شرایط فیزیکی نامناسب محیط کاری، بیشترین تاثیر نامطلوب را بر عملکرد شغلی کارکنان بخش سلامت دارد.

استرس شغلی اثرات مخربی را هم برای فرد و هم برای سازمان دارد. استرس شغلی کارکنان بخش سلامت، صدمات جبران ناپذیری را به مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت وارد می نماید و در نهایت عملکرد شغلی این کارکنان را کاهش می دهد.

نتایج یک مطالعه بر روی 400 نفر از کارکنان بیمارستان دولتی حکیم جرجانی گرگان در سال ۱۳۹۵ با هدف بررسی اثر استرس شغلی بر عملکرد کارکنان بخش سلامت نشان داد که از میان عوامل استرس زای شغلی، شرایط فیزیکی محل کار و  نارسایی نقش کارکنان به ترتیب بیشترین و کمترین شدت اثر بر عملکرد شغلی را داشتند. ارتباط معناداری بین همه ابعاد استرس شغلی و عملکرد کارکنان وجود داشت و 73 درصد از تغییرات میزان عملکرد شغلی مربوط به عوامل استرس زای شغلی بود.

با توجه به این یافته ها، برای کنترل اثرات استرس شغلی بر روی عملکرد کارکنان
توصیه می شوداصلاح وضعیت، ارتقا و حفظ سطوح استاندارد برای شرایط فیزیکی محیط کار شامل صدا، نور، روشنایی، درجه دما، سطح رطوبت و میزان گرد و غبار انجام گیرد.
 

دفعات مشاهده: 23 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

شناسایی آسان، سریع و دقیق گونه های قارچی با ابزار تشخیصی جدید طیف سنجی جرمی M‌ALDI-TOF امکان پذیر می شود.

 امروزه 20 الی 25 درصد جمعیت دنیا به بیماریهای سطحی و جلدی قارچی مبتلا هستند. درماتوفیتوزیس از شایعترین بیماریهای قارچی می باشد که موی سر، صورت، پوست بدن، دست، پا، کشاله ران و ناخنها را درگیر نموده و عامل این عفونت درماتوفیت ها می باشند. شناسایی سریع، دقیق و مطمئن انواع گونه های درماتوفیتها برای انتخاب درمان مناسب اهمیت دارد. روش معمول شناسایی این عوامل آزمایش مستقیم و کشت نمونه های بالینی است. انجام این روش نیاز به افراد مجرب و هزینه بالایی دارد، بسیار زمان بر بوده و نتایج آن تحت تاثیر درمان قبلی، سرعت رشد و مقدار ارگانیسم در نمونه قرار می گیرد.

در سالهای اخیر تکنیک طیف سنجی جرمی مالدی تاف (MALDI-TOF) برای تشخیص سریع و دقیق میکروارگانیسم ها مورد توجه قرار گرفته است. مزیت قابل توجه این روش، سادگی آماده سازی نمونه و مدت زمان کوتاه چند دقیقه ای برای تجزیه و تحلیل است.

در مطالعه حاضر برای اولین بار در ایران، درماتوفیتهای جدا شده از ضایعات بیماران شهرهای تهران و ساری با روش MALDI-TOF شناسایی شدند. این مطالعه به صورت یک همکاری مشترک بین المللی اجرا شد. شناسایی گونه های 94 ایزوله درماتوفیتی جدا شده، با روش مولکولی انجام شد و سپس نمونه ها با روش MALDI-TOF در آزمایشگاه گروه میکروبیولوژی دانشگاه Akdeniz ترکیه مورد بررسی قرار گرفتند. با وجود تنظیم درجه بالاتر برای حساسیت تشخیصی، یافته ها نشان دهنده تطابق نتایج تشخیصی MALDI-TOF با نتایج تشخیصی روش مولکولی در 47 درصد موارد بود.
 
براساس نتایج بدست آمده از این مطالعه، روش MALDI-TOF به عنوان یک ابزار تشخیصی دقیق و قابل اعتماد برای تشخیص درماتوفیتهای جدا شده معرفی می گردد. برای کاربرد بیشتر و فراگیرتر روش تشخیصی MALDI-TOF، پیشنهاد می شود ثبت طیفها از تمامی گونه های درماتوفیتی در سطح دنیا در بانک داده موجود در نرم افزار این روش صورت گیرد.

 

دفعات مشاهده: 18 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

شیوع پیامدهای (چندگانه) نامطلوب بارداری در زنان باردار روستایی شهرستان ساری در سال 1395 از 1/2% تا 3/6% گزارش شد.

 بارداری یکی از مهمترین دوره های زندگی مادران در سنین باروری است که می تواند با بیماریها و خطرات ناشی از باردارشدن از جمله مواجهه با بارداری پر خطر همراه باشد. بارداری زمانی پر خطر محسوب می شود که مادر، جنین و یا نوزاد بیشتر از حد معمول در معرض خطر مرگ،معلولیت و یا بیماری قرار گیرند.
با توجه به لزوم شناخت بارداریهای پرخطـر در منطقـه، مطالعه ای مقطعی با هدف تعیین فراوانی پیامدهای نامطلوب بارداری و عوامل مرتبط با آن در 826 نفر از زنان باردار تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی روستایی شهرستان ساری براساس اطلاعات پرونده های مراقبت بارداری در سال 1395 اجرا شد. میزان فراوانی وزن کم هنگام تولد 3/6%، نارسی نوزاد 2/3 % سقط1/3 %، مرده زایی یک نفر، ناهنجاریهای مادرزادی 1/2% و زایمان زودرس 3% بود.

ارتباط آماری معناداری بین متغیرهای سابقه سقط، سابقه مرده زایی، سن حاملگی، سطح تحصیلات مادر و دیابت بارداری با پیامدهای نامطلوب بارداری و ناهنجاری مادرزادی وجود نداشت. از دلایل احتمالی این عدم ارتباط می توان به پایین بودن فراوانی پیامدها و حتی قابل ملاحظه نبودن برخی عوامل خطر ماننند سن نامناسب بارداری اشاره نمود. بنابر این انجام مطالعات تحلیلی مانند مطالعات مورد- شاهدی ضروری به نظر می رسد. این گونه مطالعات برای طراحی و اجرای برنامه های جـامع کـاهش عوامـل خطـر در زنان باردار، ارتقاء سلامت مادران و تولـد نـوزاد سـالم مفید خواهد بود.

 

دفعات مشاهده: 0 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

بیشترین شکل ژنتیکی انگل توکسوپلاسما گوندی در گربه سانان نوع آتیپیک هست. برای کنترل این بیماری مفید است.

انگل توکسوپلاسما قادر به آلوده کردن تمامی مهره داران خونگرم است و گستردگی جغرافیایی جهانی دارد. امروزه با استفاده از تکنیکهای تشخیص ژنتیکی مناسبتر و همچنین نشانگرهای ژنتیکی بیشتر امکان شناسایی بیشتر ساختار و تنوع ژنتیکی انگل وجود دارد.
گربه ها به عنوان میزبان اصلی توکسوپلاسما نقش مهمی در پراکندگی این انگل دارند و یک تهدید جدی برای سلامت جامعه می باشند. تاکنون مطالعه جامعی راجع به تنوع ژنتیکی این انگل در گربه ها انجام نشده است. پژوهشگران مرکز تحقیقات توکسوپلاسموزیس در دانشگاه علوم پزشکی مازندران به صورت نظام مند به مرور مطالعات انجام شده در دنیا در زمینه تنوع ژنتیکی ایزوله های توکسوپلاسمای گربه سانان اهلی، ولگرد و وحشی پرداخته اند. 
یافته های این مطالعه نشان داد که از  مجموع 47454 نمونه ژنوتایپ شده، 615 ایزوله DNA مشخص شد. ژنوتیپ­های آتیپیکال(در 270 ایزوله، 44%) غالب بودند. دومین ژنوتیپ غالب در جهان تیپ 2(در 243 ایزوله، 39/6 %) بوده است. در آفریقا، اروپا، و اقیانوسیه ژنوتیپ 3 غالب بود. در آسیا و امریکا ژنوتیپ های شماره 9 و 5 به ترتیب بیشتر بودند. علاوه بر این، ژنوتیپ­های 2، 3، 5 و 20 در گربه سانان وحشی و اهلی مشترک بودند.

شناسایی این تنوع ژنتیکی انگل توکسوپلاسما گوندی در بین ایزوله های میزبان نهایی برای تعیین وسعت تنوع ژنتیکی و ژنوتیپ غالب انگل در جهان مفید خواهد بود. مطالعات تکمیلی در زمینه چگونگی نقش این ژنوتیپ ها در ظهور بیماری توکسوپلاسموزیس انسانی و حیوانی و به دنبال آن معرفی راهکارهای جدید برای پیشگیری، تشخیص، درمان و ایمن سازی با توجه به ژنوتیپهای موجود در جهان پیشنهاد می شود.

 

دفعات مشاهده: 26 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

فراورده هورمونی ملاتونین گزینه ای احتمالی برای درمان عفونتهای انگلی هست.

 ملاتونین یک هورمون با آهنگ ترشح شبانه روزی است که در تمام مهره داران از جمله انسان و عمدتا توسط غدد پینه ترشح می شود. با توجه به اثر آنتی اکسیدانتی و تنظیم کننده ایمنی ملاتونین، پیشنهاد شده که این مولکول می تواند یک ماده جایگزین درمانی برای مبارزه با عفونتهای باکتریایی، ویروسی و انگلی باشد.
در مطالعه حاضر اثرات ملاتونین بر زیست سلولی انگل های تک یاخته و پاسخ ایمنی میزبان مرور شده است. در مورد عفونت توکسوپلاسما، ملاتونین با تنظیم ترشح میانجی های التهابی موجب تسریع پاسخ ایمنی بر علیه انگل می شود. در مورد عفونت آمیب، ملاتونین زخم های آمیبی را کاهش داده و موجب افزایش گلبولهای سفید و بیگانه خوار و افزایش تعداد آمیبهای کشته شده می گردد. در افراد مبتلا به ژیاردیازیس به نظر می رسد ارتباط مثبتی بین سطح ملاتونین و فعالیت بیگانه خواری وجود دارد. در لیشمانیازیس ملاتونین موجب توقف تکثیر انگل به واسطه عملکرد میتوکندری و کاهش فعالیت اکسیدانی در سلول میزبان می شود. در مالاریا، ملاتونین  تاثیر منفی بر چرخه سلولی انگل مالاریا (پلاسمودیوم) دارد.
  با توجه به ویژگی های آنتی اکسیدانی، ضد التهابی و  تنظیم ایمنی ملاتونین، می توان کاربرد همزمان آگونیستهای ملاتونین یا  دوزهای داروشناختی ملاتونین را به عنوان رویکردی نوآورانه برای درمان عفونتهای انگلی اشاره شده که سالیانه میلیون ها نفر را در سرتاسر جهان مبتلا می کنند در نظر گرفت. مطالعات تکمیلی بیشتری در این خصوص پیشنهاد می شود.  
 

 

دفعات مشاهده: 19 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

انگل توکسوپلاسما گوندی در 4/14 % از موارد سقط جنین احشام در استان مازندران شناسایی شد.

دام ها از میزبان های مهم انگل توکسو پلاسما گوندی به ویژه درکشورهای رو به توسعه می باشند. معادل 78/6% از گوشت گوسفند و بز تولید شده در دنیا، از قاره های آسیا و آفریقا صادر می شود که بیشترین کشورهای رو به توسعه در آنجا واقع شده اند. عوارض توکسوپلاسموزیس در گوسفند و بز شامل مرگ جنین، سقط، مرده زایی و نوزاد مومیایی شده هست که صدمات اقتصادی جدی به صنعت دامپروری وارد می نماید. همچنین خطر انتقال این بیماری به انسان از راه مصرف گوشت و فرآورده های گوشتی و شیر از نظر سلامت عمومی اهمیت ویژه ای دارد.
مطالعه ای با هدف دستیابی به اطلاعات بیشتر در مورد نقش توکسوپلاسما گوندی در سقط جنین احشام (گاو، گوسفند و بز)، در استان مازندران در شمال ایران، طی فصول زادآوری دام ها از فروردین 1395تا خرداد 1396اجرا شد. بافتهای 104 جنین سقط شده با آزمایشهای زیستی(Bioassay) و مولکولی (PCR) بررسی شدند. نتایج آزمایش زیستی منفی بود و اشکال فعال یا کیستی انگل در موشهای تلقیح شده دیده نشد. درصد شیوع شناسایی DNA توکسوپلاسما گوندی در کل جنینهای سقط شده 14/4 % (15 مورد از 104 جنین)  و برای موارد جنینهای گاو 16/6 %، گوسفند 13/4 % و بز 0% بود. بالاترین میزان شیوع در نواحی شرقی و کمترین در نواحی غربی بود.

 نتایج این مطالعه نشان می دهد که عفونت توکسوپلاسما گوندی ممکن است تا حدودی عامل سقط و زیانهای اقتصادی در صنعت دامپروری منطقه مازندران باشد. اجرای پژوهش های بیشتر با هدف تعیین انواع ژنتیکی این انگل در دام ها و به دنبال آن طراحی راهکارهای کنترلی برای ارتقای سلامت گله های دام پیشنهاد می شود.  
 

 

دفعات مشاهده: 0 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

نتایج ارزیابی درونی گروه های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در حوزه های دوره های درسی، برنامه های درسی و دانش آموختگان مطلوب است.

امروزه نظامهای آموزش عالی برای پیش رفتن به سمت دانش و اقتصاد دانش بنیان، سرعت بخشیدن به رشد و توسعه مراکز تولید دانش و امکان رقابت در سطح بین المللی نیاز به بازنگری مستمر در برنامه های آموزشی دارند. یکی از بهترین ابزارها برای بررسی کیفیت فرآیندهای آموزشی ارزشیابی است. ارزیابی درونی کیفیت آموزشی گروه های آموزشی را به تصویر می کشد.

نتایج مطالعه ای با هدف بررسی وضعیت آموزشی کلیه گروه ­های آموزشی از طریق ارزیابی درونی در دو سال متوالی تحصیلی 95-94 و 96-95 در دانشگاه علوم پزشکی مازندران نشان داد که وضعیت اکثر حوزه­ ها در گروه های آموزشی بالینی نسبتاً مطلوب بوده است. بالاترین میزان مطلوبیت در سالهای 95-94 و 96-95 در حوزه دوره های درسی (74/53 %)، برنامه های درسی( 78/66%) و دانش آموختگان (86/61 %) به دست آمد. درصد امتیاز کل گروه­های آموزشی بالینی در سالهای 95-94 و 96-95 به ترتیب 64/22 % و 70/69 % بود. این یافته ها نشان می دهند که گروه های آموزشی، با انجام برنامه ریزی متناسب با نیازهایی که استخراج شده از نتایج ارزیابی درونی مستمر و سالانه از سال 94 بود، توانستند در بعضی از حوزه ها وضعیت آموزشی و پژوهشی را ارتقا دهند.

پیشنهاد می شود­ بازخورد مناسب نتایج ارزیابی درونی به گروه­ ها و مسئولین آموزشی صورت گیرد تا گامی مفید و مقدمه ای بر اقداماتی مانند شناسایی نقاط ضعف و چالشهای گروه های آموزشی و برنامه ریزی دقیق آموزشی برای رفع آنها، افزایش سطح کیفیت آموزش از سوی اعضای هیات علمی و افزایش ارتقای وضعیت منابع و فضای فیزیکی آموزش باشد.
 

 

دفعات مشاهده: 19 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

تلاشهای پژوهشگران زیست پزشکی برای یافتن داروهای اثر بخش برای درمان توکسوپلاسموزیس مزمن ادامه دارد.

ترکیبات دارویی موجود برای عفونت توکسوپلاسموزیس تنها بر مرحله حاد عفونت (انگل به شکل تاکی زوئیت) موثر می باشند و تاثیری بر مرحله مزمن ( انگل به شکل کیست های بافتی به نام برادی زوئیت) ندارند. در سال های اخیر مطالعات دارویی در زمینه شناسایی ترکیبات دارویی جدید اثر بخش بر علیه کیست های بافتی توکسوپلاسما در شرایط برون تنی و درون تنی انجام شده است. پژوهشگران مرکز تحقیقات توکسوپلاسموزیس در دانشگاه علوم پزشکی مازندران، یک مطالعه مروری نظام مند بر روی مطالعات اولیه اشاره شده در طی سه دهه گذشته انجام دادند. 
یافته ها بیانگر آن بودند که  ترکیبات دارویی FR235222, QUI-11, Tanshinone IIA، Hydroxyzine بر علیه کیست های توکسوپلاسما موثر هستند اما اثربخشی آنها در شرایط درون تنی ناشناخته باقی می ماند. به علاوه Compound 32  Endochin-like Quinolones, Miltefosine, ،  Guanabenz می توانند به عنوان ضد انگل هایی اثر بخش با توانایی منحصر به فرد کاهش کیستهای بافت مغزی در موشهای با عفونت مزمن به کار روند.
انجام مطالعات تکمیلی دارویی برای یافتن دارویی مناسب در درمان توکسوپلاسموزیس مزمن از بین داروهای اشاره شده پیشنهاد می شود. در این راستا موضوع مطالعات بعدی باید بررسی زیست شناسی و حساسیت دارویی کیست توکسوپلاسما گوندی در بیماران توکسوپلاسموزیس مزمن به منظور یافتن راهکارهای موثرتری برای حذف کیستهای بافتی این انگل از میزبان، پیشگیری از عود بیماری و کوتاه سازی زمان مورد نیاز برای تجویز دارو باشد. 
 

 

دفعات مشاهده: 17 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مطالعات بیشتری برای بررسی ارتباط بین توکسوپلاسموزیس و افسردگی لازم است.

حدود 25 تا 30 درصد از کل مردم در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه آلوده به انگل تک یاخته­ای توکسوپلاسما گوندی هستند. این انگل بعد از  دسترسی به بافت مغزی به سلول­های مختلف مغزی حمله می­ کند و در آن به شکل کیست در­می­ آید. براساس شواهد، توکسوپلاسموزیس نهفته به احتمال زیاد در انسان موجب اختلالات رفتاری و روانی می ­شود.
افسردگی شایعترین اختلال روانی و همراه با  تغییرات در خلق و خوی، عملکرد ذهنی و شناختی و وضعیت جسمانی و احتمال اقدام به خودکشی هست. پژوهشگران مرکز تحقیقات توکسوپلاسموزیس در دانشگاه علوم پزشکی مازندران برای ارزیابی اینکه آیا بیماران مبتلا به توکسوپلاسموزیس مستعد ابتلا به افسردگی هستند یک مطالعه مروری نظام مند و فرا تحلیل بر روی مقاله های مرتبط انجام دادند. یافته ها نشان دادند که شیوع این عفونت با  افسردگی ارتباط معنی­داری وجود ندارد. توکسوپلاسموزیس در بیماران مبتلا به افسردگی شیوع کمتری نسبت به گروه کنترل دارد و این عفونت عامل خطری برای افسردگی نیست(با نسبت شانس 0/98).
مطالعات بیشتری برای رسیدن به پاسخ قطعی و تعیین ارتباط دقیق بین توکسوپلاسموز و افسردگی و شناخت مکانیسم­های احتمالی لازم است. در صورت اثبات تأثیر توکسوپلاسما بر ایجاد افسردگی، تشخیص و درمان این عفونت در تشخیص افتراقی و درمان بیماران با افسردگی و یا بیماران مراجعه کننده با افکار خودکشی لحاظ خواهد شد و اجرای برنامه های پیشگیری از توکسوپلاسموزیس برای پیشگیری و کنترل اختلالات افسردگی در جامعه مفید خواهد بود. 

 

دفعات مشاهده: 18 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

رفتاردرمانی تاثیر مثبتی برای درمان تهوع و استفراغ بارداری دارد.

تهوع و استفراغ سومین علت بستری مادران در دوران بارداری می باشد. بر اساس مطالعات موجود، هر دو عامل زیستی و روان شناختی در بیماریزایی این مشکل نقش دارند؛ با این وجود در پژوهش های پیشین، اطلاعات مربوط به استفاده از روشهای روان درمانی به خصوص رفتار درمانی به عنوان یک درمان آسان و  مفید برای  بهبود علائم تهوع و استفراغ بارداری ناکافی است.
در این راستا مطالعه کارآزمایی حاضر با هدف تعیین تاثیر رفتار درمانی بر تهوع و استفراغ بارداری انجام شد. یافته ها نشان دادند که با کنترل تمامی عوامل مخدوش کننده، نمره کلی دفعات استفراغ در گروه مداخله در مقایسه با گروه کنترل به طور 0/36 نمره کاهش داشته است. این میزان، نشان دهنده اثر مستقیم مداخله رفتار درمانی بدون تاثیر عوامل مداخله گر می باشد. نمره دفعات عق زدن و نمره طول مدت تهوع و نمره کلی تهوع، استفراغ و عق زدن در دو گروه بعد از مداخله کاهش معناداری نداشته است.

با توجه به جنبه روانشناختی مشکل تهوع و استفراغ بارداری در زنان باردار و طراحی و انجام مداخلات روانشناختی مانند رفتار درمانی توسط ارائه دهندگان خدمات اولیه بهداشتی، می توان تهوع و استفراغ بارداری را کنترل نمود.  
 

 

دفعات مشاهده: 18 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش