نتیجه طرح دانشگاه رضایت بیمار از کیفیت خدمات بر انتخاب بیمار تاثیر می‌گذارد و می‌تواند منجر به افزایش وفاداری وی شود.

اهمیت موضوع: با افزایش رقابت بین موسسات ارائه­ دهنده خدمات سلامت، جلب رضایت مشتریان موجب مراجعات مجدد آن‌ها می‌شود. مطالعه حاضر با هدف شناسایی عوامل تاثیرگذار بر وفاداری بیماران و مراجعه مجدد آن­ها انجام شد که نتایج آن می­تواند در جهت حفظ بیماران فعلی و جذب بیماران جدید مورد استفاده قرار گیرد.
یافته ­ها: رضایت‌مندی بیماران از کیفیت خدمات باعث افزایش وفاداری آن‌ها می‌گردد. با توجه به تاثیر رضایت­مندی از هزینه و محیط ارائه خدمات، کسب رضایت بیماران با ارائه خدمات مقرون به صرفه در محیطی مناسب و با امکانات رفاهی برای بیماران و همراهان آن­ها ضرورت می‌­یابد. از طرفی با توجه به تاثیر دسترسی راحت بیمار به پزشک و فاصله مکانی تا موسسه مراقبت بهداشتی، فراهم کردن امکانات حمل و نقل باید مدنظر مدیران قرار گیرد. از دیگر تعیین‌کننده‌های کلیدی وفاداری نسبت به بیمارستان ارائه اطلاعات به بیمار می‌باشد. بنابراین بهره­مندی از قابلیت­های فضای مجازی برای ارائه اطلاعات به بیماران باید مد نظر قرار گیرد. کاهش زمان انتظار از دیگر عوامل موثر بر وفاداری بیماران است که با مدیریت نوبت دهی می توان آنرا بهبود بخشید. کسب رضایت بیماران هم وفاداری خود بیمار را افزایش داد و هم شرایط را برای مراجعه بیماران جدید  فراهم می‌نماید.
نتایج: نتایج نشان داد که رضایت بیمار از کیفیت خدمات بر انتخاب بیمار تاثیر گذاشته و می­تواند منجر به افزایش وفاداری وی شود. به منظور افزایش وفاداری بیماران نسبت به بیمارستان‌های آموزشی بهبود کیفیت خدمات همراه با هزینه‌های مقرون به‌صرفه، بهبود وضعیت محیط بیمارستان‌ها و ارائه اطلاعات بهتر و مفیدتر به بیماران در طی روند معاینه، درمان و بستری توصیه می‌شود. علاوه بر این مدیران باید با تمرکز بر بیماران بستری که مدت اقامت بیشتری در بیمارستان دارند، در جهت فراهم کردن امکانات رفاهی و تفریحی برای بیماران و همراهان آن­ها به ­منظور افزایش رضایت، مراجعه مجدد و وفاداری بیماران برنامه­ ریزی کنند.
 

دفعات مشاهده: 2 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

نتیجه طرح دانشگاه اکثر کارمندان در معرض اختلالات اسکلتی-عضلانی ناشی از شرایط ارگونومیکی محیط کار قرار داشتند.

اهمیت موضوع : استفاده مداوم از کامپیوتر در محیط اداری منجر به پیدایش بسیاری از اختلالات اسکلتی-عضلانی مرتبط با کار شده است و در حال حاضر، کنترل و کاهش ناراحتی­های اسکلتی- عضلانی در بین نیروی کار یکی از مهم­ترین دغدغه­های متخصصین ارگونومی می­‌باشد. حال با توجه به شیوع بالای اختلالات اسکلتی- عضلانی در بین کارمندان بخش اداری و بخصوص کاربران رایانه و تاثیرات منفی که این اختلالات بر کیفیت عملکرد و رضایت شغلی این افراد به دنبال دارد، بررسی علل و عوامل بوجود آورنده آن­ها ضروری به نظر می­رسد. همچنین اهمیت بالای ارزیابی­های ارگونومیک در تمامی سازمان­ها و دستگاه­ها، تاکنون تحقیقی با این موضوع در دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام نشده است که میبایستی انجام گیرد .
مهمترین یافته ها: یافته ­های تحقیق  نشان داد که 100 درصد از افراد مورد مطالعه در طی 12 ماه گذشته حداقل در یک ناحیه از بدن خود دچار اختلالات اسکلتی-عضلانی شده­ اند. فراوانی شیوع اختلالات اسکلتی-عضلانی در اندام­های مختلف کارمندان پردیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان در طی 12 ماه نمایش داده شده است. بر این اساس بیشترین اختلال مربوط به ناحیه کمر و زانو (به ترتیب 4/72 و 2/55 درصد) و کمترین اختلال مربوط به ناحیه آرنج و ساعد و ناحیه پا و مچ پا (به ترتیب 8/6 و 4/10 درصد) گزارش شد.
 
پیشنهاد برای کاربرد نتایج طرح : بر اساس نتایج تحقیق حاضرکه نشان داد کاربران رایانه مورد مطالعه، دارای پوسچرهای نامطلوب در حین کار بودند و شیوع اختلالات اسکلتی-عضلانی به وفور در بین آن­ها مشاهده گردید. با توجه به بررسی­های به عمل آمده، ایستگاه­های کاری نامناسب در بسیاری از موارد موجب ایجاد این پوسچرها و به تبع آن ایجاد اختلالات اسکلتی-عضلانی در کاربران مربوطه گردیده است. ارتباط معنی­دار بین اختلالات اسکلتی-عضلانی و سطح اولویت اقدامات اصلاحی رولا و روسا نیز بر این مهم تاکید می­نماید. اصلاح ایستگاه­های کاری، به ویژه ایستگاه­هایی که در ارزیابی پوسچر به روش رولا پوسچرهای کاربران آن­ها در سطح 3 و در ارزیابی به روش رولا ایستگاه­های کاری در ناحیه هشدار و ضرورت انجام مداخله ارگونومیکی قرار دارند، کاملا ضروری است. مسلما تداوم پوسچرهای نامناسب موجب افزایش احتمال و شدت اختلالات اسکلتی-عضلانی در سال­های آتی در بین کاربران مورد مطالعه خواهد شد.

دفعات مشاهده: 11 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

نتیجه طرح دانشگاه بین رشد پس از سانحه با کیفیت زندگی و اضطراب در بیماران مبتلا به سرطان ارتباط وجود داشت.

اهمیت موضوع: مراقبت از بیماران مبتلا به سرطان می‌تواند بر کیفیت زندگی و سلامت روان (‌افسردگی و اضطراب)‌ مراقبین تاثیر بگذارد و از طرفی احتمال رشد پس از سانحه نیز در این افراد وجود دارد. نتایج این پژوهش می تواند به رفع مشکلات این گروه از افراد کمک کننده باشد.
 
   مهمترین یافته ها: بین رشد پس از سانحه با کیفیت زندگی ارتباط وجود داشت، بدین معنی که هر چه رشد پس از سانحه بالاتر برود، کیفیت زندگی هم بالاتر می‌رود؛ از طرفی ارتباط بین کیفیت زندگی و اضطراب معکوس بود، بدین معنی که با کاهش اضطراب، کیفیت زندگی افزایش می‌یابد اما بین رشد پس از سانحه با اضطراب و افسردگی ارتباط معنی داری وجود نداشت.
 انجام مداخلاتی از قبیل برگزاری کلاس هایی جهت مراقبت از بیماران مبتلا به سرطان می‌تواند از مشکلات روانی مراقبت کنندگان که در اغلب موارد خانواده ها باشند بکاهد و از طرفی با اگاه کردن آنها می‌توان کیفیت زندگی بهتری را برای آنها فراهم نمود که علاوه بر مراقبت صحیح از بیمار زندگی به زندگی طبیعی خود ادامه داده و دچار ناراحتی های راونی نگردند و در نتیجه تطابق بیشتری با شرایط موجود کسب نمایند
 پیشنهاد برای کاربرد نتایج : نتایج این مطالعه نشان داد میانگین و انحراف معیار نمره رشد پس از سانحه و کیفیت زندگی در افراد تحت مطالعه (08/16±)39/72 و (55/18±)29/52 بوده است. همچنین میانگین انحراف معیار نمره اضطراب (64/2±)40/10 و افسردگی (20/6±)61/25 بوده است. علاوه بر این ارتباط بین رشد پس از سانحه با کیفیت زندگی معنی دار می‌باشد بدین معنی که هر چه رشد پس از سانحه بالاتر برود، کیفیت زندگی هم بالاتر می‌رود؛ از طرفی ارتباط بین کیفیت زندگی و اضطراب معکوس معنی دار می‌باشد، بدین معنی که با کاهش اضطراب، کیفیت زندگی افزایش می‌یابد اما بین رشد پس از سانحه با اضطراب و افسردگی ارتباط معناداری دیده نشد.
   
 

 

دفعات مشاهده: 52 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

نتیجه طرح دانشگاه با آموزش به دانش آموزان می‌توان از اعتیاد نسل آینده پیشگیری کرد.

اهمیت موضوع: از چالش‏های اجتماعی جدید در خاورمیانه خصوصا ایران گرایش به استعمال قلیان به ویژه در میان جوانان می‏باشد. چنین پدیده‏ای در نابودی سرمایه اجتماعی و نیروی انسانی خصوصا نیروی جوان تاثیر زیادی دارد؛ از این رو طرح‏های آموزشی پیشگیری‏کننده از دخانیات بایستی از اولویت‏های مبارزه با آسیب‏های اجتماعی قرار گیرند.
 
مهمترین یافته ها:آموزش دانش آموزان با تئوری شناختی اجتماعی باعث بالا رفتن دانش آنها در مورد خطرات قلیان و بالا رفتن اهمیت و توجه آنها نسبت به پیامد های استفاده نکردن قلیان شد. اما مداخله در این سطح باعث ترک رفتار قلیان کشیدن و بالا رفتن خودکارآمدی که اصلی ترین عامل برای جلوگیری از رفتار قلیان کشیدن است، نشد. چرا‏که برای تاثیر بر رفتار باید مداخلات در سطح گسترده تری در جامعه نیز انجام گیرد. سیاست­های کنترل محیط بایستی ابتدا متمرکز بر کنترل دسترسی و عرضه ارزان قلیان باشد (کنترل قلیانسراها) تا به نتایج مطلوب دست یابد. همچنین ماهیت محفلی و دورهمی قلیان و تاثیر دوستان، جزء اثرگذار دیگری از عوامل محیطی موثر بر مصرف قلیان می­‌باشد که مسلما با مداخله آموزشی محدود، قابل کنترل نیست.
 
پیشنهاد برای کاربرد نتایج: برای تاثیر بهتر مداخلات در زمینه مصرف مواد به ویژه قلیان بایستی از سنین پائینتر مداخلات آموزشی ارائه گردد. تاثیر محیط بر روی رفتار قلیان کشیدن بسیار زیاد است و توسط یک پژوهشگر ساده قابل کنترل نمی‌باشد لذا بایستی در ابعاد وسیعتری برای کاهش دسترسی محیط و عوامل ترغیبی در محیط اقدامات و همکاری های بین بخشی صورت پذیرد.همچنین جهت مطالعات آتی توصیه می‏‌گردد که آموزش ها یا قسمتی از آنها را به صورت مجازی باشد. همزمان با آموزش دانش آموزان به اولیاء مدرسه و والدین دانش آموزان نیز طی یک یا دو جلسه آموزش و آگاهی داده شود.
 
 

دفعات مشاهده: 53 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

نتیجه طرح دانشگاه مدل اعتقاد بهداشتی در آموزش افراد بالای 30 سال مراجعه کننده برای غربالگری دیابت مؤثر بود.

اهمیت موضوع:
از آنجائیکه غربالگری دیابت در برخی گروه های پرخطر از نظر ابتلاء به دیابت نوع دو مقرون به صرفه است، همچنین به دلیل ماهیت تدریجی دیابت نوع دو، خطر بروز عوارض تا زمان تشخیص بالینی بالا است. بنابراین درمان و تشخیص زودرس می‌تواند آثار این بیماری و بیماری های همراه آن نظیر دیس لیپیدمی، فشار خون بالا و چاقی را کاهش دهد.
مهم ترین یافته ها به زبان غیرتخصصی:
پس از مداخله، نمرات آگاهی در هر دو گروه مداخله و شاهد افزایش یافت. اما افزایش معنی داری در نگرش و عملکرد فقط در گروه مداخله مشاهده شد. همچنین منافع درک شده، موانع درک شده و راهنما برای عمل نیز پس از مداخله در گروه مداخله در مقایسه با شاهد افزایش یافت و میزان مشارکت افراد در انجام غربالگری دیابت افزایش یافت.
پیشنهاد برای کاربرد نتایج:
پیشنهاد می گردد آموزش افراد مراجعه کننده جهت انجام غربالگری دیابت بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی انجام پذیرد. زیرا سازه های این مدل با توصیف منافع و موانع در برابر انجام غربالگری و همچنین راهنمای برای عمل در بهبود عملکرد و افزایش شاخص ها کمک بسزایی می‌کند.
 
 

دفعات مشاهده: 50 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

نتیجه طرح دانشگاه سرطان حنجره شایع ترین سرطان ناحیه سر و گردن بود.

اهمیت موضوع:  :سرطان حنجره شایع ترین سرطان ناحیه سر و گردن است. در اکثر موارد سرطان حنجره از نوع کارسینومای سلول پوششی است. تلاش هایی که در زمینه تشخیص و درمان سرطان حنجره صورت پذیرفته است چندان مؤثر نبوده است و بقاء بیماران افزایش زیادی نداشته است. اخیرا خانواده سمافورین ها در زمینه مطالعات سرطان مورد توجه قرار گرفته اند. تاکنون مطالعه ای در مورد میزان بیان ژن سمافورین ها در سرطان سلول سنگفرشی حنجره  انجام نشده است به همین دلیل در این مطالعه میزان بیان ژن اعضاء خانواده سمافورین ها شامل( SEMA3A, SEMA3C, SEMA4D,SEMA6D ) و VEGF مورد ارزیابی قرارگرفت.
مهمترین یافته ها: نتایج نشان دادند که میزان بیان ژن سمافورین 3A در بافت توموری تفاوت معنی داری نسبت به بافت غیر درگیر اطراف تومور نداشت. همچنین در سرم بیماران نسبت به افراد سالم غلظت سمافورین 3A تفاوت معنادار نشد. در مورد سمافورین 3C نشان داده شد که در بافت توموری بیماران بیان بیشتری نسبت به بافت غیر درگیر کنترل داشته است P value = 0.0011)) . علاوه بر این افزایش بیان سمافورین 3C در تومورهای T2 (P value = 0.0476) و T4 (0.0403  P value =) معنی دار شد. افزایش بیان سمافورین 3C در تومورهای مرحله IV نسبت به بافت غیر درگیر اطراف تومور در بیماران مبتلا به سرطان سلول سنگفرشی حنجره معنی دار شد (  P value = 0.0038 ). میزان بیان سمافورین 4D در بافت توموری نسبت به بافت غیر درگیر اطراف تومور کاهش یافته بود (P (value = 0.0011 . بیان سمافورین 4D به صورت معنی دار در تومورهای T2 ( 0.0240 P value = )  و در تومورهای T3P value = 0.0081) کاهش یافته بود. سمافورین 4D در تومورهای مرحله II (P value = 0.0363 )، در تومورهای مرحله III (0.0301   P value = ) و در    Stage IV(P value = 0.0187) نسبت به بافت غیر درگیر اطراف تومور کاهش یافته بود.  کاهش میزان بیان سمافورین 6D در بافت توموری نسبت به بافت غیر درگیر اطراف تومور معنی دار نشد. افزایش بیان VEGF  در بافت توموری نسبت به بافت غیر درگیر اطراف تومور در بیماران مبتلا به سرطان سلول سنگفرشی حنجره معنی دار نشد. نسبت بیان سمافورین 3A و VEGF در بافت توموری سرطان سلول سنگفرشی حنجره نسبت به بافت غیر درگیر اطراف تومور کاهش یافته که به نفع آنژیوژنز در ریز محیط تومور عمل خواهد کرد.
نتایج: با توجه به یافته های این مطالعه می توان چنین نتیجه کرد که در سرطان سلول سنگفرشی حنجره میزان بیان سمافورین 3C و پیشرفت تومور ارتباط مستقیم دارد در حالی که میزان بیان سمافورین 4D و پیشرفت تومور ارتباط عکس دارند. همچنین نسبت بیان سمافورین 3A به VEGF و پیشرفت تومور ارتباط عکس دارند. با توجه به اینکه هم اکنون گروهی از روش های درمانی، درمان های آنتی آنژیوژنیک هستند شاید بتوان درآینده سمافورین 3A را هدف این گونه درمان ها قرار داد. همچنین امید است در آینده بتوانیم از این سمافورین 3C و 4D را به عنوان یک سمافورین پروتوموریژنیک مورد هدف قرار داده و و یا از طریق روش های خاموش سازی و غیر فعال سازی ژن به مقابله با سرطان سلول سنگفرشی حنجره پرداخته شود.

 

دفعات مشاهده: 62 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

نتیجه طرح دانشگاه کمبود هورمون های تیروئیدی سبب تغییر پردازش اطلاعات حسی قشر موش های صحرایی شد.


اهمیت موضوع: کمبود هورمون های تیروئیدی می تواند عملکرد سیستم های حسی از جمله بینایی و  شنوایی را تغییر دهد. با این وجود دانش کمی در مورد تاثیر کمبود هورمون های تیروئیدی بر پردازش اطلاعات حسی های دیگر از جمله حس لمس و تماس در سطح رفتاری و نورونی وجود دارد.  

مهمترین یافته ها: ما نشان دادیم که در یادگیری و تشخیص برای تمایز سطوح بافت نرم و زبری، عملکرد موش های صحرایی با اختلال هیپوتیروئیدیسم نوزادی ملایم، طولانی مدت و برگشت ناپذیر دچار کاهش می‌گردد. همچنین در آزمایش های ثبت الکتروفیزیولوژیک از قشر حسی پیکری جوندگان (قشر بارل)، پاسخ نورون های آن قشر در پاسخ به جابجایی کنترل شده سبیل هایشان تغییر می‌کرد. به علاوه، شاخص مهار پری پالس ناشی از پاسخ رفلکسی از جا پریدن ناشی از صوت (رفلکس استارتل)، که در بسیاری از مطالعات رفتاری از آن به عنوان شاخصی از ارزیابی کنترل ورودی اطلاعات حسی-حرکتی ورودی به مغز استفاده می شود، در این حیوانات کاهش می‌یافت.

پیشنهاد برای کاربرد نتایج: هورمون های تیروئیدی یکی از تنظیم کننده های مهم در بسیاری از جنبه های رفتاری و شناختی می‌باشند. به طوری که کمبود ملایم و طولانی مدت آنها می‌تواند سبب نقصان عمکرد طبیعی سیستم حسی لمس و تماس گردد. کمبود این هورمون همچنین می‌تواند به صورت بالقوه منجر بروز علائم مربوط به بعضی از بیماری های مربوط به روان از جمله بیماری اسکیزوفرنی گردد. بنابراین کنترل وضعیت هورمون های تیروئیدی در بعضی از بیماری های شناختی حائز اهمیت می‌یاشد.
 
 
 

دفعات مشاهده: 33 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

نتیجه طرح دانشگاه اختلالات روانی در بین کارکنان علوم پزشکی از شیوع بالایی برخوردار بود.

اهمیت موضوع :امروزه سلامت روان یکی از مهم ترین زمینه های پژوهشی است. تاثیر عوامل جمعیت شناختی و محیطی بر آن در پژوهش ها به کرات مورد تاکید قرار گرفته است، اما از عواملی که به طور روز افزون بر نقش آن در بهداشت روان و ارتقا سلامت روان تاکید می‌شود عامل فرهنگ و به ویژه جهت گیری مذهبی است.

مهمترین یافته ها:بر اساس تحلیل های صورت گرفته، در مقیاس عملکرد اجتماعی تنها 8 درصد افراد هیچ گونه اختلالی عملکردی ندارند و در حقیقت بیش از نیمی از انها در وضعیت نامطلوب قرار دارند، در این خرده مقیاس بیشترین فراوانی را در حالت شدید در مقایسه با سایر خرده مقیاس ها داریم. این در حالیست که در بعد نشانه های جسمی، اضطراب و بیخوابی بیش از 50 درصد افراد هیچ گونه اختلالی ندارند، در زیر مقیاس افسردگی این میزان به بیش 80 درصد می‌رسد. در مقیاس کلی سلامت روان نیمی از افراد شرکت کننده در مطالعه در مقیاس کلی سلامت روان دچار اختلالات خفیف می‌باشند.
هیچ اختلافی از این لحاظ جهت گیری مذهبی بین افراد بر اساس سن، جنس و تاهل وجود ندارد، اما افراد از لحاظ جهت گیری درونی براساس سابقه کار متفاوت می‌باشند. افراد با سابقه کار10 تا 20 سال که 41درصد افراد شرکت کننده را تشکیل می‌دهند با میانگین نمره 67/20 نسب به سایرین در این بعد کمتر درونی هستند.(01/0P=) نتایج ضریب همبستگی نشان داد که بین سلامت روان و خرده مقیاس های آن با جهت گیری مذهبی رابطه آماری و معنی دار وجود دارد.
پیشنهاد برای کاربرد نتایج:
نتایج این مطالعه نشان داد که اختلالات روانی در بین کارکنان علوم پزشکی از شیوع بالایی برخوردار است که توجه بیشتر مسئولین را در این زمینه می‌طلبد من جمله : بالا بردن رضایت شغلی کارکنان، فراهم آوردن امکانات ورزشی و رفاهی و تشویق و ترغیب کارکنان به فعالیت های ورزشی ،( با توجه به اینکه در بسیاری از مطالعات ، تأثیرات مثبت ورزش های منظم هوازی را در کاهش علایم مربوط به اختلالات روانی از جمله استرس ، اضطراب و افسردگی و افزایش اعتماد به نفس و بهبود وضعیت خلقی به خوبی نشان داده اند، منع قانونی در بکارگیری کارکنان دولت برای شغل دوم تأثیر بسزایی در بهبود وضعیت روانی آنها خواهد داشت.

 
 

 

دفعات مشاهده: 31 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

نتیجه طرح دانشگاه میزان مواجهه محیطی کارگران برداشت خرما با میزان اشعه ماوراء بنفش نوعA بیش از حد مجاز بود.

این پژوهش میانگین شدت اشعه ماورابنفش در نخلستانهای شهرستان جیرفت 23.6 w/m2 به دست آمد. همچنین براساس یافته های این مطالعه، در تمامی ساعات کاری افراد به جزء زمان ابتدای شروع کار (7-6) شدت UV-A از میزان استاندارد توصیه شده سازمان ACGIH فراتر بود (جدول 2). در بررسی اختلاف میزان شدت اشعه UV-A با مختصات جغرافیایی نخلستانها (ارتفا از سطح دریا، طول و عرض جغرافیایی) اختلاف معنی داری به دست نیامد.
در این مطالعه میزان مواجهه محیطی کارگران برداشت خرما با میزان شدت اشعه ماورابنفش نوع A تعیین گردید. همچنین نتایج این مطالعه نشان داد که میزان شدت پرتو UV-A بیش از حد مجاز (توصیه شده توسط ACGIH) می‌باشد.
یافته ها:
براساس یافته های این پژوهش، فقط زمان شروع شیفت کاری میزان شدت UV-A در حد مجاز بود و در مابقی اوقات کار، کارگران با میزان بیش از حد مجاز توصیه شده توسط ACGIH مواجهه دارند. این سطح از مواجهه با توجه به مشارکت کودکان در برداشت خرما، می‌تواند احتمال آسیب به آنها را افزایش دهد. همچنان که نتایج مطالعه کارادی و همکاران در بررسی ریسک آفتاب سوختگی در کودکان و کارگرانِ سه منطقه ساحلی دوربان، کپ پوینت (واقع در آفریقای جنوبی) و SAINT DENIS (واقع در RE::::::::union:::::::: ISLAND در فرانسه)، سطح اشعه UV را در همه مناطق (به ویژه در فصل تابستان) نسبتا بالا نشان داد و بالتبع ریسک سوختگی پوست در کودکان نسبت به بزرگسالان (کارگران) بالاتر و طی فصل تابستان، اوایل پاییز و اواخر بهار کاملا نمایان بود (19)
نتیجه گیری: در این مطالعه میزان مواجهه محیطی کارگران برداشت خرما با میزان شدت اشعه ماورابنفش نوع A تعیین گردید. همچنین نتایج این مطالعه نشان داد که میزان شدت پرتو UV-A بیش از حد مجاز (توصیه شده توسط ACGIH) می‌باشد
 

دفعات مشاهده: 81 بار   |   دفعات چاپ: 12 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

نتیجه طرح دانشگاه مشکلات دهان و دندان دانش آموزان با اختلال بینایی بیشتر از میانگین کشوری بود.

نتایج:
این مطالعه نشان داده که میزان پوسیدگی دندان دانش اموزان دارای اختلال بینایی بیش از میانگین استانی DMFT در همان سن است. همچنین التهاب لثه بر اساس شاخص GI در این افراد بیش از میانگین کشوری گزارش شده. ضمنا با توجه به نتایج مطالعه، برنامه های مبتنی بر جامعه برای بهبود وضعیت سلامت دهان و دندان برای افراد با نیازهای خاص باید توسعه یابد. این برنامه ها بایستی  شامل فعالیت هایی برای ساختن جامعه ای هماهنگ، آموزش حرفه ای بهداشت دهان و دندان، توسعه سرویس های دندانپزشکی و توسعه برنامه های پیشگیرانه مبتنی بر  باشد.
یافته ها:
شرکت کنندگان در مطالعه 47 کودک دچار اختلال بینایی بودند. افراد تحت مطالعه در گروه سنی بین 7-15  سال قرار داشتند.  44.6 درصد ( 21 نفر) این افراد پسر و 55.6 درصد(26 نفر) دختر بودند. بر اساس نتایج به دست آمده مشخص گردید که 51 درصد(24 نفر) از دانش آموزان از مسواک برای تمیز کردن دندان هایشان استفاده می کردند و 94 درصد آنها یکبار در روز مسواک می زدند . وضعیت پوسیدگی در دندان ها نشان داد درگروه سنی زیر 10 سال 12 درصد( 6 نفر) فاقد پوسیدگی هستند. در حالی که درگروه سنی بالای 10 سال سال  4 درصد( 2 نفر) فاقد پوسیدگی بودند . میانگین DMFT در دانش آموزان معاینه شده زیر 10 سال 5.1 بود. بهداشت دهان و دندان، بر اساس شاخص OHI-S نشان داد در کل جامعه آماری 48 درصد دارای بهداشت خوب ، 32درصد متوسط و20درصد ضعیف بودند. اختلاف معناداری بین دو گروه سنی دیده نشد. وضعیت لثه براساس شاخصGI در گروه سنی اختلاف معنی دار نداشت. از میان کودکانی که مسواک می زدند، 15 درصد به روش صحیح و بقیه غلط مسواک می زدند.  نتایچ این تحقیق نشان داد که ارتباط بین روش مسواک زدن و شاخص لثه معنی دار می باشد

 

دفعات مشاهده: 97 بار   |   دفعات چاپ: 17 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش