکیبات جانبی سمی دیگری نیز در طی این فرایند ایجاد نشده است. اگرچه کارایی فرآیند الکتروشیمیایی در حذف و سمیت زدایی دیازینون از آب های آلوده تایید شده لیکن این فرایند در حذف دیازینون از فاضلاب های واقعی  کارایی های متفاوتی نشان داده است. این نتایج  می‌تواند به دلیل حضور سایر  مواد و  ترکیبات در فاضلاب ها باشد. توصیه می‌شود در فاضلاب های واقعی شرایط بهینه واکنش الکتروشیمیایی  و محصولات جانبی احتمالی بررسی شده همچنین  توصیه می‌شود کاربرد توام فرآیندهای الکتروشیمیایی و بیولوژیکی سمیت زدایی دیازینون با موجودات آبزی مختلف مورد ازمون زیستی قرار گیرد.  

دفعات مشاهده: 46 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

می‌توان از برنامه‌های خودمراقبتی تلفن همراه برای ارتقاء آگاهی در کنترل وزن زنان باردار بهره گرفت.

اضافه وزن و چاقی در دوران بارداری یک مشکل اساسی و یک وضعیت پر خطر در سلامت جامعه و بخصوص مراقبت­های قبل از تولد می‌باشد. امروزه استفاده از سلامت همراه در دوران بارداری در حال گسترش است و فرصتی برای ارائه منابع اطلاعاتی مطمئن و ترکیب شیوه­ های تغییر رفتاری از طریق متدهای کم هزینه و سهل الوصول را فراهم می‌کند. لذا، برنامه کاربردی مبتنی بر تلفن همراه جهت آموزش کنترل وزن­ گیری در زنان باردار دارای اضافه وزن طراحی و ارزیابی گردید. مهمترین پارامترها در زمینه آموزش کنترل وزن‌گیری زنان باردار، عبارت بودند از: میزان افزایش وزن­ برای مادران باردار در دو قلویی، اصلاح عادات و رفتارهای تغذیه­ ای، توصیه­ های تغذیه ­ای در خصوص بیماری­های شایع بارداری، ورزش­های خطرناک در دوران بارداری، میزان افزایش وزن در سه ماهه سوم و گروه های غذایی مصرفی مورد نیاز مادر باردار و مهم­ترین قابلیت­ها، ثبت فشارخون، محاسبه سن بارداری و محاسبه شاخص توده بدنی. ارزیابی قابلیت استفاده برنامه کاربردی نشان داد که زنان باردار و متخصصان فناوری اطلاعات برنامه کاربردی را در سطح خوب ارزیابی نمودند.
با توجه به نتایج مطلوب حاصل از ارزیابی برنامه کاربردی از سوی کاربران، می­‌توان از برنامه­‌های کاربردی خودمراقبتی مبتنی بر تلفن همراه جهت کمک به زنان باردار برای ارتقاء آگاهی در خصوص کنترل وزن و کسب مهارت­های خودمراقبتی استفاده نمود.
 

دفعات مشاهده: 39 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مصرف مورفین در دوره شیردهی توسط موش‌های صحرائی باعث ایجاد اختلال در یادگیری و حافظه فضائی شد.

در دوران نوزادی شکل­ گیری مدارهای عصبی پستانداران به شدت تحت تاثیر محیط است. مصرف مکرر اپیوئیدها فعالیت مدارهای نورونی و شکل­ پذیری آنها را دست­خوش تغییر قرار می­‌دهد و مواجه­ شدن دستگاه عصبی نابالغ با این مواد می­‌تواند تاثیرات عمیق ­تر و گسترده ­تری برجای بگذارد. بررسی تاثیر مصرف مورفین در دوره شیردهی بر یادگیری و حافظه و القای LTP در نورون­های ناحیه CA1 هیپوکامپ فرزندان موش­های صحرائی بررسی گردید. نتایج مطالعه نشان داد که در مقایسه با حیوانات کنترل، موش­هایی که مادران آنها در دوران شیردهی مورفین مصرف کرده بودند، برای یافتن سکوی پنهان زمان بیشتر را در ماز سپری کرده و مسافت بیشتری را نیز پیموده ­اند.
همچنین، آنها زمان کمتر و مسافت کمتری را در ربع هدف در مرحله بازخوانی حافظه گذرانده بودند. نتایج حاصل از آزمایشات الکتروفیزیولوژی نیز نشان داد که مصرف مورفین به ­صورت وابسته به دوز اندازه دامنه پاسخ­های پایه فرزندان موش­های صحرایی را کاهش می­‌دهد. همچنین، اعمال تحریک تتانیک مانع از القای LTP در نورون­های ناحیه CA1 می­‌گردد. 

دفعات مشاهده: 38 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

می‌توان از برنامه ‌های کاربردی خودمراقبتی مبتنی بر تلفن همراه جهت خودمراقبتی بیماران مبتلا به آسم استفاده نمود.

یک راه ­حل موثر برای کاهش آسیب­ها و هزینه­ های ناشی از بیماری آسم، مراقبت بیشتر توسط خود بیمار است. لذا، آموزش خودمراقبتی در درمان آسم بسیارضروری است. مداخلات مبتنی برفن­آوری سلامت همراه مانند برنامه ­های کاربردی تلفن همراه، پتانسیل خوبی به منظور ارتقاء خودمراقبتی از طریق ارائه پشتیبانی­ هایی (اطلاعات،آموزش،یادآورها،وغیره) برای تغییر رفتار دارند. به همین منظور یک برنامه کاربردی مبتنی برتلفن هوشمند برای کمک به خودمراقبتی بیماران مبتلا به آسم طراحی و ارزیابی گردید. یافته ها نشان داد که پزشکان شرکت کننده در مطالعه، همه عناصر اطلاعاتی را ضروری تشخیص دادند و مهم­ترین قابلیت­های برنامه کاربردی را هشدار به بیمار در زمان عدم کنترل آسم، تنظیم یادآور برای مصرف به موقع دارو و استفاده از ابزارهای کمک تنفسی، ثبت داروهای مصرفی و ثبت مقادیر حداکثر هوای بازدم بیان نمودند. ارزیابی قابلیت استفاده از برنامه کاربردی نشان داد در کل 100 درصد بیماران، 100درصد متخصصان IT و هر دو پزشک  برنامه کاربردی را در سطح "خوب" ارزیابی کردند. با توجه به نتایج مطلوب حاصل از ارزیابی برنامه کاربردی از سوی بیماران مبتلا به آسم، می‌­توان از برنامه ­های کاربردی خودمراقبتی مبتنی بر تلفن همراه جهت کمک به بیماران مبتلا به آسم در مدیریت بیماری و کسب آگاهی و مهارت­های خودمراقبتی استفاده نمود.

دفعات مشاهده: 56 بار   |   دفعات چاپ: 7 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آموزش پرستاران بر میزان سوءرفتار با سالمندان در بیمارستان، مؤثر بود.

امروزه به موازات رشد جمعیت سالمندان در جوامع  بر تعداد سالمندان بستری در بیمارستان­ها نیز افزوده و نگرانی‌ها در رابطه با افزایش سوءرفتار با آنها طی زمان بستری بیشتر شده است. هدف از پژوهش حاضر تعیین تاثیر بسته آموزشی بر میزان بروز سوءرفتار با سالمندان بستری توسط پرستاران انجام شد. 88 پرستار در بخش های مورد مطالعه در رابطه با سوء رفتار با سالمندان در حیطه های روانشناختی، جسمی و غفلت آموزش دیدند. نتایج پژوهش نشان داد که آموزش پرستاران بر میزان سوءرفتار با سالمندان در بیمارستان مورد بررسی مؤثر است. با توجه به عوارض جبران ناپذیر جسمی و روانی سوء رفتار با سالمندان و تحمیل هزینه‌های اضافی به سیستم بهداشتی و درمانی کشور، به نظر می‌رسد، باید توجه بیشتری به موضوع آموزش پرستاران و مراقبین بهداشتی در رابطه با مصادیق سوء رفتار با سالمندان در مراکز درمانی شود. همچنین استفاده از الگوهای آموزشی انلاین که امروزه بیشتر مورد توجه است می‌تواند کمک کننده باشد و انگیزه مراقبین بهداشتی را جهت یادگیری در زمینه های ارتقاء سلامت، افزایش رضایتمندی بیماران و بهبود کیفیت خدمات بیشتر کند.

دفعات مشاهده: 38 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش