تکنیک قالب گیری T1 جهت پروتز ثابت دقت بیشتری نسبت به تکنیک های T2 و T3 دارد.

اشتباه املایی عنوان اصلاح شود
این
مطالعه با هدف مقایسه دقت ابعادی دو تکنیک قالب گیری پوتی واش دو مرحله ای متداول ]تکنیک قالب -گیری پوتی واش دو مرحله ای با فضا (– T1 ) و تکنیک قالب گیری پوتی واش دو مرحله ای بدون فضا [ ( T2) با تکنیک قالب گیری پوتی واش دو مرحله ای بدون فضا با  ( T3 ) occlusal vent انجام پذیرفت. در این مطالعه تفاوت معنی داری به لحاظ آماری بین سه تکنیک قالب گیری در تمام ابعاد مورد بررسی به جز ارتفاع دای ها مشاهده شد. نتایج نشان داد که تکنیک قالب گیری T1 جهت پروتز ثابت دقت بیشتری نسبت به تکنیک های T2 و T3 دارد.

دفعات مشاهده: 62 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

روش ترکیبی جدید برای شناسایی سریعتر و دقیقتر نوزادان مبتلا به گالاکتوزومی معرفی شد

این مطالعه با هدف بهینه سازی روش آنزیمی غربالگری بیماری گالاکتورومی در نوزادان مبتلا نجام شد. در این پژوهش یک تکنیک جدید ترکیبی رنگ سنجی و آنزیماتیک بر روی نمونه خون 50 نوزاد مبتلا به بیماری گالاکتوزومی انجام شد. یافته ها نشان داد که روش ترکیبی جدید بصورت دقیقتر و با سرعت بیشتری قادر به شناسایی بیماری در نمونه های خون نوزادان بیمار میباشد.

دفعات مشاهده: 72 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

روش های مولکولی مانند PCR می تواند روشی سریع و مطمئن برای تشخیص HPVدر مراحل اولیه باشد

 این مطالعه  با هدف تعیین فراوانی عفونت HPV  و انواع پرخطر آن (HPV16,18) به روش PCR در زنان مراجعه کننده به به بیمارستان صیاد شهر گرگان انجام شد. یافته ها نشان داد ویروس پاپیلوما در جمعیت عادی به میزان قابل توجهی شایع است با توجه به شیوع بالای این ویروس در ایران، تشخیص به موقع و درمان سریع آن می تواند از تبدیل زخم های پیش سرطانی به سرطان پیشرفته جلوگیری نماید. روش های مولکولی مانند  PCR  می تواند روشی سریع و مطمئن برای تشخیص این بیماری در مراحل اولیه باشد .باتوجه به این مسئله که میزان آلودگی به HPVدر ناحیه سرویکس و به دنبال آن بروز سرطان  سرویکس در کشورهای مختلف و حتی در نقاط مختلف یک منطقه متفاوت است، مطالعه روی شیوع ویروس در سرویکس و سرطان سرویکس در هر کشور و منطقه ضروری به نظر می رسد و می توان از این مطالعات جهت طراحی برنامه های موثر غربالگری ،شناسایی و تشخیص بیماری ها و  در آخر واکسیناسیون جمعیت هدف بر علیه تیپ های مختلف و شایع HPVدر همان جمعیت استفاده نمود.
 

دفعات مشاهده: 30 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

بعضی از قطعاتMIRU می توانند تا حدی قدرت باکتری مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در مقاومت به داروهای موثر در درمان سل را پیش بینی کنند

 

یافته های این مطالعه نشان داد بعضی از قطعاتMIRU می توانند تا حدی قدرت باکتری مایکوباکتریوم توبرکلوزیس عامل بیماری سل را در مقاومت به داروهای موثر در درمان سل را پیش بینی کنند.به زبان ساده مهمترین مکانیسم دخیل در این مساله می تواند به تاثیر این قطعات در ژنوم این باکتری اشاره داشته باشد که با نقش های تنظیمی مختلفی مانند تولید پروتئین های مختلف و یا تغییری در ساختار دیواره و غشای باکتری در بروز خصوصیت مقاومت نقش دارند.

دفعات مشاهده: 31 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

میزان ریزترک عاجی ایجاد شده حین درمان ریشه توسط فایل Neolix کمتر می باشد.

 این مطالعه با هدف مقایسه ی میزان ریزترک عاجی ایجاد شده حین درمان ریشه توسط دو فایل نیکل تیتانیومی Oneshape و Neolix  بر روی 50 دندان قدامی( جلویی)  فک پایین  (هرگروه 25 عدد) با ریشه ها سالم و صاف انجام شد. نتایج نشان داد که هر دوفایل Neolix  و OneShape برای شکل دهی کانال مناسب هستند اما از لحاظ ایجاد عوارض و درصد خطا به خصوص ایجاد ریزترک ، فایل Neolix ریزترک کمتری در طول ریشه ایجاد می کند.

دفعات مشاهده: 28 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

عوامل متعددی از جمله جنسیت، وضعیت تاهل، سن، وضعیت درآمد و وضعیت شغلی افراد در کیفیت زندگی سالمندان تاثیرگذار می باشد.

این مطالعه با  هدف بررسی کیفیت زندگی سالمندان شهرستان ترکمن بر روی 300 سالمند بالای 60 سال شهرستان در سال 96 انجام گردید. نتایج نشان داد که با توجه به تاثیر عوامل متعدد از جمله جنسیت، وضعیت تاهل، سن، وضعیت درآمد و وضعیت شغلی افراد در کیفیت زندگی سالمندان، به نظر می رسد که لازم است جهت ارتقاء کیفیت زندگی آنان تدابیری از سوی ارگان های مرتبط اندیشیده شود.

 

دفعات مشاهده: 20 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

ارائه آموزش­های ایمنی بیمار، به صورت حضوری و هم غیر حضوری مفید خواهد بود

این مطالعه با هدف تعیین تاثیر آموزش حضوری و غیر حضوری بر فرهنگ ایمنی بیمار مدیران پرستاری شاغل در بیمارستان­های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال1391 انجام شد. نتایج نشان داد که با استفاده از این برنامه­ های آموزشی می­توان برای ارتقا  فرهنگ ایمنی بیمار در کادر پرستاری استفاده کرد. همچنین ارائه آموزش­های ایمنی بیمار، به  صورت حضوری و هم غیر حضوری  مفید خواهد یود.
 

دفعات مشاهده: 31 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

بیشترین علت بروز تروما در شهر گرگان طی سال های 90 و 91، ضربه و حوادث ترافیکی بوده است.

این مطالعه با هدف تعیین شیوع و علل حوادث در مراجعه کنندگان به بخش اورژانس مرکز بهداشتی درمانی 5 آذر گرگان در سال 1391 و 1390 انجام گرفته است. نتایج نشان داد که تروما در عصر صنعتی و توسعه تکنولوژی حاضر  به علت  افزایش سرعت وسایل نقلیه وشرایط و ماهیت خاص زندگی اجتماعی و اقتصادی بشر به عنوان یک علت افزایش عوارض و مرگ و میر  دیده شده است. پیشنهاد میگردد مطالعات اپیدمیولوژیکی وسیع در سطح کشور و استانها انجام گیرد تا بتوان با استفاده از نتایج آن وضعیت موجود را بررسی و بر اساس آن برنامه ریزیهای نظامندی انجام داد.
 

دفعات مشاهده: 27 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آگاه سازی خانواده ها در رابطه با بروز زردی نوزادان و درمان زودهنگام به منظور تشخیص به موقع ضروری است.

این مطالعه با هدف تعیین یافته های ازمایشگاهی و سیر بالینی نوزادان بستری به علت هیپر بیلیروبینمی ناشی از کمبود گلوکز 6 فسفات دهیدروژناز  در مراکز اموزشی-درمانی شهر گرگان در طول یک سال انجام شد. نتایج نشان داد که کمبود آنزیم G6PD از علل شایع زردی در نوزادان مبتلا به ایکترمیباشد و در جنسیت مذکر شیوع بیشتری دارد و ممکن است منجر به هیپر بیلیروبینمی شدید شود و عدم تشخیص و درمان به موقع آن میتواند منجر به کرنیکتروس گردد.بنابراین برنامه ی غربالگری زودهنگام نوزادان از نظر G6PD در کشور ما و کشورهایی که شیوع بالایی از کمبود آنزیم G6PD دارند.و هم چنین آگاه سازی خانواده ها در رابطه با بروز زردی و درمان زودهنگام آن توصیه میشود تا بتوان  با تشخیص به موقع و انجام اقدامات لازم از عوارض بعدی جلوگیری کرد. 

دفعات مشاهده: 25 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

ویروس درمانی در عفونت های ادراری بیماران بستری لوله گذاری شده

این مطالعه با هدف ارزیابی اثر مهاری ویروس های لیتیک بر روی باکتری های ایجاد کننده عفونت ادراری در بیماران بستری بیمارستان های شهر گرگان انجام شد. تنایج نشان داد که این ویروس ها(باکتریوفاژ) قادر به حذف حالت پلانکتونی و بیوفیلم باکتری های پروتئوس میرابیلیس ایجاد کننده عفونت ادراری بودند. همچنین استفاده از این ویروس ها منجر به تقویت تاثیر آنتی بیوتیک آمپی سیلین گردید.

دفعات مشاهده: 31 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش