سطح آگاهی، نگرش و عملکرد دندانپزشکان در رابطه با بیماری هپاتیت و AIDS/HIV بالا بود.

مطالعه ای در استان کردستان با هدف بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد دندانپزشکان و دانشجویان دندانپزشکی درباره عفونت هپاتیت بی، سی و ایدز در شهرستان سنندج در سال 1395  انجام گرفت.
نتایج این مطالعه نشان داد که سطح آگاهی، نگرش و عملکرد دندانپزشکان در رابطه با بیماری هپاتیت و AIDS/HIV بالاست. آگاهی این گروه از افراد نه تنها به جلوگیری بهتر از ابتلای آنها به این عفونت های ویروسی کمک می‌کند، بلکه زمینه مساعدتری را برای درمان بیماران آلوده فراهم می‌کند.

دفعات مشاهده: 21 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

شاخص‌های میکروبی و شیمیایی مرکز دیالیز بیمارستان شهید بهشتی قروه کمتر ازحد استاندارد بود.

در مطالعه ای در شهرستان قروه، استان کردستان، شاخص‌های میکروبی و شیمیایی مراکز دیالیز بیمارستان شهید بهشتی قروه  مورد بررسی قرار گرفتند.
نتایج نشان داد که میانگین تمامی ترکیبات اندازه‌گیری شده شامل سدیم، منیزیم، کلسیم، نیترات و سولفات در دو آزمایشگاه داخل و خارج استان جهت ارزیابی شاخص‌های میکروبیولوژی و شیمیایی کمتر از حداستاندارد بوده است. بنابراین، این مرکز دارای آلودگی میکروبی و شیمیایی نبوده و حد استاندارد را دارا است.
 

دفعات مشاهده: 17 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

تحصیلات والدین و شغل آنها نقش برعکسی در انسجام خانواده دانشجویان داشتند.

در مطالعه ای در استان کردستان رابطه انسجام خانوادگی با فرسودگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال 1395 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که تحصیلات والدین و شغل آنها از متغیرهایی هستند که نقش برعکسی در انسجام خانواده دانشجویان دارند که بایستی مورد بررسی قرار گرفته و آموزش های لازم در این زمینه ارائه شود.

دفعات مشاهده: 24 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آموزش بهداشت در مدارس با چالش ها و موانع زیادی مواجه بود.

محققین دانشگاه علوم پزشکی کردستان موانع و چالشهای آموزش بهداشت از دیدگاه مربیان بهداشت مدارس با استفاده از رویکرد کیفی بررسی کرده اند. نتایج مطالعه آنها نشان داده که چالش ها و موانعی در پنج گروه شامل کمبود تسهیلات آموزشی، ضعف برنامه ریزی آموزشی، مشکلات مربوط به آموزش دهنده، ضعف سیستم مدیریتی، و چالش های دانش آموزان وجود دارند.
محققان نتیجه گرفته اند که پژوهشهای بیشتر در زمینه موانع اجرای آموزش بهداشت در گروههای مختلف جمعیتی و در مکانهای متفاوت شهری و روستایی در تحقیقات آینده پیشنهاد می‌گردد. همچنین دلایل تأثیر و عدم تأثیر انواع برنامه‌های آموزش بهداشت در مدارس، تبیین نیازهای مربیان بهداشت برای آموزش موثر، علل عدم انگیزه، فرسودگی شغلی، رضایت شغلی و استراتژیها و راهکارهای مدیریتی جهت افزایش علاقه و انگیزه در مربیان با استفاده از رویکردهای کمی و کیفی می‌تواند مورد اهتمام محققان در بررسی‌های آتی باشد.

دفعات مشاهده: 20 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای در آموزش از دیدگاه اساتید دانشگاه علوم پزشکی کردستان تبیین شد.


در مطالعه ای در استان کردستان مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای در آموزش از دیدگاه اساتید دانشگاه علوم پزشکی در ایران مورد بررسی قرار گرفت. این مطالعه با رویکرد کیفی در شهر سنندج انجام گرفت. دیدگاه های اساتید در چهار طبقه شامل "ویژگی های استاد"، "توانمندی استاد"، "صیانت حرمتها" و "ترفیع دانشگاه" دسته بندی شده است. مشارکت کنندگان بر رعایت قوانین و مقررات توسط  اساتید، ارتقاء ویژگی های شخصیی مثبت استاد و توانمندیهای او، نظارت دانشگاه بر رعایت اخلاق حرفه‌ای و رفع موانع اجرای آن و توجه به فرهنگ بومی هنگام تدریس تاکید ویژه داشتند.

دفعات مشاهده: 331 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

موانع رفتارهای تغذیه‌ای سالم از دیدگاه دانشجویان پزشکی شامل سه دسته موانع فردی، اجتماعی و فرهنگی بود.

محققان دانشگاه علوم پزشکی کردستان در مطالعه ای به شناسایی موانع رفتارهای تغذیه ای سالم و راهکارهای غلبه بر موانع از دیدگاه دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان پرداخته اند. بر اساس نتایج این مطالعه، که به روش کیفی انجام گرفته است، موانع رفتارهای تغذیه ای سالم در سه طبقه اصلی 14 زیر طبقه به شرح زیر دسته بندی شده است: 1- موانع فردی شامل چهار زیرطبقه (نداشتن مهارت آشپزی سالم، تنبلی، کمبود وقت، عدم آرامش روحی)؛ 2- موانع اجتماعی شامل پنج زیرطبقه (مسایل اقتصادی و گرانی، کودهای شیمیایی، نقش دولت در به مخاطره افتادن سلامت، دردسترس نبودن و عدم اطلاع رسانی توسط متخصصین)؛ و 3- موانع فرهنگی شامل پنج زیرطبقه (الگو برداری فرزندان از تغذیه ناسالم والدین، عرضه غذای ناسالم در بوفه دانشگاه، تاثیر تبلیغات، کاهش ارزش گذاری برای تغذیه سالم و گرایش به غذاهای آماده وسریع) بود.

دفعات مشاهده: 32 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

عصاره هیدروالکلی یاس رازقی در موش صحرایی اثر ضددردی داشت.

با توجه به اینکه گزارش هایی مبنی بر اثرات ضد دردی، ضد افسردگی، ضد التهابی، ضد عفونی کننده، آرام بخشی و ضد اسپاسم گیاه یاس رازقی وجود دارد، مطالعه ای در استان کردستان با هدف بررسی اثرات ضد دردی عصاره هیدروالکلی یاس رازقی در موش صحرایی به روش پلانتار تست و تعیین نقش مسیر گابائرژیک و اپیوئیدرژیک انجام گرفت.
نتایج این مطالعه که به صورت تجربی بر روی موش های صحرائی نر از نژاد ویستار انجام گرفت، نشان داد که عصاره هیدروالکلی یاس رازقی اثر ضددردی دارد. با توجه به اثر نالوکسان در پیشگیری از اثر ضد دردی آن، به نظر می‌رسد مسیر اپیوئیدی در بروز اثر ضد دردی یاس رازقی غالب باشد.

دفعات مشاهده: 28 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

بیش از نیمی از زنان مبتلا به سرطان پستان در استان کردستان افسردگی متوسط تا شدید داشتند.

مطالعه ای در استان کردستان با هدف بررسی میزان شیوع افسردگی و عوامل مرتبط با آن در بین زنان مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به مرکز رادیوتراپی بیمارستان توحید سنندج در سال 1396 انجام گرفته است.
این مطالعه که بر روی 200 زن مبتلا سرطان پستان بخش رادیوتراپی بیمارستان توحید سنندج انجام گرفت نشان داده است که  نیمی از این بیماران افسردگی متوسط تا شدید دارند. بین میزان افسردگی در زنان مبتلا به سرطان پستان و سن، وضعیت تأهل، داشتن فرزند، سطح سواد، محل زندگی، نوع درمان، تعداد مداخلات، درجه و شدت بیماری، سابقه سرطان قبلی، یک‌طرفه و دوطرفه بودن درگیری پستان با سرطان ارتباط معنی داری وجود دارد.
بنابراین محققان نتیجه گرفته اند که  با توجه به شیوع بالای افسردگی در زنان مبتلا به سرطان پستان و تأثیر فراوانی که  افسردگی در سلامت روانی و پیشرفت بیماری سرطان می‌گذارد،  پیشگیری و درمان افسردگی از اهمیت و لزوم خاصی برخوردار بوده و می‌تواند نقش مهمی در بازگشت سریع تر این بیماران به زندگی داشته باشد.

 

دفعات مشاهده: 23 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

وجود بیماریهای زمینه ای می‌تواند احتمال ابتلا به هپاتیت A را حدود 3 برابر افزایش دهد.

نتایج یک مطالعه در شهر سنندج که بر روی تعداد 200 نفر از افراد مراجعه­ کننده به آزمایشگاههای تشخیص طبی سطح شهر سنندج در فاصله زمانی دی ماه سال 1395 تا خرداد ماه 1396 انجام گرفت نشان داد که سطح سرمی آنتی بادی HAV Ab 151 نفر (75 درصد) از نظر این آنتی بادی مثبت بودند. همچنین مثبت شدن این آنتی بادی با سن و با بیماریهای زمینه ای دارای رابطه معنی دار بود. وجود بیماریهای زمینه ای احتمال ابتلا به هپاتیت A را حدود 3 برابر افزایش می‌دهد.

دفعات مشاهده: 145 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

موانع مصرف میوه و سبزیجات در شهرستان سنندج در چهار سطح فردی، بین فردی، محیطی، کلان گسترده بودند.

مطالعه‌ای در استان کردستان به شناسایی موانع و راهکارهای مداخله ای مناسب برای بهبود مصرف میوه و سبزیجات در شهرستان سنندج پرداخته است. این مطالعه به رویکرد کیفی انجام گرفته است. بر اساس نتایج این مطالعه موانع مصرف میوه و سبزیجات در سطح فردی شامل ترجیحات غذایی، باورها، دانش تغذیه ای، زمان آماده سازی و عادات غذایی گذشته، در سطح بین فردی شامل کنترل والدین، آموزش در خانواده و حمایت خانوادگی و اجتماعی، در سطح محیطی شامل عدم دسترسی، تنوع، جاذبه مواد غذایی، قیمت و کیفیت و در سطح کلان شامل سیاستها و قوانین، ارزشها و هنجارهای اجتماعی- فرهنگی، رسانه و تبلیغات بودند.

دفعات مشاهده: 21 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش