نتیجه طرح دانشگاه بین هوش معنوی و نشاط اجتماعی ارتباط وجود داشت.

اهمیت موضوع: نشاط اجتماعی به عنوان یکی از مهم‌ترین و موثرترین شاخص‌های اجتماعی در گسترش احساس رضایت عمومی از زندگی است بنابراین شناسایی عوامل پیش‌‌‌‌‌‌‌بینی کننده آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است لذا مطالعه حاضر با هدف نقش پیش بینی کننده هوش معنوی و دینداری با نشاط اجتماعی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1397 انجام شد.
 
   مهمترین یافته ها: نتایج رگرسیون خطی مؤید آن است که با حذف اثر متغیرهای مخدوش کننده، ارتباط بین هوش معنوی با نشاط اجتماعی معنادار می باشد(0001/0 p=).، بدین معنی که با هر هوش معنوی، 44 درصد از واریانس نشاط اجتماعی را تبیین کرده است. علاوه بر این ارتباط نشاط اجتماعی با دینداری معنادار نمی‌باشد، بدین معنی که متغیر دینداری نتوانسته است به طور معنی‌داری نشاط اجتماعی دانشجویان را پیش‌بینی نماید(12/0 p=).
 
پیشنهاد برای کاربرد نتایج: هوش معنوی و دینداری بالاتر با نشاط بیشتر‌ دانشجویان همراه بود. به نظر می‌رسد ارتقای هوش معنوی و دینداری باعث داشتن یک روحیه شاد و پیشرفت تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی و در نتیجه بهبود کیفیت مراقبت از بیماران‌شان می‌شود
توجه به سطح هوش معنوی و دینداری در ابتدای ورود می‌تواند از طریق انجام ارزیابی اولیه نشاط را در دانشجویان افزایش داده و در نتیجه بر روند تحصیل آنها تاثیر بگذارد و در ادامه می‌توانند خدمات بهتری را به بیماران ارایه دهند.
 

دفعات مشاهده: 36 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

نتیجه طرح دانشگاه مشاوره ذهن‌ آگاهی نگرانی های ‌زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌کیستیک را کاهش می‌دهد.

اهمیت موضوع ‌
سندرم تخمدان پلی‌کیستیک یکی از اختلالات شایع آندوکرینی زنان است که به دلایل مختلف می‌تواند باعث نگرانی، آشفتگی روانی و کاهش کیفیت زندگی شود. لذا پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر مشاوره کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر نگرانی‌های زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌‌کیستیک ‌انجام شد.
 مهمترین یافته ها به زبان غیر تخصصی
یافته ها نشان داد روش مشاوره مبتنی بر ذهن آگاهی ‌به صورت 8 جلسه 90 دقیقه ای ‌می‌تواند باعث کاهش معنی‌داری در نگرانی‌های زنان مبتلا به سندروم تخمدان پلی‌کیستیک شود.
 پیشنهاد برای کاربرد نتایج
نتایج این مطالعه نشان داد روش مشاوره مبتنی بر ذهن آگاهی می‌تواند باعث کاهش نگرانی‌های زنان مبتلا به سندروم تخمدان‌ پلی‌کیستیک شود. لذا توصیه می‌شود پرسنل مامایی خصوصا در مراکز بهداشتی درمانی‌ و کلینیک‌های نازایی با انجام این روش مشاوره باعث کاهش نگرانی‌های این افراد شوند که خود کاهش نگرانی‌ها طبق مطالعات می تواند بر نتایج درمانهای جسمانی نیز تاثیر داشته باشد.همچنین این پژوھش می تواند زمینه‌ساز پژوھش‌ھای بعدی در زمینه ارائه راھکارھایی برای مشکلات زنان مبتلا  به PCOS  باشد و می‌تواند در مطالعاتی که بر روی بعد جسمی PCOS کار خواھند شد کارایی داشته باشد. 

دفعات مشاهده: 43 بار   |   دفعات چاپ: 10 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

نتیجه طرح دانشگاه نگرش مذهبی و معنوی در زندگی می تواند منجر به سلامت معنوی در سالمندان و در نتیجه سطح بهتر سلامت جسمی، روانی و اجتماعی گردد.

اهداف :امروزه با توجه به پدیده سالمندی جمعیت، تقاضا برای خدمات به سالمندان افزایش پیدا کرده است. به همین دلیل پژوهشگران به دنبال گسترش مهارت‌های روانی از قبیل تقویت نگرش مذهبی و  وجود معنا در زندگی به منظور بهزیستی روانشناختی و در نتیجه بالابردن رضایت از زندگی می‌باشند.

یافته‌ها :حاکی از این بود که جنسیت، تحصیلات، وضعیت‌ سلامت، نگرش‌ مذهبی و معنی‌داری زندگی با سلامت معنوی در سالمندان دارای ارتباط می‌باشد. سالمندان زن و سالمندانی که وضعیت سلامتی بهتری داشتند سطح سلامت معنوی بالاتری را گزارش کردند. همچنین مشخص گردید که با ارتقاء نگرش مذهبی و معنی‌داری زندگی، سطح سلامت معنوی نیز بیشتر خواهد شد.

نتایج: پژوهش می‌تواند برای خانواده‌ها، اساتید، مشاوران، برنامه‌ریزان و سیاستگذاران و همه اقشاری که به نوعی با سالمندان در ارتباط و تعامل هستند مفید باشد. همچنین بررسی مفاهیم مورد پژوهش در دیگر نواحی و تأثیر عوامل فرهنگی و متغیرهای مؤثر بر آن، بر غنای ادبیات علمی در زمینه سلامت معنوی خواهد افزود.
 

 

دفعات مشاهده: 30 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

نتیجه طرح دانشگاه قرار گرفتن در معرض سموم ارگانوکلره می‌تواند از عوامل ابتلا به سرطان مثانه باشد.

اهمیت موضوع: در بروز سرطان مثانه عوامل متعددی از جمله عوامل محیطی و ژنتیکی دخیل می‌باشند. یکی از عوامل محیطی می‌تواند قرار گرفتن در معرض آفت‌کش‌ها باشد، یکی از مکانیسم‌های احتمالی سمیت مطرح شده برای آفت‌کش‌ها، استرس اکسیداتیو است. به علاوه، یکی از آنزیم‌هایی که دارای فعالیت آنتی‌اکسیدانی بوده و در سم‌زدایی ترکیبات زنوبیوتیک نقش دارد، آنزیم گلوتاتیون-S-ترانسفراز (GST) است. جهش حذف در دو ایزوآنزیم GSTM1 و GSTT1 منجر به ایجاد واریانتی می‌شود که افراد حامل آن به علت فقدان نسخه‌ی عملکردی آنزیم، قادر به انجام واکنش کنژوگاسیون و در نتیجه سم‌زدایی ترکیبات زنوبیوتیک نباشند.
مهمترین یافته ها: در این مطالعه مورد-شاهدی، در مجموع 58 بیمار مبتلا به سرطان مثانه و 30 فرد سالم انتخاب گردید. اندازه‌ گیری سموم ارگانوکلره نشان داد که سطح سرمی این سموم در گروه‌ بیمار، بالاتر از گروه کنترل است. سطح سرمی مالون‌دی‌آلدهید در گروه بیمار بالاتر و فعالیت استیل کولین استراز پایین تر از گروه کنترل بود. ارتباطی میان پلی‌مورفیسم ژن‌های GSTM1/GSTT1 و سرطان مثانه یافت نشد. افزایش سطح سرمی سموم ارگانوکلره، کاهش فعالیت استیل کولین استراز گلبول‌های قرمز که نمایانگر مواجهه با سموم است، افزایش سطح سرمی مالون‌دی‌آلدهید در گروه بیماران که از مارکر های استرس اکسیداتیو است، نشان‌دهنده‌ی نقش مهم سموم ارگانوکلره در القای استرس ‌اکسیداتیو بود.
پیشنهاد برای کاربرد نتایج : با توجه به بالا بودن میزان برخی از سموم ارگانوکلره در سرم گروه بیمار در مقایسه با گروه کنترل و با توجه به نیمه‌عمر طولانی و ذخیره‌ی آنها در توده‌های چربی بدن، می‌توان نتیجه گرفت که سموم مذکور در ایجاد سرطان مثانه نقش دارند. از آنجایی که سموم مورد استفاده در کشاورزی در القای استرس اکسیداتیو دخالت دارند احتمالا با محدود نمودن استفاده از آنها، میزان بروز سرطان کاهش خواهد یافت.
 

 

دفعات مشاهده: 39 بار   |   دفعات چاپ: 9 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

نتیجه طرح دانشگاه کنترل دیابت مادر بر اساس HbA1c بر کاردیومیوپاتی هایپرتروفیک نوزادان تاثیر داشت.

اهمیت موضوع : شیوع دیابت بارداری در بین زنان باردار در حال افزایش‌ است. این بیماری با افزایش خطر بیماری کاردیومیوپاتی هایپرتروفیک همراه می‌باشد. مطالعه حاضر با هدف تاثیر کنترل دیابت مادر بر اساس HbA1c بر کاردیومیوپاتی هایپرتروفیک نوزادان آنها انجام گردید.
مهمترین یافته ها : HbA1c در نوزادان مادران با آزمایش تحمل گلوکز(GTT) مختل بیشتر از گروه سالم بود همچنین ضخامت دیواره بین بطنی در نوزادان مادران باGTT مختل بیشتر از گروه سالم بود همچنین معیار داپلر بافتی در دو گروه متفاوت بود.
پیشنهاد برای کاربرد نتایج این مطالعه نشان داد که دیابت مادر می تواند باعث شیوع بیشتر کاردیومیوپاتی هایپرتروفیک شود و این عارضه در نوزادانی  که مادران آنها کنترل ضعیف قند در دوران بارداری داشته اند بیشتر دیده می‌شود.
 

دفعات مشاهده: 33 بار   |   دفعات چاپ: 7 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

نتیجه طرح دانشگاه آنتی بادی تک دودمانی بر علیه سم آفلاتوکسین ب1 در دانشگاه علوم پزشکی کرمان تولید شد.


اهمیت موضوع: آفلاتوکسین مادهای سمی است که توسط نوعی قارچ بنام آسپرژیلوس تولید میشود. این سم با ایجاد آسیب شدید کبدی و بر هم کنش با ماده ژنتیکی سلول، عوارضی از قبیل سمیت کبدی و سرطان را باعث میشود. از سوی دیگر، به دلیل ایجاد شرایط مناسب برای رشد این قارچ در حین فراوری محصولاتی از قبیل پسته و فندق و ترشح سم آفلاتوکسین، مصرف این محصولات  میتواند سلامتی مصرف کنندگان را به مخاطرهبیاندازد. یکی از راههای بررسی وجود آلودگی به آفلاتوکسین و شناسایی سم استفاده از آنتی بادی تک دودمانی است که بطور اختصاصی با آن واکنش مینماید.
یافته ها:در پروژه تحقیقاتی که بدین منظور در مرکز تحقیقات فارماسیوتیکس دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام شد با استفاده از تکنولوژی هیبریدوما نسبت به تولید آنتی بادی تک دودمانی بر علیه نوع غالب آفلاتوکسین که همان نوع ب1 میباشد اقدام گردید. محققین این پروژه موفق به جداسازی و ذخیره سازی دو سری سلولی مولد محصول مورد نظر منجر شدند. با توجه به اینکه مولکول آفلاتوکسین ترکیبی کوچک با وزن مولکولی پایین است موفقیت در تولید این آنتی‌بادی پیشرفت قابل ملاحظهای است که برای اولین بار در استان کرمان بدست آمد. نتیجه تحقیق در قالب یک مقاله علمی در یک مجله تخصصی معتبر خارجی منتشر گردید.
نتایج :آنتی بادی تولید شده میتواند در مراحل بعدی برای تولید کیت آزمایشگاهی بکار برود که اینگونه کیت‌ها به نوبه خود برای شناسایی نمونههای آلوده به سم آفلاتوکسین و تعیین نوع سم و مقدار آن کاربرد دارند هم اکنون اینگونه کیت‌ها تماماً از خارج از کشور وارد میشوند که با عنایت به شرایط تحریم تولید بومی آن کمک شایانی خواهد بود.
 

دفعات مشاهده: 41 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

نتیجه طرح دانشگاه میزان آلودگی موجود در ذرات گرد و غبار سطحی خیابان های شهر کرمان در سال 1398 از جنبه غلظت عناصر ناچیز بود.

اهمیت موضوع: گرد و غبار خیابان به عنوان یکی از خطرات جدی زیست محیطی و بهداشتی در شهرهای بزرگ مطرح است. تماس پوستی، استنشاق و بلع ذرات گرد و غبار به دلیل وجود آلاینده های مضر می‌تواند اثرات نامطلوبی بر سلامت انسان داشته باشد.در این مطالعه وضعیت آلودگی و تغییرات مکانی عناصر موجود در ذرات گرد و غبار خیابان‌های شهر کرمان ‌و میزان ریسک بهداشتی و اکولوژیکی بررسی گردید.

مهمترین‌­یافته‌هامیانگین­‌‌ غلظت ­‌عناصر­ در ذرات مـــــورد مطالعه ازترتیب ‌Al>Mn>Zn>Cu>V>Pb>Cr>Ni>Li>As>Co>Mo>Sb>Cd>Ag پیروی می کند. منابع احتمالی عناصر Al, As, Co, Li, Mn، Mn و V عوامل طبیعی (خاک منطقه) و عناصر Cd, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb, Sb و Zn معدن کاری و ترافیک پیش بینی می شود. میزان آلودگی موجود در ذرات گرد و غبار سطحی خیابان های شهر کرمان از جنبه شاخص های آلودگی بررسی شده متوسط بود.  همه نمونه ها در کلاس فاقد ریسک اکولوژیکی طبقه بندی شدند. مسیرهای مواجهه با ذرات گرد و غبار خیابان به ترتیب مسیر گوارشی، مسیر پوستی و سپس مسیر تنفسی شناسایی گردید. میزان ریسک غیرسرطانی برای کلیه نمونه ها قابل قبولی بود. ریسک سرطانی برای As، Cd و Cr از مسیر گوارشی و As از مسیر پوستی  به میزان قابل تحمل برای افراد دارای مواجهه بدست آمد.

پیشنهاد برای کاربرد نتایج : نتایج مطالعه میزان آلودگی متوسط را برای ذرات گرد و غبار خیابان نشان داد که کنترل آلودگی ناشی از منابع طبیعی و مصنوعی از طریق روش هایی همچون ایجاد کمربند سبز، بهبود کیفیت سوخت خودروها، ترویج فرهنگ استفاده از وسائط نقلیه عمومی و گسترش فضای سبز شهری پیشنهاد می گردد. همچنین ریسک اکولوژیکی و بهداشتی ناشی از عناصر موجود در ذرات مورد مطالعه در دوره مطالعه ناچیز بود.


 

دفعات مشاهده: 53 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

نتیجه طرح دانشگاه آلل ε2 ژن ApoE ممکن است منجر به کاهش خطر الزایمر شود.

اهمیت موضوع: آلزایمر مهم‌ترین بیماری تحلیل برنده عصبی و عامل زوال عقل است. در این تحقیق آللهای شایع  ژن آپولیپوپروئتین E(APOE) در 90 فرد مبتلا به آلزایمر و 90 فرد نرمال توسط دو روش مولکولی HRM analysis و Multiplex arms PCR بررسی شد.

مهمترین یافته ها :نتایج این مطالعه نشان داد که آلل ε2 به طور قطع منجر به کاهش خطر بیماری و آلل ε4 به صورت حد و مرزی منجر به افزایش خطر بیماری می‌شوند. همچنین ‌‌‌مقایسه دو تکنیک مولکولی مورد استفاده نیز نشان داد که تکنیک PCR Multiplex arms روشی به مراتب دقیق‌تر، کم‌هزینه‌تر و کارآمدتر برای غربالگری و استفاده در جمعیت‌های بزرگ می‌باشد.

پیشنهاد برای کاربرد نتایج: به نظر می‌رسد که تعیین ژنوتیپ این ژن در مقیاس کشوری بتواند به پیشگیری، چاره‌اندیشی و یافتن راهکار مناسب جهت پیشگیری و درمان بیماری کمک کند.
 

دفعات مشاهده: 249 بار   |   دفعات چاپ: 9 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

نتیجه طرح دانشگاه مشاوره پرستاری می‌تواند درک از بیماری و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی را بهبود بخشد.

اهمیت موضوع :کیفیت زندگی نامطلوب نشان دهنده  وخامت بیماری، بقای عمر کمتر و افزایش روزهای بستری در بیمارستان و کاهش فعالیت‌های عملکردی در بیماران با نارسایی قلبی است.  همچنین درک بیمار از بیماری روی مدیریت بیماری و مدیریت روانشناختی بیماران تاثیر می‌گذارد. این امر برای پرستاران اهمیت زیادی دارد تا نیازهای مراقبتی را برای بیماران از طریق آموزش، مشاوره، حمایت، نظارت و تقویت نیازهای بیمار را تامین نمایند.این مطالعه به منظور تعیین تاثیر مشاوره پرستاری بر کیفیت زندگی و درک از بیماری ‌در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی مزمن انجام شد.
 
مهمترین‌ یافته‌ها:انجام مشاوره پرستاری می‌تواند درک از بیماری و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی را بهبود ببخشد.
 
پیشنهاد برای کاربرد نتایج: با توجه به موثر بودن مشاوره پرستاری بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی و درک آنان از بیماری میتوان پرستاران را جهت انجام این کار آموزش داد تا بتوان جهت ارتقا کیفیت زندگی این بیماران گامی برداشت.از نتایج می‌توان ‌به منظور آموزش پرستاران جهت انجام مشاوره پرستاری سود جست.

 

دفعات مشاهده: 202 بار   |   دفعات چاپ: 7 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

نتیجه طرح دانشگاه نانوذرات مس دارای اثر ضدتوکسوپلاسمایی بالقوه‌ای با حداقل سمیت در حیوان آزمایشگاهی بود.

اهمیت موضوع: با توجه به مطالعات ‌قبلی که نشان دهنده فعالیت و اثرات ضد میکروبی این گیاه می‌باشد و تاکنون مطالعه مستندی در مورد فعالیت پروتواسکولیسیدال گیاه  کبر بر روی پروتواسکولکس های کیست هیداتید انجام نشده،  بر آن شدیم که برای اولین بار اثرات ضد پروتواسکولیسیدال نانو ذره مس سنتز شده  به روش سبز و دوستدار محیط زیست با عصاره میوه کبر را بر روی پروتواسکولکس های کیست هیداتید به عنوان یک طرح تحقیقاتی مورد بررسی قرار دهیم.

یافته ها: بعد از افزایش عصاره به محلول سولفات مس، رنگ محلول سولفات مس از آبی روشن به سبز مایل به زرد تغییر پیدا کرد. وجود پیک ماکزیمم در طول موج 414 نانومتر تشکیل نانوذرات مس را تایید کرد. آنالیز طیف FTIR نشان می­دهد که گروه­های عاملی عصاره پوششی بر روی سطح نانوذرات ایجاد کرده است. میکروسکوپ الکترونی روبشی اندازه ذرات را بین 17 تا 41 نانومتر نشان داد. نتایج نشان داد که میزان مرگ و میر در موش های درمان شده با نانوذران در دوز های 5 و 10 میلی گرم به ترتیب 9 و 10 روز بود. علاوه بر این میانگین تعداد تاکی زوئیت ها در موش های درمان شده نسبت به گروه موش های کنترل به طور معنی‌داری کاهش پیدا کرد. نتایج حاصل از سنجش پارامترهای بیوشیمیایی نشان داد که هیچگونه تغییر معنی‌داری در پارامترهای بیوشیمیایی بین موش های درمان شده با نانوذرات و موش های گروه کنترل مشاهده نشد.
نتایج: مطالعه حاضر نشان داد که نانوذرات مس دارای اثر ضدتوکسوپلاسمایی بالقوه ای با حداقل سمیت می‌باشد. با این حال مطالعات تکمیلی بیشتر جهت بررسی مکانیسم های دقیق این نانوذرات مورد نیاز است.

 

دفعات مشاهده: 180 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش