عصاره گزنه معمولی و گزنه سفید می‌تواند در بهبود واکنش التهابی در موش‌های صحرائی دیابتی مؤثر باشد.

دیابت یک بیماری پیچیده بوده و در ارگان‌های مختلف، آسیب‌های سلولی متعددی به بار می‌آورد. عوامل گوناگون و مسیر های مختلفی می‌توانند سبب آسیب سلولی در دیابت گردند. آنزیم‌های سیکلواکسیژناز نقش اصلی را در روند آسیب سلولی بازی می‌کنند، همچنین در مراحل نهائی آسیب سلولی، آپوپتوز نقش مهمی دارد. در طی سالیان اخیر توجه بسیاری از محققان به گیاهان داروئی مؤثر در درمان دیابت و بررسی مکانیسم پاتوژنز و ره یافت های مؤثر درمانی این بیماری معطوف گردیده است. با توجه به اثرات ضد التهابی و آنتی اکسیدانی عصاره گزنه معمولی و گزنه سفید، بر آن شدیم تا در این مطالعه برای اولین بار در سطح تجربی، اثر این عصاره‌ها را بر میزان بیان ژن‌های سیکلو اکسیژناز-2 و کاسپاز-3 در بافت‌های کبد و کلیه رت‌های دیابتی شده با استرپتوزوتوسین، بررسی نماییم.
 
نظر به اینکه عصاره‌های گزنه معمولی و گزنه سفید باعث کاهش معنیداری در بیان ژن COX-2 در کبد شدند، به نظر می‌رسد که باعث بهبود واکنش التهابی در دیابت می‌شوند. مطالعات بیشتر جهت تایید این نتیجهگیری لازم و ضروری می‌باشد.
 
پیشنهاد می‌شود پس از بررسی‌های بیشتر و انجام کارآزمایی‌های بالینی و اخذ تاییدیه های لازم، عصاره گزنه معمولی و گزنه سفید و یا ترکیبات و مواد مؤثره مشتق از آن‌ها، در درمان دیابت استفاده گردد.
 

دفعات مشاهده: 22 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

بین آلودگی به عفونت انگلی توکسوپلاسموز و بیماری روانی اسکیزوفرنی ارتباطی مشاهده نشد.

 
توکسوپلاسموز عفونت شایعی است که توسط تک یاخته توکسوپلاسما گوندی‌ای ایجاد می‌شود. در زمینه نقش این انگل در ابتلا افراد به بیماری روانی اسکیزوفرنی (روان گسیختگی)، شواهد ضد و نقیضی وجود دارد. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط آلودگی به توکسوپلاسموز یا اسکیزوفرنیا و توزیع فراوانی تظاهرات بالینی آن انجام شد.

نتایج نشان داد ابتلا به توکسوپلاسموز ریسک فاکتور مؤثری برای ابتلا افراد به
اسکیزوفرنیا نمی‌باشد. یافته‌های این تحقیق می‌تواند در تکمیل دانش موجود در خصوص ارتباط توکسوپلاسموز در بروز بیماری اسکیزوفرنیا در محیط‌های دارای شیوع بالای توکسوپلاسموز مورد استفاده قرار گیرد. همچنین متخصصین اعصاب و روان می‌توانند این یافته ها را در ملاحظات بالینی و درمان بیماران اسکیزوفرنی در نظر گیرند. موضوع ارتباط این دو بیماری نیازمند تحقیق و بررسی بیشتر می‌باشد.

دفعات مشاهده: 21 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

افزایش میزان توانمندی روانشناختی می‌تواند سبب ارتقاء سبک زندگی در کارمندان شود.

سبک زندگی، فعالیت عادی و معمول روزانه است که افراد آن‌ها را در زندگی خود بطور قابل قبول پذیرفته‌اند، به‌طوری که این فعالیت‌ها روی سلامت افراد تأثیر می‌گذارند. درصد قابل توجهی از علل مرگ و میر افراد با سبک زندگی آن‌ها ارتباط دارد. از دیدگاه سازمان جهانی بهداشت توانمند‌سازی به عنوان قلب ارتقای سلامت، فرآیندی پویا و فراگیر است که افراد از طریق آن بر تصمیم‌گیری‌ها، سبک زندگی و فعالیت‌هایی که بر سلامتی آنان مؤثر است، کنترل بیشتری خواهند داشت و می‌توان آن را به عنوان اقدامی اجتماعی در جهت افزایش کنترل فردی و جمعی و مجموعه‌ای از ابعاد رفتاری فردی و اجتماعی در نظر گرفت. این مطالعه با هدف تعیین وضعیت  توانمندی روانشناختی و سبک زندگی در کارکنان مراکز آموزشی درمانی انجام شد.
نتایج نشان داد سن، وضعیت تاهل، شیفت کاری، وضعیت اجتماعی اقتصادی و شاخص توده بدنی با رفتار‌های ارتقاء دهنده سلامت ارتباط دارند. همچنین سن و شیفت کاری با توانمندی روانشناختی کارکنان ارتباط دارد. هر چهار بعد توانمندی روانشناختی  شامل: احساس شایستگی در محل کار، احساس موثر بودن در محل کار، احساس معنی داری در محل کار، احساس داشتن حق انتخاب با سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت ارتباط مثبتی دارند. در برنامه‌ریزی برای افزایش توانمندی روانشناختی کارکنان به رفتار‌های ارتقاء‌دهنده‌ سلامت آنان به خصوص بعد رشد روحی و معنوی آنان توجه ویژه گردد.

دفعات مشاهده: 23 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

شیوع اختلالات اسکلتی و عضلانی در کارمندان دانشگاه علوم پزشکی گیلان بالا بود.

اختلالات اسکلتی- عضلانی یکی از متداول ترین و پرهزینه ترین مشکلات مرتبط با کار محسوب می‌شود که در اثر اختلال یا آسیب به یکی از اندام ها یا بافت های بدن ایجاد می‌شود. این مطالعه با هدف بررسی میزان شیوع علائم اختلالات اسکلتی عضلانی و اختلالات تجمعی و رابطه آن با ویژگی‌های فردی در کارمندان دانشگاه علوم پزشکی گیلان انجام شد.
 
نتایج نشان داد شیوع اختلالات اسکلتی و عضلانی در جامعه بالا است. با توجه به اهمیت این اختلالات در کاهش بهره وری کارمندان و از آنجا که بهره وری نیروی انسانی از مهم‌ترین دغدغه‌های مدیران هر سازمان می‌باشد، بنابراین پیشگیری یا کاهش این اختلالات از اهمیت زیادی برخوردار است. از نتایج مطالعه حاضر می‌توان به منظور شناسایی افراد آسیب‌دیده و مستعد اختلالات اسکلتی  عضلانی، تشویق و آموزش کارکنان برای تطابق خود در مواقع فراهم نبودن شرایط مناسب محیط کار، رعایت اصول ارگونومی (فاکتور های انسانی)، شناسایی عوامل خطر و کاهش اثرات زیانبار آن‌ها استفاده نمود.

دفعات مشاهده: 22 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مصرف کپسول گیاه بابونه می‌تواند بر کاهش شدت علائم جسمانی، روانی و شدت کلی علائم سندرم پیش از قاعدگی مؤثر باشد.

درصد قابل توجهی از زنان در سنین باروری برخی مشکلات خلقی و فیزیکی مرتبط با قاعدگی به نام سندرم پیش از قاعدگی را تجربه می‌کنند. علائم این سندرم می‌تواند بر جنبه های مختلف زندگی فرد تأثیر بگذارند. بابونه یکی از گیاهان دارویی پیشنهادی برای درمان این سندرم می‌باشد. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر کپسول بابونه در تسکین علائم سندرم پیش از قاعدگی دانشجویان انجام شد.
نتایج نشان داد کپسول بابونه می‌تواند باعث کاهش شدت علایم سندرم پیش از قاعدگی و نیز میزان خونریزی قاعدگی شود. با این وجود، برای بدست آوردن شواهد کافی برای تجویز آن و دوزهای متفاوت مؤثر و یافتن مکانسیم‌های دقیق تأثیر بابونه بر علائم سندرم پیش از قاعدگی، انجام مطالعات بیشتر توصیه می‌شود.

 
مقاله علمی منتج از طرح:
الهام نجفی ملاباشی؛ طاهره ضیایی؛ دکتر زهرا بستانی خالصی؛ دکتر احسان کاظم‌نژاد لیلی؛ دکتر رضا بخردی. بررسی تأثیر کپسول بابونه در تسکین علائم سندرم پیش از قاعدگی. مجله زنان، مامایی و نازایی ایران. سال 1397، دوره بیست و یکم، شماره 7، صفحه 80-72

دفعات مشاهده: 25 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

وضعیت سواد اطلاعاتی و تفکر انتقادی در دانشجویان ضعیف ارزیابی شد.

سواد اطلاعاتی، مهارت دستیابی مؤثر به اطلاعات مورد نیاز با صرف زمان و هزینه کمتر به عنوان سواد بنیادین جوامع دانش محور، در عصر ارتباطات بسیار ارزشمند شده است. بدین منظور دانشجویان به کسب مهارت‌های لازم در زمینه سواد اطلاعاتی به عنوان کلید یادگیری مادام‌العمر نیاز دارند. وجود تفکر انتقادی در سواد اطلاعاتی دانشجویان علوم پزشکی از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد. تفکر انتقادی به عنوان ابزار یادگیری، دانشجویان را با هنر استدلال و منطق آشنا می‌سازد و آن‌ها را برای موقعیت‌های خارج از کلاس و بهتر زیستن و درک بهتر آماده می‌کند. از طرفی تفکر انتقادی، یکی از مهارت‌های حائز اهمیت در تصمیم‌گیری بالینی برای مراقبت از بیمار می‌باشد. بر این اساس، مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه بین سواد اطلاعاتی با تفکر انتقادی انجام شد.
نتایج نشان داد نمره سواد اطلاعاتی و تفکر انتقادی در واحد های تحت پژوهش ضعیف ارزیابی می‌شود. لذا با توجه به اهمیت دو مقوله تفکر انتقادی و سواد اطلاعاتی در پیشرفت تحصیلی و موفقیت حرفه‌ای ضرورت دارد. متصدیان و سیاستگذاران حوزه آموزشی به نحوی بر آموزش آن تاکید ورزند.
 
مقاله علمی منتج از طرح:
YektaKooshali M H, Ramezani A, PourNajafi S, Esmaeilpour-BandBoni M. The Relationship between Information Literacy with Critical Thinking among Students: A Cross-Sectional Study. 3 JNE. 2018; 6 (5) :1-8 [Persian].

دفعات مشاهده: 26 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

طب فشاری می‌تواند بر کاهش درد بعد از عمل لوزه‌برداری در کودکان مؤثر باشد.

لوزه‌برداری یکی از شایع‌ترین  اعمال جراحی کودکان در سرتاسر دنیاست و کنترل درد پس از آن اهمیت ویژه‌ای دارد. با توجه به وجود عوارض در مصرف زیاد داروهای مسکن، پرستاران معمولاً تمایل دارند روش‌های غیر دارویی کنترل درد را در کنار روش‌های دارویی و برای تقویت آن‌ها به کار ببرند. یکی از روش‌های غیر دارویی و مکمل کاهش درد طب فشاری می‌باشد. این مطالعه با هدف بررسی و تعیین تأثیر طب فشاری بر میزان درد بعد از عمل لوزه‌برداری در کودکان انجام شده است.
نتایج نشان داد طب فشاری تأثیر مثبتی بر کاهش درد بعد از عمل لوزه‌برداری در کودکان دارد. استفاده از طب فشاری منجر به کاهش نیاز کودکان به داروهای مسکن پس از عمل می‌شود. بر اساس نتایج بدست آمده طب فشاری می‌تواند به عنوان یک تکنیک ایمن، ارزان و بدون عارضه مطرح باشد و استفاده از آن به پرستاران و سایر پرسنل درگیر در امر مراقبت از این کودکان بعد از انجام مطالعات بیشتر قابل توصیه است.

دفعات مشاهده: 24 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مراقبت معنوی می‌تواند بر میزان رضایتمندی خانواده‌ بیماران بستری در بخش‌های مراقبت ویژه مؤثر باشد.

رضایتمندی بیمار، والدین و تیم درمان به عنوان یک شاخص کیفیت مراقبتی بهداشتی معرفی شده است. این شاخص نه تنها کیفیت مراقبت ارائه شده بلکه انتظارات فرد از مراقبت را نیز نشان می‌دهد. در بخش مراقبت ویژه با توجه به عدم توانایی اکثر بیماران برای تصمیم گیری، خانواده‌ها به عنوان قیم بیمار در نظر گرفته می‌شوند. و در طول یک بیماری بحرانی، نقش حیاتی را برای بیماران بی هوش و ناتوان برای برقراری ارتباط یا تصمیم گیری ایفا می‌کنند. بنابراین رضایت خانواده یک معیار قابل اندازه‌گیری مهم از کیفیت مراقبت در بخش مراقبت ویژه است. در این میان، حمایت معنوی و درگیر کردن خانواده بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه در فرایند تصمیم گیری در مورد بیمار، نقش مهمی در رضایت آ‌ن‌ها دارد. مراقبت معنوی لازمه یک مراقبت جامع برای بیماران مراقبت ویژه و بستگان آن‌ها می‌باشد. مراقبت معنوی با مراقبت های جسمی و روانی در ارتباط است و فقط محدود به آیین‌های مذهبی و معنوی نمی‌باشد. لذا این مطالعه با هدف بررسی اهمیت مراقبت معنوی و عدم انجام پژوهش در زمینه ارتباط آن با میزان رضایتمندی بستگان بیمار بستری در بخش مراقبت ویژه انجام شد.
نتایج نشان داد مراقبت معنوی بر میزان رضایتمندی خانواده‌ بیماران بستری در بخش‌های مراقبت ویژه بیمارستان از جمله رضایت از عملکرد کارکنان، راحتی و تصمیم‌گیری درمانی اثر بخش می‌باشد. با توجه به تأثیر مثبت معنوی بر افزایش رضایت خانواده بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه در این پژوهش می‌تواند توصیه نمود که در کنار سایر مراقبت‌ها به بعد معنوی همراهان بیمار به عنوان یکی از ابعاد وجودی انسان که می‌تواند سلامت کلی وی را تحت تأثیر قرار دهد توجه نمایند و آن را در مراقبت‌های معمول خود بگنجانند. 

دفعات مشاهده: 27 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اسانس به لیمو می‌تواند سبب کاهش اضطراب زنان باردار پیش از سزارین شود.

به طور معمول هر نوع عمل جراحی با اضطراب همراه است و سزارین نیز از این قاعده مستثنی نیست و این نگرانی گرچه بیشتر ناشی از تصورات شخصی افراد است اما تنش و اضطراب آن غیر قابل انکار است. اضطراب قبل از جراحی علاوه بر ترس و تنش ایجاد کننده باعث تغییرات در سیستم عصبی خودکار می‌شود که برخی شاخص‌های فیزیولوژیک از جمله فشار خون، تنفس، ضربان قلب و ... را تحت تأثیر قرار می‌دهد. امروزه استفاده از درمان‌های تکمیلی از جمله رایحه درمانی به عنوان درمان کم خطر در بسیاری از مراکز درمانی رو به گسترش است. از رایحه درمانی برای تسکین درد، اضطراب، افسردگی، بی‌خوابی و آسم و حتی ایجاد اعتماد بنفس استفاده می‌شود. این مطالعه با هدف بررسی تعیین اثرات رایحه اسانس برگ گیاه به لیمو بر میزان اضطراب و برخی شاخص‌های فیزیولوژیک بیماران پیش از عمل سزارین انجام شد.
نتایج مطالعه نشان داد استنشاق اسانس به لیمو باعث کاهش تنفس، ضربان قلب و فشار خون سیستولیک زنان باردار قبل از سزارین می‌شود. همچنین کاهش اضطراب حالت و پنهان زنان باردار قبل از جراحی سزارین را بدنبال دارد. بنابراین رایحه درمانی با استفاده از اسانس به لیمو می‌تواند به عنوان یک روش نوین در کاهش اضطراب و استرس مؤثر باشد ولی بر میزان درد اثری ندارد. 

دفعات مشاهده: 22 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مطالعه بروشورهای دارویی می‌تواند در بهبود عملکرد، افزایش سطح اطلاعات دارویی و مصرف منطقی تر داروها مؤثر باشد.

تمایل بیماران به آگاهی از داروها و مشارکت در روند درمان، آن‌ها را به سوی کسب اطلاعات دارویی بیشتر ترغیب می‌کند. راه‌های زیادی برای کسب اطلاعات دارویی وجود دارد، اما دستیابی به یک منبع مطمئن می‌تواند اثرات بهتری بر روی مصرف صحیح داروها و به دنبال آن بهبود روند درمان داشته باشد. یکی از منابع نوشتاری بروشورهای دارویی هستند که به علت نظارت بیشتر از سوی سازمان‌های مربوطه نسبت به سایر منابع معتبرتر هستند. این مطالعه با هدف بررسی میزان مطالعه بروشور‌های دارویی و عوامل مرتبط با آن در الگوی مصرف دارو انجام شد.

نتایج نشان داد دانشجویان از منابع مختلفی اطلاعات دارویی خود را بدست می‌آورند. استفاده از منابع مختلف اطلاعات دارویی به عوامل متعددی مانند نوع، قیمت، تولید داخلی و خارجی بودن دارو و زبان بروشور‌ها مرتبط بود. همچنین رشته تحصیلی، سن و جنس افراد بر علاقه آن‌ها به مطالعه بروشور خاص تأثیر‌گذار بود. علاوه بر این، اطلاعات ذکر شده در بروشور‌های دارویی در حالی‌که برای افراد قابل درک و مورد اعتماد بوده اما کافی نبوده است. همچنین آن‌ها ذکر کردند که مطالعه بروشورهای دارویی می‌تواند باعث کاهش خطاهای شغلی آینده آن‌ها گردد.

لذا به نظر می‌رسد با مطالعه بروشورها، ضمن مشارکت بهتر افراد در پروسه درمان، مصرف داروها به صورت منطقی‌تر صورت می‌گیرد و هزینه‌های اضافی در بخش درمان متوجه افراد و جامعه نخواهد شد. همچنین مطالعه بروشور‌های دارویی علاوه بر بهبود عملکرد افراد شاغل در بخش بهداشت و درمان می‌توانند سطح اطلاعات دارویی آن‌ها را افزایش داده و یک الگو جهت انتخاب یک منبع اطلاعاتی مناسب برای کسب اطلاعات دارویی قرار گیرد.

دفعات مشاهده: 22 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش