معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کرمانشاه تعداد ریشه و کانال دندان، نوع کانال ریشه با توجه به جنس ، نژاد و ژنتیک های مختلف شیوع متفاوتی دارد.

 داشتن عملکرد و زیبایی هدف اصلی از درمان ریشه می باشد. برای یک درمان ریشه موفق، دندانپزشک باید علاوه بر تمیز کردن، شکل دهی و ضدعفونی کانال و به دست آوردن سیل اپیکال و کرونال، از آناتومی و مورفولوژی کانال ها و تعداد ریشه ها اطلاعی دقیق داشته باشد. هدف از انجام این مطالعه ارزیابی تعداد ریشه، کانال و تایپ کانال در دندان های ماگزیلا و مندیبل بر اساس طبقه بندی ورتوچی در جمعیت غرب ایران با استفاده از توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی می باشد. با توجه به نتایج به دست امده ، هرچند تعداد ریشه ها در اکثر موارد مشابه مطالعات گذشته می باشد، اما بین نوع کانال با مطالعات گذشته تفاوت های مهمی وجود داشت.

دفعات مشاهده: 74 بار   |   دفعات چاپ: 16 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کرمانشاه برای کاهش تکثیر سلولها در

STMN1 یک پروتئین سیتوزولی با نقش ناپایدار کنندگی میکروتوبولها است که نقش مهمی در فرآیند میتوز و حالت پویای میکرووتوبولها ایفا میکند . در مطالعه حاضر تاثیر مهار بیان STMN1 بر تکثیر، زنده مانی و مهاجرت سه رده سلولی انسانی با منشاء سرطانی بافتی متفاوت (پستان –کلورکتال –پروستات) با یکدیگر مقایسه شد . نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که مهار این ژن توانست تکثیر و زنده مانی سلولهای با منشا پروستات را بیش از سلولهای دیگر کاهش دهد . این مطالعه میتواند در طراحی الگوهای درمانی برای بیماران سرطان پروستات مورد توجه قرار گیرد .
 

دفعات مشاهده: 24 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

احتمالاکپسول تهیه شده از گیاه بومادران، نسبت به دارونما بر علائم بیماران مبتلا به سندروم روده ی تحریک پذیر، تاثیر متفاوتی ندارد.

سندروم روده‌ی تحریک پذیر( irritable bowel syndrome یا( IBS یکی از شایع‌ترین بیماری‌های عملکردی گوارشی با اثرات سوء برشدت علائم و کیفیت زندگی بیماران است و  تا کنون درمان دارویی موثر ندارد. با توجه به اثر بخشی گیاه بومادران بردو عامل اسپاسم گوارشی و اضطراب در مدل‌های تجربی، هدف از انجام این مطالعه بالینی تعیین اثر بخشی بومادران بر شدت علائم و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به IBS است.
در این مطالعه تصادفی دو سوکور، در دو گروه مورد و کنترل، به ارزیابی اثر بخشی کپسول تهیه شده از گیاه بومادران(Achillea wilhelmsii) بر کیفیت سطح زندگی و شدت علائم بیماری  بیماران مبتلا به سندروم روده ی تحریک پذیر پرداخته شد. در هر دو گروه بومادران و پلاسبو(دارونما) ضمن بهبودی سطح کیفی و شدت علائم بیماری قبل و بعد از مداخله، هیچ گونه تفاوت معناداری بین دو گروه مشاهده نشد، لذا بایستی با افزایش حجم نمونه، افزایش مدت مطالعه، بررسی گیاه در بیماران با اسهال غالب یا یبوست غالب، مطالعه دیگری انجام داد تا به نتیجه ی قطعی جهت اثر گذار بودن یا نبودن گیاه برسیم.

دفعات مشاهده: 97 بار   |   دفعات چاپ: 24 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه افزایش بیان ژن TSGA10 سبب کاهش رشد و متاستاز سلولهای سرطان سینه می گردد.

اهمیت یافته­ ها: با توجه به افزایش نرخ سرطان سینه و هم­چنین افزایش وقوع مرگ بیماران به علت رشد و متاستاز سلول­های سرطانی به اندام­های دیگر، بررسی نقش عوامل ژنی دخیل در این زمینه ازجمله ژن TSGA10 اهمیت می­یابد.

مهمترین یافته ­ها: در این مطالعه افزایش بیان ژن TSGA10 سبب کاهش متاستاز و فعالیت متابولیکی سلول­های سرطان سینه شد. علاوه بر این کاهش بیان مارکرهای سطحی سلول­ها به عنوان شاخص­های اصلی در سلول­های سرطان سینه نیز مشاهده شد.

پیشنهاد برای کاربرد نتایج: پیشنهاد می­شود میزان بیان ژن TSGA10 و اثرات افزایش بیان این ژن در رده­های مختلف سرطان سینه و دیگر انواع سلول سرطانی در مطالعات گسترده­تری مورد بررسی قرار گیرد.


دفعات مشاهده: 17 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سی تی اسکن با قدرت تحلیلی بالا (HRCT) به عنوان یک روش حساس و دقیق در تشخیص سل، می تواند برای شناسایی ضایعه کمک کننده باشد.

سل یک عفونت مزمن ریوی است که در حال حاضر سبب بیش از ۲ میلیون مرگ و ۱۰ میلیون بیماری در سال می گردد. HRCT به عنوان یک روش حساس و دقیق در تشخیص سل، می تواند برای شناسایی ضایعه کمک کننده باشد. این مطالعه با هدف مقایسه یافته های HRCT در بیماران سل فعال ریوی با اسمیر مثبت و منفی طراحی شد. نتایج نشان داد  شیوع کاویتاسیون، ندولهای سنتری لوبولار، کلسیفیکاسیون، لنفادنوپاتی مدیاستن، کدورت خطی، افیوژن پلورال و برونشکتازی در بیماران مسلول اسمیر مثبت بیشتر از بیماران مسلول اسمیر منفی است.

دفعات مشاهده: 83 بار   |   دفعات چاپ: 17 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه آموزش در قالب کلاس‌ ،کارگاه، بروشور، فیلم‌های آموزشی، ارائه واحدهای درسی مرتبط می‌توانددر ارتقا آمادگی افراد نقش ایفا کند.

 با توجه به اینکه نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد. دانشجویان علوم پزشکی کرمانشاه علیرغم جایگاه بسیار مهمی که بعد از فراغت از تحصیل و شروع به کار در هماهنگی و کمک‌رسانی به افراد آسیب‌دیده و کنترل شرایط محیطی بحران دارند از آگاهی پایینی در این زمینه برخوردار هستند. از این رو آموزش در قالب کلاس‌های آموزشی ،کارگاه، بروشور، فیلم‌های آموزشی، ارائه واحدهای درسی مرتبط می‌تواند به‌عنوان جزعی از فرایند برنامه آمادگی مقابله که در ارتقا آمادگی افراد مؤثر بوده است نقش ایفا کند. لذا پیشنهاد می‌گردد که مدیران دانشگاهی به‌منظور ارتقا آگاهی و نگرش دانشجویان به‌منظور ارتقا آمادگی دانشجویان در عرصه فعالیت و همچنین افزایش کیفیت خدمات ارائه‌شده این افراد در چنین حوادثی ، دورهای آموزشی در این زمینه را پایه‌گذاری و اجرا کنند.

دفعات مشاهده: 66 بار   |   دفعات چاپ: 16 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کرمانشاه بقادربیماران گلیوبلاستوم مولتی فورم با افزایش سطح سرم پلاسمایVWFکاهش می‌یابد.

تومورهای مغزی به خصوص تومورهای با درجۀ بدخیمی بالا مثل گلیوبلاستوم مولتی فورم (GBM) سالانه باعث موارد زیادی مرگ و میر و به‌علاوه هزینه­ های درمانی زیادی بر دوش هم بیماران و هم بیمه­ ها می­شوند. فاکتور فون ویلبراند یک گلیکوپروتئین بوده که در خون، فاکتور VIII مسیر انعقادی را با خود حمل می­کند و در تومورهای دارای عروق زیاد به میزان بیشتری وجود دارد و نقش مهمی در تعیین پیشرفت و پروگنوز بیماران مبتلا به (GBM) دارد. لذا در این مطالعه به بررسی اثر سطح سرمی فاکتور فون ویلبراند بر پیش آگهی بیماران مبتلا به تومور مغزی گلیوبلاستوم مولتی فوم پرداختیم.جامعه‌ی مورد مطالعه بیماران مبتلا به گلیوبلاستوم مولتی فورم که کاندید عمل جراحی در بخش­های جراحی مغز و اعصاب بیمارستان­های طالقانی و امام رضا (ع) کرمانشاه در سال 1395 بوده‌اند. قبل از عمل جراحی از نظر سطح سرمی فاکتور فون ویلبراند مورد سنجش قرارگرفتند و سپس به مدت یکسال تحت پیگیری بودند تا رابطۀ بین سطح سرمی این فاکتور و پیش‌ آگهی بیماران مشخص شد.بر اساس نتایج مطالعه حاضر می‌توان بیان داشت بقا در بیماران گلیوبلاستوم مولتی فورم با افزایش سطح سرم پلاسمایVWF کاهش می‌یابد. و پلاسمای VWF برای تشخیص بهتر پیش آگهی و نتیجه بالینی موثر است .


 

دفعات مشاهده: 77 بار   |   دفعات چاپ: 20 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کرمانشاه رشد سلولهای عصبی بر روی داربستهای تهیه شده با استفاده از میکروسکوپ اینورت مجهز به دوربین تایید شد.

داربست­های سه بعدی که شبیه ترین محیط را نسبت به محیط درونی بدن ایجاد می­کنند، شرایط مناسب برای ترمیم مجدد بافت­ها از جمله بافت عصبی را فراهم می کنند.
در این کار تحقیقاتی از روش الکتروریسی دو نازل به منظور تهیه نانوالیاف سه بعدی و کربنی و با درجات مختلفی از جهت­گیری از پیش ماده PAN استفاده گردید که به عنوان داربستی برای رشد و تکثیر سلول­های عصبی است.
بررسی اثر میزان جهت یافتگی و کشش اعمال شده بر نانوالیاف در اثر تغییر سرعت کالکتور بر ویژگی-های شیمیایی و فیزیکی نهایی نانوالیاف ارزیابی گردید.  اثر جهت یافتگی نانوالیاف بر رشد، جهتگیری و چسبندگی سلول های عصبی بررسی شد. زیست سازگاری داربستهای تهیه شده با روش MTT  مورد بررسی قرار گرفت. رشد سلولهای عصبی بر روی داربستهای تهیه شده با استفاده از  میکروسکوپ اینورت مجهز به دوربین تایید شد.

 
 

دفعات مشاهده: 41 بار   |   دفعات چاپ: 11 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کرمانشاه در بیماران افسرده مشکلات شخصیتی، روانپزشکی و سابقه کودک آزاری رایج است.

با توجه به شیوع بالای اختلال افسردگی اساسی در جامعه و فهمیدن این موضوع که آن اختلال افسردگی در زمینه موارد (کودک آزاری، نوع سبک دلبستگی و علائم تجزیه ای)  و یا اینکه همراه موارد فوق بوده است، میتواند بسیار با اهمیت باشند و در زمینه درمان افسردگی نیز بسیار کمک کننده خواهد بود. لذا، هدف از این مطالعه، تعیین شیوع علائم تجزیه ای، سابقه کودک آزاری و تعیین سبک دلبستگی در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی مراجعه کننده به بیمارستان فارابی در سال ۱۳۹۴ می باشد.  با توجه به رابطه بین اختلال تجزیه ای و کودک آزاری، روان درمانی با توجه به کودک آزاری در درمان بیماران مبتلا به افسردگی اساسی می تواند با پیامدهای خوب مرتبط باشد. همچنین، پیشنهاد می گردد که سبک های دلبستگی هر شخص به طور روتین در طراحی درمان خصوصاً روان درمانی ارزیابی شود. توسعه برنامه های پیشگیری از ایجاد سبک دلبستگی ناامن و مداخله موثر برای بهبود افراد وابسته به سبک دلبستگی ناامن ضروری است.
 

دفعات مشاهده: 33 بار   |   دفعات چاپ: 14 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اجرای مشاوره( مشاوره شناختی رفتاری)، باعث بهبود کیفیت زندگی و رضایتمندی جنسی در زنان یائسه گردید.

اهمیت یافته ها :توجه به کیفیت زندگی زنان در دوران یائسگی، از اهمیت فراوانی برخوردار است. بعد جنسی یکی از جوانب مهم کیفیت زندگی است که بر جنبه های فیزیکی، روحی روانی مؤثر است. افرادی که از رضایت جنسی برخوردارند، کیفیت زندگی بهتری را نسبت به کسانی که رضایت جنسی ندارند، گزارش می‌دهند.
مهمترین یافته ها: اجرای مشاوره شناختی رفتاری، باعث بهبود کیفیت زندگی و رضایتمندی جنسی در زنان یائسه گردید. نتایج مطالعه حاضر با نتایج مطالعات قبلی که به بررسی تاثیر مشاوره بر کیفیت زندگی و رضایمندی جنسی زنان پرداخته اند همخوانی دارد.
پیشنهاد برای کاربرد نتایج :به مسئولین مراکز ارائه خدمات بهداشتی- درمانی خصوصا مراکزی که به سالمندان ارائه خدمت می نمایند پیشنهاد می‌شود با مهیاکردن فضای مناسب برای ارائه مشاوره های لازم در خصوص روش‌های ارتقاء رضایتمندی جنسی و کیفیت زندگی، امکان ارائه این خدمات برای آنان را فراهم سازند. پیشنهاد می شود مسئولین وسایل ارتباط‌جمعی، نظیر رادیو و تلویزیون با برنامه‌ریزی آموزش همگانی توسط کارشناسان، آگاهی عموم را نسبت به فواید درمان‌های غیر دارویی ازجمله مشاوره را افزایش داده و آنان  را با روشها آشنا سازند.

دفعات مشاهده: 79 بار   |   دفعات چاپ: 12 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش