بین مال آکلوژن و اختلال مفصل گیجگاهی- فکی اختلاف معنی داری وجود ندارد

 
در مطالعه ای که با هدف تعیین شیوع TMD و اختلالات آکلوژن و همراهی آنها در مراجعین به کلینیک دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال 1396 انجام شد نتایج نشان داد بین مال آکلوژن و اختلال TMJ اختلاف معنی داری وجود ندارد. از آنجا که تناقضات فراوانی در راستای رابطه آکلوژن با بروز TMD  ( اختلال مفصل گیجگاهی- فکی) مطرح گردیده، لذا مطالعات تکمیلی گسترده تر در این زمینه توسط سایر محققین پیشنهاد می شود. در مطالعه صورت گرفته، ریسک ابتلا به TMD در زنان 1.6 برابر مردان برآورد شده است که این یافته بر لزوم توجه خاص در این جنس تآکید می نماید.  با توجه به شیوع اختلال مفصل گیجگاهی فکی در 53.4 درصد جمعیت مورد مطالعه، برنامه ریزی جهت معرفی بهتر این اختلال به دندان پزشکان در راستای تشخیص، درمان یا ارجاع آن توصیه می گردد.

دفعات مشاهده: 32 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

بین نوعی از لنفوسیتهای تنظیمی با عود بیماری آرتریت روماتوئید ارتباط وجود دارد.

در مطالعه ای که با هدف بررسی فراوانی لنفوسیت های  T CD8+CD28-PD-1+ بیان کننده گیرنده کموکاینی CXCR3 در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید در مقایسه با افراد نرمال  انجام شد، و با توجه به اختلال پاسخهای ایمنی در بیماران خود ایمنی و نقش بسیار مهم آنها در بیماری زایی، تشخیص و درمان بیماران،نتایج نشان داد که میان نوعی از این لنفوسیتهای تنظیمی ارتباط مشخصی با عود بیماری آرتریت روماتوئید دیده می شود. در این راستا در این مطالعه دیده شد که این ارتباط می تواند در مراحل متفاوت بیماری به اشکال مختلف باشد. این امر می تواند بیانگر اثر تغییرات پاسخهای ایمنی بر روند بیماری بشمار آید. بر همین اساس استفاده از "روشهای متفاوت ایمنی درمانی" می تواند در انواع بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید در آینده مورد استفاده قرار گیرد.

دفعات مشاهده: 30 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

با استفاده از داربست های نانوفایبری هیبریدی می توان به کشت سه بعدی سلول های سرطانی کولورکتال دست یافت.

این مطالعه با هدف کشت سه بعدی سلول های سرطانی کولون بر وری داربست نانوالیاف ساخته شده از هیبرید پلیمر های مصنوعی طبیعی )نانوفیبر پلی کاپرولاکتون ژلاتین و – – پلی کاپرولاکتون کلاژن( انجام شد و نتایج نشان داد که جهت کشت سه بعدی و بررسی داروهای ضد سرطان در شرایط سه بعدی ( شرایط نزدیک به in-vivo) می توان از نانوفایبرهای مذکور به عنوان اسکافلد مناسب استفاده کرد. همچنین با استفاده از داربست های نانوفایبری هیبریدی می توان به کشت سه بعدی سلول های سرطانی کولورکتال دست یافت. 

دفعات مشاهده: 24 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

بین متغیرهای NOS3 G894T، T-786C و 4a / 4b و بیماریهای عروق کرونر در جمعیت ایرانیان ارتباطی وجود ندارد.

این مطالعه با هدف تعیین و مقایسه ارتباط پلی مورفیسم­های T>C -786 و  G>T 894 و 4a4b  ژن eNOS با خطر ابتلا به CAD (بیماری های قلبی-عروقی) در جمعیت استان گلستان انجام شد و نتایج نشان داد ارتباطی میان پلی مورفیسم (تنوع ژنتیکی) جایگاههای ژنی مد نظر و بیماری های قلبی عروقی در جمعیت استان گلستان  وجود ندارد. ولیکن اگر چه شده پلی مورفیسم جایگاههای ژنی T>C -786 و  G>T 894 و 4a4b  ژن با بیماری CAD مرتبط نبود، اما مطالعاتی از این قبیل ممکن است راهگشای کاربرد مارکرهای ژنتیکی در تشخیص و پیش آگهی بیماری های CAD  (عروق کرونر)در قومیت های استان گلستان باشد.

دفعات مشاهده: 23 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

متغیرهای سن مادر، سن همسر، درآمد خانواده، وضعیت سلامتی، نوع مراقبت، از عوامل تعیین‌گر مراقبت قبل از بارداری می باشند.

این مطالعه با هدف تعیین وضعیت انجام مراقبت قبل از بارداری و برخی عوامل پیش­بینی کننده با آن در زنان باردار تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی گرگان انجام گردید. نتایج نشان داد که با توجه به میزان پایین انجام مراقبت قبل از بارداری کامل و مصرف کم اسید فولیک، به نظر می­رسد شناسایی عوامل تعیین­گر این مراقبت، به سیاست­گذاران خدمات بهداشتی کمک خواهد نمود تا برنامه ­ریزی برای اجرای این مراقبت­ها را با دقت و حساسیت بیشتری انجام دهند.

دفعات مشاهده: 34 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آموزش­های گروهی مبتنی بر فنون شناختی-رفتاری ترس از زایمان در تمامی حیطه ها را کاهش می دهد.

این مطالعه با هدف تعیین تاثیر آموزش­های دوران بارداری بر ترس از زایمان مادران باردار نخست­ زا بر روی 108 مادر باردار 28-20 هفته  انجام شد و نتایج نشان داد،آموزش­های گروهی مبتنی بر فنون شناختی-رفتاری با تمرکز بر کاهش ترس از زایمان قابلیت آن را دارد که ترس از زایمان را در تمامی حیطه ­ها کاهش دهد. در حالی که آموزش­های مرسوم دوران بارداری بر ترس از زایمان متمرکز نبوده و نمی­تواند این ترس را کاهش دهد.
 

دفعات مشاهده: 53 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مشاوره گروهی مبتنی بر ذهن آگاهی، بر کیفیت خواب مادران باردار تأثیر دارد.

این مطالعه با هدف تعیین تاثیر مشاوره گروهی مبتنی بر ذهن آگاهی، بر کیفیت خواب مادران باردار تحت پوشش مراکز بهداشتی و درمانی شهر گرگان انجام شد و نتایج نشان داد با توجه به اثربخشی مشاوره گروهی ذهن آگاهی بر کیفیت خواب در این مطالعه می توان این روش را جهت بهبود کیفیت خواب به مراکز مشاوره مامایی ارائه نمود، ضمناً می توان گنجاندن تکنیک های ذهن آگاهی در کلاسهای آمادگی برای زایمان را به برنامه ریزان سلامتِ مادرانِ باردار پیشنهاد کرد.
 

دفعات مشاهده: 33 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مشاوره مبتنی بر خودآگاهی می تواند سبب بهبود کیفیت زندگی، علائم وازوموتور و مسائل جنسی زنان یائسه گردد

این مطالعه با هدف تعیین تاثیر مشاوره مبتنی برخودآگاهی بر کیفیت زندگی یائسگی زنان تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهر گرگان انجام شد و نتایج نشان داد از مشاوره گروهی مبتنی بر خودآگاهی بر کیفیت زندگی زنان یائسه می توان به عنوان یکی از رویکردهای مشاوره ای در مراکز جامع سلامت یا مراکز مشاوره به منظور ارتقاء کیفیت زندگی استفاده کرد. و مشاوره مبتنی بر خودآگاهی می تواند سبب بهبود کیفیت زندگی، علائم وازوموتور و مسائل جنسی زنان یائسه گردد.

دفعات مشاهده: 23 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

توانمندسازی روانشناختی و مشارکت، سبب ایجاد رضایت شغلی و تعهد پرستاران می شود.

در مطالعه ای که با هدف بررسی رابطه بین توانمندسازی  و تعهد سازمانی پرستاران مرکز آموزشی – درمانی شهید صیاد شیرازی گرگان در سال 1397 انجام شد، نتایج نشان داد بین توانمند سازی و تعهد سازمانی ارتباط معناداری وجود داشت و توانمندسازی روانشناختی و مشارکت، سبب ایجاد رضایت شغلی و تعهد پرستاران می شود.

دفعات مشاهده: 26 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

هوش هیجانی با عملکرد کارکنان با توجه به نقش میانجی رضایت شغلی و اعتماد مرتبط می باشد.

در مطالعه ای که با هدف بررسی رابطه هوش هیجانی برعملکرد کارکنان با توجه به نقش میانجی رضایت شغلی و اعتماد بر روی 700 نفر از پرسنل  بیمارستان شهید صیا د شیرازی گرگان انجام شد نتایج نشان داد بین هوش هیجانی با هر یک از متغیرهای عملکرد کارکنان، رضایت شغلی و اعتماد کارکنان رابطه معناداری وجود دارد. بین رضایت شغلی و عملکرد کارکنان؛ و بین اعتماد و عملکرد کارکنان رابطه معناداری وجود دارد. همچنین رضایت شغلی و اعتماد در رابطه بین هوش هیجانی و عملکرد کارکنان نقش میانجی دارند.

دفعات مشاهده: 39 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش
آموزش بهداشت - ۱۳۹۸/۱/۱۷ -