نتیجه طرح دانشگاه گرسنگی متناوب (یک روز در میان) بر کاهش فشار خون در موش های صحرایی پیر نقش داشت.

اهمیت موضوع:
پیری بخش اجتناب ناپذیر زندگی است و یکی از بزرگترین عوامل خطر بیماری های قلبی عروقی است. گرسنگی  متناوب نوعی مدل رژیم غذایی است که در آن غذا به صورت یک روز در میان داده می‌شود و می‌تواند اثرات مفیدی بر تعدیل بیماری های مرتبط با سن در انواع گونه ها داشته باشد. مطالعات متعدد نشان داده است که گرسنگی  متناوب در سنین جوانی و میانسالی می‌تواند مقاومت به سکته های قلبی و مغزی را افزایش دهد. با اینحال مکانیسم های محافظتی این مدل تغذیه ای به خوبی بررسی نشده است.  بنابراین در یک مطالعه تجربی تاثیر دو الگوی شدید و خفیف گرسنگی متناوب بر فشار خون و قند خون حیوانات پیر مورد بررسی قرار گرفت.

یافته ها:
دو الگوی شدید و خفیف گرسنگی متناوب فشار خون، مقادیر قند خون و انسولین خون را در موش های صحرایی پیر نسبت به گروه کنترل کاهش داد. این نتایج با افزایش بیان ژن های پیشگیری کننده از پیری همراه بود.

پیشنهاد و کاربرد نتایج: در صورتی که یافته های این مطالعه در انسان نیز تایید گردد، بکارگیری این مدل تغذیه ای می‌تواند جهت جلوگیری از بیماریهای متابولیسمی و قلب و عروقی به افراد توصیه شود.
 


 

دفعات مشاهده: 47 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

نتیجه طرح دانشگاه خشکی دهان مهمترین تظاهر دهانی بیماری دیابت در بیماران دیابتی بود.

اهمیت موضوع:با توجه به اینکه این مسئله تا کنون در ایران مورد بررسی قرار نگرفته است. بر ان شدیم که کیفیت  زندگی مرتبط با سلامت دهان که می تواند تاثیر زیادی در کیفیت زندگی افراد داشته باشد͵در این گروه بیماران بررسی کنیم.
یافته ها:در این مطالعه ارتباط معنی داری بین میانگین نمره کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان باDMFT و ایندکس بیماری پریودنتال (PDI) وجود نداشت (0/05<P) . با افزایش سن و قند خون، کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان کاهش نشان داد (0/05>p).
نتیجه گیری: تاثیر تظاهرات بارز دهانی و دندانی در بیماران دیابتی مورد مطالعه ، بر روی کیفیت زندگی  مرتبط با سلامت دهان پایین بود. خشکی دهان مهمترین تظاهر دهانی بیماری دیابت در این بیماران بود که  باعث کاهش کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان شده است. افراد با سن بالاترو قند خون بیشتر کیفیت  زندگی مرتبط با سلامت دهان پایین تری داشتند.

 


 


دفعات مشاهده: 107 بار   |   دفعات چاپ: 9 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

نتیجه طرح دانشگاه ترکیبات دارویی دکونکس و بنزآلکانیوم ‌کلرید برخلاف نانوذره مس ‌مورد استفاده در این تحقیق دارای خاصیت ضد میکروبی مناسبی می باشند

اهمیت موضوع: با توجه به  اینکه باکتری کلبسیلا پنومونیه در ایجاد عفونت های بیمارستانی و افزایش مقاومت این باکتری به ترکیبات بیوسایدی و فلزات سنگین از قبیل مس و افزایش مقاومت آنتی بیوتیکی ، تصمیم به بررسی میزان حساسیت به ترکیبات بیوسایدی واثر ضد میکروبی نانوذرات مس بر روی ایزوله های کلبسیلا پنومونیه جمع آوری شده گرفتیم.
یافته ها :بطور کلی نتایج این تحقیق نشان داد که ‏ترکیبات دکونکس و بنزآلکانیوم ‏کلرید برخلاف نانوذره مس ‏مورد استفاده در این تحقیق دارای خاصیت ضد میکروبی مناسبی می باشند، همچنین رابطه ای بین حضور ژن های ‏cepA،‏qacEΔ1‏ و ‏copA‏ ‏و مقاومت به ترکیبات بالا مشاهده نگردید. و ترکیبات دکونکس و بنزآلکانیوم کلرید ‏و ‏نانوذره نقره  با توجه به عدم مشاهده هیچ گونه بیوفیلم قوی اثر ضد بیوفیلمی مناسبی نشان دادند.‏
پیشنهاد برای کاربرد نتایج: با توجه به شیوع روز افزون مقاومت به ترکیبات دارویی و بدلیل اینکه کلبسیلا پنومونیه از مهم ترین عوامل عفونت های بیمارستانی است و بیوساید ها برای ضد عفونی کردن سطوح و وسایل پزشکی مورد استفاده قرار می گیرند بررسی میزان مقاومت به بیوسایدها می تواند به کاهش انتقال عفونت از وسایل و سطوح به بیماران و کادر درمان کمک نماید و با توجه به  موثر بودن نانوذره مس از این ترکیب می توان برای کاهش میزان مقاومت استفاده نمود . 

دفعات مشاهده: 73 بار   |   دفعات چاپ: 16 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

نتیجه طرح دانشگاه مداخلات آموزشی می‌تواند بر روی نگرش، هنجارهای انتزاعی و قصد رفتاری افراد تاثیرگذار باشد.

اهمیت موضوع:
امروزه در جهان و ایران روند کشیدن قلیان در جوانان رو به افزایش است و اجرای مداخلات برنامه ریزی شده در کاهش کشیدن قلیان ضروری است. مطالعه حاضر با هدف تاثیر آموزش مبتنی بر مدل بزنف بر رفتار قلیان کشیدن دانشجویان ساکن خوابگاه‌های دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام شد.

مهمترین یافته ها:
نتایج این مطالعه نشان دهنده تاثیر مداخله آموزشی بر اساس مدل بزنف برکاهش رفتار قلیان کشیدن دانشجویان بود.

پیشنهاد برای کاربرد نتایج:
مداخلات آموزشی می‌تواند بر روی نگرش، هنجارهای انتزاعی و قصد رفتاری افراد تاثیرگذار باشد.

 

دفعات مشاهده: 28 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

نتیجه طرح دانشگاه محدودیت جریان خون همراه با ورزش استقامتی خفیف می‌تواند بر شاخص های قلبی و عروقی افراد پیر نقش مثبت داشته باشد.

اهمیت موضوع:
ورزش استقامتی با شدت کم به همراه محدودیت جریان خون می‌تواند توده عضلانی و قدرت عضلات اسکلتی را در افراد پیر بهبود بخشد. اما اثر آن روی ساختار و عملکرد قلب شناخته شده نیست. در یک مطالعه تجربی اثر این مدل ورزشی بر ساختار، عملکرد  و مقاومت  قلب به استرس آسیب رسان در موش های صحرایی پیر مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها:
این مدل ورزشی موجب کاهش فشار خون، ضربان قلب و افزایش نیروی انقباضی و سرعت شل شدن قلب گردید. به علاوه موجب افزایش توده عضله قلب و  تولید رگ‌های جدید در قلب و افزایش مقاومت قلب به آسیب تجربی گردید. این اثرات با افزایش رونویسی از ژن های رگ زا همراه بود.
پیشنهاد:
 در صورتی که یافته های این مطالعه در انسان نیز تایید گردد، بکارگیری این مدل ورزشی می‌تواند جهت تقویت سیستم قلبی و عروقی و تعدیل فشار خون شریانی به افراد توصیه گردد.
 

دفعات مشاهده: 27 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

نتیجه طرح دانشگاه مسیر غیرژنومیک استروژن بر روی اختلالات قلبی عروقی ناشی از دیابت اثرات مفید و ضدالتهابی داشت.

اهمیت موضوع: اختلالات قلبی ناشی از دیابت یکی از بیماری های مزمن در زنان یائسه می‌باشد. تا کنون اطلاعات کمی از نقش گیرنده غشایی استروژن بر عملکرد قلبی عروقی در زنان یائسه دیابتی وجود دارد. در این مطالعه فرض شد که گیرنده غشایی میانجی کننده اثرات مفید قلبی عروقی استروژن است.

یافته ها: نتایج نشان داد درمان با استروژن و آگونیست گیرنده غشایی موجب کاهش فشار خون، قند خون و مقاومت به انسولین شد، درحالی که این اثرات مفید توسط آنتاگونیست گیرنده غشایی از بین رفت. علاوه براین استروژن و آگونیست گیرنده غشایی سبب بهبود شاخص های هیپرتروفی، آتروژنیک و ریسک های قلبی شدند درحالی آنتاگونیست گیرنده غشایی با این اثرات مقابله کرد. هم چنین، دیابت سبب افزایش سطح قلبی سیتوکین های التهابی شد و استروژن فقط توانست اینترلوکین 6 را کاهش دهد. یک کاهش در سطح اینترلوکین 10 و پروتئین گیرنده غشایی استروژن در گروه دیابتی مشاهده شد، درحالی که استروژن و آگونیست گیرنده غشایی سبب افزایش این دو فاکتور شدند.
پیشنهاد و نتایج: مطالعه ما پیشنهاد می‌کند که اثرات مفید و ضدالتهابی استروژن بر روی اختلالات قلبی عروقی ناشی از دیابت احتمالا" از طریق مسیر غیرژنومیک استروژن انجام می‌شود.


 


دفعات مشاهده: 44 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

نتیجه طرح دانشگاه تجزیه فتوکاتالیستی آسپرین از محلول های آبی با استفاده از نانو ذره اکسید روی (ZnO) تحت تابش اشعه ماوراء بنفش(UV)


اهمیت موضوع: آسپرین متعلق به گروه داروهای غیر استروئیدی ضد التهابی  می باشد که بیش از 100 سال است که به عنوان ضد تب، داروهای ضد درد مفاصل و ضد روماتیسمی و علاوه بر آن یک اثر مهاری مهم بر پلاکت  ها در خون دارد. مصرف آسپرین در مقدار زیاد موجب  افزایش غلظت آن در فاضلاب و آب های سطحی و زیر زمینی می‌شود و بر اکوسیستم های آبی تاثیر می‌گذارد. هدف از مطالعه بررسی تجزیه فتوکاتالیستی آسپرین از محلول های آبی با استفاده از نانو ذره اکسید روی (ZnO) تحت تابش اشعه ماوراء بنفش(UV) می‌باشد .
مهمترین یافته ها: تحقیق تجربی است که در زمستان 2018 در مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط انجام شد. اثر پارامترهایی از قبیل غلظت اولیه آسپرین(60-10mg/L)، pH (11-3)، زمان تماس(120-10) و دوز کاتالیست ZnO مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به  نتایج بدست آمده بیشترین راندمان حذف آسپرین 11/83 درصد تحت شرایط بهینه pH=5.05 ، زمان تماس 50/90 دقیقه، دوز کاتالیست  mg/L  ZnO=375.16  و غلظت اولیه آسپرین 84/33 mg/L بدست آمد.

پیشنهاد برای کاربرد نتایج: استفاده از روش فتوکاتالیستی UV/Zno قابلیت بالایی در حذف ASA از محلول های آبی داشته و می‌تواند به عنوان گزینه مناسبی با کارایی  بالا، هزینه کم و بهره برداری آسان جهت استفاده در مقیاس عملیاتی  استفاده گردد.

 

دفعات مشاهده: 27 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

نتیجه طرح دانشگاه اکثریت زندانیان زن دارای سازگاری خیلی پایین بودند و با افزایش سازگاری بهداشتی و عاطفی زندانیان زن معتاد، عزت نفس آنها هم افزایش پیدا کرد.

اهمیت موضوع  
 حبس شدن در زندان و به طبع آن کاهش  سازگاری و عزت نفس از آثار و عواقب اعتیاد و حبس ناشی از می تواند باشد که عواملی مانند سازگاری انعکاسی، رضایت از نقش خود و نحوه ی عملکرد در نقش ها و سایر عوامل وابسته به زمینه شخصیتی فرد بر آن تاثیر چشمگیری دارند. لذا این مطالعه توصیفی- تحلیلی با هدف بررسی سازگاری و عزت نفس  بر روی  150 نفر از زندانیان زن معتاد  در یک زندان جنوب شرق کشور ایران انجام شد. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه خصوصیات دموگرافیک، عزت نفس روزنبرگ وﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﺔ ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﻞ ( BAI) بود.
مهمترین یافته ها به زبان غیر تخصصی
نتایج به دست آمده نشان می دهد که 4/96 درصد زنان سازگاری بسیار پایینی داشتند و سازگاری شغلی، عاطفی، بهداشتی هم در رده بسیار  پایین (به ترتیب 70/47%، 50/91%، 50/58%) بودند و6/84% زنان دارای عزت نفس پایین بودند. طبق نتایج بدست آمده از مطالعه سازگاری با عزت نفس در این زنان از نظر آماری ارتباط معناداری ندارد(05/0P >). اما میان سازگاری بهداشتی و عاطفی با عزت نفس این افراد رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین میزان سازگاری با توجه به شغل، سن، سابقه زندان، تعداد فرزندان وسابقه بیماری جسمی در ماه گذشته و میزان عزت نفس زندانیان زن با مدت زندانی بودن آنها تفاوت معنی داری داشته است (0.05 P ).

 پیشنهاد برای کاربرد نتایج
یافته ها ضرورت ارتقاء دانش افراد در زمینه فواید و مدیریت صحیح مصرف دارو ، گسترش ساختار انگیزه از جمله شناسایی راه هایی برای تقویت حمایت اجتماعی و رفع تبعیض و افزایش مهارت های لازم جهت مصرف مداوم دارو و تبعیت به ART جهت رفاه پایدار در بیماران، خانواده و جامعه را مفید دانستند. 

دفعات مشاهده: 28 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

نتیجه طرح دانشگاه خطر بروز بیماری فشارخون و ایجاد گرفتگی در عروق کرونر با سطح پلاسمایی اندوتلین-22 و پلیمورفیسم برخی ژن ها، ارتباط ‌مستقیم داشت.

اهمیت موضوع: اینترلوکین-22، Klotho و Renalase به عنوان عوامل مهم دخیل در پاتوفیزیولوژی فشار خون بالا و آترواسکلروز عروق کرونری در نظر گرفته می‌شوند. هدف این مطالعه، بررسی وجود ارتباط پلی‌مورفیسم‌های تک نوکلئوتیدی (SNP) ژن‌های IL-22 (rs1179251)، Klotho (rs564481) و Renalase (rs10887800) و همچنین سطح سرمی اینترلوکین-22 و فعالیت آنزیمی Renalase با فشار خون بالا و آترواسکلروز عروق کرونر بود.
مهمترین یافته ها: در این مطالعه موردی-شاهدی، 286 بیمار با علائم مشکوک به بیماری قلبی- عروقی و کاندیدای آنژیوگرافی عروق کرونر وارد مطالعه شدند. افراد مورد مطالعه به چهار گروه تقسیم شدند: افراد مبتلا به بیماری قلبی-عروقی و بدون فشار خون، مبتلا به فشار خون بالا و بدون بیماری قلبی-عروقی، افراد مبتلا به هردو بیماری و افراد سالم به عنوان گروه کنترل. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که پلی‌مورفیسم ژن Klotho و اینترلوکین-22 ممکن است با افزایش ریسک ابتلا به فشار خون بالا همراه باشد. علاوه بر این، سطوح بالای اینترلوکین-22 و تغییر فعالیت آنزیم Renalase می‌تواند در پاتوژنز فشار خون بالا و ایجاد گرفتگی در عروق کرونر دخیل باشد.
پیشنهاد برای کاربرد نتایج: با توجه به نتایج به دست آمده در تحقیق حاضر می‌توان از سطح پلاسمایی اندوتلین-22 و پلیمورفیسم برخی ژن ها از جمله اینترلوکین-22 و Klotho و همچنین فعالیت آنزیم Renalase به عنوان عوامل پیش آگهی برای خطر بروز بیماری فشارخون و ایجاد گرفتگی در عروق کرونر استفاده کرد.

 

دفعات مشاهده: 22 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

نتیجه طرح دانشگاه عملکرد داروسازان در مشاوره دادن به بیماران و دادن اطلاعات صحیح و مناسب راجع به مولتی ویتامین ها باید بهبود یابد.

  • اهمیت موضوع
  از آنجایی که مکمل های غذایی در داروخانه ها عرضه می شوند، محققان و مردم، داروساز را به عنوان فرد متخصص می‌شناسند و هشدار و آموزش مشتری ها در این زمینه را مسئولیت حرفه ای داروسازان می‌دادند. مطالعات نشان داده اند داروسازان در این زمینه اطلاعات کافی ندارند.
 
  • مهمترین یافته ها به زبان غیر تخصصی
نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که در مورد مولتی ویتامین ها یک ساده انگاری جمعی وجود داشت و اغلب داروسازان تداخل را شناسایی نکردند.  دانش داروسازان در رابطه با تداخلات ، منع مصرف و عوارض مولتی ویتامین ها ضعیف است. دلیل اصلی عملکرد پایین داروسازان درباره ی مکمل های ویتامینی می‌تواند کم بودن اطلاعات کافی و ناکافی بودن دانش داروسازان برای مشاوره بیماران باشد. همچنین مهارت های ارتباطی خوب برای عملکرد مناسب در داروخانه ضروری است. در ایران، اکثر فارغ التحصیلان داروسازی دانش خوبی از داروها دارند، اما اغلب آنها مشاوران دارویی خوبی نیستند، به این دلیل که آنها به خوبی به عنوان مشاوران  دارویی آموزش ندیده اند. داروسازان باید مهارت بالینی خود را ارزیابی و مهارت های ارتباطی را بهبود بخشند و ترویج استفاده ایمن و موثر از مکمل های مولتی ویتامینی را مسئولیت اخلاقی و حرفه ای خود بدانند

پیشنهاد برای کاربرد نتایج
تعداد دارو ها ، عوارض و تداخلات آنها بسیار زیاد است، داروسازان می‌توانند اطلاعات مورد نیاز خود را در کتاب ها، مقالات، بروشورهای دارویی و منابع الکترونیکی جست و جو کنند. همچنین سیستم های کامپیوتری داروخانه ها باید منابع اطلاعاتی در مورد مکمل های غذایی را حداقل برای بررسی تداخلات با داروهای تجویز شده و یا بدون نسخه دارا باشد. آموزش مهارت های ارتباطی باید در برنامه درسی دانشگاه ها قرار گیرد. از تمرینات شبیه سازی شده و استاندارد شده شامل بیمارنما، دوره های تجربه تجارتی داروسازی و سمینارها بهبود مهارت های ارتباطی دانشجویان می‌توان استفاده کرد.

 

دفعات مشاهده: 20 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش