MIC نانوذره نقره در ایزوله های اشرشیا کلی جدا شده در شمال ایران پائین است

این مطالعه با هدف بررسی فراوانی ژن های  مقاومت به نقره ( silE و silRS ) و ارتباط آن با MIC نانوذره نقره در اشریشیا کلی های جدا شده از عفونت ادراری انجام شد. نتایج ما نشان داد کهMIC نانوذره نقره در ایزوله های اشرشیا کلی جدا شده در شمال ایران پائین است ولی بعلت نبود تعریف استاندارد از مقاومت به این نانو ذره نمی توان میزان دقیق مقاومت را ارزیابی کرد. یافته ها هاکی از آن است که بین وجود این ژنها و سطح MIC نانوذره نقره ارتباطی مشاهده نمی شود. بررسی مکانیسم  بیان این ژن برای درک عوامل موثر بر بیان و نقش احتمالی وجود نقره بعنوان ایندیوسر، برای مطالعات آینده پیشنهاد می گردد.

دفعات مشاهده: 11 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

تکنیک غالب گیری T1 جهت پروتز ثابت دقت بیشتری نسبت به تکنیک های T2 و T3 دارد.

اشتباه املایی عنوان اصلاح شود
این
مطالعه با هدف مقایسه دقت ابعادی دو تکنیک قالب گیری پوتی واش دو مرحله ای متداول ]تکنیک قالب -گیری پوتی واش دو مرحله ای با فضا (– T1 ) و تکنیک قالب گیری پوتی واش دو مرحله ای بدون فضا [ ( T2) با تکنیک قالب گیری پوتی واش دو مرحله ای بدون فضا با  ( T3 ) occlusal vent انجام پذیرفت. در این مطالعه تفاوت معنی داری به لحاظ آماری بین سه تکنیک قالب گیری در تمام ابعاد مورد بررسی به جز ارتفاع دای ها مشاهده شد. نتایج نشان داد که تکنیک غالب گیری T1 جهت پروتز ثابت دقت بیشتری نسبت به تکنیک های T2 و T3 دارد.

دفعات مشاهده: 9 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جهت پوشاندن تجهیزات پزشکی به‌منظور جلوگیری از کلونیزاسیون باکتری‌ها می توان از نانوذره اکسید روی استفاده نمود.

هدف این مطالعه بررسی اثر نانوذره اکسید روی بر اتصال اولیه ومیزان بیان ژن fim H در ای کولای یوروپاتوژن می باشد.نتایج نشان داد نانوذره اکسید روی رشد باکتری اشریشیاکلی یوروپاتوژن را مهار کرد و سبب کاهش بیان ژن fimH که یکی از عوامل اصلی در اتصال اشریشیا کلی یوروپاتوژن است گردید. پیشنهاد می‌شود می توان از این نانوذره جهت پوشاندن تجهیزات پزشکی به‌منظور جلوگیری از کلونیزاسیون باکتری‌ها استفاده نمود.

 

دفعات مشاهده: 39 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اثر ضد سرطانی گلیپیزاید بر رشد سلولهای سرطانهای گوارش

با توجه به مطالعات مختلفی که اثرات ضدسرطانی ترکیبات حاوی سولفونیل اوره مانند مت فورمین را نشان داده است، در این مطالعه اثرات ضد سرطانی داروی گلیپیزاید مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که این دارو می تواند با القای تغییرات چرخه سلولی و بیان ژنهای مربوطه در رده های سلولی سرطانی گوارشی موجب توقف رشد و تکثیر این سلولها گردد. با توجه به استفاده روتین گسترده این دارو در بیماران دیابتی، مطالعات اپیدمیولوژیکی و بررسی کاملتر این اثرات در بیماران سرطانی می تواند به یافتن روشهای نوین و اهداف درمانی جدید، کمک شایانی انجام دهد.

دفعات مشاهده: 60 بار   |   دفعات چاپ: 7 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

ارتباط پاسخ های ایمنی لنفوسیتهای T با مراحل بیماری در بیماران مبتلا به سرطان مری

با توجه به اختلال پاسخهای ایمنی در بیماران سرطانی و نقش بسیار مهم آنها در بیماری زایی، تشخیص و درمان بیماران، در این مطالعه نشان داده شد که میان انواعی از این پاسخها با تولید برخی ریز RNAها (microRNA) ارتباط مشخصی دیده می شود. در این راستا در این مطالعه دیده شد که این ارتباط می تواند در مراحل متفاوت بیماری به اشکال مختلف باشد که این امر می تواند بیانگر اثر تغییرات پاسخهای ایمنی بر روند بیماری بشمار آید. بر همین اساس استفاده از "روشهای متفاوت ایمنی درمانی" می تواند در انواع بیماران مبتلا به سرطان مری در آینده مورد استفاده قرار گیرد.

دفعات مشاهده: 47 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

با پیوند لوپ های CDR آنتی بادی های ناپایدار بر روی نواحی Framework آنتی بادی های ذاتا پایدار می توان آنتی بادی های نوترکیب پایدار بدست آورد

اکثر آنتی بادی هایی که بصورت اینکلوژن بادی در باکتری بیان می گردند دارای شبکه پیوندهای هیدروفوب ضعیفی هستند. در تشکیل شبکه هیدروفوبی نواحی متغیر رنجیره های سبک و سنگین اسید آمینه های خاصی دخیل می باشند که نوع این اسید های آمینه یکپارچگی و قدرت شبکه هیدروفوبی را تعین می کنند. آنتی بادی های پایدار عموما دارای ترکیب خاصی از اسید های آمینه در هسته های هیدروفوبی خود هستند که باعث تشکیل یک شبکه قوی داخلی می گردند. اسید های آمینه تاثیر گذار در پایداری آنتی بادی ها عمدتا در نواحی Framework دمین های متغیر قرار دارند و بنابراین زمانی که نواحی Framework آنتی بادی های ذاتا پایدار به عنوان چارچوب در تکنیک CDR grafting استفاده می شوند آنتی بادی نوترکیب حاصله اسید های آمینه درگیر در شبکه هیدروفوبی را به ارث برده و به مولکول های پایدار تبدیل می شوند. بنابراین مولکول نوترکیبی که در باکتری بیان می گردد به علت پایداری بالا ساختار خود را حفظ کرده و بصورت فعال باقی می مانند.

دفعات مشاهده: 23 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

هوای شهر گرگان در طی ماه های سرد سال که تغییرات دمایی وجود دارد ناسالم برای گروه های حساس می باشد.


در تحقیقی که در خصوص پایش آلودگی هوای شهر گرگان در دانشگاه علوم پزشکی گلستان انجام شد غلظت آلاینده های هوا در 8 ایستگاه مختلف شهر در طی یک سال 1396 اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که میانگین غلظت آلاینده ها به ترتیب NO (23ppb)، NO2 (28 ppb) ، NOx(51 ppb)، SO2 (14 ppb) و CO(4 ppm) سنجش شدند که البته میانگین ماهانه همه این آلاینده ها از استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست کمتر بودند. همچنین با توجه به غلظت گرد و غبار در فصول و مناطق مختلف کشور، این آلاینده ها هنوز به شهر گرگان نرسیده اند. هر چند در طی سه ماه سرد سال ذرات PM2.5 در حالت ناسالم بهداشتی برای گروه های حساس بوده است، ولی غلظت ذرات PM10 در 10 ماه از سال در شرایط بهداشتی قرار داشته است. بطور کلی هوای شهر گرگان در طی ماه های سرد سال که اینورژن دمایی وجود دارد و از طرفی مصرف سوخت های فسیلی بواسطه تامین حرارت زیاد می باشد، بواسطه ذرات PM2.5، ناسالم برای گروه های حساس بوده است. لذا اقدامات کنترلی در جهت کاهش انتشار آلاینده‌ها می تواند به طور قابل توجهی سبب کاهش میزان مرگ و میر‌های ناشی از این آلاینده ها ‌شود.

دفعات مشاهده: 39 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

فرایند هیبریدی UV/O3/SBR ایده مناسبی برای تصفیه فاضلاب های با بار آلی بالا و مواد غیرقابل تجزیه بیولوژیکی می باشد

 بسیاری از رنگ ها ترکیباتی سخت تجزیه و سمی می باشند که در بسیاری از صنایع از قبیل نساجی مورد استفاده قرار می گیرن سالانه بیش از70000 تن رنگ در سراسر جهان تولید می شود؛ که بخشی از آنها از طریق پساب های صنعتی دفع می شوند حدود 50 درصد رنگ های راکتیو مورد استفاده از طریق پساب خروجی به محیط تخلیه می شود. فاضلاب های رنگی مهمترین معضل کارخانجات صنعت نساجی به شمار می روندزیرا حاوی آلاینده هایی با ساختار پیچیده و خصوصیات سمی, سرطانزایی, جهش زایی, عدم قابلیت تجزیه ی بیولوژیک و پایدار در محیط زیست می باشند در مطالعه ای که با هدف تعیین حذف و تصفیه پذیری زیستی رنگ آزوی (راکتیو (Red-198 توسط فرآیند هیبریدی ازن/UV و راکتور بیولوژیکی از پساب سنتتیک انجام شد، نتایج نشان داد از آنجایی که کاربرد ازن/UV به تنهایی از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیست و هزینه بهره برداری را افزایش می دهد بنابراین فرایند هیبریدی UV/O3 و راکتور بیولوژیکی ایده مناسبی برای تصفیه فاضلاب های با بار آلی بالا و مواد غیرقابل تجزیه بیولوژیکی می باشد. بنابراین تلفیق سیستم های بیولوژیکی و اکسیداسیون پیشرفته جهت تصفیه فاضلاب های با مواد سخت تجزیه پذیر از کارایی بالایی برخوردار است و بنابراین قابل توصیه می باشد

دفعات مشاهده: 23 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

استفاده از پروتکل ضد عفونی کل دهان می تواند باعث کاهش وقوع عود گاستریت پس از درمان شود.

هلیکوباکتر پیلوری به عنوان باکتری مسئول زخم ها و سرطان معده شناخته شده است.این مطالعه با هدف بررسی تأثیر پروتکل ضد عفونی کل دهان بر ریشه کنی و جلوگیری از عود گاستریت  ناشی از هلیکوباکتر پیلوری انجام شد. نتایج نشان داد که استفاده از پروتکل ضد عفونی کل دهان می تواند باعث کاهش وقوع عود گاستریت پس از درمان  شود از اینرو انجام آن همزمان با درمان آنتی بیوتیک سیستمیک در این بیماران توصیه می شود.

دفعات مشاهده: 7 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

روش جذب سطحی برای حذف سرب توسط نانورس مونت موریلونیت می تواند یک روش موثر و ارزان برای حذف سرب از منابع آبی آلوده باشد

بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه می توان گفت که روش جذب سطحی برای حذف سرب توسط نانورس مونت موریلونیت می تواند یک روش موثر و ارزان برای حذف سرب از منابع آبی آلوده باشد.و نتایح این پژوهش می تواند مورد استفاده مسئولان شرکت های آب و فاضلاب و سایر متخصصان بهداشت محیط و مهندسین آب وفاضلاب قرار گیرد.
 

دفعات مشاهده: 7 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش