آلو بخارای خشکیده برای درمان یبوست حاد بیماران سکته مغزی بستری در بخش مراقبت های ویژه موثر هست.

طیف گسترده ای از بیماران در بخش‌ های مراقبت‌های ویژه دچار یبوست می‌شوند. روش درمانی فعلی استفاده از شربت هیدروکسید منیزیم هست که دارای عوارض بسیاری می باشد. به نظر می‌رسد استفاده از آلو بخارا در درمان یبوست حاد مفید باشد.
در یک مطالعه کارآزمایی بالینی، تاثیر آلوی بخارای خشکیده و هیدروکسید منیزیم  برای درمان یبوست حاد 24  بیمار سکته مغزی در بخش مراقبت های ویژه بررسی شد. درگروه مداخله50 گرم آلوی بخارا به شکل شربت و در گروه کنترل 30 سی‌سی هیدروکسید منیزیم به مدت دو روز و دو بار در روز  از طریق لوله معده خورانده شد. میانگین تعداد دفعات دفع مدفوع در گروه مداخله 0/281 و در گروه کنترل 0/309 بود. فراوانی قوام طبیعی مدفوع در گروه مداخله 72/72 % و در گروه کنترل 54/54 % بود. نتایج نشان داد که آلو بخارا در افزایش تعداد دفعات و قوام مدفوع در این بیماران موثر بوده ولی در مقایسه با گروه کنترل تفاوتی نداشت.
با توجه به یافته های این پژوهش می توان داروی گیاهی آلو بخارا را به عنوان یک روش طب مکمل برای درمان یبوست حاد بیماران سکته مغزی بستری در بخش مراقبت های ویژه پیشنهاد نمود.   
 
 

دفعات مشاهده: 80 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

هفتاد و پنج درصد کارگران کارخانه تنباکو سورک دارای اختلالات اسکلتی- عضلانی مرتبط با کار هستند.

اختلالات اسکلتی عضلانی مرتبط با کار، شایع ترین اختلالات مرتبط با مشاغل و عامل اصلی ناتوانی در میان کارگران است. همچنین این اختلالات علت اصلی غیبت از کار و از دست رفتن ساعتهای کاری هستند و بهره وری را کاهش می دهند.
نتایج یک مطالعه بر روی صد نفر از کارگران کارخانه تنباکو سورک در سال 1395 نشان دهنده شیوع بالای این اختلالات (75٪) بود. بیشترین نواحی درگیر کمر (55٪)، زانو (45٪) و شانه ها (37٪) بودند. ارزیابی ارگونومیکی با  تکنیک OWAS نشان داد که وضعیت بدنی(پوسچر) اکثر این نقاط بحرانی بوده یا نیاز به مداخله اصلاحی دارند. کاهش وزن بار در ایستگاههای کاری، استفاده از تجهیزات کمکی جهت حمل بار، آموزش اصول ارگونومی و به کارگیری مداخلات ارگونومی پیشنهاد می شوند.

 

دفعات مشاهده: 21 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

فرایند های اکسایش فنتون، الکتروفنتون و فتوالکتروفنتون، بازدهی عملکردی بالایی در تصفیه پساب کارخانه روغن زیتون دارند.

پساب های صنعتی حاوی انواع مولکول های تجزیه ناپذیر زیستی اند که نگرانی های زیست محیطی را در پی دارند. پساب صنعت استخراج روغن زیتون حاوی درصد زیادی مواد آلی و مخرب محیط زیست می‌باشد و تخلیه مستقیم آن خسارت بار است. به کارگیری یک روش اقتصادی و کارا جهت رفع این مشکل ضرورت دارد.
در این مطالعه بازده عملکرد فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته الکترو فنتون و فتوالکتروفنتون برای تصفیه پساب کارخانه استخراج روغن زیتون تا حد تصفیه بیولوژیکی بررسی و مقایسه شد. نتایج  نشان داد که پساب روغن زیتون بسیار آلوده به مواد آلی است به طوری که غلظتCOD  (اکسیژن مورد نیاز شیمیایی) و BOD (اکسیژن مورد نیاز بیولوژیک) به ترتیب 67427 و 22400 میلی گرم در لیتر بود. بالاترین بازده حذف در شرایط بهینه برای شاخص های آلاینده COD، BOD، TOC(مقدار کل کربن آلی )، رنگ و کدورت  به ترتیب برای فرایند فتوالکتروفنتون 92، 82/4، 80/65، 55 و 94 درصد در مدت زمان 30 دقیقه، الکتروفنتون 86/14، 67/43، 60، 50 و 92 درصد در زمان 40 دقیقه و در نهایت فنتون 81/9، 60/13، 57/43، 44/2 و 91/7 درصد در زمان 150 دقیقه بود.
با توجه درصد بالای بازدهی عملکرد در حذف ترکیبات مقاوم و تجزیه ناپذیر، می توان از این روش ها ی نوین برای پیش تصفیه و تصفیه پساب کارخانه استخراج روغن زیتون استفاده نمود که از نظر سادگی اجرا و ملاحظات اقتصادی و زیست محیطی نیز قابل قبول هستند.

 

دفعات مشاهده: 19 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اکسیژن با فشار بالا موجب کاهش مرگ سلولهای عصبی و کاهش تخریب لایه پوششی اعصاب نخاعی ناشی از مواجهه با سیس پلاتین شد.

سیس پلاتین یکی از داروهای شیمی درمانی هست. یکی از اثرات این دارو، مرگ سلول های عصبی محیطی به صورت پیشرونده می‌باشد که عارضه جانبی نوروپاتی(بیماری اعصاب محیطی) را به دنبال دارد. پژوهشهای قبلی نشان داده اند که اکسیژن با فشار بالا (HBO)  موجب کاهش مرگ سلول های عصبی می‌شود.
در این مطالعه تجربی در تعدادی از موشهای  آزمایشگاهی نوروپاتی به وسیله مواجهه با سیس پلاتین القا شد. نتایج نشان داد که استفاده از HBO پس از القای نوروپاتی موجب کاهش مرگ برنامه ریزی شده سلول های عصبی حسی  نخاعی و سلولهای تغذیه کننده آنها و نیز کاهش تخریب لایه پوششی اعصاب  نخاعی به واسطه کاهش التهاب و کاهش اکسایش چربی شد.
انجام مطالعات تکمیلی بر روی نمونه های انسانی برای بررسی استفاده از HBO قبل، همزمان و یا بعد از تجویز سیس پلاتین به منظور کاهش عوارض این دارو در سیستم عصبی محیطی و کاهش بروز علائم مربوطه در بیماران سرطانی پیشنهاد می‌شود.  
 

 

دفعات مشاهده: 85 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

توانمندی باروری زنان با انگیزه های مثبت و منفی فرزندآوری ارتباط داشت.

انگیزه های فرزندآوری، تمایلات مثبت یا منفی به فرزندآوری هست. توانمندی باروری زنان به مفهوم توانایی و حق تصمیم گیری آزادانه در فعالیت های باروری مانند تعداد فرزند، زمان فرزندآوری و فاصله بین فرزندان می‌باشد. بررسی مولفه های مهم موثر بر رفتار باروری و عوامل مرتبط با آنها در هر جامعه ضرورت دارد. این مطالعه با هدف تعیین ارتباط بین انگیزه های فرزندآوری با توانمندی باروری810 نفر از زنان شهری و روستایی مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی شهرستان ساری در سال 1396 اجرا شد. 
نتایج نشان داد که نمره توانمندی باروری زنان در دو جامعه زنان شهری و روستایی مشابه بود. نمره کل بعد مثبت انگیزه‌های فرزندآوری در زنان روستایی بیشتر از زنان شهری بوده است، اما نمره کل بعد منفی انگیزه های فرزندآوری تفاوتی نداشت. همچنین نتایج نشان دادند که توانمندی باروری زنان با وضعیت اشتغال آنان، تحصیلات همسر، سن آخرین فرزند و با انگیزه های مثبت و منفی فرزندآوری ارتباط دارد.
پیشنهاد می‌شود به موضوع توانمندی زنان در باروری در دوران تحصیل دختران در مدرسه و دانشگاه  توجه شده و موضوع راهکارهای لازم در زمینه توانمندی زنان در تمام ابعاد جهت بهبود شرایط زندگی آنها در کتابهای درسی گنجانده شود. همچنین از آنجایی که انگیزه های مثبت فرزندآوری از عوامل پیش بینی کننده فرزندآوری هست، می‌توان در آموزش خانواده از این اصل بهره گرفت.

 

دفعات مشاهده: 84 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مداخله ارگونومی با رویکرد مشارکتی برای بهبود وضعیت بدن شاغلین مفید است.

وضعیت نامطلوب بدن هنگام کار، یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر در بروز آسیب‌های اسکلتی عضلانی هست. بهبود وضعیت بدن (پوسچر) بر ارتقاء سلامت، کاهش استرس و کاهش ناراحتی کار تاثیر زیادی دارد. در این پژوهش پوسچر های کاری سی نفر از شاغلین یک شرکت تولید کابل خودرو، قبل و بعد از مداخله ارگونومی با رویکرد مشارکتی مقایسه  شد. قبل از مداخله،  92/5 درصد افراد از ناراحتی گردن و 90 درصد از ناراحتی قسمت تحتانی پشت شکایت داشتند. همچنین 82/5 درصد افراد در قسمت فوقانی پشت و به همین میزان در ناحیه زانوی چپ دارای ناراحتی بودند. بیشترین تأثیر این مداخله به ترتیب در بهبود وضعیت تنه (20 مورد)، بازو (20 مورد)، مچ دست (7 مورد)، گردن (6 مورد)، ساعد (3 مورد) و پا (1 مورد) بوده است. استفاده از رویکرد ارگونومی مشارکتی در برنامه‌های مدیریتی مراکز صنعتی و کارخانه‌ها پیشنهاد می شود.
 
 

دفعات مشاهده: 21 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

نیاز به مطالعات بیشتری در زمینه تایید رابطه علیتی بین کم‌کاری تیروئید و دیابت بارداری می باشد.

دیابت بارداری یک وضعیت عدم تحمل گلوکز بوده که برای اولین بار در طی بارداری تشخیص داده می شود و می تواند عوارض جدی برای مادر و جنین داشته باشد. مطالعات قبلی نشان داده اند که در مادران مبتلا به کم‌کاری تیروئید، دیابت بارداری شیوع بیشتری داشته و از سویی دیگر در جمعیتهای با شیوع بالای دیابت بارداری، کم‌کاری تیروئید تحت بالینی در مادران مشاهده شده است.
 به منظور تعیین ارتباط علیتی بین این دو وضعیت، مطالعه ای بر روی 340 نفر از مادران باردار تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی روستایی شهرستان آمل با هدف تعیین فراوانی دیابت بارداری در مادران باردار مبتلا به کم کاری تیروئید و مقایسه آن با فراوانی دیابت بارداری در مادران بدون کم کاری تیروئید انجام شد. تفاوتی از لحاظ فراوانی موارد دیابت بارداری بین این دو گروه یافت نشد.
 انجام مطالعه با تعداد نمونه های بالاتر، در جمعیت‌هایی با شیوع پایین‌تر دیابت بارداری و همچنین استفاده از جمعیت‌های مختلف مانند سایر استانهای کشور برای روشن شدن رابطه علیتی بین کم‌کاری تیروئید و دیابت بارداری پیشنهاد می شود.

 

دفعات مشاهده: 18 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دانشجویان پرستاری، درک مثبتی از روش آموزشی دستیار همتای برنامه ریزی شده دارند.

یادگیری از طریق همتایان نوعی راهکار آموزشی است که با کمک فعال و حمایت  افراد هم سطح، هم معلم و هم یادگیرندگان سود می برند. با وجود استفاده از انواع مختلف این راهکار در آموزش علوم پرستاری، مطالعه ای در خصوص درک دانشجویان پرستاری نسبت به آن انجام نشد.
نتایج مطالعه فعلی به صورت مصاحبه فردی با 14 دانشجوی پرستاری و برگزاری جلسات بحث گروهی با  23 دانشجوی پرستاری که  دوره کارآموزی در عرصه بخش مراقبت ویژه را با روش آموزشی دستیار همتای برنامه ریزی شده گذراندند نشان داد که این دانشجویان درک مثبتی از شرکت در برنامه داشته و تمایز یافتگی (تجربه استقلال در عین صمیمیت بالینی) را مهمترین دستاورد آن بیان نمودند.
حضور همتایان دانشجو در کنار پشتیبانی و هدایت مربی برای تسهیل روند یادگیری در دوره های کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری  پیشنهاد می شود.  

 

دفعات مشاهده: 19 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

بیماران تالاسمی ماژور دچار مشکلات چشم پزشکی خشکی چشم، کاهش میدان دید، اختلال در بافت پوشاننده شبکیه، آب مروارید و نقص دید رنگی هستند.

انتقال خون مکرر در بیماران تالاسمی ماژور منجر به تجمع بیش از حد آهن می شود که برای بافت ها و ارگان های بدن سمی است. برای دفع آهن اضافه از داروهای شلاتور  استفاده می شود. دوز مصرفی شلاتور باید به گونه ای تنظیم گردد که آهن اضافی منجر به سمیت شبکیه نشود و از طرفی آهن کافی برای عملکرد صحیح شبکیه موجود باشد. در مطالعه فعلی عملکرد بینایی 54 بیمار تالاسمی ماژور تحت مراقبت مرکز تحقیقات تالاسمی در بیمارستان بوعلی ساری و همچنین ارتباط  نوع و دوز داروی شلاتور با مشکلات چشمی این بیماران بررسی شد.  
همه این بیماران خود شکایتی از مشکلات چشمی نداشتند اما بررسیهای چشم پزشکی و بینایی سنجی نشان دهنده مواردی از خشکی چشم (در 33/3 درصد از بیماران)، کاهش میدان دید (33/3 درصد)، اختلال در بافت پوشاننده شبکیه (16/7 درصد)، آب مروارید(10/2 درصد) و نقص دید رنگی (3/7 درصد) بود. میزان عیوب انکساری این افراد تفاوت چندانی با افراد سالم نداشت. ارتباطی بین مشکلات چشمی و سطح فریتین سرم، غلظت هموگلوبین خون، نوع و دوز داروی شلاتور مصرفی پیدا نشد؛ اما وجود مشکلات چشمی با تعداد دفعات تزریق خون مرتبط بود.  
معاینات چشمی منظم بیماران تالاسمی برای تشخیص زودهنگام عوارض چشمی در این بیماران و به منظور بهبود کیفیت زندگی آنان توصیه می شود.

 

دفعات مشاهده: 24 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

پپتید HYNIC-SSSLTVSPWY نشاندار با تکنسیوم-m99 می تواند برای هدف قراردادن و تصویر برداری از سرطان مغزی گلیوبلاستوما به کار گرفته شود.

گلیوما بلاستوما نوعی سرطان مغزی خطرناک با میزان بالای مرگ و میر می باشد. تشخیص زودهنگام این سرطان اهمیت زیادی در شروع درمان و افزایش بقاء بیماران دارد. داروهای پرتوزا برای تشخیص این سرطان اهمیت دارند. پروتئینهای نشاندار با مواد رادیواکتیو پرتوزا می توانند به گیرنده اختصاصی خود در سطح سلول متصل شده و تومورها را به طور اختصاصی شناسایی کنند. یکی از گیرنده های مهم درسطح گلیوما، گیرنده رشد اپیدرمال انسانی (HER2) می باشد.
در این مطالعه آزمایشگاهی اتصال اختصاصی پروتئین نشاندار شده 99mTc-HYNIC-SSSLTVSPWY به گیرنده HER2سلولهای تومور گلیوما در موش و تجمع آن بررسی شد. نتایج نشان داد که اتصال، جذب و تجمع اختصاصی این نشانگر مطلوب بود. حداکثر تجمع در یک ساعت رخ داد به نحوی که تصویر خوبی از تومور در دستگاه تصویربرداری پزشکی هسته ای بعد از یک ساعت مشاهده شد. در مطالعات قبلی این پروتئین نشاندار سمیتی در حیوان نشان نداد و بنابراین پیشنهاد می گردد مطالعاتی در زمینه ارزیابی اولیه بیماران با تومور گلیوما با این نشانگر انجام شود. 

 

دفعات مشاهده: 16 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش